Demografski kolaps Šiptara – Srba će 2050 biti bar dva puta više

7
6136

Po nekim procenama danas ima oko 7,5 miliona Srba na Balkanu i oko 4 miliona Šiptara, a navodno veliki prirodni priraštaj Šiptara poslužio je predsedniku Vučiću da širi defetizam i zastrašuje Srbe budućom šiptarskom okupacijom Srbije! Hajde, da raskrinkamo Vučićeve neverovatne manipulacije demografskim podacima. U daljem tekstu ćemo pokazati da se Vučić bavi problemima za koje često ne poseduje elementarna znanja. Drugim rečima,  Srbiju vodi jedan intelektualni i politički alhemičar. (Alhemičari su bili ambiciozne neznalice, koji su protivno zakonima prirode pokušavali da u „epruveti“ pretvore metale u zlato.) Na ovom primeru će takodje biti pokazano koliko je njegov sistem vlasti i okupiranih medija truo, u kojem se niko ne usudjuje – na primer iz Zavoda za statistiku, da kaže „caru da je go“, čak i kada pravi elementarne stručne greške.

Nerealni demografski šiptarski-model – na koji se „upecao“ Vučić

Prvi i najjači Vučićev „argument“ u zastrašivanju srpskog naroda navodno velikim šiptarskim priraštajem, baziran je na nekritičkom preuzimanju podataka UN o projekciji stanovništva u 2050 godini. Čak i djaci, koji u boljim srednjim školama u svetu, dobijaju seminarske teme iz svetske demografije znaju da se taj model – nazovimo ga za naše potrebe šiptarski-model, ne može primeniti na složenu demografsku dinamiku, naprimer srpske i šiptarske populacije. Naime, srednjoškolci koji o ovome drže seminare znaju, da šiptarski-model o projekciji stanovništva uzima u obzir samo prirodni priraštaj (označimo ga sa Pp) stanovništva a potpuno zanemaruje migracioni priraštaj (označimo ga sa Mig) – koji je veoma izražen u srpskoj i šiptarskoj populaciji! (Recimo, da je prirodni priraštaj Pp=NM, gde je N=natalitet, odnosno broj rodjenih u jednoj godini a M=mortalitet, odnosno broj umrlih u jednoj godini.) Tako, šiptarski-model (u kome se uzima nulti migracioni priraštaj, tj. Mig=0) daje krajnje nerealna predvidjanja o projekciji broja Srba i Šiptara u 2050 godini. Pošto je prirodni priraštaj Šiptara pozitivan a srpski priraštaj negativan, to ako se ta projekcija stanovništva ekstrapolira na dugi vremenski period, tada će u nekom dovoljno dalekom vremenu biti mnogo više Šiptara nego Srba. I, baš na ovu „caku“ nerealnog šiptarskog-modela sa radošću se „upecao“ srpski predsednik Vučić.

Štaviše, ako se u šiptarskom-modelu pretpostavi: (a) nerealno visok pozitivan prirodan priraštaj (Pp) Šiptara – što šiptarski „pouzdani“ izvori redovno čine, tvrdeći da je Pp=60 000 ljudi godišnje, (b) da je negativan priraštaj u Srbiji sa oko Pp=-40 000 ljudi (znači manjak 40 000 ljudi) krajnje predimenzioniran iz političkih razloga, tada se u šiptarskom-modelu dobija da će 2050 godine biti oko 6,2 miliona Srba i oko 6 miliona Šiptara! Ovo je krajnje nerealno predvidjanje i svakako se ne može primeniti na srpsko-šiptarski demografski problem.

Da ova demografska ujdurma bude još veća pobrinuli su se novinari Informera, koji su ekstrapolirali ovaj šiptarski-model čak na 2100 godinu. I dobili su „zastrašujući“ rezultat, da će 2100 godine biti preko 9 miliona Šiptara a Srba oko 4 miliona! (Ovo predvidjanje je u najmanju ruku za podsmeh. Prvo, ko normalan veruje da će prirodan priraštaj Pp biti konstantan tokom narednih 100 godina?! Drugo, po toj glupavoj ekstrapolaciji će 2300 godine biti oko 22 miliona Šiptara a Srba neće uopšte biti! Svaki malo bolji srednjoškolac, ali ne i Informerovi novinari, bi zapitao – kako to mogu 22 miliona ljudi da žive na maloj šiptarskoj teritoriji od 40 000 kvadratnih kilometara i koja ima male resurse? I sarkasično bi primetio da bi već sa 15 miliona počelo medjusobno „istrebljenje“. Znači, potrebni su potpuno drugi demografski modeli, npr. modeli ograničenog rasta stanovništva, itd.)

Da Vas podsetimo:  Friziranje broja mrtvih – najgora laž Kriznog štaba do sada

Još veća ujdurma je, da je predsednik Vučić nekritički preuzeo ove „kataklizmatične“ rezultate šiptarskog-modela, kao slamku spasa za pravdanje svoje veleizdaje KiM. (Zar u SNS-u ne postoji bar jedan hrabar čovek, koji sme da kaže Vučiću – „Alek ovo nema smisla i samo nas brukaš“?) Tako, na osnovu nečeg što nema smisla – kao što je primena šiptarskog-modela na srpsko-šiptarsku demografiju, „najbolji“ student Pravnog fakulteta sa efikasnošću studiranja od samo 63% (!), predsednik-premijer Vučić, počeo je da zastrašuje srpski narod i širi defetizam o biološkoj propasti Srba.

Realni demografski srpski-model – demantuje Vučića

Poznato je da su migracioni procesi kod Srba i Šiptara veoma intenzivni i svaki demografski model koji to ne uzme u obzir – kao što je šiptarski-model, realno nema smisla. Znači u realni demografski model mora se, pored prirodnog priraštaja (Pp), obavezno uključiti i migracioni priraštaj (Mig). (Recimo, da je migracioni priraštaj Mig=I-E, pri čemu je I=broj imigranata u jednoj godini, a E=broj emigranata u jednoj godini.) Taj model ćemo nazvati srpski-model. Znači u srpskom-modelu realan priraštaj stanovništva je suma ova dva priraštaja, tj. Pp+Mig.

Sada ćemo u okviru srpskog-modela analizirati srpsko-šiptarski demografski problem. Bolna činjenica je, da su u Srbiji i prirodni i migracioni priraštaji negativni. Recimo i to, da su u poslednjih šest godina podaci o negativnom priraštaju u Srbiji namerno i sistematski preuveličavani od strane Vučićevih vlasti i njegovih medija, u cilju širenja defetizma i zastrašivanja naroda. Realniji kvantitativni podaci za Srbiju – koji se mogu proceniti na osnovu stranih izvora i insajderskih informacija iz srpskih institucija, ukazuju da je u Srbiji realan negativan prirodan priraštaj Pp=-20 000 ljudi a da je realan negativan migracioni priraštaj Mig=-20 000 ljudi. Drugim rečima, u Srbiji se stanovništvo smanji godišnje za oko 40 000 ljudi, jer je ukupan priraštaj Pp+Mig=-40 000.

Medjutim, poenta ovog teksta je da su podaci o prirodnom i migracionom priraštaju šiptarske populacije dramatično alarmantniji! Naime, visoki prirodni priraštaj Šiptara (zajedno na KiM i u Albaniji) ranijih godina – koji je po naduvanim i friziranim podacima UN iznosio oko 60 000 ljudi godišnje, je i na KiM i u Albaniji u značajnom padu i danas je ispod 35 000 godišnje – odnosno za oko 40% manji od procene UN. Znači, da šiptarski godišnji prirodni priraštaj danas iznosi samo Pp=35 000 ljudi. Ali, ni ovo nije kraj šiptarskog demografskog kolapsa. Naime, migracioni procesi kod Šiptara su katastofalni po njih, u smislu da je njihov migracioni priraštaj dramatično negativan. Naime, svake godine migraciono „nestane“ 60 000 Šiptara, i to uglavnom mladih, jer je migracioni priraštaj negativan, tj. Mig=-60 000 ljudi, sa tendencijom još intenzivnijeg „nestanka“ Šiptara. Znači, ukupni priraštaj Šiptara je NEGATIVAN, jer je Pp+Mig=-25.000 ljudi! To znači, da se šiptarska populacija (u Albaniji i na KiM) godišnje smanjuje bar za 25.000 ljudi! Imajući u vidu lošu ekonomsku situaciju šiptarske populacije, njihova demografska erozija je nezaustavljiva bar u narednih desetak godina.

Da rezimiramo. Ako bi demografski trendovi kod Srba i Šiptara ostali na sadašnjem nivou, tada bi na osnovu realnog demografskog srpskog-modela 2050 godine bilo oko 6,2 miliona Srba a Šiptara oko 3,2 miliona. Znači, čak i uz ovako negativan srpski demografski trend, i uz pretpostavku da se on nastavi do 2050 godine, broj Srba bi bio dva puta veći nego broj Šiptara. Prisetimo se, da nerealni šiptarski-model, na koji se „upecao“ Vučić, predvidja 6,2 miliona Srba i 6 miliona Šiptara. Ako bi se srpski-model (nekritički po uzoru na Informer) ekstrapolirao i na 2100 godinu, tada bi Srba bilo oko 4,2 miliona a Šiptara oko 2 miliona, dok Vučićev šiptarski-model predvidja 9 milliona Šiptara i 4 miliona Srba. Znači, realni srpski-model je daleko optimističniji za Srbe nego nerealni Vučićev šiptarski-model. Jer, kako sada stvari stoje, u budućnosti će Srba biti uvek oko dva puta više nego Šiptara, a svakako do 2050 godine. Uveren sam, da ako, umesto manično-depresivnog predsednika Vučića, na vlast dodju razboriti ljudi, da će oni preokrenuti ovaj negativan priraštaj u pozitivan.

Da Vas podsetimo:  Vučić završava predaju KiM, uvodi harač dijaspori a bolnice mu liče na štale

Naravno da negativni trend ukupnog priraštaja nije povoljan za Srbiju. Da se ovaj negativan trend preokrene u pozitivan, Srbiji je potrebna nova, moderna, obrazovana i prosvećena vlast, koja će smeniti sadašnju nesposobnu, korumpiranu, nedemokratsku i kriminalizovanu vlast, koja je moralno, duhovno i ekonomski opustošila Srbiju. Zamislite samo kakve krupne greške pravi predsednik Vučić u ekonomiji – oblast koju malo poznaje i koja je mnogo složenija od demografije, kada je na prostom (srednjoškolskom) demografskom problemu pokazao elementarno neznanje – kao što je demonstrirano u gornjem tekstu.

Nama u srpskoj dijaspori potpuno je jasno, da je smena sadašnje vlasti neophodna i preko potrebna, i da se radi spasa Srbije to mora obaviti što pre. Na čelu nove vlasti mora biti istinski učen i obrazovan srpski patriota, odmeren i razborit čovek sa integritetom ličnosti, koji će u narodu širiti pozitivnu energiju. Od budućeg (svakako novog) premijera (a i  predsednika) Srbija očekuje da postavi sledeće prioritete: (1) očuvanje teritorijalnog integriteta Srbije, (2) stvaranje pravnih i ekonomskih uslova za pozitivan priraštaj stanovništva Srbije – ruski model Putina bi za početak mogao biti dobra osnova, (3) da se stvori jaka i moćna Vojska Srbije, koja će biti pouzdani garant očuvanja srpskih granica i stabilnosti, (4) da se napusti dosadašnji neoliberalni koncept srpske privrede, koja će intenzivno kooperirati sa dobronamernim državama, pre svega sa Kinom i Rusijom. Sa realizacijom ovih prioriteta ulazak u EU neće imati smisla, jer će i bez toga EU ekonomija biti prisutna u prosperitetnoj Srbiji, ali ne u formi sadašnjeg neokolonijalizma.

Dr. Miodrag Kulić, teorijski fizičar,
24.08.2018 Nemačka


7 KOMENTARA

 1. Natalitet dolazi sa pravnom sigurnošću za majke , a to je pre svega mogućnost da se zasnuje radni odnos na neodeđeno vreme što garantuje siguran priliv novčanih sredstava za odgajanje i školovanje dece. Mere koje predviđa Vlada Srbije neće dati pozitivne rezultate jer majke imaju neizvesnost od kojeg novca će gajiti svoju decu posle navršenih 10 god. života. Samo da se donesu prave mere za podsticaj rađanja i sve će biti u redu, Dr. Kulić je u pravu sa iznetom stručnom analizom.

 2. Mislim da se vecina komentatora kao i pisac teksta upecao na besmisleni Vucicev spin kako demografija ima nekakve veze sa kako on kaze „razgranicenjem“!
  Kakve ce to promene doneti eventualno priznanje Kosova u demografskom smislu? Nikakve! Hoce li neke nove granice spreciti Siptare da rade isto kao do sada? Nece. Hoce li nove granice izbaciti ostatke Siptara iz Srbije? Nece.
  Dakle veliki vodja nas je uvukao u besmislenu raspravu. I to nije uradio slucajno, jedino sto taj covek zna da radi je laz, obmana i destrukcija. Nedajte se prevariti.

 3. Теоретски лепо звучи, малчице је друкчије у пракси.Гос’н Кулићу дај боже, мада звучи као СФ прича и бајковито.

 4. Мислим да недостаје могућност преноса текста на Линкедин.

 5. Камо среће, да се напише што више оваквих анализа разних лупетања, која нам се свакодневно сервирају. Моја препорука за дијаспору. Направите анализу стварног броја Срба у свету. Под тим подразумевам, оне који се тако изјашњавају и које региструју државе у којима живе. Редовно се под Србима рачунају и они који су пореклом Срби, а више немају никакве везе са Србијом и Србима. Колико ми је поознато, српски конзулати такве податке немају, а нема их ни црква.

  • Поштовани г. Дојчиновићу
   А, шта је то другачије у пракси? Пошаљите ми конкретне податке. Критика ако није конкретна није делотворна. Замислите да ја кажем Њутну, није то баш тако са твојом јабуком. Твој закон ми звучи као СФ прича. Не би ме ни погледао.
   Поента текста је да председник Вучић, Информер и њихови следбеници показују површност у разматрању проблема прираштаја становништва и велику некомпетентност. Мене чуди да српски интелектуалци ћуте и не реагују на њихове марифетлуке. Они би пали на средњошколском испиту из свих предмета. Нестручњаци и манипулатори воде Србију. Дај Боже да Проф. Комазец и Проф. Дробњак крену са писањем у Коренима и да дају упрошћену анализу, за шире масе, и да им покажу како они воде економију – крајне нестручно. Још ниједна земља на свету није успела да развије економију на страним инвестиција – ефекти су негативни(!). Србија је класичан пример. Раст БДП испод 1% а Вучић их лаже да је 4%. Слична лаж као са оно – нећу никад да се кандидујем за председника! Срвија није банана држава – она је кора од банане.
   Поздрав
   Др. Миодраг Кулић

  • Драги Слободане (Прле)
   Право питање али немамо одговор. Дао си нам претежак задатак. Немамо ми логистику ни компетенцију за то. Предлажем нашим факултетима да покрену докторате и пројекте на ту тему, јер вероватно тако могу официјелно да укључе релевантне институције, које имају битне податке. Прле, покушај да направиш анализу колико је наших из Треће гимназије отишло у свет!? Сударићеш се са великим проблемима?
   Поздрав
   Др. Миодраг Кулић – Кића,
   бивши ђак Треће гимназије

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime