Dečja SOS linija

0
1494

razgovorU toku 2013. goine Dečija SOS linije je primila izuzetno veliki broj poziva i to  119.435 što je nešto više u odnosu na  2012. godinu, koja je takođe obilovala pokušajima dece da započnu razgovor, naglašava koordinatorka Nacionalne dečije linije Željka Burgund

Dečija SOS linije sledeće godine obeležava deceniju postojanja i rada sa najmlađim građanima naše zemlje.

Dečija linija (danas NADEL Srbija) osnovana je 2005. godine i do danas je ostvarila oko 350.000 poziva i skoro 20.000 savetodavnih razgovora. Nosilac usluge je Centar za zaštitu odojčadi dece i omladine u Zvečanskoj, koji ovu uslugu razvija kao nezavisan program podrške deci  i mladima, u skladu sa svojim kompetencijama i tradiciji  i iskustvu u ovom polju rada.

Deca koja pozivaju dečiju liniju imaju zaista široku lepezu problema sa kojima se suočavaju kroz proces sopstvenog odrastanja (mi to zovemo psihosocijalne teme kao razlog poziva), zatim imaju probleme vezane za porodične odnose, odnos sa roditeljima, partnerima svojih roditelja, odnosno porodične konflikte koji utiču na njihovo funkcionisanje i razvoj. Na visokom mestu kao razlog poziva su  izazovi u  odnosima  sa vršnjacima, od vrčnjačkog nasilja, preko potrebe za prihvatanjem kao ravnopravnog člana vršnjačke grupe, pa sve do problema sa učenjem i izazovima školskog okruženja. (dileri narkotika, kladionice, pušenje, huliganisanje…

Da li je teško ostvariti i održati poverenje dece koje se javljaju kada im je  pomoć potrebna .

Skoro desetogodišnje iskustvo nas je naučilo da se može uspostaviti i razvijati odnos poverenja sa decom koja pozivaju, ali treba uvek i svagda ostati profesionalac i u granicama predviđenih standard u radu sa onima koji pozivaju. Poverenje obezbeđuje  24 časovna dostupnost, besplatnost i anonimnost poziva, ali više od svega principi rada koji se odnose na kompetencije savetnika koji razgovara sa detetom.

Da Vas podsetimo:  Pismo slovenskog „varvarina“

Gledajući mališane u  Evropskoj  uniji, da li deca u Srbiji imaju više problema. Koliko se ti problemi razlikuju od problema vršnjaka u ostalim zemljama.

Na evropskim i svetskim konsultacijama organizacija koje imaju SOS telefoni, uvek se saglasimo da su dečiji problemi bez obzira na udaljenost, pa i stepen razvoja često veoma slični. Ipak razlike postoje, npr. između  razvijenih evropskih zemalja, gde postoji razvijena svest dece o dečijim pravima( što je situacija i kod nas), za razliku od nerazvijenih zemalja gde postoji radna eksploatacija dece, maloletnički i ugovoreni brakovi,veliko siromaštvo koje samo po sebi ne daje šansu za obrazovanje a sa tim i za prosvećivanje o sopstvenim pravima i zaštiti.

Evropska deca i mladi suočavaju se sa usamljenošću, bulingom, sajber nasiljem emocionalnim zlostavljanjem, dok se deca manje  ekonomski razvijenih nacija suočavaju sa problemima koji proističu iz transgeneracijskog siromaštva, strogim kulturološkim i religijskim stigmama, fizičkim nasiljem i sl.

 Vaš zadatak je da pomognete deci da nađu oslonac izvan Dečije linije, na koji način se to može postići.

Zadatak savetnika dečije linije je pre svega da uvaži dete/mladu osobu koja zove, da uspostavi odnos poverenja koji potom obezbeđuje iznošenje problema, a zatim savetnik zajedno sa detetom istražuje opcije i moguća rešenja za rešenje problema koji je uzrokovao poziv Dečijoj liniji . Važan zadatak  savetnika je da detetu reflektuje njegova osećanja u vezi sa problemom da istraži njegovu “mrežu”, tj. osobe od poverenja u njegovom neposrednom okruženju, na koje treba da se osloni. Usmeravanje, empatija, vođenje kroz razgovor i podrška u aktiviranju sopstvenih snaga u rešavanju problema su primarni  zadatak savetnika tokom razgovora.

Sve su učestalija  nasilja u školama, koliko su deca spremna da pričaju o vršnjačkom nasilju i da zatraže pomoć od vas.

Da Vas podsetimo:  Je li Šormaz Dragan fašista?

Deca se nasilja plaše i nije im baš lako da se povere i kažu šta ih muči. To su često njihovi veoma skriveni strahovi i strepnje, jer se plaše da ako ne pristanu na “nešto” biti proglašeni kao izdajnici grupe i time biti izopšteni, što  za njihov uzrast i potrebu da se identifikuju sa vršnjačkom grupom, predstavlja izvor stresa i trauma. Oni to često ni roditeljima ne žele ili ne smeju da povere.

Da li je telefon otvoren i za roditelje ako naiđu na neki problem sa svojom decom.

Nacionalna Dečija Linija je servis namenjen deci i odraslima zabrinutim za decu, tj i roditeljima. Pošto se već polako pripremamo za  JUBILEJ – 10 godina rada dečije linije (oktobar 2015) za sada razmišljamo o otvaranju “nove  linije” za roditeljske pozive.

Koreni

like-button.net here

wordpress-themes.org here

 

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime