Nastavak ekonomske kolonijalizacije – rudnici na dnevnom redu

1
1590
Foto: serbianmonitor.com

Resursi borskog i majdanpečkog rudarstva su neiscrpni jer dosad nije iskori­šćena ni njihova polovina. Overene geološke rudne rezerve iznose oko 1,38 milijardi tona rude i sadrže oko 5,1 milion tona bakra, 202 tone zlata i 1.477 tona srebra. Potvrđeni resursi, sa prosečnom godišnjom eksploatacijom 26 miliona tona rude, garantuju proizvodnju bakra u narednih 50 godina.

Najznačajniji naši rudnici su rudnici bakra u Borskom regionu, koji se na­laze – sa topionicom i prizvodnjom bakra i plemenitih metala – u sastavu Kombinata RTB Bor. Ovaj Kombinat je ekonomski i strateški mnogo zna­čajniji za zemlju od pažnje koja mu se pridaje. Umesto da postoji državna strategija za razvoj industrije na bazi ovoga vrednog metala i da se izvoze proizvodi sa višim fazama prerade – na našu žalost – izvoze se polufabrikati putem kojih se razvijaju tuđe ekonomije. Dakle, naše nacionalno bogatstvo je u funkciji razvoja tuđih ekonomija. Ovo je dokaz da nemamo strategiju planiranja razvoja, a niti kontinuitet bilo kakve, a kamoli odgovorne, eko­nomske politike. Možemo samo konstatovati, da nema uspešne ekonomije bez znanja i stručnih ljudi, niti bez patriotske politike i odgovorne vlasti.

Ostali rudnici, iako nisu po značaju na nivou Borskih rudnika, ipak su ve­oma bitni kako sa ekonomskog, tako i sa strateškog aspekta. Teško bi bilo sve rudnike nabrojati i ponaosob opisati njihov značaj i karakteristike rud­nih minerala i njihovu proizvodnju, pa ih zato neću ni pominjati. Ali, važno je istaći ono što je zajedničko za celokupno rudarstvo, odnosno današnji položaj rudarstva i politiku koja se vodi prema ovoj grani privrede.

Opšta je ocena, da je velika državna nebriga prema ovoj delatnosti, a po­sebno je nebriga izražena posle globalističke okupacije naše zemlje. Nai­me, neodgovorne vlasti su posle 2000. godine, provodeći neoliberalnu ekonomsku politiku, nastojale da totalno uruše ovu delatnost i da rudnike – kao najveće nacionalno bogatstvo – prepuste raznim multinacionalnim kompanijama iz neokolonijalnih zemalja. Tako su otuđene cementare, a samo sticajem okolnosti, RTB Bor i mnogi drugi rudnici su ostali pod na­cionalnim okriljem.

Da Vas podsetimo:  Napredni budžet Kraljeva sa deficitom od preko 570 miliona dinara

Samo ekonomski zločinci mogu davati nacionalne resurse tuđim eksploatatorima

Kao prvo, prirodno bogatsvo – koje ima kako ekonomski, tako i strateški značaj – eksploatisale bi kompanije iz neokolonijalnih zemalja, čime bi po­većavale svoj uticaj na našu ekonomiju.

Drugo, strani vlasnici bi smanjili broj radnika i istovremeno povećali ek­sploataciju – najamnih radnika – onih koji bi ostali da rade. Na samom po­četku ne bi im smanjivali plate, ali ih zato ne bi ni usklađivali sa rastom troškova života.

Treće, smanjili bi sva socijalna izdvajanja, kao i izdvajanja za ostale društve­ne potrebe.

Četvrto, ekstrakcija u rudnicima ne bi se modernizovala niti bi se poboljša­vali uslovi rada rudara.

Peto, u rudnike bi se ulagalo samo onoliko koliko je potrebno za veće ostva­renje profita, bez sagledavanja budućnosti i razvoja.

Šesto, profit od nacionalnog bogatstva izvozio bi se u tuđe ekonomije!

Nakon svega rečenog, može se konstatovati da ekonomski zločinci mogu davati nacionalne resurse tuđim eksploatatorima.

Naša zemlja je geološki nedovoljno istražena, a dosadašnja istraživanja uka­zuju na bogatstvo raznih rudnih minerala. Zbog toga treba u narednom pe­riodu povećati istraživačke radove u rudarstvu.

Energetika i rudarstvo su strateške, perspektivne i inicijalne grane privre­de. Naime, energetika je osnov razvoja celokupne privrede, dok je rudar­stvo strateška i inicijalna grana privrednog razvoja.

Od mineralnih sirovina počinje reprodukcioni lanac viših oblika proizvod­nje. Zato u zemljama koje imaju odgovornu i patriotsku vlast – putem ru­darstva – se multiplikuju privredni efekti, jer se na prerađenim sirovinama razvijaju viši tehničko-tehnološki oblici proizvodnje. Neodgovorne vlasti daju rudnike tuđim subjektima koji izvoze sirovine sa najnižim stepenom obrade.

U sledećem tekstu biće urađena analiza finansijskog i imovinskog po­ložaja kombinata RTB Bor, kao i analiza opravdanosti najavljene privatizacije RTB Bor-a.

Da Vas podsetimo:  Galerija Srbija

Danijela Ružičić

(Autor je ekonomski i finansijski analitičar)

srpskaakcija.com / NSPM

1 KOMENTAR

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime