Gospodine ministre, ostav!

3
1755

ministar-gasic-saco-mala-702x336

Da pojasnimo, kada u vojsci dobijete naredbu ostav, to znači da nešto niste dobro uradili i da lošu radnju treba da ponovite sa ciljem da ono što vam je povereno uradite ispravno. Upravo kroz ovu metaforu želimo da ukažemo na loše i po pripadnike Ministarstva odbrane i Vojske Srbije pogubno rukovođenje sistemom odbrane od strane najodgovornijih ljudi na njegovom čelu. Napominjemo da kao krivca za urušavanje već prilično urušenog standarda pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije ne vidimo isključivo ministra odbrane, jer je on na čelu ove važne institucije vrlo kratko vreme. Suprotno tome, kao najodgovornije za nastali problem u urušavanju standarda pripadnika sistema odbrane vidimo njegove najbliže saradnike koji ćute o podacima od značaja za donošenje važnih i po sistem i njegove pripadnike korisnih odluka. Javnost treba da zna, da je odredbama člana 95. stav 1. Zakona o Vojsci Srbije propisano, da Vlada Republike Srbije utvrđuje osnovicu za obračun plata profesionalnih vojnih lica, s tim što ona ne može biti niža od 75% od prosečne zarade po zaposlenom u privredi Republike Srbije isplaćene u mesecu koji prethodi mesecu u kojem se utvrđuje osnovica, prema poslednjem konačno objavljenom podatku organa nadležnog za poslove statistike. Izmenama i dopunama Zakona o Vojsci Srbije („Sl glasnik RS“ 88/2009 od 26.10.2009. godine) uodredbama člana 95. dodat je stav 2. kojim je predviđeno da ukoliko odobrena sredstva u budžetu namenjena za plate ne omogućavaju utvrđivanje osnovice prema stavu 1. člana 95. Zakona o Vojsci Srbije, Vlada može utvrditi nižu osnovicu za obračun plata profesionalnih vojnih lica u skladu sa odobrenim sredstvima. U vezi sa iznetim, Vojni sindikat Srbije, a obzirom da to nije učinio niko iz sistema odbrane, obaveštava javnost da Vlada Republike Srbije prema zaposlenima u ovom sistemu unazad više od godinu dana primenjuje mere smanjenja plate i to za više od 20%. Ovo su pripadnici sistema odbrane prihvatili sa teškoćom ali kao neminovnost i potrebu. Međutim, najnovijim merama smanjenja plate pripadnici sistema odbrane pogođeni su više nego bilo koji drugi 2014-12-08_081148segment javnog sektora jer je ovoj kategoriji zaposlenih na već smanjenu zaradu od oko 20% ponovo umanjena osnovica za obračun plate iz koje je krajnja zarada zapravo smanjena za još 12%. Ako uzemo u obzir ovu činjenicu, kao i već prisutne restrikcije plate koje Vlada primenjuje prema pripadnicima Vojske Srbije i Ministarstva odbrane, plata zaposlenih u ovom državnom organu, na prikazan način umanjena je za više od 30%. Ovakvim stanjem stvari Vlada Republike Srbije, odnosno Ministarstvo odbrane značajno su ugrozilili egzistenciju pripadnika Vojske Srbije i Ministarstva odbrane. Postavljamo pitanje da li se na ovaj način značajno ugrožava i bezbednost, odnosno efikasnost i gotovost jedinica Vojske Srbije ako u njoj rade ljudi koji sa svojim platama ne mogu da prehrane porodice i zbog opterećenosti problemima ne mogu da se posvete poslu koji rade? Uzmimo za primer profesionalanog vojnika ili podoficira kojima supruga nije zaposlena, koji ima dvoje dece, i sa porodicom živi kao podstanar, a na to sve ima platu koja će sa smanjenjem biti oko 50% niža od prosečne plate u Srbiji. Šta će se desiti sa pripadnicima Vojske Srbije koji zbog najnovijih mera Vlade ne budu mogli da isplaćuju stambene i druge kredite i kada zbog dugovanja bankama starešine sa svojim porodicama budu završile na ulici, a njihovi stanovi oduzimani po osnovu hipoteke. Svima, a naročito onima koji vode državu treba da bude jasno, da je samo zadovoljan vojnik, efikasan vojnik.

Da Vas podsetimo:  Život bez vode: Preko 30 godina vodu dovlače iz reke

Profesionalni pripadnici Vojske Srbije i Ministarstva odbrane uskraćeni su za mnoga prava i kao zaposleni u sistemu odbrane ne mogu dodatno da rade i ostvare prihode van službe kao što je to slučaj sa drugim katogorijama zaposlenih i javnom sektoru. Oni ne ostvaruju pravo na regres i topli odbrok, troškovi prevoza priznaju im se samo za dane kada dolaze na posao u mesto službovanja itd… Zbog prekomandi, supruge starešina Vojske Srbije najčešće su nezaposlene tako da i sa ove strane njihove porodice nemaju dodatnih prihoda. Pitamo Vas gospodine ministre da li ste o ovome informisani i da li ste Vi i vaši najbliži saradnici svemu tome posvetili potrebnu pažnju? Da li ste na sednicama Vlade na ove činjenice ukazivali? Ko će u slučaju nastanka štetnih posledica po sistem i zaposlene u sistemu odbrane biti odgovoran? Vojni sindikat Srbije oštro osuđuje nebrigu koju su država i pojedinci ovom prilikom pokazali prema ljudima koji svojim radom i zalaganjem uživaju najveće poverenje građana Srbije, čije porodice trpe zbog njihove odsutnosti, predanosti profesiji i vernosti državi kojoj služe bez pogovora. Podržavamo stav kolega iz Policijskog sindikata Srbije da se Vojska i Policija ne mogu u potpunosti tretirati kao javni sektor. Oni jesu deo javnog sektora ali od njihovog rada i efikasnog funkcionisanja zapravo zavisi nesmetanost u fukcionisanju svih institucija u državi, njihova bezbednost kao i bezbednost građana Srbije. Upravo zato su oni iz ovih mera trebali biti izuzeti. Ovo tim pre, što su na njih mere „štednje“ već primenjene u velikom procentu, čak trostruko više od drugih u javnom sektoru. Kao najbrojniji i jedini reprezentativni sindikat u sustemu odbrane (iako se ova činjenica ignoriše i prikriva) Vojni sindikat Srbije upotrebiće sva legalna i legitimna sredstva da zaštiti interese pripadnika Vojske Srbije i Ministarstva odbrane i poziva sve zaposlene u Vojsci Srbije i Ministarstvu odbrane da mu pristupe kako bi više ojačali, zajedno stali u zaštitu svojih prava i unapredili standard i socijalni položaj. Uvereni smo da je pre mera smanjenja plata bilo i drugih mera štednje koje su se na sistem odbrane mogle primeniti, ali to niko ne razmatra. Kao potvrda ove konstatacije navodimo činjenicu da je 16.10.2014. godine u Ministarstvu odbrane povećan iznos službene dnevnice sa 1842 dinara na 2167 dinara. Zašto je do toga došlo pred najavljene mere štednje? Takođe smo uvereni da bi se velika većina zaposlenih u sistemu odbrane složila sa time da se dnevnice ne isplaćuju za neophdno vreme, ali da se plate ne smanjuju po drugi put kako je to sada učinjeno. Postavljamo pitanje ko su ljudi koji najviše putuju u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije i tako ostvaruju pravo na isplatu skoro uvećanih dnevnica. To svakako nisu oni koji su najviše pogođeni merama Vlade o smanjenju zarada. Očekujemo od ministra odbrane da se izjasni o razlozima za ovako drastično „kažnjavanje“ ljudi na čijem je čelu, a koji to ni po jednom osnovu ne zaslužuju. Zahtevamo od ministra odbrane da obrazloži šta je lično učinio da do dodatnog smanjenja plata ne dođe, te šta će u narednom periodu preduzeti da ispravi ono što je loše urađeno da li sa njegove strane ili od strane njegovih najbližih saradnika i za početak vrati zarade zaposlenih u sistemu odbrane na nivo iz meseca septembra ove godine.

Da Vas podsetimo:  Obespravljeni

Snaga, poverenje, poštovanje

Vojni sindikat Srbije

Zamenik predsednika, Novica Antić

3 KOMENTARA

  1. Da li moze da se kupi diploma oficira kao ostale diplome ili bas mora da se studira vojni fakultet? I ja bi da postanem oficir. Imam pare da dam i necu da idem na vojni fakultet je se prica da je mnogo tesko.

  2. Slazem se u potpunosti sa cinjenicama gore navedenim izuzev dnevnica.Dnevnice su pre nekog vremena(neznam tacno mozda i godina dana) smanjene sa sume od 2167din na 1842din i to samo u Vojsci, a merom od 16.10.2014 god.su samo vracene na stari nivo TJ NISU POVECANE.

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime