Ministarstvo pravde?

0
1926
Foto: pixabay

Ministarstvo pravde?

Jeleni Deretić

Gospođo,

Ovom prilikom vas obaveštavam da mi ne morate više odgovarati na moj dopis i trošiti papir i olovku badava, jer to su državna i narodna sredstva. Mi smo, znate, mala i siromašna država, pa treba gledati da se uštedi gde god se može. Možda vama to nije objašnjeno kad su vas doveli tamo, ali evo sad da znate.

Dva puta mi na moju muku
{{ ako ste uopšte čitali šta sam vam slao 2 ili 3 puta} gde mi je sudija Ivanka Sretenović iz Gornjeg Milanovca, 23.11.2017. prodala stan ( I br 569/15) koji sam platio na račun Suda (21500 eura), kako se ispostavilo
– Bez vlasničkih papira, kako je to normalno I uobičajeno svuda u svetu, ali i u Srbiji danas
– Neuseljiv stan, sa sve stvarima i ljudima koji žive u njemu

A kako su me 70 dana posle toga vrteli u krug, pa sam najzad zatražio od tog Suda i Ministarstva da raskine ovo SRAMNO I NEČASNO delo, Ivankin kolega i predsednik Suda Dušan Ljutić je napisao IZVEŠTAJ Su VI 1/2018-1 od 26.02.2018. kojim umiruje sve jednim finim literarno nadahnutim sastavom u kome se kaže: “Da je sve to po zakonu” \. I vi svi ste to prihvatili kao rešenje . To je to. Nema dalje. Šta tu ima ja da se bunim. Pare sam vam već dao. Završeno.

Dva puta vam šaljem dokaže da u tom sudijinom izveštaju nije sve tačno što sudija Ljutić kaže ili na srpskom jeziku – U IZVEŠTAJU POSTOJE NAJMANJE 3 NEISTINE I JOŠ 3 OBMANE }}-

Vi mi opet odgovarate da u sudijinom izveštaju piše da je sve po zakonu !!!!!!!!?

Očito da ili se igrate GLUVIH TELEFONA sa mnom ili niste ni čitali ceo predmet ili niste spremni da prepoznate:

1. Otklon sudije Ivanke Sretenović od ČASTI ka INTERESU ( kakvom , ispitajte pa proverite), kada je na samoj prodaji stana, iako saznavši od mene da nisam upoznat sa dokumentacijom I statusom stana, osim šturih podataka sa internet oglasa, prešla preko toga I umesto da obustavi prodaju I obavesti me ( ni ja ni bilo ko normalan ne bi dao ovolike pare za takav stan. Evo razmislite, da li biste vi?)- svedoci su svi koji su bili na toj prodaji

2. N j e n kolega predsednik tog suda Ljutić takođe gazi ČAST kako bi zaštitio koleginicu, što je I očekivano za malu sredinu kakav je to gradić ( zašto je to učinio, ispitajte pa ćete saznati). No isti je nesiguran u koleginicu i u ceo slučaj ( zašto je nesiguran, takođe ispitajte ili makar pročitajte te dokaze što sam vam poslao) pa u svom ČUVENOM Izveštaju iznosi Neistine I Obmane ( a dokumentovao sam ih)

Posle ovoga vašeg drugog ili trećeg odgovora, gde me tretirate kao debila, pade mi na pamet da vi niste prepoznali otklone od ČASTI ovog dičnog para iz Milanovca, jer možda ni sami ne znate šta je to.

ČAST je draga moja, ona prostorija u vašem mozgu, sa sve policajcem čuvarem u središtu vaše duše gde se čuvaju najveće vrednosti koje ste ubrali na polju koje se zove MORAL, ali kad ste bili mali.

MORAL je ona njiva na kojoj ste uz pomoć mame I tate, kasnije bake I deke I učiteljice svakako, gledali kako su vam prvo oni, a kasnije uz njihovu pomoć i vi SADILI sve ono što je ‘dobro’ i ‘tako treba’, a čupali I bacali korov, ono što ‘ne valja’ i ‘nije dobro’.
Ako li vi to I sada ne osećate I ne vidite, pa ćete kao I vaše kolege, par Sretenović- Ljutić, koristiti ZAKONE KAO ZAKLONE onda je onaj koji je vaš doveo na to mesto zaista imao debeo razlog za to.

Da Vas podsetimo:  Vaskrs i pravo građana na slobodu veroispovesti

No, kad ste već dosegli do te stolice, kako to da vam iz ovog slučaja ne bi jasno da biste mogli da potkačite još par kolega, pa da se zajednički umešate u sopstveni posao I da na primeru rasvetljavanja ovog slučaja (a kako sam ja iz naroda, možete im slobodno reći – da vam je narod dao mandat za to) pa zajednički učinite napor I stvarno ostavite trag I to pozitivni u ovom životu, pa

RASKRINKATE bankarski lobi koji u sprezi sa sudijama, gde mimo modernih i efikasnih zakona npr. o Prometu nepokretnosti(„Sl. glasnik RS“, br. 93/2014, 121/2014 i 6/2015) gde se kaže da Solmenizaćiju ili Overu ugovora o kupoprodaji nekretnina na teritoriji Republike Srbije mogu vršiti samo JAVNI BELEŽNICI, a izuzetno Sudovi SAMO TAMO GDE U MESTU NE POSTOJI JAVNI BELEŽNIK ( a u G. Milanovcu već i sami pogađate, taj postoji), evo:

>>>Član 4
Ugovor o prometu nepokretnosti zaključuje se u obliku javnobeležnički potvrđene (solemnizovane) isprave.
Za posao iz stava 1. ovog člana isključivo je nadležan javni beležnik na čijem se području nalazi nepokretnost koja je predmet ugovora.

>>>Član 11
Ništavan je ugovor o prometu nepokretnosti zaključen pod uslovima postojanja pritiska i nasilja, odnosno u uslovima i okolnostima u kojima je bila ugrožena ili nije bila obezbeđena sigurnost ljudi i imovine, ostvarivanje zaštite sloboda, prava i dužnosti građana ili zakonitost i ravnopravnost građana.

>>> Član 14. St 2
Ako je ugovor o prometu nepokretnosti zaključen suprotno odredbama ovog zakona, zakona kojim se uređuje javna svojina ili drugog zakona, nadležni pravobranilac je dužan da podnese tužbu za poništaj ugovora, u roku od šest meseci od dana dostavljanja ugovora, a najkasnije u roku od tri godine od dana potvrđivanja (solemnizacije) ugovora.

>>>Član 16
Na području osnovnog suda za koje nisu imenovani javni beležnici, do imenovanja javnog beležnika sa službenim sedištem u sedištu osnovnog suda, poslove u vezi sa potvrđivanjem (solemnizacijom) ugovora o prometu nepokretnosti vršiće osnovni sud u skladu sa odredbama ovog zakona i zakona kojim se uređuje javnobeležnička delatnost.
Ako se na području osnovnog suda imenuje javni beležnik sa službenim sedištem van sedišta osnovnog suda, do imenovanja javnog beležnika sa službenim sedištem u sedištu osnovnog suda, osnovni sud je nadležan za poslove u vezi sa potvrđivanjem (solemnizacijom) ugovora o prometu nepokretnosti, samo za teritoriju grada ili opštine na kojima se ne nalazi službeno sedište imenovanog javnog beležnika.
Sudovi su dužni da omoguće javnom beležniku uvid u posebnu evidenciju o ugovorima o prometu nepokretnosti koji su podneti radi overavanja potpisa ugovarača, a koju sudovi vode do dana stupanja na snagu ovog zakona u skladu sa Pravilnikom o vođenju posebne evidencije o ugovorima o prometu nepokretnosti („Službeni glasnik RS“, broj 4/10).

kao i Zakonu o Hipoteci („Sl. glasnik RS“, br. 115/2005, 60/2015, 63/2015 – odluka UŠ i 83/2015) gde se kaže da :

>>> U članu 10.st 1 menja se I glasi :
”Ugovor o hipoteci zaključuje se u obliku javnobeležničkog zapisa ili javnobeležničke potvrđene solmenizovane isprave”.

Da Vas podsetimo:  NATO „usrećitelj Srbije“ i njegovi navijači

>>> Član 20 a
Stav 1
Hipotekarni poverilac ili više njih, mogu u pismenoj formi sa overenim potpisima odrediti treće lice ili jednog od njih da preduzima pravne radnje radi zaštite I namirenja potraživanja obezbeđenog hipotekom…
Stav 3
U registar nepokretnosti upisaće se ime trećeg lica iz stave 1. ovog člana ……

>>> Član 15 stav 1 I u stavu 2
….kao i da će njegova nepokretnost prinudnim putem biti ispražnjena i predata kupcu u posed u roku od 15 dana od dana zaključenja ugovora o prodaji…

>> Član 31
…1) izričito ovlašćenje da hipotekarni poverilac, kada rešenje postane konačno, ali ne pre isteka roka od 30 dana od dana izdavanja rešenja, može u svojstvu zakonskog zastupnika vlasnika hipotekovane nepokretnosti, istu prodati, u skladu sa odredbama ovog zakona; – dakle Hipotekarni poverilac a NE Sud

>>> Član 34 evo opet –
Ako dužnik ne isplati dug do dana konačnosti rešenja o zabeležbi hipotekarne prodaje, a od dana izdavanja tog rešenja prođe rok od 30 dana, poverilac na osnovu rešenja može pristupiti prodaji hipotekovane nepokretnosti putem aukcije ili neposredne pogodbe.

“ dalju prodaju stana može organizovati sam hipotekarni poverilac ili angažovati instituciju koja se time profesionalno bavi”, a prometom nekretnina se u Republici Srbiji bave pravna I fizička lica koja su ovlašćena I atestirana za to I IMAJU LICENCU I upisana su u poseban registar”!!!

Nametnulo mi se pitanje> Da li sudija Sretenović Ivanka ili Osnovni Sud u Gornjem Milanovcu IMAJU LICENCU ZA PROMET NEKRETNINA?

>>> Član 35 evo I to –
Poverilac može sam organizovati aukcijsku prodaju nepokretnosti ili je može poveriti licu koje se time profesionalno bavi’.
– Koje lice se u ovom slučaju sa time profesionalno bavilo?
– I još, ako hoćete da vidite GDE je ta sprega između sramnog bankarskog lobija I sudija evo
Isti član 35, poslednji red
Poverilac može dati sopstvenu ponudu na aukciji” – to mu dođe prodavac može biti sam sebi I kupac, samo treba da optrči oko tezge, podigne cenu, pa se brzo vrati sa one strane, pa opet ponovo… E AKO JE VAMA TO NORMALNO onda ništa, a ako nije, pronađite onog koji je pisao ovaj član zakona I ko je ubacio ovu klauzulu I naćićete onog ko
JE UZ’O LOVU, kintu, mani, denge…

A Šta je sa mojom zaštitom od EVIKCIJE?
KO je ovde u stvari prodavac sudija Sretenović I Sud ili neko imaginaran …?
Zašto prodavac, npr. Sud ili sudija Sretenović ili nj e n kolega Dušan Ljutić nije upisan u Vlasnički list…? Pa njima sam platio…

Gospođo I ostala gospodo, koji ćete čitati ovo pismo>
Mišljenja sam da su u predmetu I 569/15 kojim su meni prodali stan Sud u GMilanovcu na čelu sa sudijom Sretenović Ivankom i nj e n i m šefom Dušanom Ljutićem PREKRŠILI svaki od ovih članova Zakona koji sam vam ovde prikazao ( za razliku od osećanja PRAVDE ja se nedovoljno I oskudno razumem u pravo, nadam se da ćete vi I vaše kolege u tome biti još bolji od mene) pa se radujem da vam je ovo dovoljno da NAPRAVITE PRESEDAN, raskrinkate ovo klupko I navedete Sud da poništi taj Ugovor I vrate mi novac, a vama, državi I narodu date doprinos u očuvanju ČASTI, tako što ćete IZMENITI ILI UKINUTI NEKE ZAKONE, kao i:

– odmah ZABRANITI SUDIJAMA I SUDOVIMA DA GLUME AGENCIJE ZA NEKRETNINE ( Kadije I slično) pošto je to protiv sadašnjih zakona, ali I zdravog razuma. Sud neka odluči da li je hipotekarni poverenik stekao pravo I mnogućnost da proda nekretninu, pa ako jeste da ga kao prodavca, uputi na Javnog beležnika I dalju proceduru kupoprodaje nekretnine po Zakonu o prometu nepokretnosti.
Javni beležnik NIKAD NEĆE DOZVOLITI da se prodavac nekretnine pojavi a da nije
1- ispraznio nekretninu od lica I stvari
2- isplatio račune javnim preduzećima za tu nekretninu
3- očistio I sredio vlasničke papire za tu nekretninu
I tako će zaštititi ČAST državi Srbiji, zaštititi KUPCA I sačuvati mu novac od RAZNIH PREVARANATA

Da Vas podsetimo:  „Licemeran poziv“: Srbija hoće da vrati medicinske radnike

Nameće se da je Javnim beležnicima Zakonodavac jasno dao odrednice u radu, te da je njihova solmenizacija I zakonski I civilizacijski I logično ispravna I poštena, a da je bankarima zajedno sa sudijama još uvek omogućeno da šaraju I varaju narod ( to sam ja sećate se), a ni Sinan paša iz 1803. kao ni Komunisti iz 1949. nisu više tu ( Pogledajte vas sudski “solmenizovan ugovor o prodaji nepokretnosti” koji sam dobio od Suda – pa to je NALOG da se ja upišem kao vlasnik !!!!!!

Isto kao posle II svetskog rata, kada su komunisti oduzimali stanove od “ narodnih neprijatelja” I davali ih uz NALOG partizanima!!!!!!. Vi još uvek imate NALOG !
Jesam li ja 21500 eura dao za vas NALOG ili za stan? A uz stan sleduju I vlasnički papiri za koje garantuje država. DRŽAVA EJ!
A TO STE VI ZA MENE DANAS !?!

Da nije I ovo jedan od razloga što nam se ceo svet smeje I sprda se sa nama I nepoštuje nas.
Kako sad vidite I sebe I nas u istorijiskim okvirima? Kako ćete vi gospođo ( I vi gospodo) uticati da se promeni ova situacija I učiniti dobro za mene, nas, buduće naraštaje ovog naroda, ali I za sebe, da vas se ne bi stideli potomci jednog dana?

+ Razmišljam o mojim ljudskim pravima I kako mi ih gazite a nadate se da ćete opet ostati nekažnjeni.
Ako niste čitali predmete koje sam vam slao ili ih niste razumeli, kratko ću vas o p e t podsetiti:
– Ja nisam ni rođak ni saučesnik hipotekarnom dužniku, hipotekarnom povereniku, a ni sudiji Sretenović Ivanki
– Ja sam na internetu video oglas o prodaji stana ( na oglasu nije ništa pisalo o stanarima I nepouzdanim vlasničkim papirima)
– U Sudu u Gornjem Milanovcu sam kupio stan od sudije Ivanke Sretenović za 21500 eu u dinarskoj protivvrednosti I NJOJ sam potpisao zapisnik
– Tri dana kasnije sam tu sumu uplatio na račun Suda
– U stan nisam mogao da uđem jer nije bio ispražnjen
– Katastar ne može da me uknjiži jer vlasnički papiri nisu čisti
– Ostalo imate u dokumentaciji
– Ja samo tražim da se poštuju moja ljudska prava a ne potrebe banke, pokvarenih sudija I ostalih gamadi iz ovog slučaja
Ako Ministarstvu pravde ( što li se ovako zovete?) Visokom savetu sudstva ( jeste li svi zaista visoki ) I vama ostalima koji ovo čitate. ovde nema dovoljno podataka da se RASKINE OVAJ sramni ugovor , onda džaba sve ovo dokle smo kao društvo stigli, gospođo/gospodo.

Ključna reč u ovom slučaju je Čast.

p.s.
Gospođo Jelena, u osnovi porekla vašeg imena je u stvari najstarija priča o časti iz istorije evropskih naroda….

Obični srpski domaćin

Nebojša Stojanović

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime