Misija za utvrđivanje činjenica u Srbiji o medijskoj slobodi

0
818
Foto: pixabay

Nakon zabrinutosti o stanju medijskih sloboda u Srbiji koje su iskazale i srpske novinarske i medijske organizacije kao i međunarodne organizacije i institucije, Srbiju je 18. i 19. januara 2018. posetila zajednička međunarodna misija za utvrđivanje činjenica, sastavljena od predstavnika Evropske federacije novinara (EFJ), Međunarodnog instituta za štampu (IPI) i Medijske organizacije za jugoistočnu Evropu (SEEMO).

Zajednička misija se sastala i razgovarala s velikim brojem zainteresovanih strana, uključujući novinare i urednike iz širokog spektra štampanih, radiodifuznih i elektronskih medija, akademicima i akterima civilnog društva, i zvaničnicima srpske vlade, pre svega Predsednikom Aleksandrom Vučićem.

Misija, koja je privukla značajnu pažnju medija i zvaničnika, otkrila je niz suštinskih izazova za promovisanje slobodnog, nezavisnog i pluralističkog medijskog okruženja u Srbiji.

U očekivanju sveobuhvatnijeg izveštaja misije, predstavnici misije daju sledeće početne preporuke:

  1. Bezbednost

Svi organi treba ozbiljno da uzmu slučajeve nasilja i uznemiravanja, prijavljenih od strane novinara, i odmah reaguju naglašavajući potrebu za brzim rešavanjem ovakvih slučajeva na osnovu efikasne i nezavisne istrage. Vlada Srbije mora da preduzme napore za rešavanje ranijih slučajeva nasilja nad novinarima, što je važno ne samo za novinare, koji su bili meta u tim slučajevima, i njihove porodice nego i za borbu protiv nekažnjivosti. U principu, snažno preporučujemo zvaničnicima na svim nivoima vlade Srbije da pošalju jasan signal – bez ikakvih uslova – kojim osuđuju sve napade na novinare.

  1. Državni angažman sa medijima

Brojni novinari i urednici, s kojima je misija razgovarala, izrazili su zabrinutost za ono što su opisali kao sve teže okruženje za kritičko novinarstvo, koje delom podstiču posebno neprijateljske zvanične reakcije na kritičko i istraživačko novinarstvo. Zvaničnici srpske vlade na svim nivoima moraju da se uzdrže od akcija, uključujući i verbalno uznemiravanje, koje imaju efekat delegitimacije kritičkih novinara i njihovog rada. Zvaničnici moraju da pošalju jasne signale da novinari imaju pravo da istražuju aktivnosti onih koji su na vlasti.

Da Vas podsetimo:  REM o dodeli nacionalnih frekvencija: Falsifikovanje stvarnosti i pranje prošlosti televizija koje truju javni prostor

Srpski zvaničnici na svim nivoima moraju da pokažu poštovanje za medijski pluralizam i medijsku nezavisnost. Zvaničnici treba da usvoje nediskriminatorni pristup interakciji s medijima, angažujući se sa svim medijima na jednakim osnovama. Programi za javno finansiranje medija – posebno na lokalnom nivou – moraju da se obavljaju transparentno i nezavisno i u skladu sa utvrđenim kriterijumima.

  1. Medijska strategija

Pozivamo Ministarstvo kulture da osigura da se javna rasprava o novoj Medijskoj strategiji odvija na transparentan i vidljiv način i van mreže i na njoj, kao i širom zemlje. Mora se ostaviti dovoljno vremena kako bi se obezbedila rasprava o predlogu i mora postojati odgovarajući poziv za intervencije i amandmane, kao i za ozbiljno razmatranje takvih intervencija i amandmana. Stavovi onih koji su napustili Radnu grupu moraju da se priznaju.

  1. Društveni dijalog

Po mišljenju EFJ, pristojni uslovi rada, ostvareni kroz kolektivne ugovore, preduslov su obavljanja novinarskog rada. U tom smislu, EFJ poziva na poboljšanja u oblasti društvenog dijaloga ili na njegovo uvođenje tamo gde on nedostaje. EFJ navodi da postoji ogromna potreba za izgradnju infrastrukture sa fulkcionalnim organizacijama i institucijama, koju treba da podržava program izgradnje kapaciteta.

  1. Pristup informacijama

Državni organi moraju da poštuju pravo novianara na pristup javnim informacijama i moraju blagovremeno da reaguju na takve zahteve. Dugo čekanje na dokumente ima ozbiljan negativan uticaj na novinarski rad u praksi.

  1. Ombudsman

Preporučujemo klasifikovanje novinarstva i medija kao posebnog pitanja za insitituciju nacionalnog Ombusmana – nezavisnog državnog tela čiji je zadatak promovisanje i zaštita prava građana – kako bi mu se omogućilo da se uspešnije bavi žalbama i problemima u vezi s novinarstvom i medijima.

  1. Definicija novinara

Kako se ne bi ograničavala sloboda štampe i kako bi se podržala zaštita izvora, zajednička misija upozorava i medijske zainteresovane strane i vlasti protiv uvođenja posebne definicije ko je novinar sužavanjem sadašnjeg razumevanja.

  1. Radna grupa o bezbednosti
Da Vas podsetimo:  Kada novinar može da odbije radni zadatak?

Međunarodna misija smatra da je formiranje radne grupe o bezbednosti novinara važan signal namera Srbije da se ozbiljno bavi problemom bezbednosti. U svetlu ovog, pozivamo članove grupe – predstavnike medija, policije i javnog tužilaštva – da započnu dijalog s ciljem revitalizacije ovog važnog napora, ako je potrebno uz podršku nezavisnog moderatora. Uzajamno razumevanje je od ključnog značaja za ostvarivanje konkretnog napretka.

  1. Savet za štampu

Pozivamo sve medije i novinare da se pridruže Etičkom kodeksu novinarstva Srbije i da poštuju samoregulatorno telo Savet za štampu, uključujući i Žalbenu komisiju Saveta i da objavljuju odluke Saveta u skladu sa svojim propisima. Smatramo da je Savet za štampu instrument od ključne važnosti za uzdizanje etičkih i profesionalnih standrada  novinasrtva u Srbiji. Nacionalne i međunarodne institucije treba da pruže punu podršku ovom telu.

Apelujemo na sve medije, medijska udruženja i novinare u Srbiji da poštuju u svakom trenutku profesionalne i etičke standarde u svom radu i svakodnevnoj komunikaciji.

Naš je stav da će ispunjavanje ovih preporuka, koje su zajedničke ukoliko nije drugačije naznačeno, doprineti boljem okruženju za novinarstvo u Srbiji, u kojem novinari mogu da obavljaju svoj posao – uključujući i istrage o aktivnostima onih koji su na vlasti – bez uznemiravanja, napada, pretnji i kampanja ocrnjivanja.

Naglašavamo, takođe, da demokratija cveta onda kada i slobodno i nezavisno novinarstvo napreduje.

Skot Grifen                                                      Mogens Bliher Bjeregord                                                      Oliver Vujović

Da Vas podsetimo:  REM tvrdi da će Pink, Hepi, Prva i B92 najobjektivnije obaveštavati javnost i da im je zato ponovo dao nacionalne frekvencije

IPI                                                                                   EFJ                                                                                 SEEMO

sinos.rs/ EFJ

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime