Ucenama nema kraja

0
764

Šta Bundestag traži od Srbije?

bundestagNemački Bundestag je 27. juna doneo odluku kojom je naložio nemačkoj vladi kako da se postavi prema zahtevu Srbije za dobijanje datuma za otpočinjanje  pristupnih pregovora sa Evropskom unijom. Očigledno je da medije u matici Srbiji ne prenose i modifikuju istinu, sprečavaju da javnost zna sve što je egzistencijalno za naš narod i državu. Kosovo i Metohija, kao i Srbija sa ili bez ove pokrajune, nisu privatna njiva Vučića, Dačića, Nikolića… a ni urednika važnih medija, da je ograde visokim zidom i da niko ne zna tačno šta na njoj niče i šta će se na njoj saditi ili iz nje u budućnosti vaditi. Portal www.koreni.rs svojim čitaocima pruža mogućnost da pročitaju i ono o čemu se ne informiše ili se modifikuje. Prijatelje i kolege molimo da ovaj tekst sa www.koreni.rs objave na svojim portalima a čitaoce da ga proslede na što više adresa i odredišta. Trba da se zna i ono što ne žele da znamo.

Bundestag od nemačke vlade zahteva da se Srbiji pristupni pregovori odobre samo pod strogim uslovom da se prva sednica po tom pitanju održi u januaru 2014. godine i da pre toga Evropski savet utvrdi da li je Srbija u potpunosti i održivo ispunila sve obaveze (uslove) iz implementacionog plana koji su Srbija i Kosovo potpisali 26. maja.

Nemački parlament zadržava pravo da ne odobri ove „otvorene“ pregovore EU sa Srbijom ukoliko u međuvremenu dođe do zaključka da Srbija nije ispunila sve pretpostavke i preduslove za početak pristupnih pregovora. Bundestag će o svemu ponovo odlučivati u decembru ove godine, a pristupni pregovori sa Srbijom započeće samo ukoliko Srbija odgovori na svih 12 uslova koje joj je ispostavio nemački parlament. A neke od tih uslova u startu je nemoguće ispuniti – i to nemački parlamentarci vrlo dobro znaju. Prema tome, unapred možemo da kažemo da Srbija neće dobiti famozni „datum“ ni u januaru 2014.

Zapravo, videćemo da se od Srbije traži da ispuni neke uslove koje ona nikako ne može ispuniti. Na primer, kako Srbija može da obezbedi da kosovski (šiptarski) carinici nesmetano dolaze na granične prelaze sa Srbijom. Naime, srpski državni vrh je priznao autoritet kosovske vlade nad celim Kosovom, što isključuje bilo kakvu aktivnost organa Republike Srbije na teritorije svoje (bivše?) južne pokrajine. Od Srbije se takođe traži da garantuje slobodu kretanja Euleksa! Srbija to sada nikako ne može učiniti, pošto je ukinula „paralelne strukture“ na severu Kosmeta. Ili, kakve veze sada ima most na Ibru sa državom Srbijom, koja se, de facto, odrekla svog suvereniteta nad tim delom svoje zemlje? Kako Srbija da miri građane „susedne države“?

Setimo se ovde pisma Vilija Vimera, svojevremeno poslanika CDU, koje je on navodno uputio Gerhardu Šrederu u maju 2000. godine. U tom pismu, na jednom mestu, Vimer obaveštava Šredera i o tome da je Srbija (po volji SAD) „trajno isključena iz evropskog razvoja“. Bez obzira da li je to Vilijevo pismo autentično, ponašanje EU (posebno Nemačke) jasno daje do znanja da se pred Srbiju stavljaju uslovi koji su nemoguća misija (mission impossible) – i to ne zato što to srpski državni vrh ne bi želeo da to uradi. Nemci dobro znaju da je u Srbiji instalirana vlast koja je spremna da uradi sve što od njih Zapad bude tražio. Ali, takva srpska vlast im sada ne odgovara u potpunosti, jer bi ih mogla dovesti u situaciju da jednog dana uistinu Srbiju moraju da prime u svoje okrilje. Otuda je najbolja zaštita od „druženja“ sa Srbijom, da joj se na putu ka EU postave takvi uslovi koje ona (i pored najbolje volje) neće moći da ispuni.

A nemački uslovi su sledeći:

1.

– potpuno ukidanje srpskih paralelnih struktura u sigurnosnim službama i pravosuđu i formiranje novih struktura u sektoru sigurnosti i pravosuđa Kosova, koje će finansirati i politički kontrolisati samo kosovska vlada;

– potpun i detaljan uvid u sva srpska davanja (plaćanja) institucijama na Kosovu (ovde se valjda misli na „srpska davanja“ države Srbije, odnosno na novčana sredstva koje Srbija namenjuje Srbima i njihovim institucijama na Kosovu);

– osnivanje kosovsko-srpske zajednice opština i donošenje njenog statuta – održavanje slobodnih i poštenih lokalnih izbora na celom Kosovu;

– potpuno sprovođenje svih ranijih dogovora u dijalogu, posebno obezbeđivanje nesmetanog pristupa kosovskih graničara i carinika graničnim prelazima i zatvaranje svih zaobilaznih puteva na severu Kosova;

– garantovanje slobode kretanja za EULEX Kosovo;

2. obavezuje se nemačka vlada da izvesti parlament (najkasnije do 30. novembra 2013) o sprovođenju sporazuma koji je u 15 tačaka potpisan 19. aprila 2013, kao i o svim ranijim rezultatima dijaloga. O procesu sprovođenja sporazuma izveštavaće i Komisija i visoki predstavnik EU za spoljnu politiku i bezbednost. Bundestag zadržava pravo da izmeni svoj stav (a u skladu sa zakonom) u slučaju da dođe do zaključka da  nisu ispunjene pretpostavke za početak pristupnih pregovora;

3. i Srbiji i Kosovu daje se na znanje da se u cilju normalizovanja njihovih odnosa moraju preduzeti dodatne mere kojim će se graditi poverenje. U tom smislu neophodno je da se što pre otvori most na Ibru kao temelj za dalje izgrađivanje poverenja;

4. Srbija se mora obavezati da nakon pristupanja EU ni na koji način neće ometati Kosovo na njegovom putu ka članstvu Evropskoj uniji. Bundestag ovde podvlači da su Srbija i Kosovo dve suverene države. Potpuno normalizovanje odnosa Srbije i Kosova uslov je bez kojeg nema pristupnih pregovora (naravno, „potpuno normalizovanje“, iako se to direktno ne kaže, podrazumeva zvanično priznanje Kosova od strane Republike Srbije);

Da Vas podsetimo:  Novac iz „Fonda dijaspora za maticu“ pripada srpskim ratnim veteranima iz 1999.

5. mora se garantovati da okvir pregovora bude tako postavljen da Srbija dosledno osigura sprovođenje daljeg reformskog kursa i da do kraja izvede one reforme koje je načelno ranije usvojila;

6. da bi ispunila kriterijume za pristup EU Srbija je dužna da učini dodatne napore, posebno u oblastima vladavine prava, reforme pravosuđa, borbe protiv korupcije, borbe protiv kriminala, slobode medija, zaštite manjinskih prava i investicione sigurnosti;

7. treba osigurati da se poglavlja 23 (pravosuđe i osnovna prava) i 24 (pravda, sloboda i bezbednost) budu otvorena od početka do kraja pristupnih pregovora. Akcioni plan mora da ima jasne rokove i ciljeve i ne sme se dogoditi da se otvori sledeće poglavlje, a da prethodno ne bude zadovoljavajuće zaključeno, kao što se desilo u slučaju Crne Gore;

8. takođe, nemačka vlada mora da garantuje da se pristupni pregovori sa Srbijom ne mogu zaključiti sve dok srpske vlasti i sudstvo ne učine sve što je u njihovoj moći da se pravosnažno osude krivci za paljenje nemačke ambasade u februaru 2008. godine, kao i oni ljudi koji su iza takvog čina stajali kao podstrekači;

9. treba se truditi da se usvoji što manje prelaznih pravila i izuzetaka u odnosu na zakone EU. Srbija će se priključiti EU i mora prihvatiti zajedničke norme i zakone (acquis communautaire), koji se ne smeju „razvodnjavati“ tokom pregovora;

10. mora se garantovati da Srbija sveobuhvatno ispuni sve političke i ekonomske kriterijume i pritom se neće uzimati u obzir putevi kojima su raniji kandidati primani u članstvo EU; pretpostavka za pristup Srbije Evropskoj uniji jeste strogo ispunjavanje Kopenhaških kriterijuma. Nema „pristupnog automatizma“, to jeste, Srbija neće dobiti datum pristupa pre okončanja pregovora o pristupu;

11. Srbija se od samog početka pregovora mora jasno držati evropskog pakta o stabilnosti i rastu, kao i kriterijuma iz Mastriškog ugovora, pre nego što se eventualno priključi monetarnoj uniji;

12. nemačka vlada će nadalje, a u skladu sa zakonom, obaveštavati Bundestag o toku pristupnih pregovora, pri čemu će svoj stav jasno izlagati. Napredovanje na putu pristupanja EU biće vrednovano ne samo od strane Evropske komisije, nego će se o tome izjašnjavati i nemačka vlada putem svojih diplomatskih predstavnika.

Berlin, 25. jun 2013.

Za www.koreni.rs

D. Gosteljski

U nastavku, ispod, nalazi se Predlog nemačkog parlamenta koji je upućen vladi i kancelarki Angeli Merkel i koji se originalno nalazi na sajtu Bundestaga


Deutscher Bundestag Drucksache 17/14108 17.                               Wahlperiode 25. 06. 2013

Antrag

der Fraktionen der CDU/CSU und FDP

Einvernehmensherstellung von Bundestag und Bundesregierung zum Beitrittsantrag der Republik Serbien zur Europäischen Union und zur Empfehlung von Europäischer Kommission und Hoher Vertreterin vom 22. April 2013 zur Aufnahme von Beitrittsverhandlungen

Der Bundestag wolle beschließen:

I. Der Deutsche Bundestag stellt fest:

Serbien hat am 22. Dezember 2009 gemäß Artikel 49 des Vertrags über die Europäische Union (EUV) einen Antrag auf Beitritt zur Europäischen Union (EU) gestellt. Der Rat hat die Europäische Kommission am 25. Oktober 2010 nach Maßgabe des in Artikel 49 EUV festgelegten Verfahrens gebeten, eine Stellungnahme zum serbischen Beitrittsantrag abzugeben. Am 1. März 2012 erkannte der Europäische Rat auf Grundlage der Stellungnahme der Europäischen Kommission Serbien den Status eines Beitrittskandidaten zu.

Die Europäische Kommission und die Hohe Vertreterin für die Gemeinsame Außenund Sicherheitspolitik haben am 22. April 2013 einen Bericht zu den Fortschritten Serbiens bei der Erfüllung der Voraussetzungen für die Aufnahme von EU Beitrittsverhandlungen vorgelegt. Die Kommission empfiehlt in diesem Bericht, die Beitrittsverhandlungen mit Serbien zu eröffnen.

Die Bundesregierung hat mit Schreiben vom 27. Mai 2013 den Deutschen Bundestag darauf aufmerksam gemacht, dass der Rat für Allgemeine Angelegenheiten am 25. Juni die Fortschritte Serbiens und insbesondere die Umsetzung der „Vereinbarung von Prinzipien zur Regelung der Normalisierung der Beziehungen“ vom 19. April 2013 und den Implementierungszeitplan vom 26. Mai 2013 bewerten soll. Im Falle einer positiven Bewertung soll der Europäische Rat am 27./28. Juni über ein Datum für die Aufnahme von EU-Beitrittsverhandlungen mit Serbien entscheiden.

Die Bundesregierung hat den Deutschen Bundestag auf sein Recht zur Stellungnahme zu Beschlüssen zur Aufnahme von Verhandlungen zur Vorbereitung eines Beitritts zur Europäischen Union hingewiesen. Nach § 10 des Gesetzes über die Zusammenarbeit von Bundesregierung und Deutschem Bundestag in Angelegenheiten der Europäischen Union (EUZBBG) soll die Bundesregierung vor ihrer Zustimmung zu Beitrittsverhandlungen das Einvernehmen mit dem Deutschen Bundestag herstellen.

Der Deutsche Bundestag unterstützt die europäische Perspektive Serbiens und würdigt die Reformanstrengungen des Landes.

Die Europäische Kommission kommt in ihrem Bericht an das Europäische Parlament und den Rat über die Fortschritte Serbiens bei der Erreichung des notwendigen Maßes an Erfüllung der Beitrittskriterien zu dem Schluss, dass Serbien die politischen Kriterien und die Bedingungen des Stabilisierungs- und Assoziierungsprozesses nun hinreichend erfülle. Die Kommission bekräftigt außerdem ihre Beurteilung der Erfüllung der wirtschaftlichen Kriterien sowie der sich aus dem Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen und aus dem Interimsabkommen ergebenden Verpflichtungen und der Fähigkeit Serbiens, die aus der Mitgliedschaft erwachsenden Verpflichtungen zu übernehmen. Aus Sicht der EUKommission habe die serbische Regierung in den letzten Monaten ihr Engagement für einen konstruktiven Beitrag zur regionalen Zusammenarbeit unter Beweis gestellt, das auch durch eine Reihe hochrangiger Kontakte mit den Nachbarländern untermauert worden sei.

Die EU Kommission hat ihre Empfehlung, Beitrittsverhandlungen mit Serbien zu eröffnen, maßgeblich damit begründet, dass Serbien durch die am 19. April 2013 mit Kosovo geschlossene „Vereinbarung von Prinzipien zur Regelung der Normalisierung der Beziehungen“ die erforderlichen Fortschritte im Normalisierungsprozess erzielt habe.

Da Vas podsetimo:  Seljačke makaze dr Milana Stojadinovića u naprednim rukama

Darin wird u.a. die Schaffung eines serbischen Gemeindeverbandes im Kosovo vereinbart, der innerhalb der existierenden kosovarischen Rechtsstrukturen agieren, aber über ein eigenes Statut sowie eigene Institutionen verfügen soll. Für die Polizei wird der Grundsatz eines einheitlichen Polizeidiensts für das gesamte Kosovo festgeschrieben. Sämtliche Polizeidienststellen im Norden des Kosovo werden in die Polizei des Kosovos integriert. Auch sämtliche Justizbehörden werden in den Rechtsrahmen des Kosovo integriert. In Pristina wird ein Berufungsgericht eingerichtet, um Rechtssachen im Zusammenhang mit allen Gemeinden mit serbischer Bevölkerungsmehrheit zu behandeln, eine ständige Kammer dieses Gerichts wird im nördlichen Teil von Mitrovica geschaffen. Ende Oktober 2013 sollen mit Unterstützung der OSZE Kommunalwahlen in den nördlichen Gemeinden stattfinden. Zudem sind beide Seiten übereingekommen, dass keine Seite die andere auf ihrem Weg zur Annäherung an die EU blockiert bzw. andere dazu anhält, sie zu blockieren. Zur Umsetzung der einzelnen Bestandteile des Abkommens innerhalb eines festgelegten Zeitplans bis Ende 2013 beschlossen Serbien und Kosovo am 26. Mai 2013 einen Implementierungsplan.

Der Deutsche Bundestag ist der Auffassung, dass diese Vereinbarung zu einer erheblichen Verbesserung in den Beziehungen zwischen Serbien und Kosovo führen und positive Auswirkungen auf die Region des Westlichen Balkans haben kann, wenn sie entsprechend dem Implementierungsplan vom 26. Mai 2013 vollständig und nachhaltig umgesetzt wird. Insbesondere würde die vollständige und nachhaltige Umsetzung dieser Vereinbarung dazu führen, dass der bisher eine Anerkennung der Autorität der kosovarischen Regierung verweigernde, vor allem von Serben bewohnte Norden Kosovos mit Zustimmung der serbischen Regierung politisch und rechtlich in die Republik Kosovo eingegliedert wird und die illegale Finanzierung von Parallelstrukturen insbesondere bei Polizei und Justiz durch Belgrad beendet werden. Zudem würde die Normalisierung der Beziehungen zwischen beiden Ländern zu einer weiteren Stabilisierung der Sicherheitslage führen und darauf aufbauend die Möglichkeit einer Reduzierung des KFOR-Kontingents eröffnen und schließlich die Beendigung dieses Einsatzes ermöglichen.

Der Umsetzungsplan vom 26. Mai 2013 sieht die vollständige Implementierung aller Regelungen der Normalisierungsvereinbarung vom 19. April sowie der zuvor im Dialog-Prozess erreichten Vereinbarungen bis Ende 2013 vor. Die Hohe Vertreterin für die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und der EUErweiterungskommissar haben mit Schreiben vom 21. Juni die EU Mitgliedstaaten über den aktuellen Stand der Umsetzung unterrichtet. Danach liegt eine hinreichende Anzahl von Umsetzungsschritten für eine grundsätzliche Entscheidung über eine Aufnahme von Beitrittsverhandlungen mit Serbien vor. Allerdings sind von Serbien noch wesentliche Umsetzungsschritte bis zur vollständigen Erfüllung der genannten Vereinbarungen zu leisten. Deshalb ist der Deutsche Bundestag der Auffassung, dass die Verhandlungen mit der ersten Beitrittskonferenz erst beginnen dürfen, wenn der Rat die vollständige und nachhaltige Umsetzung der eingegangenen Verpflichtungen festgestellt und der Europäische Rat dies bestätigt hat. Die Fortschritte bei der Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen müssen weiterhin überprüft werden, z. B durch einen weiteren Bericht der Europäischen Kommission bis Ende November 2013.

Der Deutsche Bundestag begrüßt die in der Vereinbarung vom 19. April 2013 festgelegte Verpflichtung, dass keine Seite die andere auf ihrem Weg in Richtung EU blockieren oder andere auffordern darf, dies zu tun. Der Bundestag ist jedoch der Auffassung, dass der Normalisierungsprozess deutlich darüber hinausgehen muss mit dem Ziel einer rechtlich verbindlichen Vereinbarung, dass Serbien und Kosovo als vollwertige Mitgliedstaaten im Sinne der EU-Verträge unabhängig und gemeinsam ihre Rechte und Pflichten wahrnehmen können und eine solche vertragliche Vereinbarung vor Abschluss der Beitrittsverhandlungen vereinbart sein muss.

Der Deutsche Bundestag stellt fest, dass die Aufklärung und Strafverfolgung des Brandanschlages auf die deutsche Botschaft in Belgrad im Februar 2008 mehr als fünf Jahre danach unzureichend sind. Zwar wurden Täter verhaftet, doch wurden die Hintermänner des Anschlags bisher weder aufgeklärt, noch gibt es eine Anklage gegen sie. Der Bundestag ist deshalb der Auffassung, dass die Beitrittsverhandlungen mit Blick auf Serbiens völkerrechtliche Verpflichtungen und seine auf EU-Standards auszurichtende Rechtstaatlichkeit erst abgeschlossen werden dürfen, wenn die zuständigen serbischen Behörden und Gerichte alles in ihrer Macht Stehende getan haben, um den Brandanschlag auf die Deutsche Botschaft in einem rechtsstaatlichen Verfahren vollständig aufzuklären und die Täter sowie insbesondere die Hintermänner rechtskräftig zu verurteilen.

II. Der Deutsche Bundestag erklärt nach § 10 EUZBBG sein Einvernehmen, dass die Bundesregierung einem Beschluss des Europäischen Rates zur Aufnahme von Verhandlungen über einen Beitritt der Republik Serbien zur Europäischen Union zustimmt.

Er fordert die Bundesregierung darüber hinaus auf,

1. beim Europäischen Rat am 27./28. Juni Beitrittsverhandlungen mit Serbien grundsätzlich nur unter der Voraussetzung zuzustimmen, dass die erste Beitrittskonferenz frühestens im Januar 2014 und erst stattfindet, wenn der Rat im Dezember die vollständige und nachhaltige Umsetzung der Verpflichtungen aus dem am 26. Mai zwischen Serbien und Kosovo vereinbarten Implementierungsplan und der nachfolgenden Bedingungen durch Serbien festgestellt, den Verhandlungsrahmen verabschiedet und der Europäische Rat beides bestätigt hat. Dazu gehören insbesondere:

– die vollständige Auflösung der serbischen Parallelstrukturen im Sicherheits und Justizbereich im Norden Kosovos und stattdessen die Errichtung neuer Strukturen im Sicherheits- und Justizsektor Kosovos, die allein der politischen Kontrolle und Finanzierung durch die kosovarische Regierung unterliegen,

– vollständiger detaillierter Überblick über alle serbischen Zahlungen an Institutionen im Kosovo,

Da Vas podsetimo:  Umesto bureka kupujem masku

– die Einrichtung eines kosovarisch-serbischen Gemeindeverbandes und der Beschluss seiner Statuten, – die Abhaltung freier und fairer Kommunalwahlen in ganz Kosovo,

– die vollständige Umsetzung aller früheren Ergebnisse des Dialog-Prozesses, dazu gehören insbesondere die Herstellung des ungehinderten Zugangs kosovarischer Grenzpolizei und Zollbeamter auf dem Landweg zu den Grenzposten im Norden Kosovos und die Schließung der Umgehungsrouten im Norden Kosovos,

– Garantie der Bewegungsfreiheit von EULEX Kosovo.

Wenn Serbien nach Eröffnung der Beitrittsverhandlungen die Erfüllung von Verpflichtungen verzögert, aussetzt oder zurücknimmt, sollen die Beitrittsverhandlungen angehalten werden;

2. den Deutschen Bundestag bis zur vollständigen Umsetzung aller Verpflichtungen aus der 15-Punkte-Vereinbarung vom 19. April 2013 und aller früheren Ergebnisse des Dialog-Prozesses schriftlich zu unterrichten, erstmals bis spätestens 30. November 2013. Die Kommission und die Hohe Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik sollen während der Beitrittsverhandlungen regelmäßig zu Fortschritten im Normalisierungsprozess und der Umsetzung bereits getroffener Vereinbarungen zwischen Serbien und Kosovo berichten. Der Bundestag behält sich vor, von seinem allgemeinen Recht zur Stellungnahme nach § 9 EUZBBG Gebrauch zu machen, falls er zu dem Schluss kommt, dass die Voraussetzungen für den Beginn der Beitrittsverhandlungen nicht erfüllt worden sind;

3. gegenüber Serbien und Kosovo deutlich zu machen, dass für die Normalisierung ihrer Beziehungen zusätzliche vertrauensbildende Maßnahmen ergriffen werden müssen. Dazu gehört insbesondere die möglichst baldige Öffnung der Brücke über den Fluss Ibar als ein Baustein der Vertrauensbildung;

4. sicherzustellen, dass der Normalisierungsprozess zwischen Serbien und Kosovo in einem geeigneten Kapitel vorrangig bearbeitet wird und dieses Kapitel gemeinsam mit den Rechtsstaatlichkeitsthemen im Sinne der unter Nr. 6 genannten Bereiche einen Schwerpunkt der Beitrittsverhandlungen darstellt. Die Befassung mit diesem Kapitel muss bereits zum Beginn der Verhandlungen erfolgen und darf erst abgeschlossen werden, wenn es zu einer rechtlich verbindlichen Vereinbarung über die Normalisierung der Beziehungen zwischen Serbien und Kosovo gekommen ist mit der Perspektive, dass beide Staaten als vollwertige Mitgliedstaaten im Sinne der EU-Verträge unabhängig und gemeinsam ihre Rechte und Pflichten wahrnehmen können. Dabei muss der weitere Normalisierungsprozesses mit den Beitrittsverhandlungen durch die entsprechende Gestaltung des Verhandlungsrahmens verschränkt werden; es ist sicherzustellen, dass Fortschritte in einschlägigen Verhandlungskapiteln an Fortschritte im Normalisierungsprozess geknüpft werden. Die vollständige Normalisierung der Beziehungen zu Kosovo soll im Verhandlungsrahmen als Voraussetzung für einen Beitritt Serbiens genannt werden. Die Bundesregierung wird aufgefordert, dafür einzutreten, dass sich Serbien auch im Beitrittsvertrag verpflichtet, nach seinem Beitritt die Annäherung Kosovos an die EU nicht zu blockieren;

5. zu gewährleisten, dass der Rahmen der Verhandlungen so gestaltet wird, dass eine konsequente Fortführung des Reformkurses und vor allem die Umsetzung beschlossener Reformen durch Serbien sichergestellt sind. Die Öffnung und Schließung einzelner Verhandlungskapitel muss von klaren Kriterien abhängen;

6. zu verdeutlichen, dass Serbien insbesondere in den Bereichen Rechtsstaatlichkeit, Justizreform, Korruptionsbekämpfung, Kampf gegen organisierte Kriminalität, Pressefreiheit, Schutz von Minderheiten und Investitionssicherheit erhebliche zusätzliche Anstrengungen unternehmen muss, damit es die Beitrittskriterien erfüllt;

7. sicherzustellen, dass die Kapitel 23 (Judikative und Grundrechte) und 24 (Justiz, Freiheit und Sicherheit) ebenfalls bereits zu Beginn der Verhandlungen geöffnet werden und bis zum Ende der Verhandlungen auch geöffnet bleiben. Die von der EU-Kommission vorgeschlagenen Aktionspläne zu diesen Kapiteln müssen klare Fristen und Ziele vorgeben, deren Erfüllung Voraussetzung für die Öffnung oder Schließung anderer Kapitel ist; es dürfen nicht – wie im Fall Montenegro entgegen dem klaren Beschluss des Bundestages vom Dezember 2011 geschehen – andere Verhandlungskapitel vorher geöffnet werden. Die EUKommission muss über die Umsetzung der Aktionspläne regelmäßig zusätzlich zu den jährlichen Fortschrittsberichten Bericht erstatten. Im Beitrittsvertrag sind spezielle Regelungen vorzusehen für den Fall, dass Verhandlungsergebnisse aus den Kapiteln 23 und 24 nicht eingehalten werden;

8. sicherzustellen, dass die Beitrittsverhandlungen erst abgeschlossen werden, wenn die zuständigen serbischen Behörden und Gerichte alles in ihrer Macht Stehende getan haben, um den Brandanschlag auf die Deutsche Botschaft in Belgrad vom Februar 2008 in einem rechtsstaatlichen Verfahren vollständig aufzuklären und die Täter sowie insbesondere die Hintermänner rechtskräftig zu verurteilen;

9. dafür einzutreten, dass bei der Anpassung an den gemeinsamen Besitzstand möglichst wenige Übergangsregelungen und Ausnahmen vom gemeinschaftlichen Besitzstand vereinbart werden; Serbien will der Europäischen Union beitreten und muss akzeptieren, dass der acquis communautaire nicht durch Verhandlungen verwässert wird;

10.sicherzustellen, dass Serbien bei einem Beitritt die politischen und wirtschaftlichen Kriterien umfassend erfüllt und daran keine Beitrittsbedingungen im Hinblick auf andere Kandidaten geknüpft sind. Die strikte Erfüllung der Kopenhagener Kriterien bleibt Voraussetzung für einen Beitritt. Einen Beitrittsautomatismus zum Beispiel durch die Nennung eines Beitrittsdatums vor Abschluss der Verhandlungen darf es nicht geben;

11.dafür einzutreten, dass sich Serbien bereits im Verhandlungsprozess den Bestimmungen des europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes unterwirft und die Stabilitätskriterien des Vertrags von Maastricht einhält, bevor es nach einem möglichen Beitritt auch offiziell der Währungsunion angehören kann;

12.den Deutschen Bundestag gemäß den §§ 4 bis 7 EUZBBG fortlaufend über den Stand der Beitrittsverhandlungen zu unterrichten und dabei auch die eigene Haltung deutlich zu machen. Fortschritte auf dem Weg zum Beitritt sollen nicht nur von der EU-Kommission, sondern regelmäßig auch von der Bundesregierung unter Einbeziehung ihrer diplomatischen Vertretungen bewertet werden.

Berlin, den 25. Juni 2013

Volker Kauder, Gerda Hasselfeldt und Fraktion

Rainer Brüderle und Fraktion

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime