Da li su NATO bombe 1999.godine prouzrokovale pandemiju raka u Srbiji?

0
660

U Srbiji, i regiji se stvara vrlo mučna atmosfera i širi paničan strah,  iz različitih izvora iz zemlje i spolja, umnožavaju se tvrdnje da je tlo  u bivšoj SR Jugoslaviji zbog NATO bombi1999.godine, trajno zagađeno sa  osiromašenim uranijumom i otrovnim materijama, i to za sledećih hiljadu
godina. Tvrde da su bačene bombe  prouzrokovale pandemiju kancera u  Srbiji i regionu, da će naredne generacije koje žive na bombardovanom  tlu patiti od kancerogenih oboljenja, leukemije, da će biti povećan broj
spontanih pobačaja i deformiteta novorođenčadi.

Niko ne negira da su NATO bombe vrlo štetne po zdravlje. Srbi imaju  pravo da dobiju podršku da se uklone radio-aktivni  materijali, jer je to moguće, da traže naknadu.

Ali, svesti  nacionalnu zdravstvenu katastrofu pojačavanu od 1970-ih,  1980-ih, intenziviranu i ubrzavanu do današnjih dana, pod dejstvom  sinergije brojnih i isprepletanih uzročnika-na  NATO bombardovanje  mart-juni 1999.godine, je nenaučno.

Ovakav zaključak nije zasnovan na objektivnoj i sveobuhvatnoj proceni na
primeni naučnog metoda.  U nauci važi pravilo: BOLJE JE NE ZNATI NIŠTA.
NEGO DELIMIČNO. Ispitivanje uticaja NATO  bombi na zdravlje nije samo
medicinski fenomen, nego zahteva interdisciplinaran pristup.

Činjenično  stanje se može neoborivo utvrditi .

Treba ustanoviti stopu porasta  ovih oboljenja iz godine u godinu iz
decenije u deceniju, pre 1999.godine, naprimer od 1972 godine. I
uporediti stopu trenda oboljenja do 1999.godine, sa trendom oboljenja od
1999.godine do danas, uzimajući u obzir svojstva statističke nauke, kada
se radi o geometrijskoj progresiji oboljenja i uzročnika.

Da bi se tako ustanovilo  da li postoji, ili ne, statistički značajna
korelacija između NATO bombi 1999.godine, i rasta kancera.

Ona ne postoji.

Dokaz: zvanične zdravstvene statistike

Postoji činjenica da se rast brojke bolesti, morbiditeta i mortaliteta,u
Srbiji, u ovom vremenskom periodu nije kretao po aritmetičkoj
progresiji. Nego  je pod uticajem sve intenzivnijeg delovanja sinergije
vrlo brojnih i složenih uzročnika, nastala na delu blaga  geometrijska
progresija rasta oboljenja. Kad se radi o aritmetičkoj progresiji broja
obolelih, to ide po načelu, iz godine u godinu: 2 pa onda 4, pa .6, itd.
Geometrijska progresija se ne odlikuje svake godine istim povećanjem,
nego po načelu: prva godina računanja 2, druga 4, treća 16, četvrta 16
puta 16, itd.

Da Vas podsetimo:  Niški naprednjaci umesto u odboru jedni druge kritikuju u Skupštini i to zovu festivalom demokratije

Tako se stiče utisak rasta brojke, to tumačeći isključivo koincidencijom
sa NATO  bombama.

Da je pre 1999.godine nastalo, naročito od 1970-ih godina , ubrzano
slabljenje zdravlja iskazano sve većim stopama morbiditeta i
mortaliteta, i kancera, je široko poznato.

Dokaz su ne samo zvanične zdravstvene statistike, nego i alarmantni
izveštaji  raznih medicinskih komora, udruženja, NVO, pojedinaca,
hrabrih lekara, to j zapisano u novinama. Naprimer list  Dnevnik, Novi
Sad od 1985/08/25, godine, prenosi saopštenje Komisije  Veća saveza
sindikata SR Hrvatske za zaštitu samoupravnih prava radnika
upozoravajući da mnogi građani dok traže pravdu oboljevaju, u tolikoj
meri i intenzitetu, da to opterećuje zdravstvo i bolnice.

Svaki građanin ako pažljivo prouči zdravlje izvesnog broja  bliskih,
srodnika prijatelja, poznanika,suseda, otkriće viziju istinske
nekrofilije, koja je započeta mnogo pre 1999.godione.

Kopnjenje zdravlja građana je započeto u izraženijoj meri  još 1970-ih
godina, mnogo pre NATO bombardovanja 1999.godine, i Černobila.

Sada brojke obolelih kulminiraju, stiče se utisak da su posledica NATO
bombi 1999.godine.

A otkud onda enormni rast boleština pre 1999.godine?. Tada nije bilo
bombardovanja?

Zdravstvena kataklizma je nastajala decenijama pod dejstvom sve
razornijeg dejstva brojnih i isprepletanih uzročnika  u razvoju. Sa
rastom krize 1980-ih, sa raspadom Jugoslavije, sa ratovima na teritoriji
bivše države, sa sankcijama, svetskim rekordom inflacije, osiromašenjem,
krahom pravne države i drastičnom kriminalizacijom zemlje, zbog
zloupotreba u zdravstvu i medicini i sa nacionalnim zdravljem, sa
pratećim strahom i sve intenzivnijim stresom, beznađem koje se neretko
pretvaralo u depresiju, su sve snažnije delovali uzročnici nadolazeće
nacionalne zdravstvene katastrofe, dobijajući obeležja blage, ali
ubrzane geometrijske progresije.

Nenaučno je tvrditi da bačene NATO bombe sadrže uranijum koji će
delovati hiljadu godina. Naučna istina je jedna. Ako je primenjen naučni
metod, svi istraživači moraju doći do istoga nalaza. A tako nije, ima
razlika u tumačenjima. Jedni kažu jedno, a  drugi suprotno. Znači dosada
u jednoj ovakvoj proceni nije primenjen naučni metod.

Da Vas podsetimo:  ASNS upozorava: Radnicima masovno plate niže od minimalca

Oni koji su bacali te bombe nisu naivni, naprotiv, oni su racionalni i
dobro znaju šta su radili, niko živi ne zna šta će se ovde dešavati kroz
hiljadu godina,  i ko će ovde biti tada. Prema izjavi A. Vučića i drugih
državnika, u Srbiju dolaze sve više stranci, i Amerikanci, njih će biti
sve više. Nova Američka ambasada je sagrađena u najbombardovanijem delu
Beograda, u bliskoj  vazdušnoj distanci sa brdom Straževica,
najbombardovanijm delom Beograda, razorenom Policijskom akademijom i
Bolnicom  Dragiša Mišović.

Na Kosovo je bačeno daleko više NATO bombi nego li na Srbiju.? Zašto
Albanci ne krive Ameriku?

Ova ujdurma sa NATO bombama nam može samo naneti ogromne štete. NATO će
neminovno dokazati da bombe nisu prouzrokovale kancer.

A mi ćemo se ponovo nepromišljeno uživljavati u ulogu„ balkanskog
hrabrog momka, snagatora„.

Ko to želi po svaku cenu da prikriju svoju odgovornost pred uspaničenim
narodom Srbije, i da je prebaci na drugog?.

Budući da se zna da je Amerika najjača sila na planeti, i da će takva
biti i u budućnosti, prema njoj se treba ponašati diplomatski i sa
taktom. Vreme je pokazalo da je to bilo najmudrije rešenje.

Nažalost, snage zlobe i  mržnje prema Srbima, u svetu, i unutar Srbije,
naročito u bliskom geo-okruženju, guraju ozlojeđenu i silovanu Srbiju u
suprotnom smeru,  u nastavljanje konfrontacija, umesto mudre diplomatije.

Da tako Srbe opet osame u sledećim godinama, ili decenijama?

Na našoj strani su ne samo pravičnost  i pravda, nego i ISTINA i
ARGUMENTI. Tako je uvek bilo kroz istoriju, tako će i biti-,ISTINA NA
KRAJU IZAĐE NA VIDELO.

Mudro postupajući Srbija će uzimajući svoju sudbinu u svoje ruke, sebi
obezbediti BUDUĆNOST, PROSPER ITET, SLAVU I PONOS, i mesto Srbije koje
joj pripada među narodima i državama planete. ( Ništa nisu manje pogubne
po Srbiju i Srbe ulizice i oni koji zarad ličnih interesa prodaju veru
za večeru).

Da Vas podsetimo:  Sve što su tražili, sve je urađeno

Mi ovu šansu treba da iskoristimo, potrebna je velika mudrost. BITI ILI
NE BITI!

Budimo mudre diplomate.

Treba poručiti obema stranama, i onima koji optužuju NATO bombe da su
prouzrokovale pandemiju raka, i suprotnom taboru koji ove prve osporava:
USTANOVITE ZAJEDNIČKI  ČINJENIČNO STANJE, ISTINU. To se može neoborivo
ustanoviti na sledeći način:

Treba oformiti KOMISIJU EKSPERATA sastavljenu od predstavnika iz Srbije,
Amerike, OUN i Svetske zdravstvene organizacije, pored lekara i
zdravstvenih radnika, sociologa i politikologa, političara, treba
uključiti naučne radnike matematičare i statističare. Ova Komisija bi bi
trebala :

1.Proučiti trend rasta inkriminisanh oboljenja od 1972 do 1999.godine, i
do danas, ustanoviti da li postoji statistički značajna korelacija
između rata oboljenja do 1999.godine u poređenju sa onim od 1999.godine
do danas

2. ustanoviti toksičnost bačenih bombi.

3.u međuvremenu se učtivo obratiti SAD  i mećunarodnoj zajednici da
pomognu Srbiji  da precizno locira i ukloni bačeni uranijum i
radio-aktivni otpad, i da isporuči razumnu naknadu štete.

4. Sprovesti naučno  istraživanje da se oktkriju uzroci nacionalne
zdravstvene kataklizme, i prepišu MERE.

Tomislav Krsmanović

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime