Tajna srpskog (slovenskog) jezika (14) Zagonetka “oblog kruga”

0
890

Kada se nekakva materija naglo rasprsne, tada dolazi do pucanja i raspadanja; reč je o eksploziji. U stranoj reči eksplozija glavni deo reči je -*plozija, udružena s prefiksom eks-, koji je jednak srpskom prefiksi is-, iz-. U konkretnom slučaju, reč dolazi iz latinskog (ex- + plaudere ‘plјeskati šakama, aplaudirati’; explaudo ‘odobravati tapšanjem, uplašiti, odbaciti, baciti’). Sada možemo jasno videti da je latinsko plaudo, plausito ‘plјeskati’, plausŭs ‘aplauz’ veoma blisko srpskom plјeskanju (plјešti). Dakle, naša ranija pretpostavka da je aplauz srodan srpskoj reči plјesnuti, plјesak, sada nam izgleda daleko realnije nego u početku. U osnovi svega morao bi biti onaj naš glagol obaliti (oboriti, baciti niz stranu, nizbrdo), a odatle i opaliti. U takvu sliku, reklo bi se, uklapa se i starogrčka reč βάλλω ‘baciti’.

U suštini, i srpski glagol ispaliti, ima slično značenje kao i explaudo, jer i ispaliti ima u sebi konotaciju baciti, odbaciti. Otuda i sličnost, na primer rusko пуля́ть ‘pucati’ (od пу́ля ‘metak’) sa engleskom reči bullet ‘metak’.

Naravno, ovde nije isklјučeno da je пуля pozajmica iz francuskog (boule metak, kugla) ili je nastala, kako neki pretpostavlјaju, pozajmicom iz polјskog kula, sa sekundarnom izmenom inicijala k u p, pod uticajem reči палить i пушка, jer sve te reči označavaju nekakvu okruglu formu. Otuda, ako uzmemo srpsku reč kugla (verovatno pozajmica iz nemačkog Kugel ‘lopta, metak, zdela, sfera)’, koja u srpskom ima značenje ‘metak, topovsko đule, lopta’, videćemo da bi ona mogla da bude proizvod sinkope u reči o/krugla > kugla (gr. κύκλος krug).  

Možda gornja pretpostavka deluje nategnuto, ali ako sada uporedimo nemačku reč Krügel (čaša za pivo sa ručkom; uglavnom u upotrebi u Austriji; srp. krigla), tada bismo mogli zaklјučiti da je taj sud dobio naziv po svom okruglom obliku (up. krčag, karlica, koji su takođe imenovani tako u skladu sa kružnom formom). Ili, ako uzmemo latinske imenice circulus i circus, takođe možemo primetiti istu stvar: circulus je jednak srpskom prilogu okruglo, a circus imenici krug (stgr. κρίκωμα prsten, krug, κίρκος, κιρκίον prsten; stengl. hring prsten). Iz ovakvih analiza, čini se, proizilazi da je slogovna praforma, iz koje su kasnije nastale reči za krug i kružni oblik, glasila *xur-gon-bel (‘krug obli’ ili ‘obli krug’).

Kad smo već pomenuli kuglu (polj. kula), možda da pogledamo odakle nam stiže reč đule, koje je izgleda u određenom odnosu sa polјskom reči kula (rus. ку́ля). U srpski đule je očigledno stiglo iz turskog jezika (gülle okrugla i teška stvar, topovska kugla), a opet, ako posmatramo etimologiju te reči u turskom, videćemo da je to pozajmica iz persijskog (pers. gūla گوله), sskr. golaka गोलक). Dakle, opet se vraćamo kugli i okrugloj formi o kojoj smo govorili iznad.

Vratimo se francuskoj reči boule, da bismo je uporedili sa ruskom imenicom pulя, grčkim πάλλα (lopta). Metak je najpre podrazumevao sferičnu formu (zrno), pa je otuda logično da su nazivi za loptu (oblo) i metak slični. I samo zrno (lat. granum) u sebi skriva kružnu formu, ali o tome ćemo detalјnije govoriti nešto kasnije. Na primer, ako bismo rekli da reči, poput glava, lobanja, lopta i latinski cranium (od gr. κρανίον  lobanja) i calva (glava, lobanja, ćelav) dolaze iz istih logičkih premisa, da li bismo pogrešili? Tu je i globus (lat. globus) koji jasno korespondira sa srpskom glavom (stslov. glava) i podseća nas na klobuk o kome smo ranije govorili.

Naravno, cranium, granum i zrno dolaze iz *xur-gon- osnove, odnosno, iz “kruga”. Dok ove druge reči (boule, pulя, lobanja, glava. lopta, calva, globus)  vezani su za oblinu (praforma *gon-bel-gon-), to jeste, za *gne-bl- ili nebo, nem. Nebel (nebula, magla), gr. νεφέλη (oblak). Možda bismo sada mogli da zaklјučimo, sa velikim stepenom sigurnosti, da je reč klobuk, zapravo, metateziran oblik h/oblaka i da se njihova značenja u velikoj meri preklapaju. Odatle, iz praslogova *gon-bel-gon, čini se, nastaju sve pomenute reči, kako u srpskom tako i u drugim ie. jezicima.

D. Gosteljski

123456789101112, 13

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime