Kako se globalizuje i obesmišljava srpsko kolo

0
1427

MINISTARSTVU KULTURE SRBIJE

Poštovani!
Evo su mi prosledili kratak film o srpskom kolu reditelјa Nikole Ljuce (vidim da ga ruski portali spominju kao Nikola Ljuka), autora teksta Selene Rakočević, stručnog konsultanta Vladana Životića. Reklo bi se da je to lepo stilizovan trejler – kratko, jasno i dopadlјivo.

Ali ja bih skrenuo pažnju da se u ovom spotu ostvaruje tehnologija i akt  genocida (nad srpskim narodom i srpskom kulturnom baštinom i nematerijalnim kulturnim blagom) jer tako su Englezi:
1. podlo obezličili Irsko Kolo i odvojili ga od suštine nacinalnog  bogatstva, odvojili ga od narodnog ornamenta, od nacionalnog kostima,
2. baletizovali kolo drevnih KoloVena (SloVena), odnosno Iraca i pretvorili ga u bezlično TUP, TUP, TUP.
3. nametnuli da se svi dive tom dosadnom i uništavajućem za VENE i telo čoveka teške korake, pa danserke u Irskim ansamblima liče na bilderke,
dok je suprotno toj bezličnosti:
A. Kolo – druidska, KoloDarna energija i melodika kosmosa i
B. Kolo oblik obnove organizma i spajanja sistolnog i dijastolnog VENskog kola sa kosmičkim ritmom dana i noći, mužskog i ženskog, onih koji igraju
V. Kolo najzdraviji oblik „fitnesa“, koji spaja fizičku i psihičku celovitost organizma u ritmu i melodičnosti koja se izgrađivala hilјadama godina za razliku od TUP, TUP ritma stomaka.

Pogledajte tu britanizovanu, trening varijantu srpskog nacionalnog kola jer je danas i balet (koji je bio oblik odvajanje Francuza od njihove kulturne tradicije) prenet u IGRU kao višu stadiju odnarođavanja od onoga što je postalo deo kulture
https://twitter.com/minkulture

Ja se nadam da će se Irci osvestiti i da će se vratiti izvornoj „srpskoj“ melodičnosti i celovitosti srpskog kola kao jedinjenja muzičkog, fizičkog i psihološkog, što je neverovatan oblik konzervacije jer smo bili vekovima pod turskim ropstvom te se tuci, zbog svoje koncepcije organizacije društva, nisu mešali u kulturnu tradiciju pokorenih naroda. Isto tako se nadam da će se ruski muzičari vratiti toj međ Srbima očuvanim melodijama jer je ruska muzička scena obezličena sovjetizovanjem, bolјševičkim nadnacionalnim internacionalizmom, folklor obezličen baletizovanjem a muzika sada potpunom amerikanizacijom.

Skrenuo bih Vam pažnju da se u tekstu pominju isklјučivo globalističke mantre:
1. tolerancija (koji terminim potiče iz hirurgije gde služi da označi drastično gušenje imunog sistema organizma pri transplataciji inostranog veštačkog tela ili inorodnog organizma, te je u Rusiji sada najomraženiji termin jer su shvatili da služi za amerikanizaciju i afrikanizaciju ruske kulture),
2. solidarnost, koju su koristili i u Polјskog za rarušavanje postojećeg sistema i pokoravanja Polјaka koji su ustvari okatoličeni Rusi, iako sada zlikovački mrze svoju jednorodnu braću Ruse,
3. multikulturalnog
4. multietničkog, iako u suštini zabranjuju kao u Francuskoj da se čak i statistika vodi po nacionalnom principu jer stalno nameću Rimski koncept JEDNA TERITORIJA JEDNA NACIJA, zbog čega su iz Hrvatske proterali 850 000 Srba, s Kosova i Metohie proterali 250 000 Srba iz OKrajine koju zovu Ukrajina proterali 125000 Rusa a da niko od njih to neće da spomene niti bilo ko od takozvanih NEZAVISNIH MEDIJA u Srbiji TO NE SME DA POMENE ali evo nameću mantre u MULTIKULTURALIZMU ali neće da objave moj NAUČNI ČLANAK O DVE CIVILIZACIJE U EVROPI koji Vam ponovo dostavlјam!!

Da Vas podsetimo:  Čoveku treba čovek!

I ovoga puta podsećamo Vas i sve do kojih dođe ovo pismo :
1. da je Međuvladin komitet za očuvanje Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESKO), na XII redovnom zasedanju, koje je od 4. do 9. decembra 2017. godine održano na ostrvu Čedžu  (Južna Koreja),  doneo odluku o upisu tradicionalne narodne srpske igre Kolo na Uneskovu Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva.
2. Ovo nije samo neka povlašćenost. Ovo je i velika obaveza jer Konvencija UNESKO o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasleđa zemalјa Evrope i Severne Amerike, koja je usvojena u Parizu 17. oktobra 2003. godine polazi i od Preporuke UNESKO iz 1989. godine o očuvanju narodnih igara i Sveopšte deklaracije UNESKO iz 2001. godine o kulturnim različitostima te u tački 3 Konvencije određuje da se pod pojmom «očuvanje (nematerijalnog kulturnog nasleđa)»  podrazumeva «preduzimanje mera sa cilјem obezbeđenja realnog života nematerijalnog kulturnog blaga, uklјučujući njegovu identifikaciju, dokumentovanje, istraživanje, čuvanje, zaštitu, popularizaciju, povećanje njegove uloge, njegovo prenošenje, i to pre svega pomoću formalnog i neformalnog obrazovanja, a takođe obnovu i renesansu različitih aspekata takvog nasleđa.»
3.`. na najpreciznije naučno otriće KAKO JE NASTALA REČ KULTURA pa ako imate logičnije, jasnije i preciznije dopuštamo i da ne udovolјite našoj inicijativi:

Reč KULTuRA (i sama kultura) nastala je iz srpske/drevne ruske reči KOLO, koja je transformisana u KVLVzatim u CVLT/Kult, (i u latinskom jeziku je sačuvano da je reč kultura nastala iz reči (kult) COLO/Kolo). Najstariji pogled na svet (mirovozrenje) drevnih SloVena, koji su sebe nazivali KoloVeni, bio je genijalno jednostavan – «Sve je Kolo» (jedinstvo kretanja Zemlјe oko Sunca, prirode i čoveka), na osnovu čega su otkrili da se toKolouzajamnosti cikličnog kretanja materijalizuje na preseku drveta u vidu god-a(godova) i u vidu papilarnih krugova na prstima čoveka, što im je omogućilo da uLepenskom Viru preciziraju godinu dana kao vreme vaskrsa prirode, zahvalјujući čemu su mogli da ppeđy sa nomadskog na sedelački oblik života (što je početak kulture) i počnu u Vinči da grade kuće od (božanskog) drveta, sade u brazdama seme žitarica i na istom mestu ubiraju letinu. Zbog toga su u svetu prve kuće/koče iz (boženstVennog) drveta i zrna pšenice nađeni upravo u Vinči, ime kojoj je bilo Raz/rAs (rod Pervonačala). A pervonačalom/prapočetkom za njih je bilo upravo Kolo.
3.2. da Ministarstvo kulture Srbije do danas ovu činjenicu nije istaklo na svom sajtu,
3.3. da Ministarstvo kulture Srbije do danas nije istražilo i objavilo ZAŠTO u Srbiji nijedan dnevni list, nijedan časopis, nijedna televizijska stanica u Srbiji nije objavila prosto naučno otkriće KAKO JE NASTALA REČ KULTURA i KAKO JE TO VEZANO SA REČJU KOLO I NARODNOM IGROM KOLO?
4.1. Napoleon je pobeđivao u mnogim bitkama i ratovima ali je pokoravao narode  i staru oprobanu tehnologiju «prirodnog prava» (tog puta ne od Boga nego: «prirodnog prava višeg opšteg razuma») koja je bila u funkciji njegove svemoćne armije koja je širila svetsku industrijsku revoluciju i novo globalno ustrojstvo sveta.
4.2. Nemački gradovi su se ujedinjavali ne samo u saveze gradova, već i u esnafske «gildije», u kojima su kovali odbranu od napoleonovskog globalizma povećavajući kvalitet svojih proizvoda i odgovornost svojih članica na tržištu, što je i danas osnov privredne moći Nemačke. Ali glavni otpor Napoleonovom globalizmu i apsolutizmu nisu bila samo nova kvalitetna industrijska sredstva — proizvodi nemačkih esnafskih udruženja, već i «istorijska škola prava», kojom su nemački naučnici pod voćstvom učenih pravnika, poput Savinjija i Puhte, pružali otpor «prirodnom/opštem pravu višeg opšteg razuma» koje su nametali Napoleonovi globalisti, govoreći o opštem, prirodnom pravu, ovaj put zasnovanom ne na božanskom srednjevekovnom pravu, nego na nekakvom pravu «opšteg razuma». Nemačka istorijska škola je razvijala učenje po kojem je pravo rezultat istorijskog razvoja svakog odvojenog naroda. Danas je Nemačka nosilac tog globalizma jer je sve — kolo.

Da Vas podsetimo:  Serbian Times intervju, TAMARA VUČIĆ: Po prirodi sam društvena osoba, možda jednog dana odem za ambasadora ili konzula

Evo nam i ovaj mali trejler narodnog ansamla Kolo, govori ko je zaposeo to narodno blago i čemu se možemo od njega nadati da i ono bude oblik baletizacije i instrument poroblјavanja srpskog naroda ako se ne suprotstavimo – znanjem i rAzUmom.

Zbog toga Vas pozivam sve u Minsistarstvu kulture i informisanja da pogledate na ruskom jeziku svih šest epizoda naučno obrazovnog filma  koji je istaknut ja JuTjubu i možete otkriti te filmove tako što ćete u pretragu pritisnuti Tajna ruskog hrama ili Taйna russkogo hrama.
Epizoda 1 KO JE ZABRANIO A KO I KADA OBNOVI SLOVENSKO PRAVO I KAKO JE NASTALA REČ KULTURA I PRAVO u okviru koje je objašnjenja i paradigma KAKO JE NASTALA REČ SloVeni I U ČEMU JE GREŠKA ČUVENOG FRANCUSKOG PRAVNIKA O POREKLU PRAVA
TAЙNA RUSSKOGO HRAMA Č1 – KAK VOZNIKLI SLOVA KULЬTURA i slaVяne I OŠIBKA DARESTA O PROISHOŽDENII PRAVA
https://www.youtube.com/watch?v=1NqLu2sO3dI&t=27s

Epizoda 2 KAKO JE FORMIRANO TAJNO ZNANјE KoloDar koje mi danas nazivamo KalenDar
TAЙNA RUSSKOGO HRAMA Č2: KAK VOZNIKLO SLOVO KoloDar/kalenDarь
https://www.youtube.com/watch?v=8mtWg1E18cQ&t=71s

Epizoda 3  KAKO SU I KADA NASTALI AZBUČNI ZNACI I KAKO SE PROTIV NARODA RAS (RUSA I SRBA) VODI TERMINOLOŠKI RAT HILjADAMA GODINA
TAЙNA RUSSKOGO HRAMA Č3: KAK I KOGDA VOZNIKLA AzBuka I KAK PROTIV NARODA RAS (RUSSKIH I SERBOV) TЫSЯČELETIЯMI VEDETSЯ TERMINOLOGIČESKAЯ VOЙNA
https://www.youtube.com/watch?v=Ud_YBuiG_KU&t=14s

Epizoda 4 KAKO SU NASTALI ARHITEKTONSKI ELEMENTI
TAЙNA RUSSKOGO HRAMA Č4: KAK VOZNIKLI ARHITEKTURNЫE ЭLEMENTЫ
https://www.youtube.com/watch?v=RrZUD4fKscc&t=554s

Epizoda 5 O DVE CIVILIZACIJE U EVROPI
TAЙNA RUSSKOGO HRAMA Č5: O DVE CIVILIZACII V EVROPE
https://www.youtube.com/watch?v=rQuvcX27d5I&t=27s

Epizoda 6 KAKO JE SRBIN OTKRIO VAŠINGTONU NAJSTROŽE ČUVANU TAJNU RUSIJE
TAЙNA RUSSKOGO HRAMA Č6: KAK SERB RASKRЫL STROŽAЙŠUЮ TAЙNU ROSSII
https://www.youtube.com/watch?v=iA42kPnmQAk&t=62s

Svakom dopuštam da me ocrni i kaže – kako je moje OTVORENO PISMO MINISTARSTVU KULTURE – preopširno a filmovi predugački ali ja odgovaram jednostavno: to je temelјno i ukazujem koliko treba znati i OBNOVITI od izgublјenih znanja da bi shvatili KOLIKO JE JEDAN MALI TREJLER O KOLU toliko opasan.

Da Vas podsetimo:  DA LI VREDI POMAGATI DRUGIMA

Osim ako nećemo da posle kao Irci hilјadama godina vodimo oslobodilačke ratove jer je nekada i Velika Britanija bila stanište Venetov o čemu piše i Gaj Julije Cezar u ZAPISIMA O GALSKOM RATU a uočio i naš poznati istoričar i još poznatiji i veličanstveniji pisac Miloš Crnjanski o kojem govorim u filu, a koji je uočio da su mnogi toponimi u Britaniji sloVenskog porekla.

I ovoga puta Vas podsećam da je većina toponima u AlBaniji sloVenskog porekla, što se vidi na kartama poznatog ruskog/sovjetskog akademika lingviste, slaviste Selišćeva (Afanasiй Matveevič Seliщev 1886-1942) vidi da je većina toponima slovenskog porekla te ste i vi obavezni da tražite od Predsednika Srbije i Vlade Srbije:
1. da ukoliko Evropa i SAD ne poštuju teritorijalnu celovitost Srbije kao opšteprihvaćeni princip međunarodnog prava,
2. Srbija mora da saopšti da više nije obavezana Londonskim sporazumom o foriranju AlBanije jer je stvorena od većine sloVenskih plemena TERMINOLOŠKOM promenom naziva KoloVeni (što je bio drevni naziv za SloVene o čemu dostavlјam analizu na nekoliko jezika) i njegovog latinizovanja i britanizovanja u neprepoznatlјivo BeliVeni odnosno AlbVeni ili AlBanci.

Sve je kolo – počinje sa malim krivotvorenjem!

Zato se takvim falsifikatima i suprotstavlјam ovom opširnom analizom.

Professor Božidar Mitrović, doktor pravnih nauka,
advokat Advokatske komore grada Moskve,
Rukovodilac Centra međunarodnog, slovenskog i ekološkog prava univerziteta MNEPU, Moskva
Direktor Muzeja NEPREKIDNOSTI SLOVENSKOG PRAVA I KULTURE OD EPOHA LEPENSKOG VIRA I VINČE, Moskva, MNEPU
Predsednik Saveta za statusna pitanja dijaspore Srbije,
član Saveta nacionalnosti pri Vladi grada Moskve
član Komisije za nauku i obrazovanje Saveta nacionalnosti
Predsednik Regionalne društvene organizacijije OBJEDINјENјE SRBA, Moskva

Pripremila: Slavica Đukić, novinarka JEDINSTVA

 

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime