Besplatni udžbenici kasne

Licemerje Ministarstva prosvete

0
658

udžbeniciMinistarstvo prosvete objasnilo je da udžbenici za učenike iz socijalno ugroženih porodica kasne jer „javna nabavka nije mogla biti realizovana tokom tehničke vlade, zbog otežanog funkcionisanja ministarstva“.

Ako su mediji dobro preneli ovo pojašnjenje, ono u najmanju ruku zvuči licemerno, ako se uzme u obzir šta je sve Vlada Srbije radila u tehničkom mandatu. Vlada je naime tokom pet meseci od raspuštanja parlamenta (kada je i njoj prestao mandat) pa do 11. avgusta i izbora novog kabineta donela niz važnih odluka koje imaju dugoročan efekat (ili posledice) po funkcionisanje zemlje.

Da pomenemo samo neke iz oblasti rada naše organizacije – usvojen je Akcioni plan za Poglavlje 23 a potom i izmenjen Akcioni plan za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije, čime su i zvanično značajno odloženi rokovi za sprovođenje brojnih antikorupcijskih aktivnosti (http://goo.gl/1sSAvD i http://goo.gl/CkSzO7); usvojena je Uredba o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća (detaljnije na http://goo.gl/wZ2TRx), usvojena je Uredba o izmenama Uredbe o kancelarijskom poslovanju organa državne uprave kojom je Vlada sebi omogućila da na bilo koji dokument stavi oznaku “službeno” i na taj način ga sakrije od javnosti (detaljnije na http://goo.gl/wweibj), usvojena je Uredba o uslovima i načinu privlačenja ulaganja kojom se detaljnije reguliše Zakon o ulaganjima, propis na čije su potencijalno koruptivne odredbe ukazivali i TS i Agencija za borbu protiv korupcije (http://goo.gl/0ERgah), u tehničkom mandatu Vlada je imenovala desetak vršilaca dužnosti pomoćnika ministara, prodala je imovinu Železare Smederevo Kinezima, usvojila Uredbu o uslovima, načinu i postupku raspolaganja građevinskim zemljištem u javnoj svojini Republike Srbije, doneto je 67 rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve…

A Ministarstvo prosvete je otežano funkcionisalo tokom tehničke vlade, pa nije mogla da se sprovede javna nabavka udžbenika za učenike iz socijalno ugroženih porodica.

Da Vas podsetimo:  A za austrijsku gospodu dva miliona evra

Malo je verovatno da ćemo dobiti razjašnjenje da li je formulacija o otežanom funkcionisanju „strelica“ upućena ka prethodnom ministru i njegovom timu (mada nije ministar lično zadužen da sprovede nabavku) ili zaista pritužba u vezi sa kapacitetima ili nadležnostima tokom tehničkog mandata.

Na žalost, malo je verovatno i da bi ovo mogao da bude povod da se preispitaju odredbe Zakona o Vladi koje propisuju šta su ovlašćenja Vlade i člana Vlade posle prestanka mandata, odnosno u „tehničkom mandatu“.

Zakon sada, naime navodi da Vlada kojoj je prestao mandat „može vršiti samo tekuće poslove i ne može predlagati Narodnoj skupštini zakone i druge opšte akte niti donositi propise, izuzev ako je njihovo donošenje vezano za zakonski rok ili to nalažu potrebe države, interesi odbrane ili prirodna, privredna ili tehnička nesreća“. Ona „ne može postavljati državne službenike na položaj u organima državne uprave, a pri vršenju osnivačkih prava Republike Srbije može jedino da imenuje ili da saglasnost na imenovanje vršioca dužnosti direktora i članova upravnog i nadzornog odbora“.

Preciznije regulisanje ovih ovlašćenja i ograničenja moglo bi delom i da reguliše pitanje funkcionerske kampanje, odnosno šta premijer i ministri mogu, smeju i ne smeju da rade u predizbornoj kampanji.

transparentnost.org.rs

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime