Vojvodina – država u pripremi (65)

1
1218

Vanredno zasedanje po nalogu Mađarske

RacijaSkupština Srbije je usvojila „Deklaraciju o osudi akata protiv civilnog mađarskog stanovništva u Vojvodini tokom 1944. i 1945“, koju su zajedno podneli poslanici Saveza vojvođanskih Mađara i poslanici Srpske napredne stranke. Za predloženu deklaraciju je glasalo 128 poslanika, protiv je bilo deset, a sedam poslanika se uzdržalo. Predsednik Skupštine Nebojša Stefanović otvoreno je priznao (svesno ili nesvesno) da je vanredno zasedanje Narodne skupštine sazvano na zahtev Evropske unije (odnosno Mađarske):

Nije reč o reviziji istorije. Svi oni koji su bili nevino osuđeni treba da budu rehabilitovani. Regionalna saradnja i pomirenje su teški zadaci, ali to je suština Evropske unije. Postoji potreba da se problemi iz prošlosti reše kako bismo mogli da idemo u budućnost.“

Kako vidimo, ni Stefanović, niti bilo ko od SNS-SVM predlagača, nije se zapitao otkud se uopšte zna ko je „nevino osuđen“. Ili, ako se donosi takva deklaracija u kojoj se tvrdi da su 1944. godine streljani (pogubljeni) nevini mađarski civili, tada je jasno da je najnoviji Zakon o rehabilitaciji koji je, takođe, donet pod pritiskom i po zahtevu Mađarske, sada sasvim suvišan (nepotreban). Odnosno, oni Mađari koji su činili ratne zločine na severu Srbije i koji su osuđeni na smrt na kraju Drugog svetskog rata, donošenjem ovakve deklaracije potpuno su rehabilitovani. Ostaje jedino da se njihovim potomcima vrati ona imovina (ukoliko su je imali u Srbiji), koja im je nakon rata oduzeta.

Tas za oduzimanje i dodavanje zločina

Kao šef poslaničkog kluba manjina u Skupštini Srbije i funkcioner Saveza vojvođanskih Mađara Balint Pastor je u januaru 2011. godine rekao da „očekuje da će mešovita komisija, koju su formirali Srbija i Mađarska radi istraživanja zločina nad civilnim stanovništvom u Vojvodini četrdesetih godina prošlog veka, za najviše dve godine okončati ovaj posao, te da će parlamenti dveju zemalja potom usvojiti zajedničku deklaraciju o međusobnom priznavanju krivice“. Prošle su one dve godine koje je pominjao Balint Pastor, a mešovita međuakademijska (srpsko-mađarska) komisija ne samo da nije svoj posao dovršila, nego je i veliko pitanje da li će taj posao ikada valjano završiti. Tu problemi, očigledno, nisu čisto naučne prirode.

Zapravo, pomenutu međuakademijsku komisiju inicirala je mađarska strana, u nameri da svoju ulogu okupatora i fašističkog zavojevača zameni ulogom nevine žrtve. Naime, Mađarima je preko potrebno da izvrše reviziju svoje istorije (one koju su i sami donedavno priznavali) i da ponude svojoj i evropskoj javnosti jedno drugačije viđenje mađarske uloge u Drugom svetskom ratu. Ona slika u kojoj se Mađarska vidi kao jedan od najvernijih saveznika nacističke Nemačke mogla bi se ublažiti samo ukoliko bi neko od onih koji su se nalazili na strani sila pobednica u Drugom svetskom ratu priznao da su i nad mađarskim civilima vršeni slični zločini kakve su sile osovine činile širom pokorene Evrope, posebno na Balkanu. A jedino mesto na kome su mađarski političari mogli da traže takvu vrstu „utehe“ i „zločinačke uravnilovke“ jeste Srbija ili, tačnije, severna srpska pokrajina Vojvodina.

Da Vas podsetimo:  Ukoliko Srpska napredna stranka ne bude zaustavljena, ona će uništiti državu

Naravno, Mađari su svaki potez u ovakvom „naučnom projektu“ isplanirali do najsitnijeg detalja. Znali su da je Srbija slaba i da ima vazalnu vladu koja nema smelosti da samostalno vodi ne samo spoljnu već i unutrašnju politiku. S druge strane Mađari su svesni da iza sebe imaju najmoćniju zemlju evropske unije – Nemačku – čiji se interes na tlu Srbije uveliko poklapa s interesom Mađarske. U stvari, moglo bi se reći da Mađarska u ovom slučaju nastupa kao „laka konjica“ jednog strašnog udara, koji se, u ne tako dalekoj budućnosti, sprema Srbiji.

Odustajanje od zajedničke deklaracije i zajedničke istine

Da bismo pravilno razumeli krajnje namere mađarske politike prema Srbiji, citiraćemo još nešto što je pomenuti Balint Pastor rekao pre dve i po godine:

Očekujemo da ova komisija konačno istraži dešavanja iz četrdesetih godina, uključujući i Novosadsku raciju i streljanja Mađara krajem 1944. i početkom 1945. godine. Vojvođanski Mađari znaju šta se tih godina dešavalo jer u gotovo svakom selu u Bačkoj postoji masovna grobnica gde su sahranjeni ubijeni civili mađarske, nemačke i drugih nacionalnosti. A naš krajnji cilj je da se time žrtve rehabilituju i da se ovo poglavlje naše zajedničke prošlosti zatvori, do čega bi došlo ukoliko bi se na kraju u parlamentima Srbije i Mađarske usvojila zajednička deklaracija o međusobnom priznavanju krivice za zločine nad civilima, izvršenim u toku Drugog svetskog rata i posleratnim godinama.“

Iz gornjih reči mlađanog Pastora jasno vidimo da su u početku Mađari imali u planu da parlamenti Srbije i Mađarske istovremeno usvoje „zajedničku deklaraciju“, kojom bi se priznala „međusobna krivica za zločine nad civilima“. To jasno govori da su Mađari u startu išli na to da nekako „izbalansiraju“ zločine i postave znak jednakosti između zločina mađarskih fašista i narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije. Ipak, u međuvremenu Mađarska je izmenila svoju politiku, kada je shvatila da Srbija očajnički pokušava da dobije „datum“ za otpočinjanje pregovora o priključenju Evropskoj uniji. Shvatili su da jednostavno mogu da ucene srpske političare i da dobiju ono što se u početku sprovođenja njihovog plana „zločinačke ravnoteže“ teško moglo zamisliti. Naime, Mađari su uvideli da Srbi pristaju na svaki ispostavljeni zahtev članica EU samo da bi obezbedili njihov glas za svoju neutaživu želju da budu deo tog zapadnog sveta.

Da Vas podsetimo:  Korona 2020. kao viša politička sila

I naravno, bilo bi zaista nepromišljeno da se takva prilika ispusti: Mađarska će podržati Srbiju na putu ka EU, ali, zauzvrat traži da srpski parlament izglasa „Deklaraciju o osudi (srpskih?) zločina protiv civilnog mađarskog stanovništva u Vojvodini tokom 1944. i 1945“.

A šta je sa onom „zajedničkom deklaracijom“, koju je pominjao Balint Pastor, i kojom je bilo predviđeno da mađarski parlament, istovremeno kad i srpski, prizna i osudi svoje zločine na severu Srbije u toku Drugog svetskog rata? Šta je s tim? E, to sada može da sačeka, isto onako kako može da sačeka i ona „istina“, koju i nadalje „utvrđuje“ međuakademska (srpsko-mađarska) komisija. U stvari, takva naučna istina sada je Mađarima nepotrebna i njihova vlada će najverovatnije odustati od daljeg njenog finansiranja. Šta će im to sada kada su Srbi svoje „zločine“ već priznali i osudili; i kada su Mađari svoje prvobitne ciljeve u potpunosti ostvarili.

Srpski parlament je usvajanjem pomenute Deklaracije stvorio novo faktičko stanje na severu Srbije. Potomci i naslednici onih mađarskih zločinaca koji su ubijeni krajem 1944. godine sada nemaju potrebu da dokazuju da njihovi preci nisu bili zločinci i njihovu imovinu moći će da potražuju bez ikakvih zakonskih smetnji. Broj onih mađarskih fašista koji su imali imovinu u Srbiji i koji su osuđeni na smrt krajem Drugog svetskog rata nije talo veliki da bi to u materijalnom smislu zemlji moglo da stvori veliki problem. Ali, nevolja je ovde druge prirode – ljudske i moralne – jer Mađarska nije htela da osudi ni Šandora Kepira, kapetana mađarske žandarmerije koji je učestvovao u raciji u Novom Sadu i okolnim naseljima, od 21. do 23. januara 1942. kada je pod led bačeno ili na druge načine ubijeno preko 4.500 Srba, Jevreja i Roma.

„Princ Eugen“: Marš na Srbiju!

Dakle, Mađarska nema nameru da prizna zločine koje je njihov „honved“ počinio u „Delvideku“ („Južni krajevi“), to jeste, na severu Srbije. Od samog početka lagali su srpsku stranu, kako ih, navodno, zanima da se utvrdi „konačna“ istina o stradanju Mađara (i Srba pride) na prostoru današnje AP Vojvodine u toku Drugog svetskog rata. A u stvarnosti njihov glavni cilj je bio „pranje“ mađarske istorije i „prevođenje“ mađarskih ratnih zločinaca na stranu žrtava; i u tome su, očigledno, velikim delom uspeli.

Takođe, treba znati da nakon lakomislenog izglasavanja „Deklaracije o osudi akata protiv civilnog mađarskog stanovništva u Vojvodini tokom 1944. i 1945“ neminovno slede nove muke za Srbiju. Potomci nemačkih „folksdojčera“ sada imaju utabanu stazu kojom će uskori pohrliti put Srbije, da i oni traže ono što im „po zakonu pripada“. I tako će Srbija, uz nekoliko stotina naslednika mađarskih ratnih zločinaca, dobiti na desetine hiljada zahteva za povraćaj imovine iz Nemačke, što će biti početak kraja Srbije, ovakve kakva ona danas još postoji.

Da Vas podsetimo:  ”Za našu decu” Srbi idite iz Srbije

L.Janićijević


Prethodni nastavci:

Vojvodina – država u pripremi (64)
Vojvodina – država u pripremi (63)
Vojvodina – država u pripremi (62)
Vojvodina – država u pripremi (61)
Vojvodina – država u pripremi (60)
Vojvodina – država u pripremi (59)
Vojvodina – država u pripremi (58)
Vojvodina – država u pripremi (57)
Vojvodina – država u pripremi (56)
Vojvodina – država u pripremi (55)
Vojvodina – država u pripremi (54)
Vojvodina – država u pripremi (53)
Vojvodina – država u pripremi (52)
Vojvodina – država u pripremi (51)
Vojvodina – država u pripremi (50)
Vojvodina – država u pripremi (49)
Vojvodina – država u pripremi (48)
Vojvodina – država u pripremi (47)
Vojvodina – država u pripremi (46)
Vojvodina – država u pripremi (45)
Vojvodina – država u pripremi (44)
Vojvodina – država u pripremi (43)
Vojvodina – država u pripremi (42)
Vojvodina – država u pripremi (41)
Vojvodina – država u pripremi (40)
Vojvodina – država u pripremi (39)
Vojvodina – država u pripremi (38)
Vojvodina – država u pripremi (37)
Vojvodina – država u pripremi (36)
Vojvodina – država u pripremi (35)
Vojvodina – država u pripremi (34)
Vojvodina – država u pripremi (33)
Vojvodina – država u pripremi (32)
Vojvodina – država u pripremi (31)
Vojvodina – država u pripremi (30)
Vojvodina – država u pripremi (29)
Vojvodina – država u pripremi (28)
Vojvodina – država u pripremi (27)
Vojvodina – država u pripremi (26)
Vojvodina – država u pripremi (25)
Vojvodina – država u pripremi (24)
Vojvodina – država u pripremi (23)
Vojvodina – država u pripremi (22)
Vojvodina – država u pripremi (21)
Vojvodina – država u pripremi (20)
Vojvodina – država u pripremi (19)
Vojvodina – država u pripremi (18)
Vojvodina – država u pripremi (17)
Vojvodina – država u pripremi (16)
Vojvodina – država u pripremi (15)
Vojvodina – država u pripremi (14)
Vojvodina – država u pripremi (13)
Vojvodina – država u pripremi (12)
Vojvodina – država u pripremi (11)
Vojvodina – država u pripremi (10)
Vojvodina – država u pripremi (9)
Vojvodina – država u pripremi (8)
Vojvodina – država u pripremi (7)
Vojvodina – država u pripremi (6)
Vojvodina – država u pripremi (5)
Vojvodina – država u pripremi (4)
Vojvodina – država u pripremi (3)
Vojvodina – država u pripremi (2)
Vojvodina – država u pripremi (1)

1 KOMENTAR

  1. E,jadan si ti srpski narode. Bices jos jadniji i ponizeniji kada udjes u tu „evropsku“ uniju. Nasa skupstina donosi rezoluciju o madjarima koji su srpske civile Pastori klali, vesali ubijali i streljali i mlado i stari i zensko i musko. A ti njihovi Pastori otac i sin Balint koji nam u skupstini govori o zlocinima nad madjarima, nikada nisu dosli da odaju pocast srpskim zrtvama na obelezavanju zlocina pocinjenih 1942-ge u Novosadskoj raciji. Gde je njihovo postovanje za srpske civile koje su madjari klali i ubijali i pod led bacili hiljade srpskih civila… A taj otac i sin su u danasnjoj Srbiji „demokratski“ predstavnici madjarske manjine koji kazu da postuju sve zrtve. Zrtva su i danas Srbi u Srbiji jer imaju predsednika kakav je Nikolic i predsednika najbrojnije stranke i podpredsednika srpske vlade Aleksandra Vucica.

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime