Da li je Srbija zemlja sigurnog porekla?

0
956

Novi zakon o azilu u Nemačkoj, nedavno konačno usvojen, mogao bi uskoro da se nađe pred Saveznim ustavnim sudom. Naime, sud u Minsteru sumnja u ispravnost zakona i jednoj porodici Roma iz Srbije odobrio je azil.

0,,17934519_303,00

Protesti u Berlinu 19.09.2014 protiv novog, strožijeg zakona o azilu: „Za Rome nema zemlje sigurnog porekla“

Postavlja se pitanje da li je nedavno usvojena reforma zakona o azilu u skladu sa nemačkim ustavom. Upravni sud u Minsteru sumnja u to, pišu Zidojče cajtung, Kelner štat ancejger, Rurer nahrihten. Upravni sud u tom gradu nije uveren da je nedavna reforma zakon o azilu kompatibilna sa ustavom, tačnije, ne odobrava klasifikaciju Srbije kao sigurne zemlje porekla.

Pravosnažnom presudom sud je odobrio pravo na azil jednoj porodici Roma iz Srbije, koja je bila podnela hitan zahtev, jer joj pretila deportacija – u zemlju porekla. Porodica sme da ostane u Nemačkoj, rekao je portparol suda u petak. Sud je odluku doneo jer nije jasno da li je zakonodavac dovoljno proverio postojanje političkog proganjanja u Srbiji.

Sud sumnja u odluku Saveznog zavoda za izbeglice

0,,16304862_403,00

Savezni zavod za izbeglice

Zahtev ove porodice za azil, prethodno je odbacio Savezni zavod za izbeglice. Portparol upravnog suda u Minsteru je izjavio da ima jakih razloga za to da odluka Saveznog zavoda bude ukinuta. Ako se tokom daljeg procesa osnovano ne rasprše sumnje suda u Minsteru (u to da je Srbija zemlja sigurnog porekla) predmet će biti uputćen na razmatranje Ustavnom sudu.

Reformom zakona o azilu u Nemačkoj, od 6. novembra 2014. Godine, Srbija se smatra sigurnom zemljom porekla. U praksi to znači da izbeglice po skraćenom postupku mogu da budu vraćene u Srbiju.

Međutim, sud u Minsteru smatra da nije dovoljno jasno koliku je težinu zakonodavac dao izmenjenim odredbama zakona Srbije o izlasku iz zemlje i njihovoj primeni na Romima. Osim toga, sud smatra da zakonodavac u novom zakonu nije dovoljno uzeo u obzir praksu upravnih sudova.

Da Vas podsetimo:  Austrija protiv proširenja šengena na Hrvatsku, Bugarsku i Rumuniju

Tako je Upravni sud u Štutgartu u više slučajeva odobrio zahteve potražiocima azila iz Srbije. I Upravni sud je učino isto sa više hitnih zahteva za azil Roma iz Srbije.

List Legal tribun takođe citira portparola Upravnog suda u Minsteru u odnosu na nedavnu odluku (Beschl. v. 27.11.2014, Az. 4 L 867/14.A) i dodaje: Sud se brine da bi porodica po povrataku u Srbiju mogla da bude suočena sa neprijatnostima.

Dijana Roščić

DW

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime