Nastavlja se iznošenje odbrane u postupku protiv generala Mladića

0
1204

388201_mladic2-beta_f Posle duže pauze, u MTBJ se 25. avgusta nastavlja rasprava u postupku “Tužilac protiv generala R. Mladića”.

Nastaviće se deo postupka sa iznošenjem odbrane za vreme koje će svoje argumente i svoje svedoke izvoditi general R. Mladić.

Napominjemo da je pre letnjeg prekida odbrana izvela 31 svedoka. Glavni deo tih svedoka su bivši oficiri Vojske Republike Srpske. Veliki deo svedoka svedočio je po tim tačkama optužnice koje se tiču situacije u Sarajevu i nekoliko svedoka – o događajima u Foči.

Od tog ponedeljka general Mladić nastavlja sa izvođenjem svojih svedoka, među kojima treba posebno obratiti pažnju na sledeće. Kao prvo, to su svedoci-vojnici (obaveštajni oficir 6 Sanitetske brigade Duško Čorokalo, rukovodilac medicinske službe 6 sanitetske brigade Davidović, inspektor vojne policije za sprečavanje zločina u Prijedoru Bogoljub Kos. Svedok Božidar Krnojelac služio je kao obezbeđenje u različitim jedinicama, pa tako i Dragana Nikolića). Ništa manje važni nisu ni iskazi svedoka-političara (član Kriznog štaba Prijedora Boško Mandić – kasnije predsednik izvršnog komiteta lokalne skupštine, potpredsednik SDS u Zenici Radovan Glogovac i drugi).

Božidar Krnojelacće svedočiti o okolnostima i događajima koji su neposredno prethodili početku oružanog sukoba u Foči (pa tako i naoružavanju muslimana). On će takođe govoriti i o početku sukoba 8. aprila 1992. godine, o tome da srpska vojska nije imala komandu sve do 22. juna 1992. godine. Svedok će takođe posvedočiti da su u oblasti Foče dejstvovala i različita lica i grupe koja se nisu nalazili pod kontrolom armije.[1]

Duško Čorokalo će svedočiti o tome da su muslimanske vojne formacije Patriotske lige i Zelenih beretki kršile sporazume potpisane između SDS, SDA i HDZ, napadale su na opštinska zdanja i zauzimale ih. Svedočiće i o delatnosti mudžahedina u rejonu Gradačca, kao i o neselektivnom granatiranju Sanskog mosta od strane muslimanskih snaga.[2]

Da Vas podsetimo:  Crveni se jezerce kod Gornje Nedeljice: meštani sumnjiče Rio Tinto

Svedok Nenad Davidović će svedočiti o tome ko je stvarao jedinice “Zelenih beretki” (Stranka demokratske akcije) i gde su te jedinice počinile zločine (Vrhpolje, Trnovo, Hrustovo). Svedok će govoriti i o tome kako su njegove jedinice pružale medicinsku pomoć svim pacijentima pod jednakim uslovima, nezavisno od njihove nacionalne pripadnosti. Iskazi ovog svedoka takođe su važni i za mnogobrojne druge postupke u kojima se sudilo rukovodstvu SRJ zbog navodnog izdavanja zločinačkih naređenja koja su izvršavali lokalni Srbi. Svedok će govoriti i o sankcijama koje je uvela SRJ i o njihovim realnim posledicama za lokalne Srbe.[3]Svedok će takođe govoriti o uništenju Srba u Sanskom Mostu, gde je pre rata živelo 30 hiljada Srba, a sad je ostalo svega nekoliko stotina. Dobra prilika da se Haški tribunal priupita gde je optužnica protiv onih koji su pobili te ljude?

Svedok Bogoljub Kos će svedočiti o tome kako je počeo rat u Hrvatskoj, potom (pošto je svedok bio prebačen po službenoj liniji u Bosnu) u Prijedoru. B. Kos će govoriti o ubistvima u Omarskoj. Prema ovom svedoku ta ubistva nisu počnili ni predstavnici MUP-a, niti vojnici. Takođe će biti data svedočenja o ubistvima koje su počinile paravojne formacije Slavka Ecimovića, koji je napao na Prijedor 30. maja 1992. godine.[4]

Boško Mandić će svedočiti o tome kako je policija u Prijedoru presrela tajni telegram ministarstva odbrane Bosne u kojoj se davalo naređenje za napad na JNA i Srbe.[5]On će takođe govoriti o incidentu u Hambarinu, napadu na Kozarac i druge gradove. Govoriće o Prijedoru kao primeru strategije i taktike ekstremističkih muslimanskih formacija. B. Mandić će svedočiti o tome da su prve paravojne formacije stvorili muslimani i Hrvati i da su upravo oni počinili zločin protiv srpskog civilnog stanovništva. Svedok će takođe svedočiti da nije bilo nikakvih državnih planova o iseljavanju stanovništva po etničkom principu. U krajnjem slučaju, tako nije bilo u Prijedoru.

Da Vas podsetimo:  ŠTRAJK! „PUPS je kriv za stanje u Pošti, ništa se ne menja“- kažu radnici

Svedok Radovan Glogovac govoriće o antisrpskoj propagandi u Zenici (u kojoj je pre rata živelo 27 hiljada Srba, a sada ih je ostalo svega tri), o početku vojnih dejstava u tom rejonu, o učešću više od hiljadu mudžahedina u ratu…

Na taj način je pred nama novi važan deo postupka, tokom koga će biti pružena svedočenja o realnoj, a ne fantastičnoj slici rata u BiH koju slika Haški tribunal evo već dvadeset i prvu godinu…

[1] Znam da je postojalo više naoružanih grupa samozvanih interventnih vodova u gradu Foči, i to su bili vodovi pod komandom ŽAGE, GOJKA, PERA, ĆOSA itd. policija je imala nekakav svoj interventni vod i nisu imali nikakve veze sa VRS, nego su samostalno funkcionisali… Kako nije bilo komande nad svim tim jedinicama ili grupama, svako je mogao u bilo kom trenutku, ukoliko bi bio “jači” ili “luđi”, da počini dela koja su meni advokati odbrane prethodno objasnili da su se desili u Foči, a vezano za incidente koji se stavljaju na teret generalu Mladiću. (Vidi izjave svedoka, Božidar Krnojelac) objasnilidasusedesiliuFoči, avezanozaincidentekojisestavljajunateretGen. Mladiću.

[2] Vidi pismena svedočenja svedoka: Ističem da je do dolaska Arkana 1995. godine u Sanskom Mostu bilo nekoliko naselja sa preko 1 000 stanovnika muslimanske i hrvatske nacionalnosti. To su bila naselja Poljak, Šehovac i naselja iza hotela uz obalu Sane. Sve što nije bilo dobro prema tim muslimanima i Hrvatima uradili su Arkan i njegovi ljudi, koji su tada inače hapsili srpsku vojsku, šišali ih do glave, oduzimali im dokumenta i na druge načine maltretirali.

[3] Vidi pismena svedočenja svedoka: Po jednoj smeni koja je trajala 15-tak dana imali smo u proseku po 10 mrtvih. Bilo je mnogo i ranjenih. Dešavalo se da u jedoj akciji bude preko 15 mrtvih. Situacija se menjala tokom trajanja rata. Pred kraj rata, naročito nakon uvođenja sankcija od strane SRJ, došli smo u stuaciju da u sanitetu nismo imali ni običnog zavoja. Ista situacija je bila i sa drugim potrebnim sredstvima u brigadi.

Da Vas podsetimo:  Vlast pravi psihopatsko društvo i psihopatsko pravosuđe

[4] Vidi pismena svedočenja svedoka: Ja sam čuo da su se u istražnom centru Omarska dogodila neka ubistva, ali koliko sam upoznat, to nisu počinila lica koja su tamo bila zadužena da sprovode istragu. To se ipak moglo dogoditi od lica koja su bila van kontrole MUP-a, a događanja bi se mogla dovesti u vezu sa događajima na ostalim ratištima i gradovima koje su pod kontrolom držale muslimansko-hrvatske snage i vršili ubistva i zlostavljanja srba (ovo je moj zaključak i moja procjena).

[5] Vidi pismena svedočenja svedoka: Policija u prijedoru je uhvatila telegrame Alije Delimustafića i Jerke Doke 8Ministarstva MUP i vojske BiH) koji su naredili napad na Srbe i JNA. Taj telegram je proizveo paniku i među policajcima i među građanima svih nacionalnosti u Prijedoru, te su JNA i srpsko rukovodstvo morale da reaguju i stave grad pod kontrolu kako ne bi došlo do rata, a pregovori sa SDA su nastavljeni (65 ter1 DOO176 IDOO111)

Aleksandar Mezjajev

FONDSK

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime