Prikrivanje PREVARANTA od strane organa uprave

0
452
Foto: Pixabay.com

”Radakciji našeg portala je stigao meil koji objavljujemo bez izmen teksta, slova, tačke i zapete…!”

Poštovani,

ovako izgleda PODJEBAVANjE od strane državnog organa, čiji je odgovor u funkciji zaštite ORGANIZOVANE GRUPE PREVARANATA, KOJI LAŽNIM I PRIKRIVENIM PORUKAMA PREKO PLATFORMI DRUGIH PROGRAMA, NA SITNO PLjAČKAJU GRAĐANE Republike Srbije !!!


Poštovani gospodine Iliću,

Dana 27.02.2020. godine putem aplikacije e-šalter, obratili ste se Regulatornoj agenciji za elektronske komunikacije i poštanske usluge (u daljem tekstu Agencija) i, između ostalog, naveli da ste se dana 19.02.2020. godine obratili Agenciji i da u prilogu dostavljate navedeni dopis od 19.02.2020. godine. Kako ste se obratili putem aplikacije e-šaltera, obaveštavamo Vas da nikakav dokaz u prilogu nismo primili jer isti nije moguće dostaviti na taj način tj. navedena aplikacija ne podržava dodavanje dokumenata u prilogu.

Takođe ste naveli, da je prema javno dostupnim podacima objavljenim u Evidenciji operatora javnih komunikacionih mreža i usluga, koje vodi Agencija, pod rednim brojem 396, upisan je operator DIMOCO SERBIA DOO BEOGRAD (VRAČAR), Kralja Milana 23/IV, Vračar, 11000 Beograd, 011/3216882, info-rs@mobile-info.cc, i zatražili odgovor na pitanje: „Da li da se zahtevom za trajnim brisanjem bankovnih podataka, brisanjem svih kopija navedenih podataka i upućivanja, elektronskih veza prema Vašim podacima koje obrađuju, i dostavljanju dokaza o brisanju tih podataka, obratite privrednom subjektu „MPSC- Mobile Payments Service Center AG“ Landstrasse 40 FL-9495 Triesen Lihtenštajn, na koga Vas je uputio Poverenik ili operatoru DIMOCO SERBIA DOO BEOGRAD.“

U vezi sa navedenim, obaveštavamo Vas sledeće:

Članom 26. stav 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik“ 87/18), između ostalog je propisano da lice na koje se podaci odnose ima pravo da od rukovaoca zahteva informaciju o tome da li obrađuje njegove podatke o ličnosti dok je stavom 3. navedenog člana propisano da je rukovalac dužan da licu na koje se podaci odnose, na njegov zahtev, dostavi kopiju podataka o ličnosti koje obrađuje.

Da Vas podsetimo:  Ni živi ni mrtvi

Takođe je članom 30. stav 1. istog zakona propisano da lice na koje se podaci odnose, ima pravo da se njegovi podaci o ličnosti izbrišu od strane rukovaoca, dok je stavom 4. istog člana propisano da lice na koje se podaci odnose podnosi zahtev za ostvarivanje prava na brisanje podataka rukovaocu.

Članom 82. stav 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, propisano je, između ostalog, da lice na koje se podaci odnose ima pravo da podese pritužbu Povereniku ako smatra da je obrada podataka o njegovoj ličnosti izvršena suproto odredbama ovog zakona.

Imajuću vidu navedeno, nezavisno od toga što je operator DIMOCO SERBIA DOO BEOGRAD (VRAČAR) upisan u Evidenciju operatora javnih komunikacioni mreža i usluga, koju vodi Agencija, Agencija u skladu sa svojim nadležnostima nije dužna niti može znati, u konkretnom slučaju, da li i koji od privrednih subjekata koje ste naveli u predmetnom podnesku obrađuje Vaše podatke o ličnosti koje pominjete u podnesku.

Ukoliko smatrate da neki od dva navedena privredna subjekta (ili oba) obrađuje Vaše podatke o ličnosti koje ste naveli, možete mu se obratiti u skladu sa citiranim članom 26. stav 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnsti, i ukoliko ustanovite obradu, zatražiti brisanje istih u skladu sa članom 30. navedenog zakona.

Takođe, ukoliko privredni subjekt kome se obratite navedenim zahtevom, po istom ne postupi u zakonskom roku, u skladu sa citiranim članom 82. stav 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, možete se pritužbom obratiti Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ali ne i Agenciji.

Srdačno,

Ratel

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime