Na svetski dan slobode medija – Evropska federacija novinara /EFJ poziva vlade u akciju!

0
141

Na Svetski dan slobode štampe, u ponedeljak 3. maja, Evropska federacija novinara (EFJ) naglasila je potrebu za konkretnim akcijama evropskih vlada u odbrani i zaštiti slobode medija.

Trenutno je 69 novinara u zatvoru u Evropi, samo zato što rade svoj posao. EFJ poziva države da ispune svoje obaveze i obaveze da zaštite novinare, njihovu nezavisnost i pluralizam medija.

Nedavni izveštaj Platforme Saveta Evrope za zaštitu novinarstva pokazuje zabrinjavajuće pogoršanje uslova rada novinara širom Evrope: zabeleženo je više od 200 ozbiljnih kršenja slobode štampe u 47 država članica Saveta Evrope 2020. godine. Novinari su izgubili život prošle godine, u Rusiji i Albaniji. A još dva su već ubijena u prva četiri meseca 2021. godine, u Turskoj i Grčkoj.

Tokom pandemije Кovid-19, vlade širom Evrope usvojile su vanredne zakone i propise koji su takođe nametnuli vanredna ograničenja na aktivnosti novinara. Pored toga, novinari sve više rade u neprijateljskom okruženju: 2020. godine rekordan broj upozorenja dostavljenih Platformi Saveta Evrope odnosio se na fizičke napade (52 slučaja) i uznemiravanje ili zastrašivanje (70 slučajeva).

EFJ poziva evropske vlade:

o da se hitno oslobodi  69 novinara koji su trenutno u zatvoru u Turskoj (43), Bjelorusiji (11), Rusiji (10), Azerbejdžanu (4) i Ujedinjenom Кraljevstvu (1);

o  da u potpunosti primene Preporuku Saveta Evrope za zaštitu novinarstva iz 2016. godine (države članice treba da olakšaju reforme zakona i prakse, uključujući nacionalnu bezbednost, klevetu i pristup informacijama, obezbeđujući puno učešće sindikata i udruženja novinara);

o  da primene najbolju praksu u vezi sa policijskom zaštitom bezbednosti novinara na javnim događajima, zakonske odredbe protiv ometanja medijskih radnika, mehanizme deeskalacije i efikasne postupke podnošenja žalbi, tako da se zloupotrebe procesuiraju ili vode disciplinskim merama;

o donošenje zakona i institucionalnih mera zaštite za krivično gonjenje i odvraćanje od zloupotrebe na mreži protiv novinara; posebno vodeći računa o suzbijanju ciljanog zlostavljanja ženskih medijskih radnika;

Da Vas podsetimo:  Slavko Ćuruvija fondacija i Crta pokrenuće pravni postupak protiv REM-a

o zaustaviti kriminalizaciju novinarstva i ` uključujući obezbeđivanjem stroge sudske nezavisnosti i nadzora nad sprovođenjem zakona;

o da preduzmu mere protiv nasilnih pravnih radnji ili strateških parnica protiv učešća javnosti (SLAPP), usvajanjem posebnog zakonodavstva o zaštiti prava na slobodu izražavanja i nesputanog učešća javnosti od pretnje nasilnim i podmetanim pravnim postupcima;

o bavljenje nekažnjivošću za zločine protiv novinara (transparentne, verodostojne i efikasne istrage i gonjenja treba da dovedu do kažnjavanja svih odgovornih za zločine protiv novinara);

o apelovati na Ujedinjene nacije, OEBS, Savet Evrope i Evropsku uniju, tako da međunarodna zajednica pojačava pritisak i preduzima mere suočavajući se sa stalnim kršenjem ljudskih prava i slobode štampe u Belorusiji.

„Većina evropskih zemalja ne ispunjava svoje međunarodne obaveze da zaštite slobodu štampe“, rekao je danas predsednik EFJ Mogens Bliher Bjerregard. „Oni ne ispunjavaju svoju dužnost da građanima omoguće pristup besplatnim, nezavisnim i pluralističkim informacijama. Кršenja slobode štampe su u porastu, a međunarodna zajednica ostaje opasno pasivna. Кrajnje je vreme za akciju.“

„Situacija je posebno zabrinjavajuća u Belorusiji“, dodala je direktor EFJ Renate Šreder. „Još jednom pozivamo sve evropske vlade da mobilišu međuvladine organizacije da zaustave represiju protiv Lukašenkove diktature. Ostati pasivan znači saučesnik u zverstvima režima.“

O EFJ-u

Evropska federacija novinara (EFJ) je najveća novinarska organizacija u Evropi koja predstavlja više od 320.000 novinara u 70 novinarskih organizacija u 44 evropske države.

Izvor: Sinos

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime