Lapot koji traje (1)

0
647

penzPočelo je sa zloupotrebom podataka o penzionerima u fondu PIO, kada je formirano preduzeće PUPS. Bez znanja penzionera uveli su ih u akcionare preduzeća a sebe proglasili za njihove zastupnike. Savez penzionera Srbije i Udruženje vojnih penzionera Srbije su bili većinski akcionari. Zapravo Savez penzionera Srbije je iskoristio znanja i veštine rukovodstva Udruženja vojnih penzionera  Srbije da bi spiskove onih koji primaju penzije pretvorili u spiskove članova. Ništa od toga nije moglo bez podrške i tolerisanja aktuelne vlasti, tadašnje. Uklapalo se to u svetski trend zagluplјivanja i upravlјanja masama. Naravno da su doneti i adekvatni propisi koji omogućavaju na račun PIO fonda, finasiranje i korištenje poslovnog prostora za potrebe istog. Preduzeće je krenulo silovito u stvaranje političkog i svakog drugog profita, kome drugom nego rukovodstvima. Za top menadžmet najviše pa po principu multilevel sistema, ostalima. U svemu tome dobili su i penzioneri. Naročito su ih se  prisećali pred izbore kada se akcije PUPS-preduzeća potvrđuju na tržištu obmana i prevara glasača u Srbiji.

U lancu prevara penzionera, vojni penzioneri kao stratezi su opet bili prvi. Kako i ne bi kada tamo vode generali, pa još imaju i klub generalski kao trust mozgova i poštenja. Suprotno praksi u evropskim državama pristali su da se vojni penzioneri izbace iz Ministarstva odbrane u PIO fond Srbije, da im tamo te visoke penzije malo potkrate.  Naravno da su inicijatori otpora i protesta rizikovali da tadašnja vlast  otkrije šta su neki generali uzeli mimo zakona.  Zbog straha od gneva NATO naklonjenog načelnika generalštaba Vojske Srbije i ministra vojnog, krenuše reforme sistema odbrane u kojoj, zbog svetle budućnosti Srbije, prvi padoše vojni penzioneri. Kako drugačije rušiti odbrambenu moć Srbije nego srušiti ugled i socijalni položaj vojnika. Tek su posle 4 godine sudovi a posle 7 godina i izvršna vlast priznala diskriminaciju. Zaklјučkom ju je Vlada Srbije, delimično ublažila, ali tako da je dug koji je PIO fond  stvorio, od oko 300 miliona evra, pretvoren u 160 miliona. Kakav patriotizam i sposobnost „najvećeg sina Srbije“!

Iskustva stečena u plјački vojnih penzionera trebalo je, uz asistenciju MMF, iskoristiti da se skrate i penzije svim bogatim penzionerima u Srbiji. Šta će njima, ne idu na posao, manje jedu, imaju diplome državnih fakulteta i bave se samo boleštinama. Da bi se pakleni plan ostvario prvo je trebalo dobiti vlast. Inicijativu i odgovornost u obmanjivanju je preuzeo „najveći sin“ po ugledu na „Niko vas ne sme da bije“. U izradu predloga zakona kojim se otima imovina penzionera uklјučili su najveće pravne umove Srbije. Naravno i pojedince iz najviših sudskih instanci, koji posle javne opomene u skupštinskoj raspravi „nažalost sudili protiv nas“, dobiše zadatak da osvetlaju obraz pravne struke i opravdaju imenovanja. I iskustva iz rada suda u Strazburu su ugrađena da sve bude u skladu sa putevima koji vode u EU.  Zakon u javnu i skupštinsku raspravu nije ušao kompletan da ne bi prevremeno izazvao revolt penzionera na ulici. Udruženje vojnih penzionera kao leglo kadrova PUPS- preduzeća je imalo posebnu ulogu i odgovornost. Da saseče, da odbrani državu od Soroša, avanturista i likova sa političkim ambicijama. A trebalo je protestom u svim gradovima Srbije pružiti otpor. Nije se to uklapalo u PUPS reforme do poslednjeg penzionera.

Da Vas podsetimo:  Profesorski „greh” i naprednjačka kazna

Posle donošenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija , krenuše ocene o nemoralnosti neustavnosti, diskriminaciji kao da se to nije znalo pre. Opozicione stranke u Narodnoj skupštini Srbije propustiše „slučajno“ mogućnost i pravo da se obrate Ustavnom sudu Srbije, koji bi imao obavezu da se o Zakonu izjasni po hitnom postupku i tako otvori put prema Strazburu.  I Predsednik Srbije ponosno stade u stroj onih koji odobriše otimanje imovine. Nesnalaženje ili namera? U sklopu neprekidne predizborne kampanje krenuše lideri PUPS-preduzeća i udruženja penzionera pod patronatom stranaka čiji su predstavnici u Narodnoj skupštini Srbije usvojili nemoralni zakon, da Zakon objašnjavaju kao volјu pezionera, kao njihov doprinos očuvanju države Srbije. Dostaviše građani Ustavnom sudu Srbije inicijative za ocenu navedenog zakona u očekivanju da će oni „sada videti svoje“. Nisu znali da su i stručnjaci Ustavnog suda Srbije učestvovali u izradi zakona. I dobiše pezioneri Srbije još jednu izdaju. Od onih koji treba da brane Ustav Srbije i lјudska prava. Evo sada da pomenem i „slobodne“ medije da se ne osete zanemarenim. Podvalu Ustavnog suda Srbije, radi sprečavanja građana da se obrate sudu za lјudska prava u Strazburu, oceniše kao Ustavnost Zakona koji u Rešenju o odbacivanju inicijativa za ocenu njegove ustavnosti, uopšte nije ocenjivan iz ugla njegovog odnosa prema odredbama  Ustava Srbije i Međunarodnih konvencija koje je država ratifikovala. Oni nijednom informacijom nisu negirali neistinu da je smanjenje penzija 10%. Naravno smanjenje penzija  je od 10-22%.    Na nekoliko  stručnih rasprava  o Ustavnosti Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, pravnici sa iskustvom u radu najviših sudskih instanci su ocenili da su usvajanjem Zakona povređeni Ustav Srbije i  ratifikovane međunarodne kovencije o lјudskim pravima. Konkretno povređeni su:

1)Član 20. Ustava kojim je propisano  da se dostignuti nivo lјudskih prava ne može smanjivati, te da ta prava mogu biti ograničena zakonom samo ako to dopušta Ustav, u obimu neophodnom da se ustavna svrha ograničenja zadovolјi i bez zadiranja u suštinu zajamčenog prava.

 2)Član 21. Ustava kojim je zabranjena  svaka deskriminacija, neposredna ili posredna, pri čemu se, pored ostalih osnova eventualne diskriminacije, posebno apostrofira zabrana diskriminacije po osnovu imovnog stanja i starosti.

 3)Član 58. Ustava kojim se  jamči mirno uživanje imovinskih prava stečenih na osnovu zakona i propisuje da ta prava mogu biti oduzeta ili ograničena samo u javnom interesu utvrđenom na osnovu zakona, uz naknadu koja ne može biti niža od tržišne.  

Da Vas podsetimo:  Slučaj Rača: Tužioca ne zanima sumnjivo trošenje državnog novca

4)Član 70. Ustava kojim je propisana  obaveza Republike Srbije da se stara o ekonomskoj  sigurnosti  penzionera.

5)Povreda Evropske konvencije o zaštiti lјudskih prava i osnovnih sloboda

6)Povreda člana 1. II Protokola uz Konvenciju o lјudskim pravima i osnovnim slobodama o zaštiti imovine, koji glasi: „Svako fizičko i pravno lice ima pravo na neometano uživanje imovine. Niko ne može biti lišen svoje imovine, osim u javnom interesu i pod uslovima predviđenim zakonom i opštim načelima međunarodnog prava.

Iako su pravni eksperti savetovali da se posle donošenja rešenja Ustavnog suda o odbacivanju Iicijative za ocenjivanje ustavnosti  Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, Ustavnom sudu upute Ustavne žalbe na Rešenje, retka su udruženja  koja su tako postupila, iako je to poslednji pravni lek i uslov obraćanja Sudu za lјudska prava u Strazburu. Možemo samo pretpostaviti ko je ispolјio uticaj za takvo ponašanje.

penzijeDeo opozicionih poslanika je već početkom 2015. godine pokrenuo zakonodavne inicijative da se sporni Zakon poništi. Ignorisanje  takvih inicijativa od strane parlamentarne većine je bila  očekivana, ali su poslanici dobili mogućnost da o tome govore pred javnošću Srbije.

Sve vreme primene sramnog Zakona, najviši predstavnici Vlade Srbije neprekidno u medijima plasiraju informacije o napretku ekonomije i povećanju penzija. Predsednik Vlade Srbije je ostvario svoje predizborno obećanje da će najveći broj penzija biti nikad veće. I zaista, sve penzije su povećane za 1, 25% i preko 60% penzionera je dobilo nikada veće penzije.  U 2016. godini takođe je počela borba Predsednika Vlade Srbije protiv mrskog MMF za povećanje penzija. Koji će ishod te „divovske“ borbe biti ostaje da se vidi.

Pokretanje Narodne inicijative od strane Udruženja sindikata penzionera Srbije zajedno sa Udruženjem sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije, na osnovu Ustava i Zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, radi donošenja Zakona o poništenju  Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija i Zakona o izmeni i dopuni Zakona o PIO  zbog brisanja člana 80b. i izmene i dopune člana 155. tako da većinu u Upravnom odboru PIO fonda imaju penzioneri i zaposleni jer je novac kojim fond raspolaže njihov. Predlog za uklјučivanje u inicijativu je upućen svim sindikatima, udruženjima penzionera i strankama sa kojima USPS ima sporazum o saradnji. Udruženje vojnih penzionera na predlog nije odgovorilo ali je na svojim organima donelo odluku da inicijativu vodi samo. Takav postupak naravno ozbilјno razbija jedinstvo svih penzionera  Srbije i dovodi u pitanje sposobnost preostalih da prikupe 30 000 potpisa građana sa biračkim pravom u periodu od samo 7 dana. Na ovakav nači se vojni penzioneri još jednom izdvajaju od penzionera Srbije i ponovo dolaze pod kritiku kao povlašteni i neumereni u zahtevima. Na ovakav način udruženje koje je pod patronatom PUPS direktno sprovodi podršku aktuelnoj vlasti i onemogućava ostale penzionere da prikupe potrebne potpise. Ako je navedeno udruženje pod patronatom PUPSA, cilј pokretanja iicijative sigurno nije ukidanje zakona. Znajući za probleme izčlanjavanja iz UVPS može se pretpostaviti da se narodnom iicijativom bave sa cilјem dokazivanja članstvu da se angažuju u zaštiti njihovih prava. Istovremeno uspešno prikuplјanje 30 000  potpisa može biti i demostracija takve sposobnosti pred strankama na vlasti i povećanja cene njihovih akcija u PUPS-preduzeću. Posle uvida u Predlog Zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija , otkrivamo VELIKU IZDAJU penzionera. Predlogom zakona se ne traži vraćanje zadržanog dela penzije. Da li je došlo do NALOGA PUPSA da se takvo nešto ne unese u Predlog zakona. Da li to aktuelna vlast preko UVPS uzmiče i planira da zadržani deo penzija suprotno Ustavu Srbije , penzionerima ne vrati. UVPS je Ustavnom sudu umesto ustavne žalbe na Rešenje Ustavnog suda Srbije o odbacivanju inicijativa za ocenu ustavnosti Zakona, dostavilo i drugu Inicijativu za ocenu ustavnosti Zakona o privremenom regulisanju načina isplate penzija, kojom traži da se Zakon proglasi neustavnim. Odakle sada UVPS predlaže Zakon kojim ne traži vraćanje zadržanog dela penzija. Da li se to UVPS proročki ponaša jer je nešto slično uradilo i 2008. godine kada je predlgalo da se procenat vanrednog usklađivanja vojnih penzija od 11,06% nezakonito umanji za 4,21 % koliko je iznosilo redovno usklađivanje penzija za 2007. godinu.  Sve i da narodna iniciijativa UVPS dođe u Narodn skupštinu Srbije, pitanje je ko će o njoj govoriti, ko će se zalagati da se uvrsti u dnevni red, ko će glasati za nju? Među nama penzionerima se postavlјa i dilema koju narodnu inicijtivu podržati. Po važećim propisima, građanin sa izbornim pravom u Srbiji, nije ograničen u podršci većem broju narodnih inicijativa. Zašto da ne, treba potpisati sve inicijative pa će se videti koja će stići u NSS.

Da Vas podsetimo:  Beskućniku odbijeno lečenje tumora jer nema dokumenta

Iako svako od nas zna šta je pošteno, šta je ustavno i zakonito deo penzionera i građana dovodi u sumnju domete zakazanog Protesta penzionera protiv neustavnosti i diskriminacije  1.11.2016. godine na Trgu Nikole Pašića u 11 sati.  Protestom ćemo pokazati da nismo zaboravili zločin protiv penzionera koji traje i podsetiti narodne poslanike da su i oni odgovorni za ustavnost i pravdu u Srbiji. Ustavni Sud Srbije ćemo podsetiti koje sve inicijative i žalbe nije rešio i da time ne ostvaruje svoju ustavnu funkciju.  I naravno Televiziju Srbije ćemo pitati zbilјa čija je. Prikuplјanjem potpisa podrške Narodnoj inicijativi upoznaćemo građane sa stvarnim razmerama zločina koji se vrši prema penzionerima.  Ako na zakonit i dostojanstven način pokažemo otpor onima koji su Srbiju uveli u stanje neustavnosti i nemoralnosti postoji šansa da se to stanje promeni.

NIKO TO U NAŠE IME NE MOŽE URADITI!

URADIMO TO ZAJEDNO!

Jovan Tamburić

 

U Beogradu, 16.10.2016. godine

 

 

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime