Kako spasiti Železaru Smederevo?

0
1297

Kako izabrati rukovodstvo Železare koje će praviti profit, a ne gubitke ?

tajkuni sl3 vuiOvaj projekat nudi rešenje, kako izgraditi sistem, koji će omogućiti da naša državna i javna preduzeća, proizvode dobit a ne gubitke.

Napomena!

Ovaj projekat poslali smo: Vladi R. Srbije, Predsedniku Vlade R. Srbije Aleksandru Vučiću i Predsedniku Srbije Tomislavu Nikoliću.

Projekat smo napisali i objavili sa ciljem:

Da pomognemo Vladi R. Srbije.

Da građanima pokažemo da postoji izlaz iz ove krize.

Da podstaknemo čitaoce na razmišljanje.

Predsednik Vlade R. Srbije Aleksandar Vučić.

Da bi preduzeća u državnom vlasništvu bila profitabilna, potrebno je doneti zakon, izgraditi sistem, koji će obezbediti da se direktori i članovi upravnog odbora JP biraju, na osnovu javnog konkursa, programa rada i lične materijalne odgovornosti. Direktori i članovi upravnog odbora JP, moraju da založe hipoteku, kao garanciju da će posao obavljati po zakonu i u skladu sa usvojenim programom.

Udruženje Privrednici Srbije tvrdi! Preduzeća u vlasništvu države mogu i moraju biti profitabilna. Zbog ove tvrdnje mi smo napisali projekat „ZAŠTO I KAKO TREBA SPASITI PIK BEČEJ” i taj projekat objavili na sajtu Privrednici Srbije http://www.privrednicisrbije.rs/component/content/article/273-zato-i-kako-spasiti-pik-beej-od-propasti.html  Projekat nudi rešenje, kako da državna i JP proizvode dobit a ne gubitke.

Projekat smo poslali Vladi R. Srbije. Nažalost savetnici predsednika Vlade R. Srbije, nisu razumeli ovaj naš predlog.

Možda je bolje da smo projektu dali ime, Kako izgraditi sistem, koji će omogućiti državnim i javnim preduzećima Srbije, da proizvode dobit a ne gubitke?

Zbog lakšeg razumevanja, ovom projektu, daćemo ime: KAKO SPASITI ŽELEZARU SMEDEREVO?

Vlada R. Srbije pokušala je da se reši problema zvani Željezara Smederevo, tako što je pokušala da proda železaru. U toj nameri nije uspela, pa sad pokušava da nađe menadžment, koji će železaru dovesti u situaciju da ona proizvodi profit a ne gubitke.

Vlada R. Srbije je objavila projekat – konkurs za izbor menadžmenta Željezare Smederevo. Taj projekat – konkurs objavile su dnevne novine Politika.

Naš projekat: KAKO SPASITI ŽELEZARU SMEDEREVO? Odnosno , projekat: kako izabrati rukovodstvo Železare Smederevo je bolji, od projekta koji je ponudila Vlada R. Srbije.

Mi ovo tvrdimo, a Vi gospodine čitaoče uporedite ova dva projekta, pa sami presudite.

PRROJEKAT VLADE R. SRBIJE!

Projekat Vlade R. Srbije objavile su dnevne novine Politika: http://www.politika.rs/rubrike/Ekonomija/Dvanaest-direktora-za-milion-i-po-tona-celika.sr.html#last_comments

Дванаест директора за милион и по тона челика

Од новог менаџмента се траже планови о куповини сировина, пласману, цени производа, као и стратегија за будућу продају „Железаре”

slika 2

Željezara Smederevo.

Да би „Железара” имала бољу будућност водиће је 12 директора, јер се за толико лица траже биографије за послове производње, набавке, продаје, финансија, рачуноводства и пореза, као и финансирања инвестиција………………….

slika 3

Željezara Smederevo, zahtevi Vlade R. Srbije.

Završen citat!

PROJEKAT PRIVREDNIKA SRBIJE!

Mi mislimo da ovaj projekat Vlade R. Srbije „Izbor menadžmenta Željezara Smederevo“ nije dobar i neće dati projektovani, željeni rezultat.

Naš projekat „ KAKO SPASITI ŽELEZARU SMEDEREVO“ bolji od projekta Vlade R. Srbije. Ovaj projekat nudi rešenje: kako izabrati rukovodstvo Željezare Smederevo, koje će proizvoditi profit a ne gubitke.

Da Vas podsetimo:  Oklevetani patriotizam

Da bi željezara proizvodila profit a ne gubitke, potrebno je sistemski rešiti:

 • Ko upravlja železarom?
 • Kako se bira i smenjuje upravni odbor i glavni direktor željezare?
 • Kako uvesti ličnu materijalnu odgovornost, direktora i članova upravnog odbora?
 • Kako se meri uspešnost rada rukovodstva željezare i kako se oni plaćaju.

2

Kako se upravlja sa Železarom Smederevo?

Preduzećem, Željezara Smederevo, upravlja upravni odbor sastavljen od 9 članova. Po dva člana upravnog odbora biraju predstavnici: ekonomskih, rudarski i mašinskih fakulteta, dva člana upravnog odbora bira Vlada R. Srbije, a jednog člana upravnog odbora bira autor ovog projekta.

Kako se biraju i plaćaju članovi upravnog odbor?

Zajednice: ekonomskih, mašinskih i rudarski fakulteta formiraju komisije koje biraju članove upravnog odbora Željezare Smederevo.

Članovi upravnog odbora, biraju se na osnovu javno raspisanog konkursa i programa rada koga piše kandidat.

Članovi upravnog odbora, moraju da daju hipoteku vrednosti od 100.000 eura, kao garanciju da će poso raditi savesno i po zakonu.

Plata članova upravnog odbora, je u visini dve plate narodnog poslanika R. Srbije.

Članovi upravnog odbora ima bonus 1%, od dobiti koju ostvare preduzeće, kao godišnju nagradu. Bonus, od 1 %, deli se na devet jednakih delova.

Kako se bira i plaća direktor?

Glavnog – generalnog direktora preduzeća, Željezara Smederevo , bira upravni odbor , na osnovu javno raspisanog konkursa, i programa rada koga piše kandidati.

Glavnog – generalnog direktora preduzeća, Željezara Smederevo, mora da založi hipoteku vrednosti od 400.000 eura, kao garanciju da će poso direktora raditi savesno i po zakonu.

Plata glavnog – generalnog direktora, je u visini četiri plate Predsednika Vlade R. Srbije.

Generalni direktor bira svoje saradnike, direktore sektora, na osnovu javno raspisanog konkursa i programa rada koga su pisali kandidati. Ovu odluku mora da potvrdi upravni odbor. Direktori sektora moraju da založe hipoteku vrednosti od 100.000 eura, kao garanciju da će poso direktora sektora raditi savesno i po zakonu.

Glavni – generalni direktor ima bonus 4%, od dobiti koju ostvari preduzeće. Polovinu od ovog bonusa ( 2% ), pripada generalnom direktoru a drugu polovinu od 2%, generalni direktor je obavezan da podeli svojim saradnicima.

Kako se smenjuje direktor i članovi upravnog odbora?

Direktora željezare smenjuje upravni odbor :

Upravni odbor smenjuje direktora željezare ako ne ostvari predviđene rezultate, ne ostvari predviđenu dobit, odnosno ako završi poslovnu godinu sa gubitkom. Obavezno se smenjuje direktor, ako je gubitak veći od 20% predviđenog profita. ( Primer: Direktor svojim programom predvidi, da će željezara ostvariti dobit od 50.000.000 €, a ona na kraju godine ostvari gubitak. Ako željezara na kraju godine ostvari gubitak veći od 10.000.000€, direktor se obavezno smenjuje. )

Ne može se smeniti direktor željezare, ukoliko željezara ostvaruje predviđenu dobit.

Članove upravnog odbora smenjuje, onaj ko ih je izabrao.

Da Vas podsetimo:  Slučaj Bogorodice Ljeviške: “Ako je vaše, što ste je palili marta 2004?”

Članovi upravnog odbora se smenjuju, kad željezara ne ostvaruje projektovane rezultate. Članovi upravnog odbora se obavezno smenjuju, ukoliko železara završi poslovnu godinu sa gubitkom.

Ne mogu se smeniti članovi upravnog odbora željezare, ukoliko željezara ostvaruje predviđenu dobit.

Kako se meri uspešnost rada rukovodstva željezare?

Uspešnost rada direktora i članova upravnog odbora meri se isključivo na osnovu finansijski rezultata. Ako je željezara na kraju godine ostvarila dobit, onda je rukovodstvo dobro radilo. Ako je željezara ostvarila gubitak, onda je rukovodstvo loše radilo i treba ga menjati.

Direktor i članovi upravnog odbora, biraju se na period od 4 godine, uz mogućnost ponovnog

Šta je zadatak preduzeća, Željezara Smederevo?

 • Zadatak preduzeća, Željezara Smederevo, je da stvara profit. i da na ekonomskim principima omogući fakultetima i naučnim radnicima, naučna usavršavanja i istraživanja.
 • Zadatak preduzeća, Željezara Smederevo, je da vrati državi uložena sredstva, u narednih 10 godina. Ostvarenu dobiti deliti na dva dela, 50% ulagati u razvoj preduzeća, a drugih 50% u vraćanje duga državi.

Šta uraditi, ako niko ne prihvati da pod ovim uslovima upravlja železarom?

Mi smo sigurni da Željezara Smederevo može da proizvodi profit, a ne gubitke. Željezara će proizvoditi profit, ako Vlada R. Srbije prihvati ovaj projekat.

Mi nismo političari, mi smo inženjeri koji poštuju logiku, pa moramo ponuditi rešenje. Šta raditi, ako niko ne prihvati da pod ovim uslovima upravlja železarom?

Ako niko ne prihvati, da pod ovim uslovima upravlja železarom, onda će željezara proizvoditi gubitke. Gubitke će plaćati građani R. Srbije. U ovom slučaju, treba biti realan i shvatiti da je pacijent umro, da za železaru nama spasa i da železaru treba zatvoriti.

Šta ne valja u projektu, konkursu Vlade R. Srbije?

slika 4

Ministar Privrede u Vladi R. Srbije, Željko Sertić.

Šta ne valja u projektu R. Srbije, a šta je dobro u projektu Privrednici Srbije, Vi gospodine čitaoče će te sam proceniti.

Mi ukazujemo na sledeće nedostatke projekta – konkursa Vlade R. Srbije:

 • Naš projekat nudi rešenje, kako izabrati direktore i članove upravnog odbora željezare. Projekat Vlade R. Srbije ne nudi rešenje, kako izabrati direktore i članove upravnog odbora željezare. Ostavljena je mogućnost partijskom zapošljavanju, a partijsko zapošljavanje je uništio privrednu Srbije.
 • Naš projekat predviđa ličnu materijalnu odgovornost direktore i članove upravnog odbora, projekat Vlada R. Srbije to nije uradio. Bez lične materijalne odgovornosti, direktora i članova upravnog odbora, nema odgovornog rukovodstva.
 • Naš projekat propisuje način plaćanja, direktora i članova upravnog odbora. Propisali smo nagradne bonuse, koji su vezani za dobit preduzeća. Bez jasnog plaćanja menadžmenta u državnom preduzeća, javlja se kriminal, korupcija i proizvode gubici.( Zar nije logično: Ako menadžeri željezare ostvare dobit od 50.000.000€, da i oni dobiju deo tog kolača. U ovom slučaju, generalni direktor željezare dobio bi 1.000.000 €. Neko će reći da je ovaj bonus, koji dobija generalni direktor, mnogo veliki. Možda je veliki, ali je i deo koji dobija i država veliki, u ovom slučaju država bi dobila 45.000.000€. Treba znati, da je država željezari davala 100.000.000€ godišnje. Neko će reći, da su ovo velike brojke i da se ne mogu ostvariti! Može se ostvariti ova dobit, to je samo 5% od ukupnog prihoda. Željezara bi trebala da ostvari, godišnji ukupni prihod od 1.000.000.000€ )
Da Vas podsetimo:  Virusi, bakterije i rodno senzitivni jezik, ili: Slučaj ucene Viktora Orbana

Ovih 13 pitanja, koje je postavila Vlada R. Srbije u svom projektu – konkursu, po našem projektu, su pitanja iz program rada, koga piše kandidat za direktora. Po našem projektu „ KAKO SPASITI ŽELEZARU SMEDEREVO“ upravni odbor bira direktora, pa on i postavlja pitanja. Kandidat za direktora, u svom programu rada, mora dati odgovore i na sledeća pitanja:

 • Kako će organizovati preduzeće?
 • Koliko će biti zaposlenih u željezari? (Predsednik „Ju-Es stila Košice” Džon Gudiš naširoko je objašnjavao da u „Sartidu” nema proizvodnje. U brojnim izjavama Gudiš se žalio i da je za isti proizvodni kapacitet u Americi dovoljno 2.000 radnika, dok u „Sartidu” ima 10.000 zaposlenih, ne pominjući pri tom da radnik u Americi košta „Ju-Es stil” 16,98 dolara na sat, dok je satnica radnika „Sartida” samo 0,30 dolara. Izvor Politika. )
 • Kako proširiti proizvodnju? Kako proizvoditi limove za Zastava automobile? ( Morate se složiti sa mnom, da je smešno, neko će reći i glupo, imati železaru i fabriku automobila, a ne proizvoditi limove za automobile. )

Šta još ne valja u projektu Vlade R. Srbije!

Vlada R. Srbije, ovim projektom – konkursom, nije rešila ključne stvari koje su potrebne, da bi Željezara Smederevo proizvodila profit a ne gubitke.

Nije rešila:

 • Kako se bira i smenjuje rukovodstvo železare?
 • Kako se plaća rukovodstvo željezare?
 • Kako uvesti ličnu materijalnu odgovornost rukovodstava željezare?

Projekat, koji je Vlada R. Srbije raspisala sigurno neće uspeti. Neće uspeti, zato što službenici vlade nisu znali rešiti pomenute probleme. Vlada će izabrati rukovodstvo, ali će ono proizvoditi gubitke a ne profit.

 

I ovom prilikom, moramo podsetiti na:

Novog zapošljavanja radnika, većih plata i penzija, nema bez domaće industrijske proizvodnje.

Domaće industrijske proizvodnje, nema bez domaćeg kupca tih proizvoda.

Bez novih zakona, nema domaće industrijske proizvodnje.

Kupujmo domaće!

slide1

Kupujmo domaće! Samo ako budemo kupovali domaće proizvode, možemo obezbediti: veće zapošljavanje, veće plate, veće penzije, bolju zdravstvenu zaštitu, itd. Kupovinom domaćih proizvoda, pomažemo sebi i Srbiji!

Ko vodi akciju, Kupuj domaće ?

Nažalost niko!

Akciju, Kupujmo domaće, vodi udruženje Privrednici Srbije. Da je sreće i pameti, ovu akciju bi vodila Vlada R. Srbije, Privredna komora Srbije i svi sindikati.

Ako oni to ne smeju da vode akciju „Kupujmo domaća“, mogu nama da plate, da agresivno i stalno vodimo ovu akciju po svim medijima.

Toliko od nas!

Ukoliko Vam se ovaj projekat sviđa, pomozite.

Prosledite ovaj projekat prijatelju i poznaniku

kom slika 5

Sa poštovanjem!

 • Predsednik UGIS i
 • Predsednik udruženja Privrednici Srbije
 • Ing Vujanović Živojin
 • Kont.tel. 069-155-41-22

privrednicisrbije

Pismo uz projekat

pismo

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime