Vojvodina – država u pripremi (50)

0
2249

Deca komunističkog aut(onom)izma

Jedan od ključnih ljudi („siva eminencija“, uz Julijana Tamaša i Živana Berisavljevića) pokreta vojvođanskih „autonomaša“ je i prof. dr Duško Radosavljević, profesor Fakulteta za pravne i poslovne studije u Novom Sadu. Na ovogodišnjem skupu vojvođanskih separatista, poznatom po nazivu „Četvrta vojvođanska konvencija“, profesor Radosavljević se obratio u klasičnom stilu dece „komunističkog aut(onom)izma“:

Dame i gospodo, drugarice i drugovi, hvala Vam što ste mi pružili mogućnost da kao Sremac i Vojvođanin, po geografskom poreklu i političkoj pripadnosti, a, kao politikolog po obrazovanju, pozdravim ovaj skup, i podelim sa Vama određene impresije, koje imam u vezi sa temom ove konvencije.“

Vidimo da Radosavljević sebe identifikuje kao Sremca i Vojvođanina u geografskom smislu. On ne kaže da mu je Vojvođanin ili Sremac nacionalna odrednica. Ali, ako nije nacionalna, onda, vidimo, jeste politička. A šta to znači biti Vojvođanin po političkoj pripadnosti? Da li to znači biti nešto što čovek nije? Ili, možda, jeste? Nešto kao Aristotelov zoon politikon (političko biće)? Mada je profesor Radosavljević ekspert za „pravne studije“, njegovo klasifikovanje Vojvođanina u političkom pogledu (politički Vojvođanin), teško da se razlikuje od, na primer, geografsko-političkog Fruškogorca, Rumljanina ili Limanca (stanovnika dela Novog Sada).

Sporomudrena „kornjača“

Prof. dr Duško Radosavljević

Rođen 1963. godine u Šidu. Doktorat iz političkih nauka stekao je 2000. godine na Fakultetu političkih nauka u Beogradu odbranom teze „Elite u periodu socijalne transformacije – slučajevi Poljske, Mađarske i Srbije„. Radio je u Kulturnom centru Novog Sada, potpredsednik je IV Vojvođanske konvencije zadužen za obrazovanje, nauku, međunacionalne odnose, zdravstvo, medije, mlade i sport NVO-sektor, Pakt za stabilnost u JIE, organizaciju NET (osam evropskih regiona), za radnu grupu Evro-regiona DKMT, za nauku, kulturu, medije, mlade i NVO-sektor. Inicirao i formirao Fond za neprofitni sektor AP Vojvodine i Kancelariju za evropske integracije. Nastavnik je na Fakultetu za pravne i poslovne studije u Novom Sadu, a predavao je i na Fakultetu za uslužni biznis u Sremskoj Kamenici, i Fakultetu za poslovni inženjering i menadžment u Banja Luci. Autor je preko dvadeset naučnih radova publikovanih u zemlji i inostranstvu. Najvažniji radovi: Savremeni politički i pravni sistemi, Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad (2006.), Menadžment javne uprave– Osnovni pojmovi, Fakultet za poslovni inženjering i menadžment, Banja Luka (2006.) i Evropska unija – razvoj, institucije, proširenje Fakultet za pravne i poslovne studije, Novi Sad (2007.). U istraživanjima se bavi političkim sistemima, tranzicijom, međunarodnim odnosima, javnom administracijom, neprofitnim sektorom, političkim pokretima i partijama.

Radosavljević je 7. aprila 1990. godine prisustvovao formiranju Socijaldemokratskog saveza Jugoslavije u svojstvu člana Inicijativnog odbora za osnivanje Socijaldemokratskog saveza Vojvodine. U to doba pomenutom Socijaldemokratskom savezu Jugoslavije priključila se i Liga socijaldemokrata Vojvodine i Liga socijaldemokrata Hrvatske. Ipak, zbog raspada Jugoslavije, SSJ nikada nije zaživeo u stvarnosti. Zaštitni znak te partije bila je – kornjača.   Radosavljević tu kaže da je bio veoma iznenađen tadašnjim nastupom Milovana Đilasa, koji ih je „poučavao“ da je socijaldemokratska partija koju su napravili „nešto najkvalitetnije i najvrednije u političkom životu, ali da je to samo pet posto predviđenog političkog uspeha“.

Ostalo je rad na organizaciji„, navodio je Radosavljević Đilasove reči iz 1990. godine.  Đilas je tada, po Radosavljevićevoj priči, još dodao, da mu treba verovati, jer se on u organizaciju „nešto razume“. Na neki način, Liga socijaldemokrata Vojvodine preuzela je onu „sporu mudrost“ jugoslovenske socijaldemokratske „kornjače“ s početka devedesetih godina prošlog veka. U stvari, Čankova Liga se godinama drži one narodne, „tiha voda breg roni“. Iz godine u godinu secesionistička politika LSV sve dublje uvlači svoje krvopijske pipke u oslabelo telo severa Srbije.

Probijanje ustavnog leda

Da se „Vlasi ne bi dosetili“, LSV je davno prestala da bude eksponirana „udarna pesnica“, koja bi trebalo da raskine veze s „ostatkom“ Srbije. Za takav cilj služi nekakva Građanska Vojvodina u kojoj su se sabrale brojne separatističke stranke i nevladine organizacije. Njihova uloga je da „ispipavaju“ i „trasiraju“ puteve kojim će potom nastupiti „ozbiljnije“ političke partije – na prvom mestu Demokratska stranka, potom Liga socijaldemokrata Vojvodine i Liberalno-demokratska partija Čedomira Jovanovića. Mada, i tu su moguća iznenađenja, tako da bi štafetu vojvođanskog „aut(onom)izma“, u nekoj „neočekivanoj“ kombinatorici, mogle da preuzmu i „patriotske stranke“, kakve su Socijalistička partija Srbije ili Srpska napredna stranka.

Otuda, neko mora da „probije led“ i da „naučno“ dokaže da zalaganje za federalizaciju države „sigurno nije nelegitimno“. Uloga Duška Radosavljevića u prosecanju takvog puta, kojim pokrajina može da stigne do republike, vojvođanskim separatistima je od neprocenjivog značaja. Naravno, po važećem Ustavu Republike Srbije ne postoji mogućnost da pokrajina dobije atribute države, to jeste, da dobije izvršnu, zakonodavnu i sudsku vlast.

Bojanova „propala“ Platforma

Zato je danas ustav zemlje tema broj jedan svih neprijatelja Srbije, posebno onih na severu zemlje. To je i razlog zašto brojni „vojvođanski“ političari tvrde da je neophodno da se Ustav Srbije menja. Zapravo, oni pokušavaju da stvore ambijent u kome će biti moguće ono za šta Radosavljević već sada (i sa važećim Ustavom Srbije) „veruje“ da je izvodljivo. U stvari, profesor Radosavljević dobro zna da u njegovoj tvrdnji nema nimalo istine, ali, njegova uloga i jeste u tome da stvari zamuti „argumentima“ vlastitog „naučnog autoriteta“.

Radosavljević podseća Bojana Pajtića, koji se po treći put nalazi na čelu „vojvođanske vlade“ (ranije Pokrajinsko izvršno veće), da je upravo on bio jedan od ključnih aktera stvaranja Platforme o položaju AP Vojvodine u novom Ustavu Srbije 2006. godine; koja je predviđala zakonodavnu i izvršnu vlast Pokrajine u domenu njenih nadležnosti, delimičnu sudsku autonomiju, kao i pravo Pokrajine na imovinu i sopstvene prihode. Za razliku od Radosavljevića, srpske „patriotske snage“ kao da su zaboravile tu ulogu „trojanskog konja“ koju u Srbiji igra Bojan Pajtić i njegovo „vojvođansko“ krilo Demokratske stranke.

Spreman za dugu političku borbu

Dakle, secesionisti svih boja na severu Srbije dobro znaju da bez promene ustava, kojim bi se Vojvodini osigurali atributi državnosti (zakonodavna, izvršna i sudska vlast), ne postoji ni teoretska mogućnost da oni u skorašnjem vremenu raspišu referendum za samostalnost Vojvodine. Bojan Pajtić i njegove demokrate su se primirili nakon neuspeha u 2006. godini i rušenja njihove „vojvođanske platforme“, da bi ulogu „telala“ prepustili Nenadu Čanku i vojvođanskom delu Čedomirovih „liberalnih demokrata“.

Profesor Radosavljević predviđa da će „politička borba biti duga“ i da će u takvoj borbi  učešće uzeti brojni politički subjekti, čiji se stavovi ne moraju nužno poklapati. On odnekud procenjuje da nijednu političku snagu u Srbiji ne treba odbaciti, jer svaka od njih mogla bi da odigra onu ulogu kakvu je nekada u Crnoj Gori odigrala Demokratska partija socijalista (DPSCG) Mila Đukanovića. Da se podsetimo, u Crnoj Gori je godinama barjak „nezavisne“ Crne Gore nosili su Liberalni savez Crne Gore i njen lider Slavko Perović.

Saseći zlo u začetku

„Filozofi su do sada svet samo različito tumačili, a radi se o tome da se on promeni“, napisao je Karl Marks u svojoj čuvenoj 11. tezi o Fojerbahu, zagovarajući potrebu promene društvenog uređenja. Vojvođanski „autonomaši“ (ili pre „republikanci“) najbolji su i najverniji sledbenici jedne takve bolesno iskrivljene forme „marksističke“ misli. Duško Radisavljević se nalazi u prvim redovima takvog komuno autizma, u kome je sasvim svejedno ko će obaviti posao, već je važno da se posao obavi. Otuda i deviza koju Radosavljević ponavlja kao u transu:

Autonomaši su različito tumačili autonomiju, treba raditi da se ona ostvari.“

Sve srpske patriotske snage trebalo bi da imaju na umu da se protiv narastanja separatističkih tendencija na severu zemlje moraju preduzimati pravovremene mere, da bi se to zlo iščupalo iz korena. Za bolest komunističkog aut(onom)izma nema drugog leka sem radikalnog reza. Separatizam lagano izjeda sever Srbija i zavlači se u sve delove tamošnjeg srpskog organizma. Autonimiju Vojvodine treba ukinuti (ili ugušiti) što je pre to moguće, jer od takvog čina u velikom stepenu zavisi budućnost zemlje Srbije.

Ukoliko to Srbi na vreme ne shvate, tada će se crnogorski scenario uskoro ponoviti i u ovoj severnoj srpskoj pokrajini.

L. Janićijević


Prethodni nastavci:

Vojvodina – država u pripremi (49)
Vojvodina – država u pripremi (48)
Vojvodina – država u pripremi (47)
Vojvodina – država u pripremi (46)
Vojvodina – država u pripremi (45)
Vojvodina – država u pripremi (44)
Vojvodina – država u pripremi (43)
Vojvodina – država u pripremi (42)
Vojvodina – država u pripremi (41)
Vojvodina – država u pripremi (40)
Vojvodina – država u pripremi (39)
Vojvodina – država u pripremi (38)
Vojvodina – država u pripremi (37)
Vojvodina – država u pripremi (36)
Vojvodina – država u pripremi (35)
Vojvodina – država u pripremi (34)
Vojvodina – država u pripremi (33)
Vojvodina – država u pripremi (32)
Vojvodina – država u pripremi (31)
Vojvodina – država u pripremi (30)
Vojvodina – država u pripremi (29)
Vojvodina – država u pripremi (28)
Vojvodina – država u pripremi (27)
Vojvodina – država u pripremi (26)
Vojvodina – država u pripremi (25)
Vojvodina – država u pripremi (24)
Vojvodina – država u pripremi (23)
Vojvodina – država u pripremi (22)
Vojvodina – država u pripremi (21)
Vojvodina – država u pripremi (20)
Vojvodina – država u pripremi (19)
Vojvodina – država u pripremi (18)
Vojvodina – država u pripremi (17)
Vojvodina – država u pripremi (16)
Vojvodina – država u pripremi (15)
Vojvodina – država u pripremi (14)
Vojvodina – država u pripremi (13)
Vojvodina – država u pripremi (12)
Vojvodina – država u pripremi (11)
Vojvodina – država u pripremi (10)
Vojvodina – država u pripremi (9)
Vojvodina – država u pripremi (8)
Vojvodina – država u pripremi (7)
Vojvodina – država u pripremi (6)
Vojvodina – država u pripremi (5)
Vojvodina – država u pripremi (4)
Vojvodina – država u pripremi (3)
Vojvodina – država u pripremi (2)
Vojvodina – država u pripremi (1)

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime