Otvoreno pismo Vladi Srbije: Sprečite pljačku (1)

0
1092

pismo1)    predsedniku Vlade Republike Srbije – Ivici Dačiću

2)    prvom potpredsedniku Vlade Srbije – Aleksandru Vučiću

3)    Ministarstvu finansija Vlade Srbije

4)    Ministarstvu nauke i prosvete Republike Srbije

5)    Vladi Republike Srbije

Poštovana gospodo,

Kao što vam je, pretpostavljam, poznato, za danas je Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije zakazala jednočasovni štrajk upozorenja. U školama se neće održati prvi čas. Nisam uveren da će takav štrajk imati ikakvog značaja, niti mislim da će on doprineti da Vlada Srbije i nadležna ministarstva izmene svoj odnos prema zaposlenim u obrazovanju. Takvi „manevri“ prosvetnih sindikata viđani su i ranije i oni nisu doneli nikakav boljitak ni prosvetnim radnicima, ni prosveti u celini. Zapravo, lično verujem da sindikalne vođe pripremaju „štrajkove“  zajedno sa službenicima Vlade Srbije. Jednostavno, tako se pravi neka vrsta oduška za prenapregnuto i anksiozno stanje u srpskom školstvu i ventil za nezadovoljstvo koje bi, drugačije, moglo nenadano i nekontrolisano eksplodirati.

A šta USPRS traži? Da se koriguje Uredba o koeficijentima ili da se uvedu platni razredi. Ove godine iz budžeta Srbije izdvojiće se manje novca nego prethodne. Prosveta mu nekako dođe kao sredstvo za potkusurivanje. Kao da će Srbija moći da izbegne finansijski kolaps onom „sićom“ koja će se uzeti iz džepova nastavnika? Sindikat traži da plate prosvetnim radnicima ne budu vezane za rast penzija. Ovde se zaboravlja da ni penzije ni plate prosvetnim radnicima sigurno neće biti povećavane u dogledno vreme. Ali, nešto, kobajagi, mora da se traži. Zar ne? To što se prosvetnim radnicima ne isplaćuju jubilarne nagrade, otpremnine za odlazak u penziju i slično, nije nikakva novost. I taj problem se sigurno neće rešiti jednim (jalovim) jednočasovnim štrajkom. Na kraju, USPRS se protivi ideji da se odmah uvede plaćanje nastavnika po učeniku. Eto, to bi moglo da se odloži do 2020. godine ili još malo kasnije, a onda ćemo, eto, ući u EU (zemlju Dembeliju), pa će nam biti svejedno da li smo plaćeni po učeniku ili po času.

Za rubriku „Verovali ili ne“

A sada da vidimo kako se troše narodne pare. Evo jednog konkretnog primera, koji je, u stvari, model po kome se pljačkaju pare iz lokalnih (opštinskih) budžeta. U OŠ „Branko Ćopić“ u Lukićevu kod Zrenjanina, direktor Sretenko Marić je sa advokatom iz Zrenjanina, izvesnim Zoranom Popovićem, sklopio ugovor o pružanju pravne pomoći. Ugovor je sklopljen na neodređeno vreme, a  škola se obavezala da pomenutom advokatu (Z. Popoviću) za „pravne usluge, savete, konsultacije i zastupanje na sudu“, plaća 15.000 dinara mesečno.

Da Vas podsetimo:  Ništa se više ne vidi u tami

Kako je ugovor stupio na snagu u maju mesecu 2012. godine, dolazimo do toga da je škola do danas isplatila advokatu Popoviću oko 300.000 dinara na ime njegovih usluga. Inače, doznao sam da slične ugovore advokat Popović ima u još nekoliko zrenjaninskih škola, tako da njegova mesečna primanja samo po „pripravnosti“ prelaze sumu od nekoliko hiljada evra. Naravno, tu su dodatne tarife, putni troškovi,kao i naknade koje nisu navedene u ugovoru. Ali, ipak sav novac ne ide advokatu Popoviću, jer tu procenat uzimaju i direktori škola.

Ozakonjeno bezakonje

Prvo, Sretenko Marić, direktor škole u Lukićevu, sklapa ugovor sa advokatom Popovićem na svoju ruku, bez tendera o javnim nabavkama i bez znanja Školskog odbora.

Drugo, škola ima lice koje je stalno zaposleno kao sekretar škole (diplomirani pravnik), koji u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja (član 68, stav 1.) obavlja „upravne, normativno-pravne i druge pravne poslove u ustanovi“. Za te poslove pravnik, to jeste, sekretar škole dobija redovnu platu. Dodatno, pravilnik o sistematizaciji radnih mesta jasno navodi (a u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja) da sekretar škole zastupa školu na sudu.

Dakle, ako škola uzima advokata za pružanje pravnih saveta, konsultacija i zastupanje na sudu, tada se postavlja pitanje šta će tu sekretar škole da radi i zašto on uopšte dobija platu?

Staniša Banjanin: Ne znam za šta sam nadležan

Prosvetna inspekcija i Školska uprava u Zrenjaninu, institucije koje su zadužene da kontrolišu zakonitost rada u školama, uopšte ne razumeju kako u sličnom slučaju treba da postupe. Načelnik Školske uprave Zrenjanin, izvesni Staniša Banjanin, ne samo da ne zna šta je u takvom slučaju zakonito, nego još priznaje da ne zna ni šta su njegove obaveze kao načelnika. „Ne znam za šta sam nadležan“, kaže on deprimirano.

Da Vas podsetimo:  Pismo broju 6

Zorica Pajtašev: Sve što nije zabranjeno – dozvoljeno je!

Prosvetni inspektori kažu da nigde nije napisano da advokat ne može da zastupa školu. Uzalud pokušavam da im objasnim da u Zakonu jasno piše ko obavlja pravne poslove. Ako zakon kaže ko može da radi određen posao, tada je jasno da takav posao može da vrši samo onaj ko je za to zakonom ovlašćen. A za pravne poslove, kako stoji u Zakonu, zadužen je sekretar škole (član 68, stav 1).

Sretenko Marić, na sednici Školskog odbora od 4. novembra 2013. godine, kaže da je advokata Zorana Popovića angažovao „pо  sugеstiјi tаdаšnjеg  prоsvеtnоg inspеktоrа Zоricе  Pајtаšеv dа vоdi kао  trеćе  licе  disciplinski  pоstupаk  prоtiv  Dušаnа  Vukоtićа“. Ovde se ne zna ko je od koga luđi ili pokvareniji. Prosvetni inspektor, koji je zadužen za sprovođenje zakona u školstvu, savetuje direktora da postupi protivzakonito i da (protivno članu 62. stav 4. zakona o osnovama sistema obrazovanja) angažuje advokata u disciplinskom postupku. Kada sam te 2011. godine upozorio gospođu Pajtašev da advokat ne može da vodi disciplinski postupak nigde u normalnom svetu, ona je odgovorila upravo onako kako danas reaguju drugi prosvetni inspektori po pitanju angažovanja advokata u školama. Rekla je: „Dušane, nigde ne piše da advokat nema pravo da vodi disciplinski postupak!“ Odgovorio sam joj da nigde ne piše ni da magarac ne može da vodi disciplinski postupak, pa je škola umesto advokata mogla da uposli magarca; i to besplatno ili sa malo trave iz školskog dvorišta.

Advokat „prijateljski“ zastupa školu

A sad nešto što se teško moglo videti i na negdašnjem divljem zapadu. Pre advokata (Zorana) Popovića, direktor Marić je angažovao još jednog advokata, nekog Milorada Mićovića. Kada su Sretenka Marića na sednici Školskog odbora 4. novembra 2013. pitali kako je angažovao advokata Mićovića, ovaj je lakonski odgovorio:„Advоkаt  Мilоrаd Мićоvić је  mој  dоbаr  priјаtеlј  i  niје  uzimао nаknаdu  оd  škоlе  zа  pоsао  kојi  је  оbаvlјао“. Nezvanično sam doznao da je Marić plaćao Mićovića tako što je pravio fiktivne račune za higijenu i potrošna sredstva u školi u dogovoru s trgovcima. Naravno, pravu istinu tu bi trebalo da utvrde nadležne službe; one službe kojima to ne pada na pamet, jer je to sve uvezan sistem, koji tako (lopovski) funkcioniše godinama, pa i decenijama.

Da Vas podsetimo:  Susreti Panča Pravednog sa teorijama zavere u vreme epidemije

prijateljski

Koliko se novca nezakonito odliva iz opštinskih budžeta

Gospodine predsedniče Vlade, gospodine prvi potpredsedniče Vlade, gospodine ministre Jovanoviću, ministre Krstiću i vi drugi ministri u Vladi Republike Srbije: izračunajte koliko vas koštaju prevaranti, neznalice, lopovi i brojni drugi nabiguzi, koji zahvataju novac iz budžeta i kapom i šakom? Zašto da oporezujte plate onim ljudima koji svoj novac pošteno zarađuju? Sprečite pljačku koja je u toku i koja se lako može zaustaviti, tako da svako odgovara u skladu sa zakonom.

Na primer, ako od oko 2000 škola u Srbiji samo svaka deseta angažuje advokata ovako kako to čine škole u zrenjaninskoj opštini, godišnje ti advokati odnesu oko 60 miliona dinara. Dakle, da bi nam sve to bilo „bliže“, to je suma veća od pet miliona evra! Za taj novac moglo bi da se izgradi oko 50 školskih sportskih sala ili oko 100 moderno opremljenih dečjih vrtića. Kada se tome dodaju troškovi „reprezentacija“, lažnih putnih troškova, telefonskih računa i krađa na potrošnim sredstvima škole, tada se dolazi do cifre od koje se čoveku zavrti u glavi.

Dakle, na jednoj strani je Alajbegova slama, odakle direktori škola uzimaju koliko im (lično) zatreba, a na drugoj, poštovana gospodo iz Vlade Srbije, nalazi se vaša želja (nadam se iskrena) da učinite ozbiljne uštede u državnom budžetu kresanjem nepotrebne ili sprečavanjem nezakonite javne potrošnje. Kako vidimo, samo u školama moglo bi da se uštedi na desetine ili, čak, na stotine miliona evra. U tom slučaju ne biste morali ljudima da smanjujete plate, jer bi se one, u slučaju „ograđivanja“ ovakve Alajbegove slame, mogle čak i povećati. Takođe, zavođenjem reda u poslovanju škola uštedeli biste toliko novca, tako da ne biste morali da po svaku cenu otpuštate prosvetne radnike, koji su ostali bez dovoljno redovnih časova. U civilizovanom svetu prosvetni radnik uvek ima šta da radi u školi.

Dušan Vukotić

like-button.net here

wordpress-themes.org here

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime