Pisana odbrana u vezi zahteva za pokretanje prekršajnog postupka zbog odbijanja vakcinacije

7
16138

U narednom tekstu možete pročitati PISANU ODBRANU sestre Bojane Rajković upućenu Prekršajnom sudu u Valjevu povodom obaveštenja u vezi zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv nje jer je odbila da vakciniše svoju ćerku.

10 LR.Br. 10/60/16

REPUBLIKA SRBIJA

PREKRŠAJNI SUD U VALJEVU

Valjevo

Povodom obaveštenja u vezi zahteva za pokretanje Prekršajnog suda u Valjevu od 06.09.2016.godine protiv Rajković Bojane iz sela Konjuša, opština Knić u blagovremenom roku podnosim sledeću:

PISANU ODBRANU

Ja Rajković (Slobodana a ne Miodraga) Bojana, majka deteta Rajković Marije rođene 23.09.2014.godine (a ne 20.09.2014.godine), molim sud da odbije zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv mene iz sledećih razloga:

Moje dete Marija za par dana napuniće 2 (dve) godine. Za sve vreme od svog rođenja dete se ni jednom nije razbolelo. Marija je zdravo i napredno dete. Nažalost, deci koja su za razliku od moje ćerke bila podvrgnuta vakcinaciji, u ogromnom broju slučajeva, trajno je narušeno zdravlje. Takav je i slučaj sa (nama bliskom) devojčicom A. M. iz Valjeva, koja je usled kontraindikacija nakon primljene vakcine zamalo umrla. Zdravo dete je nakon ubrizgavanja sadržaja vakcine od strane medicinskog osoblja D. Z. u Valjevu, dobilo meningitis – tj. zapaljenje moždanih opni, nakon čega su se lekari danima borili za njen život. Za ugroženost života deteta, za narušavanje njegovog zdravlja, za pretrpljeni stres roditelja, za narušavanje harmonije u porodici, za narušenu ekonomsku stabilnost roditelja…, niko nije odgovarao. Jedino „utešno“ od strane medicinskog osoblja, bilo je obećanje da njihova deca ubuduće neće biti vakcinisana.

Znači, vakcine se daju bez prethodne imunološke provere deteta i otpornosti na vakcinu, što znači da je postupak vakcinacije EKSPERIMENTALNA. Ko garantuje da će naše, ili bilo čije, dete ostati živo i zdravo posle primanja vakcine? Ko garantuje da neće imati kontraindikacije i čime može nadoknaditi život jednog deteta ako do kontraindikacija dođe?

Iz tog razloga se pozivam na član 29. iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti[1], koji nam garantuje pravo na slobodan izbor različitih medicinskih procedura i kao savestan roditelj odbijam da prihvatim vakcinaciju svog deteta radi očuvanja njegovog života i zdravlja i sprečavanja trajnih posledica usled kontraindikacija nastalih vakcinacijama.

Takođe se pozivam na član 31, 32, 35 i 38. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, jer ne postoji zvanično objavljena epidemija od zaraznih bolesti i našem detetu nije zvanično dijagnostifikovana ni jedna zarazna bolest. Vakcinacija se zasniva na PRETPOSTAVCI o budućoj bolesti i automatski spada u medicinske oglede ili EKSPERIMENTE, a ne u medicinsko lečenje. Kao roditelj koji brine o životu i zdravlju svog deteta NE ŽELIM da podvrgavam svoje dete medicinskim eksperimentima. Niko mi nije dao pravo da od svog deteta pravim zamorče.

Prema Ustavu Republike Srbije[2], član 25: „Fizički i psihički integritet je nepovrediv. Niko ne može biti izložen mučenju, nečovečnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju, niti podvrgnut medicinskim ili naučnim ogledima bez svog slobodnog pristanka“.

Po članu 17, stav 1, Zakona o pravima pacijenata[3]: „Pacijent, koji je sposoban za rasuđivanje, ima pravo da predloženu medicinsku meru odbije, čak i u slučaju kada se njome spasava ili održava njegov život“.

U članu 15, stav 1, istog zakona, stoji da: „Pacijent ima pravo da slobodno odlučuje o svemu što se tiče njegovog života i zdravlja, osim u slučajevima kada to direktno ugrožava život i zdravlje drugih lica“.

Suština zakona je da niko ne može NA SILU da vas leči, a ako NISTE NI PACIJENT već zdrava osoba, onda još manje ima pravo da vas „leči“ na silu protiv nepostojećih – budućih pretpostavljenih bolesti. Znači, dete može biti lečeno od realnih bolesti, a ne HIPOTETIČKIH. Posao lekara i pedijatra jeste da leče bolesne pacijente a ne da se bave teorijama, prognozama i „proricanjem“ (gatanjem) buduće bolesti NAD ZDRAVOM OSOBOM, koja zato i NIJE PACIJENT.

Kao majka imam pravo da štitim interes svoga deteta. Jedini interes, mene kao roditelja, jeste život i zdravlje moga deteta. Dok je interes proizvođača vakcina materijalni-u bolesti a ne u zdravlju ljudi. To dokazuje i sastav vakcina, o čemu će biti reči u daljem tekstu.

Prema Ustavu Republike Srbije regulisana je hijerarhija domaćih i međunarodnih opštih pravnih akata (plan 194.) prema kojoj zakoni i drugi opšti akti doneti u Republici Srbiji NE SMEJU biti u suprotnosti sa potvrđenim međunarodnim ugovorima i opšte prihvaćenim pravilima međunarodnog prava. Kao i da su „potvrđeni međunarodni ugovori i opšte prihvaćena pravila međunarodnog prava DEO PRAVNOG PORETKA REPUBLIKE SRBIJE“. Stoga, pozivam se na Međunarodnu konvenciju o pravima deteta[4] i ODBIJAM vakcinaciju, imajući osnovanu sumnju da je vakcina štetna po zdravlje deteta (što ćemo dodatno dokazati u daljem izlaganju).

U Zakonu o potvrđivanju Konvencije o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primene biologije i medicine: Konvencija o ljudskim pravima i biomedicini[5]„Službeni list RS br.12/10 – Međunarodni ugovori (a Republika Srbija je potpisnik istog) stoji: I poglavlje, Član 2-Primat ljudskog bića „Interesi i dobrobit ljudskog bića imaju prednost nad samim interesom društva ili nauke“.

II Poglavlje, Pristanak, Član 5. Opšte pravilo: „Zahvat koji se odnosi na zdravlje može se izvršiti samo nakon što je lice na koje se zahvat odnosi o njemu informisano i dalo slobodan pristanak na njega. Tom se licu prethodno daju odgovarajuće informacije o svrsi i prirodi zahvata kao i njegovim posledicama i rizicima. To lice može slobodno i u bilo koje vreme povući svoj pristanak“.

Pozivam se takođe i na Međunarodnu klasifikaciju bolesti i povezanih zdravstvenih problema, revizija 10, knjiga 1[6], član Z28, gde u tačkama 0 i 1 stoji da se imunizacija može odbiti zbog kontraindikacija ili odluke pacijenta donete na osnovu ličnog ubeđenja ili pritiska sredine. Ova knjiga objavljena je od strane Svetske Zdravstvene Organizacije (SZO), a Republika Srbija je član SZO-a i PRIHVATILA JE OBAVEZE KOJE PROIZILAZE IZ TOG ČLANSTVA.

Da je Republika Srbija potpisnik svih ovih međunarodnih konvencija vrlo dobro je upoznat ne samo Ustavni sud Srbije već i Sud za ljudska prava u Strazburu.

Zašto se ne vakcinišu hiljade ljudi iz Avganistana, Pakistana koji prolaze kroz ili borave u našoj zemlji, a mnogi od njih boluju od zaraznih bolesti i direktno ugrožavaju našu decu, njihove živote i zdravlje? Zašto se pripadnici etičkih manjina u Srbiji uglavnom ne vakcinišu? Zar ja koja dolazim sa prostora gde su ljudima nasilno vađeni organi (na živo), gde deca i odrasli svakodnevno umiru od raka koji su izazvale NATO bombe, gde su mi bila uskraćena sva ljudska prava, treba da istoj torturi budem izložena od svog naroda? Zar svi drugi narodi u Republici Srbiji imaju veća prava od konstitutivnog naroda srpskog kome i ja pripadam? Da li je ovo dodatni pritisak na smanjenje nataliteta kod Srba ili samo njegovo srozavanje na najniži nivo životinjske egzistencije. Da li ima malo kriminalaca u zemlji? Da li je malo korumpiranih u politici i u javnim službama? Možda je Srbija iskorenila ubice, pedofile, prostituciju, lopovluk, ratne huškače koji svakodnevno i javno krše Ustav Republike Srbije? Možda su zatvori prazni pa ih treba napuniti trudnicama, majkama nezaposlenim (koje nemaju nikakva primanja) i koje nikada u sukob sa zakonom nisu došle? Kakva je ovo diskriminacija po svim osnovama i principima? Ili je jednostavno ovo posao za instituciju ombudsmana? Šta se to dešava u zemlji Srbiji? Zar je prekršaj roditi zdravo dete i brinuti o njegovom životu i zdravlju? U Srbiji je ozakonjeno bezakonje, tj. utrobno čedomorstvo. Zakon opravdava majke koje vrše zločine najgore vrste – ubijaju svoju decu, a lekari su im u tome saučesnici. Ovo moderni dželati posle obavljenog hladnokrvnog ubistva deteta idu sa kolegama na kafu i uživaju ugled u društvu kao stručnjaci. Taj isti zakon, majke koje žele da sačuvaju život i zdravlje svog deteta goni kao kriminalce i preti im novčanim kaznama i zatvorom. To jeste selektivna primena zakona. Sve veći broj porodica u Srbiji, usled pritiska kojima su izložene zbog odbijanja vakcinacija razmišlja o preseljenju u neku drugu zemlju gde vakcine nisu obavezne.

Da Vas podsetimo:  Srbija u zaboravu nacionalne etike!

Evropske zemlje u kojima vakcinacija nije obavezna su: Nemačka, Italija, Holandija. Luksemburg, Velika Britanija, Danska, Irska, Grčka, Španija, Portugal, Austrija, Francuska, Švedska, Norveška, Kipar, Estonija, Latvija, Litvanija, Švajcarska.

Evropske zemlje u kojima je vakcinacija obavezna su: Srbija, Makedonija, BiH, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija, Bugarska, Češka, Slovačka, Mađarska, Poljska, Rumunija. To su zemlje slovenskih naroda.

Da su vakcine korisne, sigurno je da bi zemlje sa najvišim životnim standardom u Evropi i svetu, život i zdravlje svoje dece osiguravale putem vakcinacija na način na koji se to radi u Srbiji. Zar homoseksualci i lezbejke, travestiti i sodomisti da uživaju zaštitu i onih prava koja im ne pripadaju? Ili je možda na sceni nešto što se godinama unazad dešava u Americi? Naime, zbog izmišljene krivice časnim roditeljima se oduzimaju deca a socijalne ustanove zatim tu nezaštićenu dečicu daju na usvojenje nastranim „parovima“.

Što se samih vakcina tiče, danas i poslednji laik zna da su sadržaji svih vakcina čisti otrovi (virusi, kancerogeni konzervansi, teški metali, živa, aluminijum…). U vakcinama ne postoji ni jedan zdrav sastojak. Isto tako, ni zdravomislećeg čoveka u svetu nikakva reklama farmaceutske industrije koja se plasira preko njihovih korumpiranih ili prosto ucenjenih eksponenata, ne može ubediti da je trovanje zdravog organizma zapravo metod lečenja od budućih (nepostojećih) bolesti. Lekari i medicinsko osoblje mogu da koriste samo lekove i medicinska sredstva, a to su samo one koje služe za lečenje obolelih. Stoga vakcine to uopšte nisu jer su namenjene zdravima, pod pretpostavkom prevencije od neke buduće, nepostojeće bolesti i nemaju ni jedan lekoviti sastojak već sadrže isključivo otrovne supstance. Postoje neke otrovne supstance koje se koriste u lečenju obolelih (na pr. zmijski otrov) i mogu da deluju kao protivotrov, ali kod ZDRAVIH OSOBA OTROV DELUJE ISKLjUČIVO KAO OTROV.

U skladu sa zakonom, proizvođač vakcine bi morao da se obaveže na krivičnu i materijalnu odgovornost od NEŽELjENIH POSLEDICA (gubitka zdravlja ili života deteta). Isto tako, državna institucija (medicinskog karaktera ili Torlak) koja uvozi vakcinu iz inostranstva mora da se obaveže na odgovornost. Lekar koji vakcinu prepisuje, takođe. U samoj stvari dešava se to da se svi odriču odgovornosti od „vrha“ piramide do pedijatra. Ali otkud onda toliki pritisak na nas i našu decu? Zašto lekari ne potpišu obrazac po kome prihvataju svu odgovornost da su vakcine bezbedne po zdravlje i život deteta. Ako lekar odbija svoju odgovornost, nema pravo da je nameće nama. Lekar je dužan da bude odgovoran za ono što radi.

Kao roditelj ja sam dužna da tražim za svoje dete poštovanje najviših mogućih standarda u ostvarivanju zdravstvene zaštite deteta. To znači da se tačno ispita sadržaj vakcine jer nemam poverenja u onoga ko se ne obavezuje na odgovornost za ono što radi. Ukoliko vakcina sadrži išta štetno (a štetan je i najmanji sadržaj i trag teških metala i genetskih modifikatora), imam pravo na zaštitu fizičkog i psihičkog integriteta i bezbednosti deteta.

Srećna sam što mi je dete zdravo i radujem se što raste u prirodnoj sredini i u dobrim higijenskim uslovima, i ne pada mi na pamet da svoje dete podvrgnem eksperimentisanju nekoga koji na zna ni sadržaj onoga što tako histerično nudi. Lečiti nasilno zdravu osobu i to pod pretnjom zakonske kazne ravno je ludilu i posao je za neuropsihijatra. Zdrav imunitet, a sa njim i otpornost na sve bolesti, obezbeđuje pre svega zdravlje majke u trudnoći, dojenje deteta, stalni fizički kontakt majke sa detetom (naročito dok ne prohoda), ljubav i harmonija oba roditelja, čista voda i zdrava, prirodna hrana. Statistički podaci svih zemalja sveta pokazuju ogroman porast obolelih od autoimunih bolesti samo kod vakcinisanih. U godišnjim izveštajima Svetske Zdravstvene organizacije vidimo veliku smrtnost i veliki procenat oboljenja ljudi (a naročito dece), i to posle vakcinacije. U Americi je svako 50-to dete obolelo od autizma posle vakcinacije, a Američki Institut za Javno Zdravlje kaže da ako se tako nastavi, do 2025. godine oboleće svako dete u toj zemlji. U Srbiji danas znamo da je hiperaktivnost deteta koja se tako često pominje u stvari autistične prirode. U Srbiji smo bili svedoci da je ne tako davno 2009. godine bila lažirana epidemija, za koju kada je prevara i medijski obelodanjena, niko nije odgovarao pred zakonom, čak ni ministar zdravlja Republike Srbije. Znači, kada je reč o vakcinama, tu se ne radi o brizi za narod i njegovo zdravlje.

„Neželjene“ reakcije su navedene u svakom pakovanju vakcina kao „nuspojava“. Na primer kod DTP vakcine navodi se temperatura od 40 stepeni, kolaps ili šoku slično stanje, alegrijske ili anafilaktičke reakcije, dugotrajan neutešan plač, vrištanje deteta koje može da potraje ceo dan i duže. Dakle, po njima samo se javlja vrištanje kao nuspojava, ne spominje se i bol koji izaziva vrištanje. A to (encefalopatsko) vrištanje izaziva upala mozga i pritisak u glavi usled hipercitokinemije, nedostatka vitamina D koji naglo opada nakon vakcinacije. Znači, dete vrišti satima od bola iz sve snage, a lekar vam kaže samo da je to „nuspojava“ leka koji je dete primilo (iako nije bolesno) i da će proći samo od sebe, možda već sutra! Upravo to govore roditeljima kada im dete vrišti od bola posle DTP vakcine.

Da uzmemo kao primer i BSG vakcinu koja se daje bebi odmah po rođenju. BSG (BSG) je lipolizovana vakcina koja se sastoji od živih, oslabljenih (atenuisanih) bacila Mycobacterium bovis soj Bacillus Calmetto Guerin. Unošenjem direktno u organizam ubrizgavanjem u krv tj. izbegavanjem prirodnog ulaska koji je imunim sistemom predviđen, kroz respiratorni sistem, bacili se usađuju u ceo organizam i mikrobakterije tuberkuloze tada razaraju ćelije timusa. Timus je najznačajniji organ limfo tipnog sistema koji proizvodi ove ćelije imunog sistema. To jasno pokazuje da se vakcina BSG daje odmah po rođenju da bi se trajno oštetio imuni sistem. Znati o delovanju BSG vakcine i prihvatiti je, bilo bi ravno zločinu nad detetom. Od strane pedijatara i medicinskog osoblja, u bolnici nakon porođaja, ne mene je vršen strahovit pritisak psihički ali i fizički budući da je usledio dok sam još bila pod dejstvom anestezije posle carskog reza. Naravno, da bih se uplašila i dala saglasnost da se mojoj bebi da BSG vakcina. Potpišite, potpišite… pred mojoj očima smenjivali su se likovi i papiri, nisam više znala sa kim razgovaram. Pretnje i ubeđivanja smenjivali su se satima, a meni je bilo loše i nisam još uvek mogla da govorim razborito. Ipak nisam zadržala pažnju na lošim stvarima, naročito zbog podrške većeg broja medicinskih sestara koje su mi nasamo davale podršku da istrajem u onome što je za moje dete najbolje. Pritisak se nastavio i tokom narednih dana boravka u bolnici, kroz ubeđivanje, neargumentovano i medicinski neutemeljeno. Govorili su mi da će deca u vrtiću biti ugrožena od mog deteta (deca koja su primila vakcinu, kakav apsurd, pa zar nisu zaštićena vakcinom) a da će njihovi roditelji tražiti da se moje dete ispiše iz vrtića, a kasnije ga škola neće primiti u prvi razred. Tako je moje dete već u prvom danu ovog života doživelo diskriminaciju, iznad Marijine glave postavljen je veliki natpis „ova beba nije primila vakcinu“!!! Izgovor je bio da je poruka interna, ali ako je zaista tako, zašto nije sklonjena od javnosti. Nakon moje reakcije natpis je uklonjen a pritisci su popustili, poslednji njihov „argument“ bio je (prilikom ubađivanja) da će i kod nas uskoro početi oduzimanje dece od roditelja i davanje na usvajanje drugim porodicama. Kad su čuli da sam se godinama bavila novinarstvom pritisak je prestao i slučaj je predat sanitarnoj inspekciji. Koliko neprofesionalnosti, neznanja (na fakultetu budući doktori imaju samo jedno predavanje o vakcinama), ostrašćenosti, diskriminacije je pokazano u samo jednom slučaju, a kako se osećaju majke koje nemaju gde da se informišu. Da li su pedijatri prijatelji naše dece ili naprotiv? Nameće se još jedno pitanje zašto se pedijatri plaše za zdravlje druge dece ako su ona uredno vakcinisana? Pa upravo zato što se deca u velikom broju slučajeva razboljevaju upravo od onih bolesti protiv kojih su vakcinisana. A naša zdrava deca tretiraju se kao da imaju sidu! Pa čak i deci koja od te bolesti, nažalost boluju, obezbeđen je neometan odlazak i školu, zagarantovana su sva prava. U Srbiji je zločin biti i ostati zdrav.

Da Vas podsetimo:  Izazovi toksičnog „femicida” u Srbiji

Vitamin K se daje novorođenoj deci „protiv“ krvarenja u mozgu, a po opisu neželjenih posledica upravo se javlja krvarenje u mozgu i smrt. U bolnici sam bila obaveštena o tome da je mom detetu dat vitamin K i ako sam pre porođaja obavestila osoblje da ne pristajem na vakcinisanje svog deteta. Hvala Bogu, prošlo je bez posledica, a poznato je da je ova „vitaminska“ vakcina bivala i uzročnik leukemije. Da li je normalno izlagati decu takvom riziku zbog nečega nepostojećeg? Da li je bolje da dete dobije rak ili da preleži grip, male boginje ili zauške (koje nevakcinisana deca preleže bez posledica)? Istina se ne može sakriti, iako se proizvođači trude da je sakriju, tako što ne navode većinu sastojaka vakcina na deklaraciji. Zar je moguće tako ozbiljnu stvar opravdati „poslovnom tajnom“? Kako je moguće da sve sastojke ne znaju niti proveravaju državne institucije koje odobravaju vakcinu za upotrebu? Zašto lekari gaze Hipokratovu zakletvu? Ili su možda uplašeni za svoja radna mesta, za svoje pozicije u društvu? Dokle ide politička pozadina, odakle počinje kriminalna aktivnost? Kako može da voli svoju decu ili unuke onaj koji ne mari za život i zdravlje druge dece? Šta je svet čoveku koji je u stanju da zgazi svoju savest i da radi na odvajanju dece od roditelja? Da uzima učešća u genocidu koji se sprovodi nad decom kroz biološki rat? Možda novac? Ili je u pitanju povređena sujeta zbog školske diplomice koju jadni čovek gleda da opravda zločinom, ne mareći za stvarne ljude, ličnosti koje se bore za slobodu dostojnu čoveka?

Suze roditelja imaju veliku silu, ali dečije suze imaju neuporedivo veću i mogu da potope onoga koji ih je izazvao.

Kao jedini dokaz o delovanju neke vakcine uzima se prisustvo antitela nakon primljene vakcine. Antitela se javljaju kao reakcija na upale koje nastaju zbog aluminijum (fosfata, sulfata, hodroksida…), koji se samo zato i stavlja u vakcine, da bi izazvao upale i antitela. Da bi se te upale kontrolisale dodaju se antibiotici, koji ne deluju baš uvek. Ali krije se od javnosti da antitela uopšte ne predstavljaju imunitet na dati virus. Prisustvo antitela samo pokazuje da je organizam došao u kontakt sa teškim metalima i otrovima iz primljene vakcine. Posebna je priča o tome u koje će se vreme i za koji će se organ metali koji šetaju po organizmu „prikačiti“ i izazvati trajno oštećenje odnosno bolest. Obično je to mozak. Tako iz zdravog čoveka nastaje invalid.

Svi smo čuli za vakcinu protiv tetanusa. Ako znamo da oni koji prežive trovanje tetanusom ne stiču imunitet od tetanusa, kako se onda vakcinom stiče? Tetanus je pojedinačna infekcija, a ne masovna zaraza. Slično je i sa vakcinom protiv tuberkuloze. Svaki lekar zna da skoro svaka osoba u sebi već ima bakcil TBC, ali prirodni imunitet štiti osobu i zato je zdrava. Oboli samo u slučaju pada imuniteta usled nepovoljnih uslova (na pr. hladnoće, vlage). Zato „HIV pozitivni“ najpre oboljevaju od tuberkuloze (oni su i dobili titulu „HIV pozitivnih“ samo zato što im je opao imunitet, a ne zato što su zaraženi nekim „virusom side“). Tako je i sa mnogim drugim bakcilima i virusima. Oni su već svuda pa i u nama. Čemu onda vakcinisanje protiv TBC-a? Znači čovek već pri rođenju poseduje imuni sistem koji prirodno obavlja svoju funkciju. Važno je u prilog ovome istaći svedočenje lekara A. R. koji na skupštinskom odboru o svojoj dugogodišnjoj praksi lečenja ljudi od tuberkuloze kaže da je 90% njegovih pacijenata obolelih od TBC-a, već bilo uredno vakcinisano protiv TBC-a. (U prilog tome navešću i primer mog brata od strica S. K. koji živi i radi u Prokuplju, i on je dobio tuberkulozu iako je protiv nje uredno vakcinisan). Isti poslanik, lekar, kaže da im vakcina nije pomogla. Ali i nakon te svoje izjave i dalje se zalaže za vakcinaciju. Verovatno bi izgubio dozvolu za rad kada bi otvoreno ozvaničio da su vakcine nedelotvorne i stoga nepotrebne. Ova kontradiktorna izjava je ujedno i dokaz da vakcinacija nije samo problem medicine već sveobuhvatne politike i da farmaceutska mafija preko svojih glasnogovornika u politici organizuje otvorenu diktaturu nad narodom gledajući u nama potencijalne bolesnike koji očajnički kupuju njihove antibiotike ne bi li produžili svoj život i povratili zdravlje narušeno zatrovanim vakcinama.

Da Vas podsetimo:  Beogradski sindikat: Skandalozna cenzura — udarili na pesmu „Sviće zora“ oni koji udaraju na litije!

Tako na istom skupštinskom skupu uticajni političar koja se (o, gle ironije) ovih dana zalaže za „povećanje nataliteta u Srbiji“, S. Đ. D., deklamuje da „nema dokaza da MMR vakcina izaziva autizam“. Nasuprot sve više naučnih dokaza koji povezuju ovu bolest sa MMR vakcinom. Jedan od naučnika koji je ovo dokazao (da je MMR vakcina uzročnik autizma) je i doktor Andrew Wakefild, i upravo zato je bio izložen smišljenoj medijskoj hajci. Ipak je više sudova u svetu kasnije presudilo u korist oštećenih od MMR vakcine, što su priznali i sami proizvođači!

Leukemija je moderna bolest, koja je ozbiljno uzela maha u svetu tek četrdesetih godina prošlog veka nekoliko godina nakon uvođenja obaveznog vakcinisanja od difterije.

Zašto najimućniji ljudi na zapadu, među kojima su i vlasnici farmaceutskih kompanija ne vakcinišu svoju decu?

Kada deca najbrže i najteže reaguju na vakcine onda tome daju naziv „sindrom iznenadne smrti odojčadi“.

Ako jačamo naš organizam da bude imun i na neku zaraznu bolest ne bi smeli imati kontraindikacije. Zbog čega se javljaju toliko agresivne i često smrtonosne kontraindikacije? Na pr. kada je Japan zabranio vakcinaciju dece koja su mlađa od dve godine njihov problem sa „sindromom iznenadne smrti odojčadi“ praktično je nestao preko noći. Deca su prestala da umiru. Kada je posle ogromnog pritiska SZO (koja je već nekoliko decenija korumpirana) ponovo uvedeno vakcinisanje novorođenčadi i smrtnost se ponovo pojavila. I pored brojnih tužbi zbog narušenog zdravlja i smrti izazvanih DTP (difterija pertusis-tetanus) vakcinama, farmaceutske kompanije i dalje rade i DTP vakcine se i dalje koriste.

Naučnik Merck–a M. Hileman priznao je da njihove vakcine sadrže viruse koji izazivaju rak i AIDS. U Africi gde operišu „lekari bez granica“ a koje predvodi osvedočeni belosvetski kriminnalac Bernar Kušner kojim se pre par godina štampa ponovo bavila upravo zbog vakcinacije koja je crnačkom narodu donela „EBOLU“, srpski lekari su otkrili čak i olovo u vakcinama kao jasan dokaz o sistematskom trovanju jednog naroda. NATO bombe sa osiromašenim uranijumom kojim su nas takvi „milosrdni lekari“ zasipali iz vazduha (kako bi nas kasnije vakcinisali) jasan su dokaz da između nas Srba i stanovnika Afrike, oni ne prave razliku. Genocid se sprovodi nacističkim metodama a naš narod to plaća iz svog džepa kupujući smrt za sebe i svoju decu.

Danas je praksa da se svaki nazeb proglasi za „svinjski grip“. Za ovaj grip spremna je vakcina koja sadrži poly-sorbate80, koji inače izaziva sterilitet. Prošlogodišnja statistika ukazuje na 70% više pobačaja kod žena koje su koristile vakcinu protiv „svinjskog gripa“.

Srbija u ovom trenutku liči na deponiju olova što je jedan od pokazatelja da se mi kao država nalazimo u predratnom stanju. Ono što se masovno odbija svuda u svetu nama se utrpava kao eliksir. Takav je slučaj sa HPV vakcinom Gardasil i Cervarix. Iako je jedan od tvoraca ove vakcine (zaslužan za sterilizaciju ženske dece) Diana Harper je izjavila da nije bezbedan i da ne štiti ni od čega, i pored desetine hiljada invalida, i pored smrtnih slučajeva masovnog protesta roditelja i tužbi protiv kompanije koja proizvodi taj otrov, preko dr vd Direktora Instituta za Javno Zdravlje Vojvodine, ova vakcina se nama predočava kao „lek“.

O petovalentnoj vakcini (koja je od januara 2015 „obavezna“ u Srbiji) Pentaxim ili Infanrix, „protiv“ difterije, tetanusa, pertusis, hemofilus, influence B (H i B) i dečije paralize, bolesti koje ili ne postoje jer su iskorenjene savremenim higijenskim standardima, ili postoje samo u rizičnim grupama odraslih, potrebno je da se napiše posebna knjiga. Godišnje se proizvede 300 miliona komada tih vakcina. Ova vakcina spada u oblast genetskih inženjeringa, kažemo genetskih modifikacija, a u samom startu deluje kao kasetna bomba ubačena u unutrašnjost čoveka. Ona pogađa svaku ćeliju u telu i narušava osnovnu biologiju organizma.

Ovih dana se u dnevnoj štampi i na televiziji mnogo piše i govori o nekih 12 komada kubanskih vakcina koje uspešno deluju protiv raka. Znajući da se poznati NBA košarkaš LA Lejkersa izlečio od side još pre neku deceniju, postavlja se pitanje da li su neizlečive bolesti izlečive samo za imućne? Međutim, ono što je bitno za nas u ovom slučaju o vakcinaciji, jeste to da je profesor Sopk iz San Dijega (Kalifornija) preuzeo ovu vakcinu (kubansku) upravo od našeg uvaženog imunologa i virusologa svetskog glasa (jednog od najvećih stručnjaka u svetu u ovoj oblasti) primarijusa dr sci medicine Todora Jovanovića. Upravo je on jedan od glavnih razobličitelja svih prevara vezanih za današnje vakcine. I on je jedan od najpozvanijih u Srbiji da govori o ovoj temi budući da leči ljude, a ne ubija ih. Između ostalog, u svoju odbranu uneću i neke stvari iz njegovog stručnog izlaganja u kojima se bavi upravo vakcinacijom. U nastavku prilažem 17 strana materijal u kojima naučnici iznose činjenice i dokaze o štetnosti vakcina[7].

Kao pravoslavna hrišćanka i kao verno čedo Jedne Svete Saborne i Apostolske Crkve Pravoslavne, odbijam da dete izložim organskim jedinjenjima koja se nalaze u većini ovih vakcina, a tu spadaju delovi ljudskih organa bilo da je to fetus ili neki drugi organ iz određenih životinja koje po starim tradicionalnim učenjima i običajima ne konzumiramo ni u normalnoj ishrani. Verujem da jedino Bog otvara matericu, daje život i zdravlje ljudskom rodu pa tako i mom detetu koje nije potomak majmuna. Dakle, ne samo iz zdravstvenih razloga, već i iz verskog ubeđenja ODBIJAM DA UGROZIM ŽIVOT I ZDRAVLjE SVOG DETETA.

Uvaženi sudijo i časni sude, obraćam vam se u nadi da ćete zbog svih činjenica i dokaza svde iznetih presuditi u korist istine i pravde, tj. da ćete zaštiti slobode i prava mog deteta i mene. Oprostite zbog dužine izlaganja moje odbrane. Iako mi je nuđena besplatna pravna pomoć, odbila sam je. Imala sam i ponudu nekih kolega da zajedno napravimo dokumentarni film o Marijinom slučaju. Ali budući da nas zakon štiti smatram to nepotrebnim. Još jednom iskazujem nadu u naš pravedan sud, i da će se sve ovo kao ružan san razvejati sudom vaše istinite reči.

U Konjuši, Knić Bojana Rajković

21.09.2016. godine Gospodnje

[1] http://www.zdravlje.gov.rs/tmpmz-admin/downloads/zakoni1/zakon_zdravstvena_zastit.pdf

[2] http://www.ustavni.sud.rs/page/view/139-100028/ustav-republike-srbije

[3] http://www.zdravlje.gov.rs/downloads/2013/Jun/Jul2013ZakonOPravimaPacijenata.pdf

[4]https://www.unicef.org/serbia/Konvencija_o_pravima_deteta_sa_fakultativnim_protokolima(1).pdf

[5]http://ravnopravnost.gov.rs/wp-content/uploads/2012/11/images_files_Konvencija%20o%20ljudskim%20pravima%20i%20biomedicini.pdf

[6] http://www.batut.org.rs/download/MKB102010Knjiga1.pdf

[7] http://www.ivantic.info/Ostale_knjiige/Zdravlje/vakcine%20i%20zdravlje.htm

IZVOR: SRBI NA OKUP

7 KOMENTARA

 1. СВЕ ЈЕ ЈАСНО!!!
  Не треба много паметовања да би се разјаснило и све изашло на видело. Пре пар дана мом другу се породила супруга и прошла је невиђену тортуру у Клиничком центру да се беба вакцинише и нису зато хтели да је отпусте. Поскидали смо све могуће обрасце и формуларе односно ОБРАЗАЦ ЗА ОДЛАГАЊЕ ПРИМАЊА ВАКЦИНЕ, ОБРАЗАЦ О ПРАВУ НА ИНФОРМИСАНОСТ (све је у закону написано па ми извукли) и ЗАКОНСКУ РЕГУЛАТИВУ КАКО НАШУ ТАКО И СЗО (светска здравствена организација) и ДОДАЛИ. Они нису имали појам, били су скроз изненађени и када им је он напоменуо, све донео и када су погледали нису знали шта да раде. Дете је примило Витамин К без знања и одобрења родитеља, мајку су давили да потпише неки папир а на крају се испоставило да је неважећи јер нити је на меморандуму установе нити има било чијег потписа. Обрасце прво нису хтели да приме на писарници “ЈЕР ЊИМА ТО НЕ ТРЕБА“ па када су то добили начелник, директор,правна служба и педијатрија настала је паника али код њих и “МОЛБА ДА ИМ ДОНЕСЕ СВЕ ШТО МОЖЕ ЈЕР СУ У ПРОБЛЕМУ И ТО ЈЕ ЈАСНО А НЕ ЗНАЈУ КАКО ДА РЕАГУЈУ А ДА НЕ ПРКРШЕ ЗАКОН“. Као људска бића спремили смо им све и далим па нека читају. Мене ово чека у фебруару када ће се супруга породити и припремам све обрасце са захтевима. Слеси борба јер ово је директно атак и уништавање будућих нараштаја и још веће снмањење опулације на лукав и перфидан начин уз помоћ покривања законом. Треба покренути петицију и са порписима у скупштину. Када су већ смислили да произвођач нема никакву одговорност, да нико живи не одговара, да лекари не треба и не морају да гарантују безбедносз вакцина, када их нико не испитује итд, итд а довољна су само жива и алумунијум у њиам све је јасно.
  ЕВО ШТО СЕ НАЛАЗИ У ВАКЦИНАМА ИЗМЕЂУ ОСТАЛОГ (извините на латиници):
  – aluminijum hidroksid
  – aluminijev fosfat
  – amonij sulfat
  – amphotericin B
  – životinjska tkiva: svinjsku krv, konjsku krv, zečji mozak,
  – pseći bubreg, bubreg majmuna,
  – pileći embrion, kokošje jaje, jaje od patke
  – teleći serum
  – betapropiolactone,
  – fetalni goveđi serum
  – formaldehid
  – formalin
  – želatin
  – glicerol
  – diploidne ljudske ćelije (poreklom iz abortiranog fetalnog tkiva)
  – hidrolizirani želatin
  – živin spoj timerosal (thimerosal, Merthiolate)
  – monosodium glutamat (MSG)
  – neomicin
  – neomicin sulfat
  – fenol crveni indikator
  – phenoxyethanol (antifriz)
  – kalijum difosfat
  – kalijum monofosfat
  – polimksin B
  – polisorbat 20
  – polisorbat 80
  – hidrolizat kazeina iz svinjskog pankreasa
  – ostaci MRC5 proteina
  – sorbitol
  – tri-n-butyl phosphate
  – vero stanice, kontinuirana linija bubrežnih ćelija majmuna
  – krv ovaca.
  А УЗ ТО ЕВО И ДОДАТКА:
  ПОЛИО (ДЕЧЈА ПАРАЛИЗА): Ја сам био обавештен о ризику да моје дете развије паралитичке болести и менингитис , због полиомијелитиса. Разумем да чак и у условима епидемије,Природни Полио не производи никакве симптоме у преко 90% оних изложених на ту болест. Разумем да није било случајева дивље дечије парализе у САД у последњих 20 година и да су ти случајеви који су
  документовани су изазвани вакцином. Разумем следеће нежељене ефекте који су изазвани вакцином:
  Убијен вирус дечје парализе: температура од 39 C до 38 %, поспаност, пробирљивост, плач, смањен апетит, повраћање, Guillian-Barre синдром и алергијску реакцију код људи алергични на неомицин, полимиксин и стрептомицин. Мере укључују оне који су имали претходну негативну реакцију,
  труднице, а можда и оне са ХИВ / АИДС-ом или на други начин угроженим имунолошким системом.
  Жив вирус дечје парализе: Реакције укључују контракције дечје парализе од оних који су добили вирус и они који су дошли у контакт са телесним течностима и отпада вакцинисане особе. Паралитички симптоми могу да прате контракције дечије парализе. Жив вирус сенаводно избацује до осам недеља
  после инокулације. Гуиллиан-Баре синдром је такође примећен . Не препоручује се за употребу у домаћинствима где има неко са компромитованим имунолошким системом, трудница, или где се претходно била пријавњена реакција. Убијен вирус дечје парализе за ваквине , гаји се на ћелије бубрега од мајмуна , садржи формалдехид и тројне антибиотике. Poliovax се гаји на ћелије иѕ абортоване бебе, садржи формалдехид, серум крава и тројне антибиотике.
  Ћелије бубрега мајмуна користе се у оригиналној Полио вакцини од убијеног вируса дечје парализе , и садржи вирус СВ-40 и иси овај вирус нађен је у туморских ћелија деце чији родитељису вакцинисани против дечје парализе користећи контаминирани вирус. Жива вакцина се гаји на ћелије мајмунског
  бубрега, антибиотици и серум од телади .

  ХЕМОФИЛУС ИНФЛУЕНЗА Б: Ја сам био обавештен о ризику да моје дете развија менингитис (мада ова вакцина неће заштитити дете од менингитиса од свих других облика као што су пнеумокока и менингокока, вируса и гљивица), пнеумонија, и инфекција крв, зглобова, костију, и меких ткива који су повезани са Хемопхилус инфлуенза Б . Разумем да је ова болест највероватнија код деце до 15 месеци старости и да је фатална за 3-6% деце која га добију. Учесталост ове болести данас је ниска и није доказано да су вакцине веома ефикасни у 41 одсто случајева, према неким студијама. Лечење је доступно. Вакцина се често комбинује са ДПТ, која има највишу стопу реакције од било које вакцине данас.
  Реакције су: Зараза са ХИБ и локализовани бол, еритхема индурација, повишену температуру и до 100.6 ‘, раздражљивост, летаргија, анорексија, рхиноррхеа, пролив, повраћање, кашаљ, када се примењује сама. Реакције су се догодиле у до 30 одсто пацијената. Када се спроводи у комбинацији са ДПТ, реакције у кључују локалну осетљивост еритема и индурација, повишена температура и до 38.3 С , раздражљивост,
  поспаност, анорексија, дијареја, повраћање, упорни плач, напади, уртикарија, осип, бубрежна инсуфицијенција, Гуилиан-Баре синдром и смрт. Реакције су се догодиле у 77,9% пацијената.
  Вакцина садржи квасац, тимеросал дериват (Жива) и токсоид дифтерије када се вакцина даје сама.

  ПЕРТУСИС: Ја сам био обавештен о ризику да моје дете развије велики кашаљ, упалу плућа, конвулзије, упале мозга и смрт које су повезане са кашљем . Разумем да је болест ретко фатална, са стопом опоравка од 99,8%, и да је најозбиљнија и опасна по живот код деце испод 6 месеци старости, али постоје адекватне методе лечења на располагању. Вакцина се најчешће даје у вези са дифтеријом и тетануса као ДПТ или као ДАПТ.
  Пертусис вакцина може да изазове: грознице до 41 С степени, бол оток, дијареја, повраћање, поспаност, пискаво вриштање, плач у неутешним налетима, нападима, конвулзије, колапс,
  шок, проблема са дисањем, оштећење мозга и СИДС( Синдром изненадне смрти беба ) . Један од 600 ће претрпети озбиљну реакцију. У једној студији 875 је претрпело шок и конвулзије (ЛЛ). Они у 2. студији су посматрани првих 48 сати након имунизације. Недавна студија указује да 1 у 100 реагује са конвулзијама, колапсом , или вриштањем , а 1 од 3 од тих случајева задобио је трајно оштећење мозга. У студији 103 деце која су умрла од СИДС, 70% је умро у року од 3 недеље након ДПТ вакцине и 37% је било оних који су умрли у првој недељи. ДАПТ се препоручује као сигурнија опција за вакцинацију. Нежељени ефектими од ДАПТ вакцине су посматрани само 72 сати након вакцинације и они су следећи : осетљивост , еритем, индурација, повишена температура и до 39 С степени, поспаност, мамурлук, повраћање, горње респираторне инфекције, дијареја, осип, фебрилне конвулзије, упоран или необичан плач, летаргија, хипрониц или хипореспонслве епизоде, уртикарија, анафилактички шок,
  конвулзије, енцефалопатија, моно и полинеуропатије и смрт.
  Не препоручује се за децу испод 15 месеци или за оне који нису имали 3 инекције на ДПТ. Било какав облик вакцине садржи тимеросал (дериват Живе ), формалдехид и алуминијум фосфат (ИС).

  ДИФТЕРИЈА: Ја сам био обавештен о ризику да моје развије парализе, срчана инсуфицијенција, или респираторна инсуфицијенција , која јеу вези са дифтеријом. Такође сам обавештен да је било пријављено само 5 случајева http://www.anf.e на годишњем нивоу од 1980. Такође сам свестан да је ретко фатална и дифтерија се лечи антибиотицима и одмор у кревету. Дифтерија компонента је најчешће дата
  у оквиру ДПТ или ДАПТ вакцине и садржи исте нуспојаве као и реакције оних који су наведени за кашља.

  ТЕТАНУС: Ја сам био обавештен о ризику од мог детета развија фаталну неуро- мишићне болести у вези са тетануса. Ја разумем да је инциденца тетануса је ниска, и постоји противотров, треба да одбије имунизацију. Разумем да уговарање тетануса не даје доживотну имунитет, а ни не вакцину. Разумем да бисте спречили озбиљније реакције од вакцине, тетануса компонента је тако било значајно „разблажити“ да је клинички неефикасна (ја 8). 1. Разумем да може да стопа смртности за правилно лечених болесника од тетануса бити као висок као 20%. Нежељени ефекти вакцине против тетануса само обухватају: високу температуру, бол, понављају апсцеса настанак, унутрашње уво оштећења живаца, показатељем неуропатија, анафилактичког шока и губитка свести. Тетануса дате у ДПТ или ДАПТ пуцао обухватају исте нуспојаве као и реакције оних који су наведени за кашља.

  РУБЕОЛА (МАЛЕ БОГИЊЕ): Ја сам био обавештен о ризику да моје дете развије пнеумонију и енцефалитис (запаљење мозга), дегенеративних обољења нервног система са конвулзијама (субакутни склерозирајући паненцепхалитис) који су повезани са рубеолом. Стопа смртности за рубеолу 0,3 на 100.000. Разумем да је од 1984, преко 55 одсто документованих случајева малих богиња, били потпуно вакцинисане особе. Разумем да највећи ризик од вакцине против рубеоле то што је могића зараза од ове болести померена у касним тинејџерским годинама, па иу зрелости где је више вероватно да ће бити
  фаталних последица или изазвати више нежељене и дугорочне ефекте. Вакцина против малих богиња је жива вакцина и носи ризик да ће то изазвати пацијента да добије богиње. Остале нежељене реакције су: пецкање или спаљивањем на месту убода и анафилакса, температуру и до месец након вакцинације, осип,
  кашаљ, ринитис, еритема мултиформе, лимфаденопатија, уртикарија, дијареје, фебрилне конвулзије, заплене, тромбоцитопенија, пурпура, васкулитис, оптички неуритис, ретробулбар неуритис, папиллитис, ретинитис, енцефалитис и енцефалопатија, очима палсиес, Гиљен-Баре синдром, атаксија, и субакутни
  склерозирајући паненцепхалитис.
  Вакцина Рубеоле се најчешће комбинује као део ММР вакцине која укључује следећа нежељена дејства: Горући осет на месту убода, малаксалост, бол у грлу, кашаљ, ринитис, главобоља, вртоглавица, температура, осип, мучнина, повраћање, пролив, еритема , индурација, нежност, лимфаденопатија,
  паротитис, орцхитис, нерв глувоћа, тромбоцитопенија, пурпуру, алергијске реакције, уртикарија, полинеуритис, артралгија, артритис, анафилакса, васкулитис, отитис медиа, коњуктивитис, фебрилних конвулзија, напади, синкопа, еритема мултиформе, оптички неуритис , ретробулбар неуритис,
  папиллитис, ретинитис, енцефалитис и енцефалопатија, очима палсиес, Гиљен- Баре синдром, атаксија, субакутни склерозирајући паненцепхалитис, а недавна студија из Европе показује да можда постоји веза између ММР (мале богиње / заушке / рубеоле) вакцине и аутизма и синдрома раздражљивих црева.
  Вакцина садржи Мале богиње пилеће ембрионалне ћелије, неомицин, сорбитол и хидролизовани желатин. ММР садржи све живе вакцине, ћелије пилећег ембриона, ћелије из абортиране бебе, неомицин, сорбитол и хидролизовани Желатин.

  ЗАУШКЕ: Ја сам био обавештен о ризику да моје дете раѕвије упалу тестиса, зглобова, бубрега, и / или штитасте жлезде, и губитак слуха везан за заушке. Разумем да су заушке ретко штетне у детињству, и да је већина од горе наведених ризика да дође када особа добије заушке у адолесценцији или зрелом
  добу.
  Знам да Вакцина против Заушки носи следеће ризике: зараза заушака из живе вакцине, горење или пецкање на месту убода, анафилакса, кашаљ, ринитис, повишена температура, дијареја, васкулитис, паротитис, орцхитис, пурпура, уртикарија, еритема мултиформе, оптички неуритис, ретробулбар
  неуритис, синкопа, енцефалитис, фебрилне конвулзије, и нервна глувоћа. Заушке се обично даје у ММР вакцине и може да доведе оне споредне ефекте и нежељене реакције како се наводи у одељку изнад о вакцини против богиња. Вакцина против заушке је жива вакцина , и не сме да се даје трудницама. Она је култивирана у пилећим ембрионом и садржи сорбитола и хидролизовани желатин.

  РУБЕЛА (НЕМАЧКЕ ОСПИЦЕ): Ја сам био обавештен о ризику да моје дете развије упалу мозга или зглобовима, као и ризик од урођених дефеката (укључујући дефеката ока, срчане мане, глувоћа, ментална ретардација, проблеме са растом и развоју , жутица, и поремећаји згрушавања крви) код беба рођених у мајки које су добили рубеолу током трудноће, које се односе на рубеолу. Дакле, ја разумем да је највећи ризик за моје дете да мајка не прележи рубеолу као дете, али се то догоди када је она трудна и да онда рубеола оштети њено нерођено дете. Ако мајка прележи рубеолу као дете онда је она је имуна за цео живот, а пре вакцине, 85% становништва је већ је имуно на рубеолу. Разумем да ако она није имуна као одрасла особа, она може да одлучи да узме вакцину пре трудноће. Разумем да многи од оних који су добили рубеолу били имунизирани (до 80%). Нежељене реакције међу тинејџерки је 5-10% и 30% код одраслих жена.

  Нежељена дејства су: зараза рубеолом од живог вируса у вакцини, горући осет или пецкање на месту убода, лимфаденопатија, уртикарија, осип, малаксалост, бол у грлу, грозница, главобоља, вртоглавица,
  мучнина, повраћање, пролив, полинеуритис, артралгија, артритис, локални бол и упала, еритема мултиформе, кашаљ, ринитис, васкулитис, анапхи-лакис, синкопа, оптички неуритис, ретробулбар неуритис, папиллитис, Гиљен-Баре синдром, енцефалитис, тромбоцитопенија, пурпуру, а хронични умор.
  Рубеола се најчешће комбинује у ММР вакцини и може да доведе до споредне ефекте и нежељене реакције које су наведене под вакцини против богиња. Рубеола се култивира на ткиву абортиране бебе; Он садржи неомицин, сорбитол и хидролизовани желатин.

  ХЕПАТИТИС Б: Ја сам био обавештен о ризику да моје дете развије хепатитис Б вирусне инфекције, што може изазвати хроничну упалу јетре доводи до цирозе и рака јетре и евентуално смрти. Разумем да је ризик од развијањахепатитис Б веома мали ако нисам носилац или заражен, ако моје дете не учествује у промискуитетном сексу или користи дрогу. Ја разумем да постоји антибиотик за лечење хепатитиса Б и да већина оних који добије се опорави. Разумем да ХепБ вакцина садржи само сојеве ХепБ и није ефикасан против ХЕ А, Ц, Д, Е, Ф, или Г.
  Разумем да ХепБ вакцина има следећи нежељени ефекат и непожељних реакција: индурација, еритем, оток, повишена температура, главобоља, вртоглавица, бол, свраб, ецхимосис, знојење, малаксалост, дрхтавица, слабост, црвенило, свраб, хипотензија, налик на грип симптоми, болести горњих
  дисајних, мучнина, анорексија, абдоминални бол и грчеве, повраћање, опстипација, пролив, лимфаденопатија, бол или укоченост у мишићима и зглобовима, артралгија, мијалгија, бол у леђима, осип, уртикарија, петехије, поспаност, несаница, раздражљивост, агитација, анафилакса, ангиоедем,
  артритис, тахикардија / палпитације, бронхоспазам, абнормални тестови функције јетре, диспепсија, мигрена, синкопа, пареза неуропатија, хипотеза, парестхесис, Гиљен-Баре синдром, Белова парализа, попречни мијелитис, оптички неуритис, мултипла склероза, тромбоцитопенија , екцем, пурпуру,
  херпес зостер, еритем нодозум, алопеција, коњунктивитис, кератитис, визуелни поремећаји, вртоглавица, зујање у ушима, бол у ушима, и дисуриа. Студије само следе пацијената за 4 дана после вакцинације.
  Најчешће користи ХепБ вакцина садржи тимеросал, иако релативно нова верзија не садржи тимеросалу и ограничена је за употребу у новорођенчади. Вакцина такође садржи: алуминијум хидроксид, протеине квасца , и фосфатне бафере.

  ВАРИЧЕЛА (ОВЧИЈЕ БОГИЊЕ): Ја сам био обавештен о ризику да моје дете развије овчије богиње који потенцијално може да доведе до пнеумоније, секундарном или генерализованих инфекција коже, или, уколико се уплету у току трудноће, порођајни дефект код бебе. Разумем да су овчје богиње углавном бенигна код деце, али резултра у значајним часова изгубљених на послу за родитеље. Овчје богиње код одраслих се често испољава као синдром, хроничнои болно стање. Такође разумем да је зараза овчије богиње касније у животу може да повећа ризик за херпес симплекса.
  Нежељени ефекти и нежељене реакције за вакцине овчије богиње су: зараза овчије богиње из живе вакцине (27%), бол и црвенило на лицу места, отока, еритем, осип, свраб, хематом, индурација, укоченост, горњи респираторни болести, кашаљ, раздражљивост, нервоза, умор, поремећен сан, пролив, губитак апетита, повраћање, упала уха, пелена осип / контакт осип, мучнина, очију жалбе, дрхтавица, лимфаденопатија, мијалгија, доњег респираторног обољења, главобоља, избијања зуба, малаксалост, бол у стомаку, други осип, алергијске реакције, укључујући осип и кошнице, укочен врат, топлотног осипа / Осип од врућине и артралгија, екцем / суве коже / дерматитиса, затвор, свраб,
  пнеунонитис и фебрилних нападима и хладна /.

  Вакцина варичеле се култивира на ћелије из абортиране бебе, култура ћелија Гвинејским прасићима . Садржи живи вирус и глутамат, сахарозе, фосфате, прерађени желатин, неомицин серум фетуса телади.
  И ово је превише што сам написао али хоћу да помогнем и сав етујем да погледате сајт Др. Слађане Велков

  • E,brate SSLOBODANE SVAKA VAM ČAST! Pojasnite mi samo još,molim Vas gde vadite sve te obrazce,ili da mi ih nekako pošaljete mailom,pa da sam odštampam…Ja sam skoro,kao majka troje dece nedavno imala duel oko vakcinisanja s njima, prokletnicima,pa sam im celo popodne iznosila argumente protiv…Mnogo bi mi bilo lakše s tim obrascima…a i u kritičnoj sam grupi za ovu buduću vakcinaciju odraslih kao prosvetni radnik…pomozite,ako Boga znate,kako se kaže

 2. Подршка родитељима и свима осталима који покушавај да заштите децу од нељудске обавезне превентивне вакцинације. Сам закон је не само у сукобу са другим унутрашњим и међународним законима, као што је у тексту наведено, него и потпуно неоснован, јер држава не може да оптужи родитеље за угрожавање сигурности деце и постави се у улогу заштитника ако није у стању да гарантује да дете наметнутим третманом неће бити повређено. А она то не може, и неће.

 3. Вакцинација је пре свега велики бизнис, тежак милијарде и милијарде долара. Заснован је на гомили пропагандних лажи, од тога да је вакцинација заслужна за искорењивање заразних болести (службени статистички подаци јасно показују да то није тачно), до тврдње да је „безбедна“, чему противречи брдо клиничке евиденције и научне литературе. Разлог зашто се пропаганда одржава и вакцинација се намеће без да се бирају средства је што су иза ње велики новац и моћ (поседовање главних медија сигурно помаже, као и поседовање политичара, доктора итд), пре свега Ракафелера. Неоспорно је да је модерна западна „медицина“ – заснована на употреби петрохемијских препарата за сузбијање симптома – створена активношћу Ракафелера (John D. Rockefeller Sr.) у првој половини 20 века. Ракафелери су створили и контролишу конгломерат највећих светских фармацеутских фирми, Мерк, Ледерле итд. Конкретно за вакцинацију, Ракафелери су ти који су произвели полио вакцину, у оквиру Ракафелер института (The Rockefeller Institute for Medical Research, основан 1901), и који су најзаслужнији што је масовна превентивна вакцинација уведена у САД 1955, кад за то више није било никакве потребе. Ракафелери су 1913. такође основали Америчко друштво за рак (American Cancer Society), које промовише хемотерапију, радијацију и хируршки нож итд итд

  Погледајте добро ово лице, јер је оно најзаслужније за највеће трагедије друге половине 20. века, укључујући нашу (умро ове године, али нови вођа клана John Davison „Jay“ Rockefeller није ништа бољи).

  http://www.apocalipsenews.com/wp-content/uploads/2015/12/download-32.jpg

  (посвета: „David Rockefeller loves you!“)

 4. Nema ni jednog opravdanja za ovo nasilje nad decom. Ako su vakcine bezbedne zasto se trazi saglasnost i potpis roditelja? Imunolozi kazu da roditelji potpisuju da su obavesteni o NUS pojavama a nigde im nisu napisali koje su to posledice moguce i da dete postaje trajno zarazeno raznim bolestima. Sto nam trujete decu i od zdrave dece stvarate bolesnike, invalide i kliconosce. Moji prijatelji lekari nece ni da cuju za vakcinisanje svoje dece i unucadi. Srbijo podigne se dok u tebi jos zivih ima!!!!!!!!!!!!
  Sida, pticji grip, svinjski grip, bolest ludih krava, sve su to bolesti proizvedene u laboratoriju i posledica ljudske gluposti i ljudskog nasilja nad zivotom.
  Kopitari su travojedi a covek smislio kako ostatke u mesnoj industriji da preradi u kostno brasno i njime hrani stoku. Bez zamere ali ljudi smo dotakli ono dno gde nam se magarci opravdano smeju.

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime