Istinomer: Deklaracija o odgovornosti

0
1039

Zanimljivo je da se pogleda na dnu ko je podržao ovu Deklaraciju. Tamo su NUNS, Helsinški odbor Sonje Biserko, Beogradski centar za bezbedonosnu politiku, YUCOM, Evropski pokret u Srbiji… Ovde se odmah nameće pitanje, ko finansira Istinomer? Isti oni koji finansiraju i Snju Biserko, koja se sprema da lažno svedoči protiv svoje zemlje.


 

istinomerŽelimo odgovorne političare kojima je interes građana na prvom mestu. Svesni smo činjenice da ukoliko to želimo, najpre, moramo i mi sami da budemo odgovorni građani. Zato te pozivamo da podržiš Deklaraciju o političkoj odgovornosti.

Ti možeš da dovedeš do promene. Možeš jer je to tvoje pravo. I tvoje pravo je da od političara zahtevaš da se odgovorno ponašaju.

U narednom periodu od političara ćemo tražiti da potpišu Deklaraciju.

Što nas bude više, pritisak na političare da poštuju principe Deklaracije o političkoj odgovornosti biće veći.

U želji da uspostavimo princip političke odgovornosti i polaganja računa kao osnovnu i trajnu demokratsku vrednost u našem društvu;

Znajući da je neophodno postići društveni konsenzus i podstaći sve građane i građanke, organizacije, grupe i institucije na poštovanje značaja i zajedničku promociju principa odgovornosti, kako bi odgovornost postal načelo koje se podrazumeva;

Verujući da svi akteri/ke u društvu treba da učestvuju u političkim procesima, znaju i poštuju svoja prava i obaveze;

Smatrajući da bi se usaglašavanjem građana/ki i političara/ki o važnosti političke odgovornosti steklo veće poverenje u institucije sistema i stvorili uslovi za aktivnije učešće građana/ki u političkom životu;

U cilju uspostavljanja načela polaganja računa kao neophodnog uslova za demokratski razvoj društva, pozivamo vas da podržite

DEKLARACIJU O POLITIČKOJ ODGOVORNOSTI

Kojom zahtevamo da se političari/ke i javni funkcioneri/ke u Srbiji obavežu da će

  • Odgovorno vršiti poverene javne funkcije i polagati račun građanima/kama za sve što spada u njihov delokrug rada;
  • Donositi promišljene i argumentovane odluke na dobrobit građana i građanki i biti spremni da se povuku sa javne funkcije ukoliko iznevere njihove interese ili im na bilo koji način naškode;
  • Govoriti istinu i delovati u skladu sa svojim politikama, ne dovodeći građane/ke u zabludu i obmanu;
  • Omogućiti uvid javnosti u svoj rad i aktivno raditi na uspostavljanju saradnje sa građanima/kama;
  • Služiti kao dobar primer svima koji zastupaju javni interes i negovati debate kao formu komunikacije, uz uvažavanje sagovornika.
Da Vas podsetimo:  Priča o vozaču koji je odbio da vozi „kantu bez klime“ upalila alarm u GSP

Verujemo da će poštovanje ove Deklaracije doprineti uspostavljanju principa polaganja računa i odgovornosti u političkoj kulturi našeg društva, kao i jačanju institucija.

Deklaraciju su podržali: Trag fondacija, Beogradski centar za bezbedonosnu politiku, Centar modernih veština, SeCons, Centar za razvoj neprofitnog sektora, Transparentnost Srbija, Biro za društvena istraživanja, Komitet pravnika za ljudska prava (YUKOM), Nacionalna koalicija za decentralizaciju, Edukacioni centar Leskovac, Građanske inicijative, Inicijativa mladih za ljudska prava, Helsinški odbor za ljudska prava, NUNS-Nezavisno udruženje novinara Srbije, SMART kolektiv, Autonomni ženski centar, Labris, Centar za integraciju mladih, Evropski pokret u Srbiji, Share fondacija, CHRIS mreža, Dijalog Valjevo, Sretenje, Queeria, Parada ponosa Beograd, Proaktiv, Beogradski centar za ljudska prava, Fondacija Slavko Ćuruvija, Eho Prokuplje, Vojvođanski građanski centar, AEEGE Niš.

like-button.net here

wordpress-themes.org here

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime