Gusle su duša srbska

0
1488

Izgleda da nema pamtenika (nikakve vrste) da zna pouzdano otkada su gusle,pa ni kuda su sve guđele, ali se zna da su one u vazdašnja vremena bile serbske, prvi (ili najmoderniji) i najrasprostranjeniji instrumenat, pjesmovna sprava u tada poznatom svijetu.

A Boga vi šta bi gusle značile nego Mi Srbi, Sve naše, i tako opet do Istorija, Prošlost, Srblji i Srbuljsko, naše znano i neznano,ali i buduće, ovakvi kakvi jesmo i kakvi ćemo biti.

Srbi su (prilika je) živjeli od Sjevernog mora i Baltika, do Indije, Persije i žarke Afrike, te su se rasparčavali i dijelili do danas (od drugih i od sebe)(te smo isti narod sa nekim narodima za koje se misli da smo neprijatelji) da bi došli na ovo što jesmo i ono što više nijesmo.

Prvo bilježenje o guslama, datira iz doba stajstva (ili oko pet i po hiljada godina prije Hristova rođenja), i trajajući jasno su zabilježene 1.000 godina prije Hristova rođenja.

Poznato je da je Leksandar Veliki Karanović,koga zovu Aleksandar Makedonski (koji živijaše od 356-323-e godine prije Hrista),nakon uspješnih pohoda uzimao gusle da se uza njih odmori.

One se spominju i u doba Svevladovića (koji vladahu od 490-641 godine), kao i u doba Svetog Jeronima.

Konstantin Jireček u knjizi „Istorija Srba“ 2,na str. 267. kaže: „..Nemanjin sin Stefan, iskusni i hrabri ratnik, uveseljavao je često vlastelu pri stolu muzikom s bubnjevima (timьpani) i guslama (gousli)“, a na strani 295,isti autor nastavlja:

„Gore smo pomenuli da se već za trpezom kralja Stefana Prvovjenčanoga sviralo u gusle,preko čijih žica se prevlačilo malim gudalom(lučcem). Srpski guslači pominju se, 1415, na dvoru poljskoga kralja Vladislava Jagjelova. Poljski pesnik Mjaskovski († 1622-e godine)zna,takođe,za srpske gusle,koje prate melanholično recitovanje epskih pesama. Pastiri su sobom svagda nosili frulu,a svirači s frulom (svirьcь) pominju se u poveljama već u doba Stefana Dušana. U Dubrovniku pominju se, u 14-15 veku, u latinskim arhivskim knjigama gajde (meh, mešina) …

Da Vas podsetimo:  Dojče-Vareš ,,lek” za koronu

Pastiri, dalje, behu toliko vešti da od roga načine instumenat za sviranje.. „.

(Guslač je onaj koji gusla, kao što je orač onaj koji ore, a nije onaj koji gusla guslar, jer je guslar onaj koji pravi gusle kao što je sedlar onaj koji pravi sedla,ili kolar koji pravi kola i tako dalje).

U knjigi „Bosna vilajet“, od Petra N.Gakovića na str. 79. jedan opis o pokatoličenim Srbima po padu Bosne pod Tursku vlast, spominje kako ti Srbi „gude uz gusle“ a fratri se trude da „taj vlahaluk istjeraju iz njih“. Da ne govorimo posebno o guslama i Vuku Karaxiću, njinom doprinosu epskoj poeziji,pamćenju i slobodi,te Njegoševoj i Teslinoj ljubavi prema guslama, i o guslačima u bliskom nam dobu.

Istražujući smisao gusala i muzičkih instrumenata, utvrdio sam da su od gusala nastali svi muzički instrumenti,kao:violina,viola,te drugi gudački,pa gitara i svi trzački instrumenti: šargije saz, tambura i slična srbska svirala. Da jednostavno zaključim:
STARIJI JE KONjSKI REP OD ŽICA.

Gusle su NAUKA, PROSVJETA, OBRAZOVANjE, ŠKOLA, KNjIŽEVNOST, PJESMA, DOM,LIJEK,NADA … one jedino nijesu mržnja,neznanje,zla namjera … GUSLE SU BOGZNA JEDAN OD NAJPLEMENITIJIH LjUDSKIH IZUMA. Zato su gusle SVEVREMENE,OVOZEMALjSKE,LjUDSKE I NEBESKE…

I baš zbog te plemenitosti Srbi su priljubili uz gusle, i još bolje gusle uz Srbe. U doba poturčavanja (i pokatoličenja),poislamljeni i pokatoličeni saplemenici, su dugo zadržali i naše gusle na dvorovima srednjovjekovnog vlastelinstva, ali i u kućama prevjerene raje sirotinje.

Zabilježeno je da su poturčeni: Brankovići, Vranješevići, Sokolovići, Filipovići, Ljubovići, Sijerčići, Todorovići, Obradovići, Miljkovići i drugi, kao i pokatoličenici Zapadne Hercegovine (i sve do Žumberka), Radovići, Košutići, Mandići, Kostovići, Boškovići, Klarići, Jurišići, Markovići i drugi bili guslači (neki i do ovog Bezimenog rata 90-ih godina 20-og vijeka).

Gusle bi u svakoj oblasti ljudske djelatnosti (pored rečenih) imale mjesto i u: pedagogiji etici, muzici, medicini, geografiji… A one su u saznajnom,osjećajnom i moralnom. Spominje se,recimo, humanizacija među polovima,ali je kroz gusle rekao Banović Strahinja: „No sam ljubi mojoj poklonio“. Neki bi zlobnik rekao da nemaju one veze sa astronomijom,veterinom ili pravom recimo.

Da Vas podsetimo:  Predgrađe (iz taksija)

Pa otkad uz srbske gusle „Mjesec kara zvijezdu Danicu“, ili je „pao na Ružicu crkvu“…i šire saznanja o vaseljeni i njenim zakonitostima Bože me prosti! Zar nijesu gusle davno rekle: „Svi mi da se u so prometnemo/Ne bi Turkom ručka osolili“,zar one već dugo ne sude bolje no sva prava svijeta: „Ni po babu ni po stričevima/Već po pravdi Boga istinoga“.

ŠTA BI MNOGI DALI DA SU GUSLE NjINE?

Izuzetno je zapitljivo da su gusle jedino vlasništvo srbsko koje se nije potuđilo: potuđili su se mnogi Srbi,pa zemlja srbska, mada(ako su se prevjerili oni, to se nije zemlja prevjerila),potuđio se(dosta) jezik i drugo. (Hoće da postoji hrvatski jezik,pa opet čak trenutno hoće da postoji bošnjački jezik,koji su ustvari srbski jezik). Otuđeni su mnogi manastiri,crkve,dvorovi..,pa dosta odežde,kape,grbovi i znamenja,te gotovo na kraju imena i mnogo šta.

Jedino su gusle ostale uz Srbina (iako je na srbskoj zemlji napravljeno sila država,sve do nejasnog i nemogućeg oblika i sadržine).
Više će biti da se one same nijesu dale,nego da su ih Srbi očuvali.

Da opomenemo:

tzv. novokomponovana islamsko-azijatsko-gurbetsko-ciganjsko-nepismeno-mahalska, kvazi-nadri muzika, koja halače i zavijava, preplavila je radio, televiziju,kuće i porodice,kafane i izletišta,svadbe i ispraćaje, (namećući pitanje: Da je sve kako valja u jednom narodu, može li on naprijed s takvim obezvređenjem) što zamagljuje sve ljudske vrijednosti pa i gusle starostavne.

Izvor: istorijamisterija.blogspot.com

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime