Agencija za borbu protiv korupcije izbrisala beogradskog urbanistu sa spiska funkcionera

0
1312

Agencija za borbu protiv korupcije izbrisala je glavnog urbanistu Beograda Marka Stojčića iz registra funkcionera pošto joj je Pištaljka postavila pitanje o njegovoj imovini. Pištaljka je prethodno objavila članke o sukobu interesa u kom se Stojčić našao i firmama čiji je vlasnik.

Marko Stojčić izabran je za glavnog urbanistu 4. marta ove godine, a Pištaljka je početkom juna postavila pitanje agenciji da li je Stojčić prijavio svoju imovinu i kada će njegova imovinska karta biti dostupna javnosti. U tom trenutku Stojčićevo ime je bilo u registru funkcionera koji vodi Agencija za borbu protiv korupcije, dok u registru imovine funkcionera nije bilo podataka o njegovoj imovini. Uvid javnosti u Stojčićevu imovinsku kartu je važan s obzirom na to da je vlasnik dve arhitektonske i suvlasnik jedne građevinske firme, a sada se nalazi na funkciji koja se bavi tom oblašću. Pištaljka je već pisala da je Stojčić preko svojih firmi bio u sukobu interesa u vezi sa izgradnjom naučnog centra „Verokio“ Instituta za fiziku. Nezakonitost javne nabavke koju je raspisao taj institut potvrdila je i Republička komisija za zaštitu prava ponuđača koja je naložila ponavljanje postupka.

Dve nedelje pošto smo postavili pitanje, iz agencije nam odgovaraju da se po zakonu Stojčić ne može smatrati funkcionerom i da nema obavezu da prijavi imovinu. Pištaljka je u ponovnom zahtevu agenciji 24. juna tražila detaljno objašnjenje na koji zakon se pozivaju pošto je glavnog urbanistu imenovala Skupština grada Beograda, a zakon funkcionera definiše kao „izabrano, imenovano, odnosno postavljeno lice u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, odnosno u organima gradske službe, kao i u službama i organizacijma koje one osnivaju prema posebnom propisu“.

U novom odgovoru 8. jula agencija navodi da glavni urbanista „nije imenovano lice u organu već u Službi i da isti ne rukovodi službom“ , pa je „ocenjeno da glavni urbanista ne vrši javnu funkciju u smislu odredbe čl. 2 Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije“ i da se stoga „glavni urbanista Marko Stojčić ne nalazi u Registru funkcionera“.

Da Vas podsetimo:  Majka bacila svoje petogodišnje dete sa 3 sprata. I to nije najgora vest dana

Služba na koju se u svom odgovoru poziva agencija je Služba glavnog urbaniste Beograda osnovana u maju ove godine da bi bila podrška u radu glavnom urbanisti. Tom službom, međutim, ne rukovodi glavni urbanista, već direktor službe.

Budući da Zakon o planiranju i izgradnji navodi da je „glavni urbanista po funkciji predsednik komisije za planove“ i da ga „imenuje skupština opštine, odnosno grada Beograda, na period od četiri godine“, nije jasno kako je agencija zaključila da Stojčić nije funkcioner. Tim pre što Komisija za planove ima veoma bitne nadležnosti u postupku izrade i sprovođenja planskih dokumenata od kojih u velikoj meri zavisi urbanistički razvoj Beograda.

Pištaljka se ovim povodom obratila i Odboru Agencije za borbu protiv korupcije i čeka njihov odgovor.

Jelena Bulajić
Izvor: pistaljka.rs

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime