Konkurs za najlepšu pesmu o Rusiji: „Rusijo majko“

0
1079

rusko-srpskoSRBSKO RUSKO BRATSTVO „SRBIJA“
RASPISUJE
KNјIŽEVNI KONKURS
Za najlepšu pesmu o RUSIJI: „RUSIJO,MAJKO
U okviru obeležavanja šest godina postojanja BRATSTVA

Uslovi konkursa:
1. Pravo učešća imaju autori iz Srbije, Republike Srpske i Crne Gore, stariji od 18 godina;
2. Svaki autor može poslati po jednu NEOBJAVLjENU pesmu na zadatu temu, ne dužu od 28 redova;
3. Pesme dostaviti na srpskom jeziku, u jednom primerku – isklјučivo štampano, ćirilicom, u wordu , font slova 12, prored 1,5;
4. Pesme potpisati šifrom, radovi se šalјu mejlom u dva odvojena word fajla: u prvom je pesma potpisana šifrom, a u drugom je rešenje šifre. Ili – poštom u jednoj pošilјci dva zatvorena koverta, u jednom pesma potpisana šifrom, u drugom rešenje šifre;
5. Za učešće na konkursu obavezna je kotizacija u iznosu od 500 RSD po autoru koja se uplaćuje na žiro račun Bratstva:160-336747-90,BANKA INTEZA ;
6. Konkurs će biti objavlјen u sredstvima javnog informisanja i internetu ;
7. Pesme poslati sa naznakom „ZA KONKURS“, poštom, na adresu , RADAK MILENKO ul.BULEVAR KRALjA ALEKSANDRA 547,BEOGRAD . Ili na mejl: srbskoruskobratstvo@gmail.com ;
8. Uz radove dostaviti dokaz o uplati kotizacije;
9. Učesnicima konkursa se ne plaća autorsko pravo, a radovi se ne vraćaju;
10. Svi prihvaćeni radovi biće objavlјeni u Zborniku i autori svih štampanih pesama dobiće Zbornik besplatno. Zbornik će biti preveden na ruski jezik i objavlјen u Rusiji.

Konkurs je otvoren do 15. 10. 2016.

Dodelјuje se nagrada za najbolјu pesmu o Rusiji, a autoru će biti uručena VELIKA ZLATNA POVELjA.
Za prve tri pesme iz najužeg izbora autorima će se dodeliti SPECIJALNE NAGRADE.
Svi autori dobiće ZAHVALNICU za učešće na konkursu i po jedan primerak zbornika, koji će im biti uručen na završnoj manifestaciji u Hotelu ALLUROCARAMEL, ul. Venizelesova 31, Beograd, 30.10. 2016. godine sa početkom u 17 časova.
Zbornici će se slati i poštom onim autorima koji ne budu u mogućnosti da ga lično preuzmu, s tim da poštarinu plaća autor.

Da Vas podsetimo:  Ima se...

Stručni žiri će raditi u sastavu:
LjILjANA BULATOVIĆ MEDIĆ, pisac i publicista
JOVAN BUNDALO, pesnik
MIROSLAV BOLTRES, pesnik

VAŽNA NAPOMENA: Sve pesme koje nisu u okviru zadate teme i ne zadovolјe kvalitetom neće ući u Zbornik, a autorima će biti vraćena kotizacija.

Za sva pitanja i sugestije dostupan je meil: srbskoruskobratstvo@gmail.com i kontakt telefoni: 062 189 15 04 i 065 600 24 63

Predsednik Zemalјskog starešinstva,

Milenko Radak

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime