EPS namestio tender strancima

1
1063

brojilo-19-12 Beograd – Savet za borbu protiv korupcije preporučio je Vladi Srbije da preispita koncept nabavke kompjuterske opreme i merne infrastrukture, uređaja i integracije Elektroprivrede Srbije, kao i kvalifikacione uslove tendera za nabavku takozvanih pametnih brojila. Savet je do ovog zaključka došao nakon predstavke građana u kojoj je istaknuto da je ovo javno preduzeće raspisivanjem tendera ograničilo konkurenciju, onemogućilo učešće domaćim proizvođačima, a samim tim i uposlenost domaće privrede.

U zaključku saveta navodi se da je zadavanjem kvalifikacionih kriterijuma, koje domaće firme ne mogu da ispune, EPS onemogućio domaća preduzeća da budu ponuđači, samostalno ili u konzorcijumu. To je protivno interesima društva i principima EBRD-a. Dakle, ne samo da se ne favorizuje domaća privreda, nego joj se onemogućava učestvovanje na tenderu.

Ovim tenderom EPS je, navodi se u saopštenju Saveta za borbu protiv korupcije, postavio kriterijume pripremajući teren za stranog ponuđača. I to prvo tender od 60 miliona evra, a onda i posao za tri miliona brojila vredan 700 miliona evra. To što je EPS ostavio mogućnost da domaći proizvođač bude podizvođač nema nikakav značaj, jer svaki ponuđač ima interes da proda svoje brojilo i opremu, pa neće tražiti da nabavi brojilo od podizvođača.

Savet dalje tvrdi da pored kvalifikacionih kriterijuma koje je EPS odredio i sam koncept nabavke na osnovu koga je urađena studija izvodljivosti ima bitne nedostatke koji se direktno odražavaju na tehničku opravdanost rešenja i ekonomsku isplativost.

Savet još jednom napominje da je u samoj studiji izvodljivosti istaknuto da je nabavka brojila ekonomski isplativa, ali da je nabavka komunikacione infrastrukture u ovom trenutku veoma rizična, jer se tehnologija za komunikacionu infrastrukturu nalazi u intenzivnom razvoju.

Savet se u međuvremenu obratio EPS-u za pojašnjenja pojedinih pitanja – ko je, kada i na osnovu kojih merila i kriterijuma doneo odluku o opravdanosti nabavke električnih „pametnih” brojila i na osnovu kojih zakonskih propisa, merila i kriterijuma je u ovoj nabavci u potpunosti isključena domaća konkurencija?

Da Vas podsetimo:  Objavljene nove cene goriva, skuplji i benzin i dizel

Iz odgovora EPS-a dostavljenih Savetu za borbu protiv korupcije, evidentno je da na neka pitanja ne postoji suštinski odgovor. EPS je navedenim odgovorima stvorio privid da je u celosti ispoštovao sve procedure u vezi s raspisanim tenderom i da nabavka u ovom momentu ni na koji način ne isključuje konkurenciju i domaće proizvođače.

Analizom raspoložive dokumentacije, koju je EPS dostavio Savetu, evidentno je da se na osnovu ove studije predmetna nabavka finansira iz kredita EIB-a i EBRD-a u ukupnom iznosu od 80 miliona evra i na nju se ne primenjuje Zakon o javnim nabavkama.

Strane banke insistiraju na regularno sprovedenoj tenderskoj proceduri i ostavljaju naručiocu EPS-u da odredi šta kupuje i pod kojim uslovima. Savet ističe da su netačni navodi EPS-a da EBRD diktira uslove tendera.

Savet je u vezi s tim navodima EPS-a kontaktirao sa predstavnicima EIB-a i EBRD-a i na pitanje da li banke kreditori određuju tenderske uslove nabavke, ili to vrši EPS, odgovorili da banke kreditori vrše verifikaciju tenderskih uslova koje je odredio EPS.

Predstavnici EBRD-a takođe su obavestili Savet da je tendersku proceduru sproveo EPS u skladu sa pravilima EBRD-a, a da su pravila o tenderskoj proceduri za javni sektor definisana u poglavlju „Politika i pravila za javne nabavke”, prema kojima je na klijentu, u ovom slučaju EPS-u, da odredi uslove tendera. EBRD može da revidira uslove koje je odredio EPS ili da ih prihvati.

Poslovni interes EPS-a nije da ograničava konkurenciju, što je EPS radio kroz odredbe tenderske dokumentacije i devet pojašnjenja tenderskih uslova. EPS je postavio finansijski uslov za učestvovanje na tenderu na iznos od 75 miliona evra godišnjeg prihoda poslednjih pet godina za ponuđača i petnaest miliona evra za člana konzorcijuma. Pri tome, ponuđač može da ostvari traženi prihod ne od prodaje robe koja se nabavlja nego od drugih artikala, čime su onemogućena mala i srednja preduzeća širom sveta pa i sve domaće firme.

Da Vas podsetimo:  Reka koja protiče kroz pet kanjona: Srbija uvodi zaštitu za netaknuti deo prirode (VIDEO)

Savet smatra da je EPS uveo teritorijalnu diskriminaciju tražeći da referenca od 45 miliona bude na području Evrope. Time je isključio firme koje imaju reference u Americi, Aziji i Australiji.

EPS: domaći proizvođači na tenderu

„Elektroprivreda Srbije” stoji iza stava da naši proizvođači brojila mogu da učestvuju na tenderu za nabavku IT i merne infrastrukture, uređaja i integracija, a koji samo jednim delom uključuje i nabavku električnih pametnih brojila. To potvrđuje činjenica da su se na tender prijavile četiri grupacije ponuđača, a od toga u tri grupacije učestvuju domaći proizvođači, kaže se u saopštenju koje je dostavljeno „Politici”.

EPS smatra da domaći proizvođači brojila mogu da zadovolje tehničke uslove za isporuku električnih pametnih brojila, koji su deo tenderske dokumentacije. Po pravilima EBRD, nije dozvoljena teritorijalna diskriminacija, što podrazumeva da EPS nije bio u mogućnosti da zabrani stranim kompanijama da učestvuju na ovom tenderu.

U dopisu se kaže da je „EPS uspeo da, i pored vrlo striktnih pravila EBRD, umanji opšte evaluacione kriterijume”. „Na primer, za godišnji promet, gde banka propisuje da ponuđač mora imati najmanje 2,5 puta veći promet od procenjene vrednosti posla, što bi u ovom slučaju značilo 145 miliona evra, EBRD je prihvatio EPS-ov predlog da to bude 75 miliona evra, kako bi se omogućilo učešće što više ponuđača.”

Tehnička specifikacija predstavlja sastavni deo tendera, a pripremljena je na osnovu Studije izvodljivosti koja je usvojena i odobrena na sednici Stručnog saveta 26. maja 2014, čiji su članovi, pored predstavnika EPS-a, bili i predstavnici Instituta „Nikola Tesla”, Instituta „Mihajlo Pupin” i Elektrotehničkog fakulteta. Saglasnost na tehničku specifikaciju je dao i EBRD i ocenio je kao izuzetno uspešno i kvalitetno pripremljenu.

Da Vas podsetimo:  Srbija nedostatak radne snage rešava uvozom: 28.000 dozvola za rad izdato strancima

Vrata „Elektroprivrede Srbije” otvorena su za Savet za borbu protiv korupcije i sve državne organe, koji mogu da ispitaju ispravnost tenderskog postupka, kaže se na kraju saopštenja EPS-a.

E. R. / J. Petrović Stojanović / Politika

vaseljenska.com

1 KOMENTAR

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime