Erozija naučnog morala u SANU se nastavlja – slučaj Šijački

2
2365

Ovih dana jedan od potpisnika ovog teksta (M. K.) je uputio pismo srpskoj javnosti (nedeljnik „Svedok“, 12.03.2019.) gde je dokumentovano da postoji osnovana sumnja da se predsednik SANU Vladimir Kostić potpisivao na naučne radove u čijoj izradi uopšte nije učestvovao. I da se tu radi o prilično velikom broju radova. U tom pismu je ukazano i na megalomanski naučni opus predsednika SANU, krajnje irealan i koji prevazilazi poimanja normalnog ljudskog uma. U ovom tekstu, kao i onima koji slede, želimo da obavestimo srpsku javnost da je naučna korupcija u SANU dostigla neslućene razmere. Tako ćemo, na primeru teorijskog fizičara akademika Đorđa Šijačkog(72), čije je prisvajanje tuđe intelektualne svojine dostiglo prave planetarne razmere, pokazati da je SANU naučno i moralno urušena sredina.

PRISVAJANjE INTELEKTUALNE SVOJINE – SLUČAJ AKADEMIKA ŠIJAČKOG

Za pravilno razumevanje ovog slučaja potrebno je znati ponešto o tome, kako se danas ocenjuje naučni doprinos pojedinaca, u svetu a i u SANU. Pored procene kvaliteta rada (npr. Nobelova nagrada, druge nagrade), dodatno se uvode i kvantitativni parametri (R,C,H): R – označava ukupan broj objavljenih naučnih radova; C – označava ukupan broj naučnih citata tih radova; H – Hirš (Hirsch) indeks; na primer H=81 znači da autor ima 81 rad koji su citirani 81 ili više puta. Da napomenemo čitaocima, da se parametri (R, C, H) mogu dobiti iz najpoznatije baze naučnih podataka Web of Science-All Databases. Da bi se dobila predstava o veličini ovih parametara navodimo primere dvojice eminentnih fizičara dobitnika Nobelove nagrade: P. V. Higs s (R=49, C=6640, H=22), Nobel 2013. i B. S. Džozefson s (R=40, C=4840, H=14), Nobel 1973. Zapamtite ove brojeve!

Naučni opus kontroverznog akademika Đorđa Šijačkog(72) se sastoji iz dva dela:
Prvi se odnosi na period 1972-2019, kada je ovaj akademik radio u oblasti matematičke fizike – izučavanje simetrija u fizici elementarnih čestica i gravitaciji. Baza naučnih podataka Web of Science-All Databases daje, da je akademik Šijački na tom polju ostvario sledeće naučne parametre: (R=47, C=480, H=12). To je solidan rezultat na lokalnom srpskom nivou i dovoljan je da, na primer, neko postane naučni savetnik Instituta za fiziku u Zemunu. Napominjemo, da je poslednji naučni rad iz ove svoje naučne oblasti akademik Šijački objavio još 2013 godine.

Da Vas podsetimo:  Samo smo hteli običnu anketu

Drugi deo naučnog opusa akademika Šijačkog se odnosi na period 2008-2019 kada, na početku sedme decenije života i bez vidljivog racionalnog razloga, dolazi do prave „erupcije“ u „stvaralaštvu“ ovog časnika SANU! Naime, počevši od 2008 godine on počinje intenzivno da prisvaja tuđu intelektualnu svojinu. Od te godine, ovaj teorijski fizičar se izborio da ga redovno dopisuju na mnogobrojne eksperimentalne radove u oblasti fizike elementarnih čestica u okviru ATLAS Kolaboracije, a da je njegov doprinos na tim radovima ravan nuli. (Inače, ATLAS Kolaboracija se bavi detekcijom produkata sudara ubrzanih protona na najvećem svetskom akceleratoru u poznatom evropskom naučnom centru CERN u Ženevi, a akademik Šijački je potpisnik ugovora s CERNOM u ime Instituta za fiziku u Zemunu.)

Ova porazna činjenica, da je akademik Šijački potpisivao naučne radove bez ikakvog ličnog doprinosa, lako se dokazuje uvidom u interne baze Kolaboracije ATLAS. U njima uopšte nema odgovarajućih internih nota i prezentacija na internim sastancima koje bi potvrdile učešće akademika Šijačkog u tim radovima!

Znači, samo na osnovu toga što ga je neko postavio da učestvuje i rukovodi srpskim delom ATLAS Kolaboracije – a bez ikakvog naučnog doprinosa, akademik Šijački je u periodu 2008-2019 ostvario senzacionalne naučne parametre (R=838, C=34 160, H=81), a koji su neuporedivo veći od gore navedenih nobelovaca!!

Iz ovih podataka evidentno je, da je akademik i teorijski fizičar Đorđe Šijački grubo i beskrupulozno prisvajao tuđu intelektualnu svojinu, jer se za 10 godina potpisao na neverovatnih 838(!) eksperimentalnih ATLAS radova (u proseku skoro 85(!) radova godišnje), koji su citirani preko 34 000 (!) puta i i pri tome je ostvario enorman Hiršov indeks 81(!) – dva i po puta veći nego oba gore navedena nobelovca zajedno.
Napominjemo, da na radovima ATLAS Kolaboracije ima u proseku par hiljada potpisnika po radu, a da je više stotina onih – poput srpskog akademika Šijačkog i još nekih srpskih fizičara iz državne Komisije za saradnju sa CERNOM, bez ikakvih naučnih doprinosa u tim radovima.

Da Vas podsetimo:  "Korona" je proplakala

Oni su, kao i SANU akademik Šijački, samo „važni lokalni igrači bez lopte“, ili potpisnici međudržavnih ugovora o saradnji sa CERN-om u ime svojih država i institucija! Ovo je primer planetarne korupcije, nažalost, uz aktivno učešće SANU.

Napomenimo još i sledeće:

(1) Ovo neprikriveno prisvajanje tuđe intelektualne svojine, od strane akademika Šijačkog, koštalo je državu Srbiju najmanje 100.000 švajcarskih franaka. Za svakog potpisanog doktora nauka na radovima kolaboracija CERN-a, koji je pripadao srpskim naučnim institucijama, Srbija je plaćala po 10.000 švajcarskih franaka godišnje! Akademik Šijački je od 2014. godine u penziji.

(2) Na osnovu ovog nesankcionisanog prisvajanja tuđe intelektualne svojine, „igrač bez lopte“ i akademik Šijački je stekao i veliki broj prestižnih i dohodnih strukovnih funkcija (u 2017. ih je imao čak 17) u važnim odborima za nauku i fiziku, u kojima su se donosile sudbonosne odluke za srpsku nauku. Tako, ovaj srpski matematički fizičar, bez stvarne kompetencije za pitanja realne fizike, igra glavnu ulogu u odlučivanju o najbitnijim projektima u fizici – kao što su groteskni i skupi projekat Verokio, kao i nedavno članstvo Srbije u CERNU. Oba ova projekta, koji nisu prošli ocenu naučne javnosti, naneće Srbiji u narednim godinama veliku štetu od nekoliko desetina miliona evra!

– Apelujemo na organe u SANU da se, na osnovu gore navedenih činjenica, što pre pokrene disciplinski postupak protiv akademika Đorđa Šijačkog, zbog bezočnog prisvajanja tuđe intelektualne svojine dosad neviđenih razmera.

– Apelujemo na organe u SANU, da na osnovu iznetih činjenica u nedeljniku „Svedok“ od 12.03.2019. pokrene postupak i protiv predsednika SANU Vladimira Kostića zbog sličnih, tamo argumentovanih, nepočinstava.

– Apelujemo na organe SANU da privremeno obustave sve aktivnosti vezane za izbore u SANU u aprilu ove godine, i da se hitno posvete sprečavanju daljeg naučnog i moralnog sunovrata SANU.

Da Vas podsetimo:  Goran StojičIć o aplauzima

Autori teksta:

Miodrag L. Kulić,
doktor fizičkih nauka, i teorijski fizičar, Nemačka
Filip Rake Vukajlović,
doktor fizičkih nauka i naučni savetnik Instituta „Vinča“ u penziji

2 KOMENTARA

  1. Nakaradna komunistička ideologija se može jedino održavati uz pomoć nepismenih,retardiranih i glupih,uz vođstvo pokvarenih i zlih.Takva ideologija se zasniva na ovakvim,čiji primer se vidi danas na svakom delu vlasti.Sav talog jedne države je okupqen i predstavqa vlast.Tako i CIRKUS PREDSEDNIKA,AKADEMIJE NAUKA.Kakava vlast,takav i prdsednik A.N.

  2. Moralni pad je sada vidljiv.,,Car je go,,.Jasno je ko i podrzava Kostica, predsednika SANU. Slicno se slicnome raduje. Nazalost, to je metastaza naseg drustva.

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime