Nasilje…

1
2042

I tako, po ko zna koji put lečimo posledice umesto da otklanjamo razloge.

Od 01 juna 2017. godine na snazi je novi Zakon o sprečavanju nasilja u porodici (Sl.glasnik RS”br.94/2016).

www ebranicevo comCilj zakona definše član 2 koji glasi “Cilj ovog zakona je da na opšti i jedinstven način uredi organizaciju i postupanje državnih organa i ustanova i time omogući delotvorno sprečavanje nasilja u porodici i hitnu, blagovremenu i delotvornu zaštitu i podršku žrtvama nasilja u porodici.”

Ovaj zakon primenjuje se i na saradnju u sprečavanju nasilja u porodici (čl. 24-27) u krivičnim postupcima za krivična dela:

1) proganjanje (član 138a Krivičnog zakonika);

2) silovanje (član 178. Krivičnog zakonika);

3) obljuba nad nemoćnim licem (član 179. Krivičnog zakonika);

4) obljuba nad detetom (član 180. Krivičnog zakonika);

5) obljuba zloupotrebom položaja (član 181. Krivičnog zakonika);

6) nedozvoljene polne radnje (član 182. Krivičnog zakonika);

7) polno uznemiravanje (član 182a Krivičnog zakonika);

8) podvođenje i omogućavanje vršenja polnog odnosa (član 183. Krivičnog zakonika);

9) posredovanje u vršenju prostitucije (član 184. Krivičnog zakonika);

10) prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnih lica za pornografiju (član 185. Krivičnog zakonika);

11) navođenje deteta na prisustvovanje polnim radnjama (član 185a Krivičnog zakonika);

12) zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica (član 193. Krivičnog zakonika);

13) nasilje u porodici (član 194. Krivičnog zakonika);

14) nedavanje izdržavanja (član 195. Krivičnog zakonika);

15) kršenje porodičnih obaveza (član 196. Krivičnog zakonika);

16) rodoskvrnuće (član 197. Krivičnog zakonika);

17) trgovina ljudima (član 388. Krivičnog zakonika);

18) druga krivična dela, ako je krivično delo posledica nasilja u porodici.

Ovaj zakon se primenjuje i na pružanje zaštite i podrške žrtvama krivičnih dela iz stava 1. ovog člana (u daljem tekstu: krivična dela određena ovim zakonom).

Da Vas podsetimo:  Ko može da sačuva Srbiju kao prijatelja Rusije?

Zakonom je omogućeno privremeno udaljenje nasilnika iz kuće i privremena zabrana kontaktiranja i prilaska žrtvi nasilja a o slučajevima nasilja  u porodici vodiće se evidencija, što je dužnost  policijske uprave, osnovnog suda, osnovnog javnog tužilaštva i centra za socijalni rad koji će koordinisati rad kroz zajedničko telo – Grupa za koordinaciju i saradnju.

Postavljamo pitanje – da li je delotvorno i pravovremeno sprečavanje nasilja moguće  sprovesti samo zakonom ?

Činjenica je, da su i nasilnici žrtve sklopa spoljnih uticaja i da ti uticaji prouzrokuju psihičke i somatske poremećaje koji dovode do agresije a od same osobe zavisi da li je dovoljno snažna da kontroliše, i u kolikoj meri, tu agresiju.

Teški ekonomski uslovi, socijalna nebriga, urušavanje porodičnih i opštedruštvenih vrednosti,  nepoštovanje vere, dovele su ljude, kroz osećaj praznine i besmisla, ne samo do društvene otuđenosti  nego i do emocionalnog otuđenja odnosno otuđenja od vlastitih emocija. U takvoj situaciji svako reaguje drugačije, slabiji karakteri nisu sposobni da se odupru nagonu i agresiji,  već  je ispoljavaju prema drugima, slabijim članovima porodice, a neki i prema sebi. U porastu je i broj samoubistava a vršnjačko nasilje a maloletnički napadi na nastavnike ugrožavaju  bezbednost i smislenost školskog sistema. (Pri tome se  ovaj zakon  ne primenjuje na maloletnike nasilnike.)

Da bi se čovek odupro tim agresivnim nagonima potrebna je pomoć društva, ne samo kao elmenta koji sankcioniše već kao aktivnog elemeneta koji menja opšte društvene okvire i pomaže pojedincu da prevaziđe nagon kroz pronalaženje smisla u životu ili kroz neki konzervatini tip lečenja.

Kad posmatramo našu stvarnost primećujemo da su društvena dezorganizovanost, devijacije, nasilje i agresivnost gotovo dovele ovu našu malu zajdnicu do nivoa nacionalne kataklizme.

I šta sad znači ovaj zakon?

Neko je agresivan prema porodici i udaljite ga od porodice, napravite evidenciju, kaznite zabranom prilaska i šta ste uradili- stvorili još veću mržnju i bes kod čoveka koji sledeći put, možda, neće samo tući i maltretirati, već će i ubiti. Daleko bilo da sankionisanje nema svrhu ali, budimo pošteni, ovi monstrumi što su u najtežim mukama usmrtili devojčice od tri ili petnaest godina, oduzeli im pravo na radosti, tugu, ljubav, osmeh i sve ono što čini život i unesrećili njihove porodice, izaći će iz zatvora za četiri, pet godina. Nabildovani i besni.

Da Vas podsetimo:  Nadežda iz Pirota

Ili, zamislite situaciju, da mladić za bezazlen pokušaj uspostavljanja kontakta na komentar tipa – super su ti tegle ali voleo bih da ti vidim oči –  ako je naišao na neku nadrndanu, asocijalnu devojku može imati zakonske probleme, a mediji tipa PINKA i Happy TV kroz Farme, Parove i sl. ostaju nekažnjeni iako prikazuju, u po dana, silovanja, orgijanja pijanih i poludrogiranih društvenih marginalaca i, na način kako to prikazuju, ugrožavju i moral i povredu dostojanstva u sferi seksualnog života

U članu 182a KZRS pod tačkom 3 polno uznemiravanje je definisano kao;

“3) Polno uznemiravanje jeste svako verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva lica u sferi polnog života, a koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.”

Ako se budemo pridržavali zakonskih odredbi, da li mogu da se nastave skaradna, najbrutalnija i najprimitivnija emitovanje programa, tipa koje prikazuju čak i na kanalima sa nacionalnom frekvencijom?

Zar društvo, kroz medijsku sliku, ne bi trebalo da zaštiti one koji se formiraju kao ličnosti, zar ne bi trebalo da pruži sliku porodičnog života u kome se članovi uvažavaju i vole, zar ne bi trebalo da daje pouke i rešenja kako se ponašati u kriznim situacijama, zar ne bi trebalo da osnaži  karakter i pojača mentalno i fizičko zdravlje svojih građana a zarad opšteg blagostanja? Za ne bi trebalo razdvojiti dobro od lošeg, pa čak i za one kojima je hrana nakaradnost tipa Parova, a oni koji uživaju u takvim programima neka ih gledaju na posebnim noćnim kanalima, koji se dodatno plaćaju.

Potrudimo se, kao društvo, da stvorimo zajednicu u kojoj ćemo moći funkcionisti kao saputnici na putu ka dostojanstvenijem životu. Zakoni imaju svoju svrhu ali je prioritet uklanjanje i lečenje razloga nastanka onih pojava koje se tim zakonima sankcionišu.

Da Vas podsetimo:  PODNOŠLjIVA LAŽ

Sofija Lelić

1 KOMENTAR

  1. dobar komentar,sve rečeno.cilj je da se sve više preća mržnja u narodu.sveukupna situacija ide u tom smeru.kad ovakvi kavi su sada postavljaju pravila i zakone,onda se dolazi do ovog haosa.samo se ne treba zavaravati,biće još gore.

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime