Podunavlje – kolevka civilizacije

0
1376

Miloš Milojević izričito tvrdi sa su Srbi oduvijek živjeli na Helmskom poluostrvu ( tek početkom 19 vijeka nazvano Balkansko) i to od sjeverne Italije do Grčke i Jadranskog mora.

U antičko vrijeme svi, a i danas najveći broj savremenih svjetskih istoričara koji se bave proučavanjem predhrišćanskog vremena tvrde da je podunavlje kolijevka Evrope. Već sam pisao, ali da napomenem da zvanične istorije Poljske, Slovačke i Češke npr. uče svoje naraštaje danas da potiču iz Podunavlja. Nije daleko istina, čak i sa pravom se može reći i da je kolijevka svjetske civilizacije i cijele bijele rase.

Reklo bi se namjerno sa Karađorđevim ustankom 1804. godine sa zapada su uveli naziv Balkansko umjesto Helmsko poluostrvo! Na brzinu i istorijski nepotkovano, toliko, da se ni danas pouzdano ne zna da li po bugarskom planinskom vijencu Balkan ili po turskom plemenu?

Još u 13. vijeku pre Hrista, pojavljuje se srpsko pleme Tribali, koje Herodot smješta u Pomoravlje, zapadno od rijeke Istar, a Ilirske zemlje su istočno od ovog područja. Dakle, ovo ne tvrdim ja, nego Herodot, najveći istoričar Antike i prvi istoričar na svijetu! Antički pisci pominju i narod iz Podunavlja koji je naseljavao Skandinaviju i to oko 2000 god. prije Hrista!

Ovo je potvrdio i Patrik Lut, Švajcarac, koji je izričit da taj narod pripada dinarskoj rasi i da je jedan dio tog naroda stigao i do britanskih ostrva! Negdje krajem 15. ili čak krajem 14. vijeka prije Hrista u Evropi su se pojavili Huriti, koji su većinski preci Grka koji su ovde zatekli Pelazge.

Pelazge su inače većinski naseljavali Helm, ali ih srećemo i u Italiji. Takođe su većinski naseljavali Meziju (zemlju muževa) današnju Šumadiju i Bugarsku.

Da Vas podsetimo:  Đoković na nišanu korona inkvizicije

Ima antičkih pisaca koji Pelazge pominju na prostorima današnjeg Tirola, u Bavarskoj, i Švajcarskoj. Za njih se kaže da su preko Dunava provalili na sve navedene prostore oko 2500 – 3000 godina pr. n. e. ili čak još ranije? Nepobitno je tačno da su Trojanci Pelazge – Srbi, isto kao i za Sabine u Italiji. Naseljavali su oni i cijelu Grčku, kad su se među njima uvukli Huriti, preci Grka. Ali Pelazge su preci Ilira i Tračana i to bez miješanja sa drugim narodima.

Herodot kaže da su srpski ratnici Kari, odnosno Vari zaposeli cijelu Grčku u periodu negdje oko 3000. god. p. n. e. i to zajedno sa svim ostrvima.

Najstariji grad Antičke Makedonije je Sebica na rijeci Bistrici. Južnije na Peloponezu srećemo Serbano i Seros, u Makedoniji još Sirpui, Serbinovo, Srbica… U Atici Servia. Tračani i Pelazge su govorili istim jezikom i dijelili iste hramove!
Siprijan Rober Srbe Donjeg Dunava naziva Proto – Srbi, tj. prvi Srbi i izričito tvrdi da su ovdje još od prije Mojsija.

Slično tvrde i Prokopije i Jordanes koji izričito navode da su Vendi i Srbi dva imena istog naroda.

Emil Barnuf tvrdi da su Pelazge drevni Srbi koji su živjeli u Sredozemlju. Na istom fonu je i to što su najstarije pismo – Srbicu u Grčkoj zvali Pelazgijsko pismo!

Šafarik kaže da rasijan znači Rašanin ili rasijan narod, dok grci nisu mogli izgovoriti tvrdo „r“ na početku riječi pa su ih nazivali Tračani, što prihvatiše i Rimljani.

Gemista, dvorski istoričar Romejsko- Vizantijskog carstva na sahrani njihove carice Jelene koja je rodom Srpkinja od roda Dragaša, naziva je „naša carica rodom Tračanka“. To je bilo u 15. vijeku.

Da Vas podsetimo:  Epidemija i mentalno zdravlje – koliko smo se promenili

Ptolomej na svojim kartama upisuje Serbinu nedaleko od današnjeg Siska, a kod Kule je Vendum, kod Lipljana Vendenis. Na ovoj karti opšti naziv za Srbe je Veneti.
Plinije stariji pominje Serbinum u Panoniji, Vendum na Dravi, Serpes na Savi. Pominje čak i provinciju Venetiju sa glavnim gradom Venecijom, kao srpsku naseobinu i provinciju.
Čuveni Herodot opet pominje Monte Serorum (Srbske Planine) na Helmu, ali pominje još i Tribalsku Ravnicu (Podunavlje i Srem). Naravno, jasno je, sve u kontekstu srpskih zemalja!

(Autor je učitelj istorije i direktor Izdavačke kuće „Jerusalim“ iz Bara)

Izvor: istorijamisterija.blogspot.com

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime