Freska puna simbolike koju treba doživeti uživo

0
461

Posebno mesto u čitavom ansamblu resavskih slika složene tematike pripada, po mnogo čemu jedinstvenoj, ktitorskoj slici na zapadnom zidu naosa, sa severne strane glavnog ulaza u manastir Manasiju.

„Despot Stefan, gospodin svih srpskih zemalja i ktitor mesta (ovog svetog)” predstavljen je, reprezentativno i otmeno, sa kratkom kosom i kraćom bradom, izduženog i zaobljenog lica modelovanog rumenim tonovima, sa tankim nosem i tankim, lučno izvijenim obrvama, odeven u raskošni tamnocrveni divitision sa zlatnim dvoglavim orlovima u krugovima, zlatan loros, čiji je kraj prebačen preko leve ruke, i crveni plašt, ukrašen zlatnim krugovima sa dvoglavim orlovima i zlatnim štitnikom na ramenima. U svečanom frontalnom stavu, on drži žezlo u desnoj ruci, a levom prinosi Svetoj trojici – prikazanoj u vidu tri anđela – model svoje zadužbine Resave i molitvu ispisanu na svitku.

Istovremeno, činom božanske investiture, Hristos iz segmenta neba spušta krunu na despotovu glavu, a lebdeći anđeli mu prinose mač i koplje. Slikom prepunom simbolike, despot Stefan je jasno prikazao ne samo svoje državno-političke ideje nego i ideje čoveka koji misli na Sudnji dan i Spasenje. U konceptu vladarskog trijumfa – činom božanske investiture, despot je izdignut u red vladara koji su Božiji namesnici i izvršioci vlasti po Božijoj volji. Istovremeno, on se poetskom, dugačkom molitvom na svitku razvijenom ispod modela crkve obraća Bogu, Svetoj trojici, da primi hram, njegovo „malo prinošenje“, jer „svemoćan si i možeš da privedeš spasenju grešne od kojih sam prvi ja smerni rab tvoj“, što tri anđela sa žezlima, u desnom delu slike, primaju, dajući blagoslov ktitoru.

manasija.rs

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime