Narodni poslanici: izvršite svoje obaveze

0
696
Foto: YouTube Screenshot

Obraćam vam se, poštovane narodne poslanice i poštovani narodni poslanici, na osnovu člana 56 Ustava.

Predsednik Republike nije raspustio Narodnu skupštinu. Umesto toga je on, na predlog ministra odbrane, zajedno sa predsednicama Vlade i Narodne skupštine protivustavno suspendovao Narodnu skupštinu. Vi, narodni poslanici, osim nekoliko izuzetaka, do sada to poslušno prihvatate. Tim svojim prihvatanjem Vi delujete suprotno sledećim odredbama članova 109 i 200 Ustava, koje su naglašene masnim slovima:

Predsednik Republike može, na obrazloženi predlog Vlade, raspustiti Narodnu skupštinu.
Vlada ne može predložiti raspuštanje Narodne skupštine, ako je podnet predlog da joj se izglasa nepoverenje ili ako je postavila pitanje svoga poverenja.

Narodna skupština se raspušta ako u roku od 90 dana od dana konstituisanja ne izabere Vladu.

Narodna skupština ne može biti raspuštena za vreme ratnog ili vanrednog stanja.
Predsednik Republike dužan je da ukazom raspusti Narodnu skupštinu u slučajevima određenim Ustavom.

Istovremeno sa raspuštanjem Narodne skupštine predsednik Republike raspisuje izbore za narodne poslanike, tako da se izbori okončaju najkasnije za 60 dana od dana raspisivanja.
Narodna skupština koja je raspuštena vrši samo tekuće ili neodložne poslove, određene zakonom. U slučaju proglašenja ratnog ili vanrednog stanja ponovo se uspostavlja njena puna nadležnost, koja traje do okončanja ratnog, odnosno vanrednog stanja.

Član 109 Ustava

Kada javna opasnost ugrožava opstanak države ili građana, Narodna skupština proglašava vanredno stanje.
Odluka o vanrednom stanju važi najduže 90 dana. Po isteku ovog roka, Narodna skupština odluku o vanrednom stanju može produžiti za još 90 dana, većinom od ukupnog broja narodnih poslanika.
Za vreme vanrednog stanja, Narodna skupština se sastaje bez posebnog poziva i ne može biti raspuštena.
Proglašavajući vanredno stanje Narodna skupština može propisati mere kojima se odstupa od Ustavom zajemčenih ljudskih i manjinskih prava.
Kad Narodna skupština nije u mogućnosti da se sastane, odluku o proglašenju vanrednog stanja donose zajedno predsednik Republike, predsednik Narodne skupštine i predsednik Vlade, pod istim uslovima kao i Narodna skupština.
Kad Narodna skupština nije u mogućnosti da se sastane, mere kojima se odstupa od ljudskih i manjinskih prava može propisati Vlada, uredbom, uz supotpis predsednika Republike.
Mere odstupanja od ljudskih i manjinskih prava koje propišu Narodna skupština ili Vlada važe najduže 90 dana, a po isteku ovog roka mogu se obnoviti pod istim uslovima.
Kad odluku o vanrednom stanju nije donela Narodna skupština, Narodna skupština je potvrđuje u roku od 48 sati od njenog donošenja, odnosno čim bude u mogućnosti da se sastane. Ako Narodna skupština ne potvrdi ovu odluku, odluka prestaje da važi završetkom prve sednice Narodne skupštine održane po proglašenju vanrednog stanja.
Kad mere kojima se odstupa od ljudskih i manjinskih prava nije propisala Narodna skupština, Vlada je dužna da uredbu o merama odstupanja od ljudskih i manjinskih prava podnese na potvrdu Narodnoj skupštini u roku od 48 sati od njenog donošenja, odnosno čim Narodna skupština bude u mogućnosti da se sastane. U suprotnom, mere odstupanja prestaju da važe 24 sata od početka prve sednice Narodne skupštine održane po proglašenju vanrednog stanja.

Da Vas podsetimo:  Instagram postaje raj za pedofile

Član 200 Ustava
S obzirom na sve ove ustavne odredbe i vaše ustavne obaveze, a na osnovu člana 56 Ustava, upućuje Vam se sledeća

P E T I C I J A

da pristupite izvršavanju svojih ustaavnih obaveza u skladu sa svojom zakletvom da ćete da poštujete Ustav i zato da:

  • najkasnije bez daljeg odlaganja, a na osnovu člana 200 Ustava, započnete održavanje vanredne sednice Narodne skupštine i da je održavate sve vreme dok traje vanredno stanje, a bez obzira da li ju je sazvala predsednca Maja Gojković ili nije,
  • izaberete novog predsednika Narodne skupštine, koji će do izbora novog predsednika Republike vršiti i poslove predsednika Republike, prema Ustavu, i koji će da odredi mandatora privremene Vlade,
  • da se nova, privremena Vlada konstituiše bez odlaganja s mandatom do izbora nove Narodne skupštine i novog predsednika Republike,
  • razmotrite po Ustavu postupak raspisivanja vanrednog stanja i sve mere uvedene u okviru njega,
  • zauzmete stav po Ustavu po pitanju zašto se na Kosovu i Metohiji ne sprovode te mere i zašto je tamo Srbski narod potpuno nezaštićen,
  • obavežete Vladu da obezbedi sprovođenje svih mera protiv koronavirusa podjednako na Kosovu i Metohiji kao u ostalom delu Srbije i to ravnopravno za sve državljane Republike Srbije koji poštuju njen Ustav i Rezoluciju SB UN 1244, te ne prihvataju šćiptarsku okupaciju, i da zahtevate na osnovu Ustava Republike Srbije i Rezolucije SB UN 1244 od međunarodnih mirovnih snaga i Saveta bezbednosti da omoguće Vladi Republike Srbije i njenom ministarstvu zdravlja mirnodopsko sprovođenje tih mera,
  • otvorite i sprovedete na osnovu člana 118 Ustava ustavni postupak razrešenja Aleksandra VUČIĆA dužnosti i funkcije predsednika Republike zbog njegovih povreda Ustava s teškim negativnim posledicama po narod i državu,
  • potpuno uskladite s Ustavom još uvek protivustavne odredbe članova 43, 81-83 Zakona o izboru narodnih poslanika izmenjenog prema protivustavnom Zakonu o izmenama Zakona o izboru narodnih poslanika od 8 februara o.g.,
  • raspišete i sprovedete po Ustavu slobodne opšte izbore.
Da Vas podsetimo:  Promena statusa Aja Sofije kao opomena za Srbe

Hvala vam na pažnji ovom epismu.

Napomena: S obzirom da sam stariji od 65 godina, da poštujem i sprovodim na sebi i u svojoj porodici uspostavljeni režim vanrednog stanja, ne mogu ovo pismo da vam lično podnesem u pisarnici kao do sada niti da pošaljem poštom.

Beograd, 23. mart 2020 godine

Dr Ljubomir T. GRUJIĆ
redovni profesor u penziji

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime