Trošak EU integracija Srbije

0
936
Foto: printscreen

Režim globalističkih satrapa sada ne-transparentno raspolaže budžetom Srbije kao sa svojom privatnom imovinom. I ako već godinama budžet ima utvrđenu ekonomsku-računovodstvenu klasifikaciju i namenu, mnogi detlji budžetskih prihoda i rashoda nisu jasno definisani, i/ili su sistematski knjogovodstveno manipulisani i prikriveni u sintetičkim računima i podračunima. Tako da režim, sa nekoliko računa i podračuna, ne-transparentno troši po svom ličnom nahođenju. Posebno je nejasan “Član 4. Zakona o Budžetu Srbije”, koji se odnosi na Evropske Integracije.

Ovde se prvo moramo upitati koji je uopšte smisao ovih “evropskih integracija”? Ako EU zvaničnici predviđaju razmatranje eventualnog članstva Srbije u EU tek posle 2026. i to sa absolutnim preduslovom bezpovratnog, jednokratnog otpisa naše suverene svete teritorije Kosova i Metohije iz buduće “evropske Srbije”. A sigurno će do 2026. biti i drugih takvih absolutnih EU preduslova.

Prema podacima budžeta, režim je u periodu od 2008 – 2018. investirao (sufinansirao i predfinansirao) $5.1 milijardi u EU-IPA programe. EU-IPA programi su propisane reforme institucija, zakona, društva, privrede, poljoprivrede, međunarodne i međuregionalne saradnje – kao preduslov za buduće članstvo Srbije u EU. Za uzvrat, Srbija je u istom periodu trebala dobiti $5.3 milijardi bezpovratnih EU sredstava. Međutim, prema EU podacima, Srbija je u tom period dobila samo $2.3 milijardi, sa još $0.7 milijardi predviđenih do kraja 2020.

Prvo, nije jasno iz kojih budžetskih fondova je režim sufinansirao i predfinansirao $5.1 milijardi EU-IPA programa? Ti fondovi su ili krivotvoreni banksterski krediti i/ili orobljeni penzioni, zdravstveni i socijalni fondovi naroda Srbije.

Drugo, kako režim objašnjava manjak od $3 milijardi između EU obećanih i do sada primljenih sredstava? Očigledno da je tu vazalski režim realizovao finansijski gubitak od $3 milijdi na svoje investicije u EU integracije.

Da Vas podsetimo:  Zagorka Dolovac nestala u "borbi protiv mafije"

Treće, nigde nisu dati efekti i troškovna korist za $7.4 (5.1 + 2.3) milijardi, do sada ukupno potrošenih na EU-IPA programe. Evidentno da režim nije utrošio te fondove za rešavanje gorućih ekomskih, socijalnih, zdravstvenih…problema naroda Srbije. Ali je zato vazalski režim tokom zadnjih 10 godina utrošio $7.4 milijardi na stvaranje svog birokratskog, ekstremno anti-nacionalnog segmenta naroda Srbije, koji je u potpunoj parazitskoj zavisnosti od izdajničke EU intergracije Srbije. Zato i ne čudi da se patriotska većina naroda Srbije ne može organizovati i suprotstaviti tako sistematski finansiranoj i organizovanoj izdaji režima.

Imajmo u vidu da EU-IPA programi imaju isključivo za cilj potpuno podređivanje Ustava, državnog ustrojstva i administrativnog sistema Srbije direktivama EU plutokratske birokratije. Tačno je da Srbija može imati koristi od nekih konkretnih/materijalnih EU-IPA programa i iskustava stečenih u susednim zemljama. Ali ti korisni programi su samo minorni deo paketa mera kojima EU autokratska birokratija zahteva totalnu promenu svesti, predaju suvereniteta i teritorijalnog integriteta, uništenje dostojanstva i iskonskih duhovnih i ljudskih vrednosti naroda Srbije, odricanje od sobstvenog suverenog novca, materijalnih dobara i prirodnih resursa…

Vidimo kako su se po zemlji Srbiji rastrčali kojekakvi EU-IPA komesarčići, da za šaku krivotvorenih evra podmuklo prekalupe narod Srbiju po degenerisanim merilima globalne plutoktarije i njihovog civilnog-LGBT društva. Manimo se više podvlačenja globalističkim satrapima. Vala narodu Srbije je već dodijalo osam decenija robovanja totalitarnim političkim komesarima. Narod Srbije je i više nego sposoban da sam u sobstvenom interesu formuliše i sprovede najbolje-moguće reforme svojih institucija, zakona, društva, privrede, poljoprivrede, i međunarodnih odnosa. I što je najvažnije, narod Srbije će te svoje reforme finansirati sobstvenim suverenim novcem.

© Zoran Karaklajić

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime