Jedini prozor u svet

0
1953

Najveći problem državne brige o osobama sa posebnim potrebama, nije ni to što se ne izdvaja dovoljno sredstava za domove niti što nema dovoljno zaposlenih, već sama dosadašnja strategija zbrinjavanja osoba ometenih u razvoju. Milka Milovanović Minić , direktorka Ustanove za za decu i mlade “Sremčica” naglašava da je za 300 dece ometene u razvoju dom u Sremčici je jedina kuća, ali i prozor u svet.

2014-03-18_051308

-Veliki jubilej Ustanova za decu i mlade “Sremčica” obeležava ove godine 50. godina rada.Za ovih pola veka koliko štićenika je prošlo kroz ovu ustanovu, ko su štićenici doma.

Dom za decu i omladinu ometenu u mentalnom razvoju – Sremčica osnovan je 02.09.1969. godine odlukom Skupštine Republike Srbije, čiju osnivačku funkciju sada vrši Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike Republike Srbije u tada seoskom naselju Sremčica. Prvi prijem u našu ustanovu je bio 18.08 daleke 1969. Od tada je kroz našu ustanovu prošlo 1093 korisnika. Odredbama Odluke o mreži ustanova socijalne zaštite predviđen je smeštajni kapacitet za 300 korisnika stepena umerene,teže i teške mentalne ometenosti (dece i omladine kapaciteta 112 korisnika i odraslih lica kapaciteta 200 korisnika). Prema poslednjoj odluci naziv ustanove je Ustanova za decu i mlade „ Sremčica“ i zbrinjava osobe uzrasta iznad 10 godina umerene, teže i teške ometenosti. Ustanova za decu i mlade „ Sremčica“ je danas moderan sisstem rezidencijalne brige u okviru koga se promovišu napredne ideje, naučno istraživački rad, praktična iskustva, i univerzalne principi ljudskih prava pri radu sa osobama ometenim u mentalnom razvoju.

Ima li planova da na poseban način obeležite pola veka postojanja Ustanove za decu i mladeSremčica”.

Planiramo da ovaj značajan jubilej obeležimo u našoj ustanovi. Okupićemo značajne saradnike: predstavnike ministarstava ,fakulteta I škola sa kojima sarađujemo, predstavnike zdravstvenih ustanova, , predstavnike lokalne samouprave kao i predstavnike poslovnih sistema ,medije, sportske radnike,glumce umetnike i pojedince koji su dali doprinos razvoju naše ustanove. Tom prilikom predstavićemo monografiju i značajne projekte koji su realizovani u proteklom periodu kao i one čija nas realizacije tek čeka. Želja nam je da se predstavimo naučnoj i stručnoj javnosti kao i građanima Beograda i Republike Srbije kao značajan resurs za pružanje podrške osobama sa mentalnim i razvojnim deficitima kao i njihovim porodicama. Želimo da preveniramo institucionalizaciju ovih osoba kroz programe podrške u zajednici koristeći ustanovu kao resurs. U tom smislu razvili smo više programa podrške za osobe sa mentalnim deficitima kako u ustanovi tako i van nje kroz saradnju sa različitim udruženjima osoba sa smetnjama u razvoju, NVO I roditeljima odnosno porodicama osoba sa smetnjama u razvoju

Da Vas podsetimo:  ROBOVI POHLEPE

2014-03-18_051241

U Okviru Ustanove otvoren je novi objekatPredah za porodice dece i mladih sa smetnjama u razvoju, koji roditeljima omogućava da dete u Predahu ostave na nekoliko sati ili nekoliko dana.

Ideja za razvoj usluge „Predah roditeljstvu“ u Ustanovi za decu i mlade – „ Sremčica“ je proistekla iz mogućnosti razvoja iste koju pruža novi zakon o socijalnoj zaštiti RS. Od aprila 2011. godine kada je usvojen Zakon o socijalnoj zaštiti koji odredjuje nužnu transformaciju ustanova socijalne zaštite i dalju institucionalizaciju, počeo je naš rad na tome da na najbolji način iskoristimo postojeće i razvijemo nove resurse putem dostupnih, kvalitetnih usluga radi očuvanja i poboljšanja kvaliteta života ranjivih pojedinaca i grupa. To nas je danas dovelo do otvaranja ovog svojevrsnog servisa u okviru projekta „Predah za porodice dece i mladih sa smetnjama u razvoju“ u krugu naše ustanove. Kao prva ustanova koja otvara ovakvu uslugu u svojim kapacitetima, nismo imali primer za ugledanje, već smo vođeni samo sopstvenim iskustvom u dosadašnjem radu, osmislili cilj do kog smo danas stigli. Polazeći od toga da je porodica osnovna ćelija društva i kao takva osnovna potpora, smatramo ustanovljenje ove usluge doprinosom očuvanju te osnovne ćelije. Ova usluga veoma je bitna u sistemu socijalne zaštite i, istovremeno, deficitarna usluga. Doprinosi, bitno, boljem kvalitetu života dece i mladih sa teškoćama u razvoju, a njihovim porodicama obezbeđuje mogućnosti za redovne radne aktivnosti i brigu o članu porodice bez socijalne izolacije. Ovakvom uslugom dobija se na kvalitetu života porodice u celini ali i svakog člana ponaosob. Postiže se kvalitetna relaksacija porodice.Privremena,povremena i ograničena podrška roditeljima obuhvata primenu različitih i raznovrsnih grupa aktivnosti profesionalaca u cilju postizanja višeg nivoa samostalnosti u oblasti kognitivnog, senzomotornog, govorno-jezičkog i socijalnog razvoja korisnika u ograničenom vremenskom periodu.

Da Vas podsetimo:  KRENITE

2014-03-18_051216

Ustanova za decu i omladinu ometenu u razvojuSremčicaje ustanova socijalne zaštite koja zbrinjava osobe sa umerenim, težim i teškim oblikom ometenosti.Od kada ste na čelu ustanove, počeli ste vise programa osposobljavanja stičenika.O kakvim programima je reč.

Trudimo se da maksimalno razvijamo i jačamo lične kapacitete naših korisnika pružajući im mogućnost da pored tradicionalnog defektološkog tretmana, psiho-socijalne podrške i kontinuirane medicinsko-higijenske zaštite i zbrinjavanja budu obuhvaćeni i savremenim i u našoj ustanovi već primenjivanim pristupima kao što su principi Montesori pedagogije koje negujemo. Pored ovog razvojnog programa korisnicima je dostupan i program polisenzorne stimulacije u uslovima originalne senzorne sobe kao i program kompjuterski prilagođenih softverskih rešenja čija je primena pokazala značajno pozitivno dejstvo na oštećene i nerazvijene kognitivne funkcije. U Domu primenjujemo pozorišne tehnike sa ciljem promene načina reagovanja naših korisnika u svakodnevnim životnim situacijama, smanjenja nagomilane anksioznosti i razvoja samopouzdanja. Rezultat primenjenih pristupa svakako je sadržan u broju korisnika (102) koji su uspešno uključeni u sistem specijalnog osnovnog i srednjeg obrazovanja RS

Aktuelni oblici psiho-socijalne podrške korisnicima u Ustanovi za decu i mlade – „ Sremčica“ su:

-edukativno-rehabiltacioni programi u cilju očuvanja i razvoja kognitivnih kapaciteta,

– kreativno izražavanje prema ličnim afinitetima u raznovrsnim radionicama;

– sportsko-rekreativne aktivnosti

-kulturno-zabavne aktivnosti

-savetodavni rad sa korisnicima ( individualni i grupni socijalni rad);

-očuvanje fizičkog zdravlja korisnika kroz preventivno – kurativne medicinske intervencije.

2014-03-18_051147

-Koliko značaj za stićenike imaju ove radionice na kojima oni mogu stvarati različite predmete, kako se to pokazalo u praksi.

Aktivno učestvovanje osoba sa intelektualnim teskoćama u razvoju u funkcionisanju lokalne zajednice doprinosi njihovoj ličnoj afirmaciji, razvoju veština samopredstavljanja i samozastupanja, kao i osnaživanju potencijala same zajednice za snižavanje još uvek prisutnog značajnog stepena socijalne distance kod pojedinaca i institucija sistema

Da Vas podsetimo:  Tri dileme za dve bitange i izbornu listu

-Pokušavate da se vaši štićenici ne osećaju drugačije. Sve praznike obeležavate zajedno,redovno vas posećuje Deda mraz, proslavljate Uskrs….

Naravno. Veoma nam je važno da praznični duh i raspoloženje prenesemo na naše korisnike. Ustanova je zajednički dom svih. Oni to osećaju a mi im dajemo podršku, ljubav i nadu da njihov dom može biti još lepši, topliji i veseliji učešćem svih njih u stvaranju humanijeg ambijenta.To nam obostrano daje snagu da na ovom značajnom putu budemo dosledni, uporni i istrajni

-Za 8. mart imali ste veoma uspešnu prodajnu izložbu štićenika Ustanove u saradnji sa Udruženjem poslovnih žena Srbije.

Udruženje poslovnih žena Srbije, u okviru svojih društveno odgovornih aktivnosti, je realizovalo u saradnji sa Ustanovom za decu I mlade “Sremčica” projekat “Osposobljavanje mladih žena s telesnim i razvojnim smetnjama”.

Podršku projektu je pružio i Međunarodni ženski klub iz Beograda (IWC). Ovaj projekat je posvećen edukaciji naših korisnica u oblasti dizajna nakita i odevnih predmeta, koje one izrađuju na radno-terapijskim radionicama, sa ciljem da se doprinese njihovom ekonomskom osnaživanju i društvenoj integraciji mladih žena iz kategorije ranjivih grupa 5. marta 2014 je organizovan prodajni bazar rukotvorina u prostorijama Matice iseljenika i Srba u regionu, u Nušićevoj 4/I. Izložbu je pratio i umetnički program korisnika Ustanove “ Sremčica”, koji će izvesti baletsku tačku uz himnu ustanove “Moja Sremčica” u saradnji sa baletskim studiom “Ružica” iz Beograda..

-Ove godine Uskrs obeležavamo sredinom aprila ,da li pripremate nešto novo

I za ovaj Uskrs bićemo sa svojim prijateljima Bajkerima. Ukrašavaćemo jaja duginim bojama, pripremićemo prazničnu trpezu i naravno bićemo otvoreni za sve ljude velikog srca i širokog osmeha…

Za Korene

Antigona

like-button.net here

wordpress-themes.org here

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime