Naplata ratne štete!

2
2266

REPUBLIKA SRBIJA
SKUPŠTINA REPUBLIKE SRBIJE
11 000 BEOGRAD
PREDSEDNICIMA POSLANIČKIH GRUPA

14598171031985_portal_prvi_prvi_na_skali_odsteta_nemacke_nacisti_zrtve_drugi_svetski_ratPoštovani,
Obraćamo Vam se na ovaj način da biste tražili od Predsednika Vlade Srbije gospodina Aleksandra Vučića da u plan aktivnosti Vlade u narednom periodu uđu i aktivnosti radi naplate ratne štete od Nemačke iz Drugog svetskog rata, isplate obeštećenja građanima ratne štete koju su pretpeli od italijanskih i mađarskih fašista koja je šteta naplaćena i isplate obeštećenja za štetu koju su bugarski fašisti naneli narodu Srbije a kojima je ratna šteta oproštena.
Takođe predlažemo da po pitanju obeštećenja građana Srbije za štetu koju su pretrpeli u Drugom svetskom ratu od Nemačke, Italije, Mađarske, Bugarske i ND Hrvatske zahtevate otvaranje rasprave u Skupštini Srbije kako bi se dale jasne instrukcije Vladi i drugim državnim organima i doneli potrebni zakoni radi obeštećenja građana.
Državna reparaciona komisija Vlade FNRJ iz 1946.godine je utvrdila da je iznos ratne štete 46.900.000.000,00 $ (vrednost iz 1938.godine) i ovaj dokument je uključen u zvanična dokumenta Međusavezničke reparacione komisije na Mirovnoj konferenciji u Parizu 1946.godine i nikada nije osporen ni od koga.
Pojedinačno posmatrano štetu su naneli i to:
– Nemačka ………….35.858.000.000$
– Italija …………. 9.850.000.000$
– Mađarska …………….542.000.000$
– Bugarska ……………..650.000.000$
Ukupno: 446.900.000.000,00$ na dan 24.08.1998.godine (slovima: četristo četrdeset šest milijardi devetsto miliona američkih dolara) .

Računajući prostom metodom danas ovaj iznos iznosi 446.900.000.000,00$. Narodna Banka Srbije treba tačno da izračuna iznos ratne štete iz II svetskog rata na dan koji opredeli Vlada Republike Srbije a mi predlažemo da to bude dan 21. Oktobar 2016. Jer je to dan sećanja na žrtve srpskog naroda.
Kada se ima u vidu da je 75% ratne štete pretrpelo srpsko stanovništvo, to onda od Nemačke ratna šteta srpskom stanovništvu i građanima Srbije iznosi ukupno 35.175.000.000,00$ u 1946.godini ili 335.175.000.000,00$ u 1998.godini.
Od ovog iznosa ako odbijemo 43.786.418$ iz 1938.godine (1 promil) koji je Nemačka platila, ostaje za isplatu 35.131.213.582,00$ iz 1938.godine ili 335.131.213.582,00$ u 1998.godini (slovima: trista trideset pet milijardi sto trideset i jedan milion dvesta trinaest hiljada petsto osamdeset dva dolara).
Dogovorom Tito–Brant definisan je način plaćanja obeštećenja celokupne ratne štete od nemačkih fašista. Tada je dogovoreno „ da preostala otvorena pitanja iz prošlosti treba rešavati kroz dugoročnu saradnju na ekonomskim i drugim poljima“.
Ovo je međunarodno obavezujući dogovor koji Nemačka nije ispunila jer je isplatila samo 1 promil ratne štete.
Kredit od 1.000.000.000,00 DEM (Kapital Hilfe) nije obeštećenje jer je uredno vraćen, a zadnje tranše je vratila Srbija, ali je dokaz da se počelo sa ispunjenjem obaveze Nemačke po dogovoru Tito–Brant.
Hitler je obeštetio NDH Hrvatsku kao savezničku zemlju, a šteta naneta od hrvatskih fašista je šteta koja mora da bude nadoknađena od strane Nemačke.
Građani Srbije su pokušali da individualno pokrenu sporove protiv Nemačke, ali bez uspeha jer se radi o naknadi koja mora da bude definisana između dve države.
Na puštene tužbe 2000.godine Ministarstvo inostranih poslova i Ministarstvo pravde Srbije obavestilo je sve sudove u Srbiji da SR Nemačka uživa imunitet i da ne može da joj se sudi u Srbiji i postupci su obustavljeni.
Dokaz: Prilog br.1
– Dopisi MINISTARSTVA PRAVDE I LOKALNE SAMOUPRAVE br. 700-00-179/2001-03 od 13.11.2001. i od 14.11.2001.godine pod istim brojem
– Dopis MINISTARSTVA SPOLJNIH POSLOVA SRBIJE I CRNE GORE, Služba za međunarodno-pravne poslove broj 998/04 od 10.februara 2004.godine upućen Opštinskom sudu u Sremskoj Mitrovici, s tim što su dopisi iste sadržine upućeni svim sudovima u Srbiji.
Prvi Opštinski sud u Beogradu svojom PRESUDOM Pbr 4916/94 koja je potvrđena PRESUDOM Okružnog Suda u Beogradu Gž 456/98 i PRESUDOM Vrhovog suda Srbije Rev.br 4852/98 od 13.11.2000.godine utvrđuje:
„… da pošto između države SFRJ i SR Nemačke nije zaključen Mirovni sporazum ne postoji osnov za raspravljanje pitanja osnovanosti obaveze tužene države SRJ za isplatu nematerijalne štete licima koja su za vreme Drugog svetskog rata bila zarobljena od strane okupacionih vlasti i odvedeni u logore širom Nemačke a Ugovor po dogovoru Tito-Brant predstavlja klasičan ugovor o kreditu sa rokom vraćanja od 10 godina“.
U skladu sa ovim građani ne mogu da traže od sopstvene države isplatu ratne štete koja nije naplaćena.
Dokaz :
– UVID u Presudu Pbr 4916/94, Presudu Okružnog Suda u Beogradu Gž 456/98 i Presudu Vrhovog suda Srbije Rev.br 4852/98 od 13.11.2000.godine. Ovaj dokaz pribaviti preko stručnih službi Skupštine Srbije

Da Vas podsetimo:  Anđelko Anušić: O „Poslanici“ Smilje Tišme zagluvelim i zanemelim u Skupštini Srbije

Nemoćni, građani su se preko Zajednice udruženja žrtava II svetskog rata obratili Nemačkoj, a od nemačkog ambasadora njegove ekselencije gospodina Kurta Leonbergera obavešteni su da: – „Jedini sagovornik Vlade SRN po tom pitanju može da bude Vlada Srbije i Crne Gore a nikako jedno privatno udruženje“ – (po ovlašćenju nemačkog ambasadora njegove ekselencije Kurta Leonbergera, dostavljeno od dr.Bernhard Hauera).
Dokaz : Prilog br.2
– Dopis Ambasade SR Nemačke od 12.11.2003.godine.

Prošle godine 31.01.2015. građani su se preko Zajednice žrtava II svetskog rata obratili Predsedniku Srbije, gospodinu Tomislavu Nikoliću, i dobili su odgovor od strane savetnika gospodina prof. dr Olivera Antića u ime Predsednika Srbije da se radi o pitanju iz nadležnosti Vlade Republike Srbije i da je pismo prosleđeno Vladi RS. Ovo obraćanje nije dalo rezultate do danas.

Dokaz : Prilog br.3
– Obaveštenje Savetnika Predsednika Prof dr Olivera Antića od 23.februara 2015.godine dostavljeno pod brojem 03 Broj 07-453/2015.

Preko Zajednice žrtava II svetskog rata, građani su se obratili 31.01.2015. i 30.11.2015.godine Predsedniku Vlade Srbije. Do sastanka je došlo sa njegovim saradnicima u Kabinetu Predsednika Vlade ali je očigledno da se radilo o protokolarnom prijemu jer ni jedan predlog nije prihvaćen već samo postoji zid ćutanja.
Dokaz : Nesporne činjenice

Smatramo da ratnu štetu iz II svetskog rata koju je država naplatila od Mađarske i Italije i oprostila Bugarima, treba da isplati Republika Srbija i da u vezi sa tim bude donet Zakon o obeštećenju građana i njihovih naslednika.
U pogledu načina isplate obeštećenja predlažemo da se uradi po BRIONSKOJ FORMULI i to: 1/3 u gotovom novcu, 1/3 u robi široke potrošnje i 1/3 u akcijama u fabrikama koje bi bile izgrađene sa nemačkim firmama a po projektima koji imaju za cilj realizaciju dugoročne privredne saradnje između Srbije i Nemačke i koji podstiču saradnju na svim poljima društvenog života kako su dogovorili Tito i Brant kroz BRIONSKU FORMULU.
U odnosu na uništenu imovinu od Nemačke treba tražiti da finansira izgradnju istog broja uništenih seoskih domaćinstava, kuća, istu površinu vinograda i šuma, kao i obnavljanje stočnog fonda živinarstva i pčelarstva, koliko je i uništeno tokom II svetskog rata (Naturalna restitucija).
Dokaz: Prilog br:4
– STRUKTURA nanete štete od 19.11.1998.godine izražena u RAJH markama na dan 30.oktobar 1998.godine.

Da Vas podsetimo:  Mali saveti velikim kandidatima

Kada se radi o naplati ratne štete iz II svetskog rata od Italije, Mađarske i Bugarske, Vlada RS nosi obavezu da obešteti oštećene građane i to:

a) za štetu od italijanskih fašista 90.850.000.000,00$
b) za štetu od mađarskih fašista 5.420.000.000.00$
v) za štetu od bugarskih fašista 6.500.000.000,00$
obračunatu u 1998.godini, što predstavlja ukupnu štetu kako građana tako i lokalne infrastrukture.

Ako se ima u vidu da je oko 50% ratne štete pretrpelo stanovništvo, to onda znači da Republika Srbija treba da isplati, kad se radi o šteti nanetoj od mađarskih fašista 2.710.000.000,00$ (dve milijarde sedamsto deset miliona američkih dolara) ili kada se radi o šteti nanetoj od strane bugarskih fašista 3.250.000.000,00$ (tri milijarde dvesta pedeset miliona američkih dolara).
Kada se ima u vidu da ova sredstva treba da budu isplaćena građanima na području Istočne i Južne Srbije, mislimo da tri milijarde dvesta pedeset miliona američkih dolara, bi itekako uticalo na podizanje kvaliteta života građana Istočne i Južne Srbije. Napominjemo da RS ima regresno pravo prema ostalim republikama eks Jugoslavije jer je u podeli imovine učestvovala sa 33% u sukcesiji, a srpski narod je učestvovao u nošenju ratne štete sa 75%.
Način obeštećenja građana RS treba da bude po istim principima kao što se traži da građane obešteti Nemačka i to 1/3 u novcu, 1/3 u robi široke potrošnje i 1/3 u okviru privrednih investicija na bazi akcionarstva sa oštećenima i njihovim naslednicima tj. u novcu, isto toliko u robi i da isto toliko uloži u fabrike koje bi se osnovale u saradnji sa nemačkom privrednom komorom. Kako je ovo prvenstveno od značaja za Zapadnu i Južnu Srbiju i Vojvodinu (mađarski fašisti), ne treba govoriti o podizanju kvaliteta života građana i razvoja ovih krajeva po ovom osnovu.
Za Srbiju ovo ne bi trebalo da bude problem jer već vrši povraćaj imovine po raznoraznim osnovama. U svim aktivnostima kako Vlade u pogledu pregovora sa SR Nemačkom tako i izradi Zakona tražimo da učestvuju predstavnici dole potpisanih patriotskih organizacija.
Kao polazne dokumente treba da uzmete :
1. Izveštaj Državne repararacione komisije Vlade FNRJ iz 1946.godine.
2. Izveštaj o ratnoj šteti Komisije Vlade Republike Srbije za procenu i naplatu ratne štete od 28.januara 1992.godine
3. Izveštaj Međuresurske radne grupe za naplatu ratne štete iz Drugog svetskog rata SR Jugoslavije.

Da Vas podsetimo:  CRTA: Izlaznost do 16:00 veća nego na prethodnim izborima

Patriotske organizacije

2 KOMENTARA

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime