VAPAJ ALBANACA: „Gdje su naše akademije nauka ?!“

2
995
Kaplan Burović / Foto: YouTube printscreen

Od kad je akademik, prof. dr Kaplan Burović razbio albanski TABU i dokazao da oni nisu ni autohtoni, niti Iliri, ponajmanje i Pelazgi, ne samo obični Albanci, već i njihovi istoričari, pa i akademici, preko svih medija lansiraju svoj očajni vapaj: «Gdje su naše akademije nauka ?! Što mu ne odgovaraju ?! Što ne dokazuju da smo i autohtoni i genealoški sljedbenici Ilira, pa i Pelazga?!»

Jedan od njih, zvani Moikom Zećo, poznat kao nepopravimi Enverovac (Lično Sali Berisha ga otpustio sa posla zato što je branio 29 Novembar, «komunistički» praznik oslobođenja Albanije !), čim je čuo za albanološke teze Akademika Burovića, istupio je protiv njega dopisom «Një paskvilë të fëlliqur e ka shkruar Kapllan Resuli» (Jednu prljavu paškvilu napisao je Kaplan Resuli), štampan u albanskoj štampi Tirane i prenet preko svih sajtova Albanaca Albanije i njihove dijaspore. Koliko za primjer vidite sajtove AGIMI (www.agim.com), ALBASOUL, zatim ILIRET, pa TETOVA INFO CENTR i dr.

I pošto je suočen sa dokumentima kojima su svjetski naučnici, akademici, dokazali da Albanci nisu autohtoni, pa ni genealoški sljedbenici sa Ilirima i Pelazgima, i pošto je ovo priznao i Bog albanske albanologije, akademik, prof. dr Ećrem Čabej, on nastavlja sa njegovim lažima : « etnogeneza liro-albanska je priznata od svih naučnika svijeta ». Praveći se kao naučnik, pa i akademik, ovaj Moikom Zećo ponižava sve one koji dokumentima dokazuju da Albanci nisu autohtoni niti genealoški sljedbenici Ilira. On ih i vrijeđa, naziva ih smiješnim i nenormalnim, ludim. Da bi indoktrinirao Albance iliromanijom napisao je i knjigu KALORESIT DARDANE (Dardanski Vitezovi).

Godine 2015., povodom opštealbanske monstruozne kampanje protiv Akademika Burovića (Angažovali su i Ismaila Kadare da falsifikuje famozni članak « našeg » Akademika, tobože protiv piskarala Fasli Haliti !), M.Zećo prerađuje njegov dopis i objavljuje ga pod naslovom Ilirët ‘e harruar’ nga akademikët tanë, por jo nga dijetarët e huaj (Zaboravljeni Iliri od naših akademika, ali ne i od stranih naučnika), koji su mu isto tako prenijeli sva albanska glasila. Koliko za primjer vidite :https://www.koha.net/kulture/17156.

Prvi, veći dio ove paskvile, on posvijećuje dokazivanju da su Iliri postojali, pa nam citira redom sve one istoričare koji su ih spomenuli, zaključujući : « Është e vërtetë që mohimi i ilirëve tani është diçka e pamundur”. (Istina je da negiranje Ilira sada je nešto nemoguće), ni da mu je ko to negirao. U drugom dijelu spominje sve one koji su rekli da su Albanci sljedbenici Ilira, iako niko od njih nije ni pokušao da to dokaže. Štaviše, navodi kao pristalice ilirskog porijekla Albanaca i one koji su se u drugoj fazi svojih albanoloških studija, pošto su pročitali argumente akademika, prof. dr Gustava Weiganda da Albanci nisu ni autohtoni, niti Iliri, povukli i složili se sa Akademikom Weigand, kao npr. Norbert Jokl.

M.Zećo i falsifikuje : On, pretendirajući da su Albanci autohtoni na obale Jadranskog Mora, tekstualno piše : « Kjo vërtetohet edhe nga dëshmitë e toponomastikës shqiptare që sipas Çabejt janë zhvilluar sipas ligjeve të fonetikës shqipe, gjë që vërteton pikërisht vijimësinë” (Ovo se dokazuje i svjedočenjem albanske toponimistike, koja je, prema Čabeju, razvijena po zakonima albanske fonetike, stvar ova koja dokazuje upravo autoktoniju).

Akademik Čabej je pretendirao tako u njegovoj prvoj fazi stvaranja. U drugoj, zreloj fazi, on nam je dokazao suprotno, da latinska topografija Albanije i uopšte latinski leksik, nije stigao u albanski jezik neposredno (Kako bi trebalo da bude, da su Albanci autohtoni, u najmanju ruku da su bili mještani u Albaniji za vrijeme rimske okupacije !), već posredstvom jednog drugog jezika, što dokazuje da oni nisu bili tu za vrijeme rimske okupacije, a što Albanac Moikom zna sasvim dobro, ali nam se pravi kao da ne zna.

Akademik, prof. dr Kaplan Burović nam je jasno rekao i dokazao: “Nijedan od poznatih antičkih toponima na prostoru gde danas žive Albanci nema etimologiju iz albanskog jezika. Svi su oni sa stranom, nealbanskom etimologijom, što su nam dokazali svetski naučnici, među njima austrijski akademik, prof. dr Gustav Vajgand (1860-1930), zatim rumunski akademik, prof. dr S.Puškariu, pa italijanski akademik prof. dr Đulijano Bonfante i drugi. Pa i poznati bugarski albanolog, akademik prof. dr Vladimir Georgiev, ne samo da se složio sa ovim tezama, već je priložio i svoje argumente za to. Tako on, upravo u prilog toga, navodi da stari ilirski toponimi današnje Albanije, kao SHKODER od SCODRA i TOMOR od TOMARUS, nisu nasljeđeni upravno, neposredno. Bazirajući se na podacima istorijske fonetike albanskog jezika, on kaže da ovi toponimi nisu bili u upotrebi u jeziku Albanaca neprekidno od predrimskih vremena.

Da su Albanci autohtoni, bar bi neki od poznatih antičkih toponima Prevalitanije bio sa albanskom etimologijom. I glavni grad Albanije – Tirana – ima grčku etimologiju”. (BUROVIĆ Kaplan: KO SU ALBANCI, drugo izdanje, Jagodina 2013, str 53.)

Akademik Čabej ne samo što nije dokazao da su Albanci autohtoni, već nam je dokazao da su oni u Mat (Današnja Srednja Albanija) stigli u X vijeku naše ere. (ČABEJ, Eqrem: “Disa mendime mbi marrëdhëniet gjuhësore rumuno-shqiptare” (Nekoliko misli o jezičnim odnosima rumuno-albanskim), časopis STUDIME ETIMOLOGJIKE br 1, Tirana 1975, str. 52.)

Ovo nije jedini falsifikat ovog albanskog akademika. Koliko za primjer navodimo i ovaj: “Autoktonia e shqiptarëve vërtetohet dhe nga huazimet e vjetra greke, kryesisht dorike ose të ashtuquajturit dorizëm ilir”. (Autohtonija Albanaca dokazuje se i od starih grčkih pozajmica, poglavito dorskih ili takozvanih doriko-ilirskih.). Najbolji dokaz protiv ovoga dao nam je Akademik Burović njegovom studijom Albanski leksik svedoči da oni nisu autohtoni, kojom nam je dokazao da grčke riječi levrek (brancin), kanun (zakon) i liman (zaliv) ušle su u albanski jezik preko turskog jezika, jer su i Turci, na obale Jadranskog mora stigli prije Albanaca. (BUROVIĆ, Kaplan: NA ISTOKU NIŠTA NOVO, Ulcinj 2009, str. 58. Ovo djelo, zajedno sa tri druga djela, spalili su Albanci u štampariji Tirane, na oči Akademika Burovića, pokušavajući da mu ovako izazovu drugi infarkt miocardis i da ga fizički likvidiraju. Spasili su se samo nekoliko primjeraka, od kojih se jedan čuva u biblioteci Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.)

I pomenuti bugarski akademik Vladimir Georgiev, koji se posebno bavio studiranjem pozajmica albanskog jezika iz grčkog i latinskog, kaže: “Staro-grčki elemenat u albanskom jeziku je redak, dok novogrčki je nešto veći”. (GEORGIEV, Vladimir: ALBANISCH, DAKISCH-MYSISCH UND RUMANISCH, BE 1960/2, 18 n.)

Sa ovime se svojevremeno složio i Akademik Jokl, kao i svi drugi.

Nasuprot tome, Albanac akademik, prof. dr Šaban Demiraj tvrdi da albanski jezik ima 21 riječ iz starogrčkog jezika, računajući tu i one koje nisu uzete iz starogrčkog, kao bretek – bretkose (srp. “žaba”), koja je u albanski jezik ušla iz rumunskog – “broatec”. Demiraj priznaje da albanski jezik nije uzeo te riječi direktno iz starogrčkog, već indirektno, preko svoje “majke” – ilirskog jezika, što sigurno nije istina, jer bi za to trebalo da Albanci budu sinovi Ilira.

Da navedemo i jedan drugi njegov falsifikat : “Eqrem Çabej,– piše on,-… me fakte dhe logjikë të pamohueshme tregoi vijimësinë e shqiptarëve në trojet tona”. (Ećrem Čabej…činjenicama i neospornom logikom dokazao je kontinuitet Albanaca u naše oblasti.)

Akademik Čabej ne samo što nije rekao-dokazao to, već je rekao i dokazao suprotno, da su Albanci neprimećeno priješli Dunav i stigli iz Rumunije u oblast Albanije Mat u X vijeku n.e. (ČABEJ, Eqrem: cit. stud, str. 52.)

Ne sam, već ni argumenat ma kojeg od onih koji pretendiraju da su Albanci autohtoni i Iliri, M.Zećo nam ne navodi, jer ili ih ne zna, ili je siguran da je naivan, neprihvatljiv, kao argumenat albanskog akademika, prof. dr Androkli Kostalari-a, da su Albanci Iliri, jer se njihov jezik danas govori u jednom dijelu pokrajina u kojima se u antičko doba govorilo ilirski, što mu je odmah oborio njemaki akademik, prof. dr Herman Hirt, koji doslovno kaže: “Činjenica da Albanci žive od XI vijeka n.e. u jednoj oblasti gdje su u stara vrijemena živjeli Iliri, nema nikakvu važnost”. (HIRT, Herman: Die sprachliche Stellung des Illyrischen, u FRESTSCHRIFT FUR H. KIEPERT, 1898, str. 179 i 181 n., kao i u DIE INDOGERMANEN I, 1905, str. 141.)

Od naučnika, koji su dokazivali da Albanci nisu ni autohtoni, niti Iliri i Pelazgi, on spominje jedino akademika, prof. dr Kaplana Burovića, ali ne navodeći nijedan od njegovih argumenata. Izvolite videti kako se ovaj albanski superklug izražava :

“Të vesh në dyshim autoktoninë e shqiptarëve, do të thotë të bëhesh personazh humoristik i Erazmit të Roterdamit. Një paskuil të fëlliqur shkroi një farë Kapllan Resuli, padyshim duke i bërë jehonë tezave shoviniste serbe”. (Sumnjati u autohtoniju Albanaca, znači da postaneš humoristička ličnost Erazma Roterdamskog. Jednu prljavu paskvilu napisao je nekakav Kaplan Resuli, bez sumnje čineći odjek šovinističkim tezama Srba.”)

Paskvilu, preko svega i prljavu, napisao je sam Mojkom Zeqo, koji i njegovom drugom verzijom nastavlja da indoktrinira Albance i cio svijet svojim lažima i falsifikatima, što se vidi i iz njegovih poslednjih riječi, kojima završava tu paskvilu: “Heshtja e akademikëve tanë të nderuar e arkeologëve dhe e historianëve është turpi i tyre… Amen!/Moikom Zeqo, Shqiptarja”. (Ćutnja naših poštovanih akademika, arheologa i istoričara je njihova sramota…Amin! Moikom Zećo. Albanka.)

Istoričar, pa i akademik, pretendira da je i sam g. Zećo. Da mu potraže, on je spreman da nam se pretstaviti i kao arheolog. Ako je stvarno takav, zašto se lično ne suprotstavlja ovom Kaplanu i šejtanu, za koga pretendira da je “humoristiška ličnost”, bez identiteta, bez srednjeg obrazovanja, pa i umno poremećen, ne od Envera Hodže, Bože sačuvaj ! Poremetio je umom što se odrekao enverizma i posvijetio naučnoj istini. Što je uzeo smjelost da razbije albanski TABU i digne na noge ne samo sve Albance (I nepismene kozare albanskih gora !), već i strane albanologe, da izvide i razmisle se o porijeklu ovih Albanaca, koji nam uždiše Treći svijetski rat.

Kako to da, među tolikim negatorima autohtonije Albanaca i njihovog porijekla od Ilira, među tolikim akademicima i albanolozima svijetskog glasa, ne spominje ovaj Moikom nikoga drugo, ne žali se na nikoga drugo, do samo na ovog našeg Kaplana?! A to čine i svi drugi Albanci, čime su – htjeli ne htjeli – dokazali da aktuelno Akademik Burović je najveći savremeni albanolog, ne samo po albanološkim problemima koje je tretirao, već i po strogo naučnoj metodi tretiranja tih problema.

Vidite šta piše preko albanskih medija profesor Universiteta u Tirani Atrea Kocani : “Pročitao sam neke stvari od Kaplana Resuli…i ja mislim da činjenice, koje poseduje on jesu činjenice mnogo interesantne i žalim, ali za jedno kratko vrijeme, on će 100% demantirati tezu da Albanci vode porijeklo od Ilira…Mi ne možemo da demantujemo ono što kaže on. Ostajemo zapanjeni, otvorenih usta, od činjenica koje nam on prezantira”.

I pored toga Albanci en bloc proglasili su albanološke teze Akademika Burovića za „crne teze“. Urličući protiv ovih teza, svijesni svoje nesposobnosti, pozivaju albanske akademije nauka da se suoče sa Akademikom Burović. Tako, dr Avni Avdiu mu se obraća preko medija : Dimitrije Tucoviçi, iako Srbin, rekao je pravo istinu za albansku naciju, jer je bio naučnik, dok ti, o izdajniče, lažeš za tvoj albanski narod, jer si magarac…Gdje su naše akademije ?!“

Da Vas podsetimo:  Namera vlasti je da pokaže da je Crna Gora više okrenuta prema Zagrebu nego prema Beogradu

U poslednje vrijeme izašao nam je i nekakav prof. dr Mislim Isljami (Myslim Islami). Prije citiranja da vidite ko je ovaj albanski Cieron. Eto šta kaže sam: Rođen je 20 maja 1936. u selo Roshanj, Kolonja, Južna Albanija. Istakao se najvažnijim monografijama o komunističkim prvacima Vasil Šanto (1981) i Ali Kelmendi (2002)… Napisao je preko 25 glasova djela FJALORI ENCIKLOPEDIK SHQIPTAR (Moguće i glas ENVER HOXHA)…Godine 1964. Enver Hodža mu je dodjelio titulu doktor nauka, dok 1983. i čin „Kandidat Istorijskih Nauka“. Godine 1986. branio je titulu „Stari naučni saradnik“. Godine 1993 – „Doktorira na polju istorije“. Godine 1995. Komisija Naučnih kualifikacija Republike Albanije dala mu je titulu „Upravljač istraživanja“ (Prof. dr). Nosi i odlikovanje „Naim Frasheri“ za kvalitetan rad na polju istorije i muzikologije i td., i td.“ 

Znači, nemamo posla sa kakvim bilo Albancem, već sa jednim korifejem albanske nauke. Kao takav traži i da mu se vjeruje. On je objavio svoju studiju „Autoktonia iliro-shqiptare dhe prirja properendimore“ (Autoktonija iliro-albanska i zapadnjačka nastrojenost), koju su mu preštampali svi albanski sajtovi, Albanije i njene dijaspore.

I eto, ovaj korifej – koji se do jučer busao u prsa za proleterski internacionalizam – danas pretendira da: «Nema rase starije od Albanaca u Evropi…Mi smo iznikli pelazgo-iliri u ove oblasti, kao sama postavljena drveta mnogo vjekova prije dolaska na ovom poluostrvu Grka, Rimljana, varvara (Huni i Goti), Slovena i na kraju, u XV vijeku, Osmana“.

A sada evo vam i citat iz njegove pomenute „studije“: „Potrese te jedna činjenica od najmonstruoznih, nezavisno od bandita koji servira šovinistički otrov, jedan šarlatan koga smo upoznali iz lista „TEMA“, kao i dinjitozan odgovor koji daje Kaplanu Resuli novinar, ali mene uznemirava činjenica, zašto Akademija nauka Albanije ćuti, čini letargijski san ili je sasvim umrla! Jer kad se ne otreznuje sa takvim napisima, što čeka, da vaskrsne Čubrilović, jer eto hoće da se mere sa „akademicima“! Ovaj monstruum, poznat u Albaniji kao agent Beograda, stvar ova koja se sada zna od svih, poprimio je pečat onih neprijatelja albanskog jezika, autohtonije naroda našeg, ripretstavljajući nam se karakteristikama jednog bastarda, koji nije ništa drugo do samo jedno sredstvo, jedan slijepi instrumenat u rukama naših neprijatelja, vijekovni šoveni albanskog jezika, naše kulture, naših korifeja, a koji ima ime jednog čudovišta Kaplan, i eto zašto njegov napis treba da se izgori jednostavno od činjenice, jer nema mjesto za naučnu polemiku. Ovaj je jedna zmija koja puzi da ujeda, a koju ne treba pustiti da prosipa šovinistički otrov“.

Da Vas podsetimo:  Pismo Vučiću 1998. - tadašnjem ministru informisanja

Znači, argumenti ovog profesora i doktora albanskih nauka, ovog kandidata istorijskih nauka i upravljača naučnih istraživanja na polju istorije, da su autohtoni i Iliri, jesu: Kaplan je bandita, jedan šarlatan, monster, agent Beograda, neprijatelj albanskog jezika i albanske kulture, bastard, imenom čudovišta, zmija.

Dodajte ovdje i slične argumente njegovih kolega kao Bahri Brisku, Nafi Čegrani, Albert Kotini, Skender Škupi, Moikomm Zećo, Avni Avniu e tutti quanti, koji su ga vređali i listom opsovali mu najprljavije sve, počev od mrtve majke i one što mu prikuplja kućni prag, sa ženom, kćerkama, sestrama i rođakama, optužujući Envera Hodžu da mu je najveća greška što nije ubio ovog Akademika, jer oni koji ne misle kao ovi Albanci, kao Mislim Isljami – ne treba ni da žive. Zato ovaj Mislim, kako vidite, poziva Albance i da ga spale. Njega i njegovu djecu. I spališe mu knjige, a na njega izvršiše i bezbroj atentata, dok su mu djecu masakrirali. Protiv njega, samo 2018. tri puta su pokušali da ga fizički likvidiraju.

Albanski intelektualac Robert Thomai, koji se ozbiljno bavio prostudiranjem nekih djela Akademika Burovića, konstantovao je : «Sem književnošću, autor Kaplan Resuli se bavio i lingvistikom i istorijom. U predgovoru knjige (ILIRI I ALBANCI) ređa se jako mnogo njegovih naslova. Začudo, ne nalazimo sve ove knjige u Nacionalnoj Biblioteci u Tirani. I, od onih koje se tu nalaze, nisu sve za slobodnu upotrebu. Znači, one koje se tu nalaze samo su u ograničenoj upotrebi čitalaca, izuzev možda njegovog dobro poznatog romana «Izdaja ». Ova od vlasti poželjna ograničenost i u današnje vreme, svedoči da je nešto veoma ozbiljno ovde po sredi…od njegovih knjiga plaše ce, strahuju intelektualci i rukovodstvo ove zemlje (Albanije)… činjenice što autor Kaplan Resuli iznosi istine koje su albanski rukovodioci zajedno sa intelektualcima prikrili, jer štete interesima Albanije, što je jedna makabristička delatnost za ovu zemlju, pošto će istina jednog dana pobediti…»

Zato Albanci tipa Moikom Zećo i Mislim Isljami urliču na sva usta i pozivaju sve tri akademije nauka Albanaca da se najozbilnije zauzmu ovim Kaplanom i šejtanom, da mu dokažu da su oni i autohtoni i sljedbenici Ilira i Pelazga. Ne usuđujući se ni da mu spomene ime ovom “čudovištu”, jedna od tih akademija pohita da izbriše svoje ime iz liste akademija ovoga svijeta. Ne čudite se tome ! Sami Albanci, preko svojih medija pišu:

« Sikur ky njeri të kishte vdekur në burgun e Burrelit, sot do ta trajtonim si hero » (Da je ovaj čovjek umro u zatvor Burelja, danas bismo ga tretirali kao heroja »).

Josip Broz Tito i Enver Hodža, koji se usudiše da mu izađu na megdan, zna se gdje su sada ! Iako ćute, Albanci su svijesni izuzetno značajnih zasluga Akademika Burovića za njihov narod. I pored toga, umjesto da mu se zahvale, oni ga sataniziraju svakakvim lažima i monstruoznim falsifikatima.

Srpski književnik Radovan B. Milić objavio je čitavu knjigu pod naslovom SVETSKI RAT PROTIV JEDNOG ČOVEKA – AKADEMIK BUROVIĆ DISIDENT BR. 1.

Da Vas podsetimo:  Sarajevski atentat - Istine i laži?

Milutin Jaćimović, kao osnovni pojmovnik, ili vodič svojih studija, imao je kapitalna djela Akademika Burovića. Na osnovu svog rada o Troji i Skadru, koji je pretstavio na kongresu istoričara u Sankt Peterburgu 2009. godine, Jaćimović je proglašen dopisnim članom Ruske akademike nauka u Sankt Peterburgu.

Srpski narod odlikovao je Akademika Burovića ne samo Zlatnom Krunom, već ga proglasio i za Srpskog Viteza, pa i za Svetog Ratnika, što je po novoj nomenklaturi isto što i Narodni Heroj. Dodjeljuje mu se i zlatna medalja Pečat Niša III veka Međunarodne asocijacije Serbian scientific society. Stigla su mu i iz Moskve dva odlikovanja: Sveslovenska nit i Aleksandar Nevski. Mitropolit dr Amfilohije Radović blagosila mu djela i svojeručno, a u ime SPC, odlikuje ga i zlatnom medaljom “Petar II Petrović Njegoš”, primjer ovaj bez presedana ne samo u istoriji pravoslavlja, već i cijelog svijeta.

U isto vrijeme, jugoslovenske vlasti (u kontinuitetu srpske, makedonske i crnogorske vlasti !), ujedinjuju se sa albanskim kriminalcima protiv Akademika Burovića i njegovog stvaranja, pa pokušavaju da ga i fizički likvidiraju. 

Zašto ?! 

Zato što nam je njegovim držanjem (Odran je na živo da se odrekne jugoslovenske nacionalnosti i državljanstva !) i stvaranjem (albanološkim tezama o srpskom Kosovu !) odbranio čast i dostojanstvo Jugoslovena, integritet i suverenitet eks-jugoslovenskih republika, kao niko do njega (?!), ili zato što ga dan-danas (Sigurno u ime demokratije !) srpske, makedonske i crnogorske vlasti drže u njihove crne liste (I to falsifikovanim identitetom !), jer su ga prije više od pola vijeka, na bazi jednog insceniranog sudskog procesa i falsifikovanih dokumenata protiv njega, kaznili tobože za neprijateljsku propagandu, pa ga i oblili u krvi, pokušavajući više puta i da ga fizički likvidiraju. Tada i sada !

Akademik, prof. dr Kaplan Burović je poliedrična ličnost, poliedričnih dostignuća i zasluga ne samo za svoj narod, već i za sve druge narode Evrope i svijeta. Vapaj Albanaca protiv njega i ćutanje albanskih akademija dokazuje da su njegove albanološke teze sasvim ispravne, za što je krajnje vrijeme da mu se i vlasti Srbije, Makedonije i Crne Gore, uz izvinjenje, visoko i svestrano zahvale.

Danilo DANČETOVIĆ

2 KOMENTARA

 1. Jezik ove protuhe jasno nam govori da nije Srpkinja, već Albanka. Ono što naglaba, sem očite mržnje za Akademika Burovića, govori nam i za njeno viruletno preokupiranje da ubjedi Srbe da ga i oni mrze, da ga ne slušaju, da mu ne vjeruju.
  Švajcarske vlasti, iako su mu dale status političkog emigranta, kasnije i državljanina, ponijele su se prema njemu najneprijateljski: buržuji ga imaju na listi komuniste, a stalinisti („socijalisti“) na listi neprijatelja komunizma. Tako su mu ova dva glavna mljinska kamena švajcarskih vlasti protivzakonski mljela i melju kosti dan-danas. Ne da brblja na albanskom jeziku po švajcarskim medijima kad god poželji u prilog Albanaca,- kako lažu,- već ni jednu najmanju brošuru mu još nisu objavili. Privatno, kidajući zalogaje hljeba od svojih usta i od usta svoje djece, objavio je 150 djela, koja je razdao na poklon. Među njima i nekoliko djela na francuskom jeziku. O nijednom nisu ni riječ progovorili preko svojih medija, iako ga imaju na listi članova Saveza književika. Akademiku Buroviću su od 01. aprila 2017.godine švajcarske vlasti ukinule i onu minimalnu ekonomsku pomoć, tovareći mu na leđa i dug od 66.400 frs.
  Što se tiče „vatikanske sotonske sluge“ i njihove „neverovatne povlastice“, Vatikan do danas nije pitao ni da li je živ Akademik Burović.
  I pored toga, zahvaljujem i vama i redakciji koja vam je objavila taj „koment“, jer i on dokazuje ono što sam iznio u mom dopisu.

 2. Сви “албански“ топоними, то јест, имена градова, река, села… јесу СРБСКИ!
  ГЕНТСКИ КОД Албанаца води порекло од Азије и Cемита! Наравно они не могу бити староседиоци.
  Сâм Каплар је ватиканска сотонска слуга коју римски педофили гаје у Женеви са невероватним повластицама које су само издајицима славног срБског рода из ЦГ резервисана: Каплару су дали стан и има могуцн ост да брнља на албанском по швајцарским медијима кад код пожели! Може се чути на швајцарском радију како ради за шиптарчине

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime