Neispunjena obećanja u prvih 100 dana

1
954

nova vladaOd 20 obećanja iz ekspozea predsednika Vlade Aleksandra Vučića, a čija realizacija je obećana u prvih 100 dana Vlade, 12 je neispunjeno, 5 ispunjeno, a jedno obećanje Istinomer je ocenio sa radi se na tome. Za dva obećanja nismo mogli da utvrdimo da li su realizovana.

Za razliku od prethodnog tročasovnog ekspozea 2014. godine kada je Aleksandar Vučić izneo precizan, jasan i sistematičan plan rada za prvih 100 dana vlade, u avgustovskom ekspozeu koji je trajao duplo duže – građani su ostali za to uskraćeni.

Tokom predstavljanja, za mnoge istorijskog programa nove vlade 9. avgusta 2016, premijer je bio dosta štedljiviji u davanju velikih političkih najava koje namerava da ostvari za prvih 100 dana.

A u toj skromnoj ponudi obećanja, više je reč o opštijim, nepreciznim izjavama na liniji administrativno – birokratskih fraza iz izveštaja ministarstava, nego merljivim najavama poput onih u ekspozeu 2014. kada je Vučić otkrio detaljan plan ekonomskog oporavka.

Takođe, dobar deo obećanja je usvajanje raznih strategija, koje se u Srbiji vrlo često ne poštuju. Ima i obećanja koja se odnose na ono što bi Vlada inače radila kao deo svog redovnog posla u ovo doba godine, kao što je donošenje fiskalne strategije za sledeću godinu.

Ako se pogledaju sva obećanja za prvih 100 dana vlade, daleko je više neuspunjenih, s tim da za neka Istinomer nije uspeo da utvrdi u kojoj su fazi realizacije.

Šta je premijer obećao?

“Završiti i potvrditi rezultate prvog talasa racionalizacije doslednim sprovođenjem odluka o maksimalnom broju zaposlenih, obezbeđivanjem praćenja i kontrole efekata racionalizacije na svim nivoima, preko unapređenog registra o zaposlenima u javnom sektoru.”

Prema rečima ministarke Brnabić, iz javnog sektora je otišlo 19.500 ljudi. Međutim, registrar zaposlenih na sajtu Ministarstva finansija ažuriran je poslednji put u julu 2015. tako da nema pouzdanog podatka o trenutnom broju zaposlenih. Odnosno, ne možemo da proverimo za koliko je manje ljudi u državnoj službi. Zato premijeru ocena radi se na tome.

Pripremiti otpuštanja u zdravstvu i obrazovanju na osnovu dubinskih analiza

“Pripremiti i sprovesti drugi talas racionalizacije u ključnim sektorima zdravstva i obrazovanja, kroz planove reorganizacije ovih sektora zasnovane na dubinskim funkcionalnim analizama”.

U dokumentu fiskalnog saveta iz novembra “Ocena fiskalnih kretanja i strukturnih reformi u 2016.“ ocenjuje se da se racionalizacija broja zaposlenih ne sprovodi u skladu sa najavama i planovima, kao i da reforme zdravstva i prosvete još nisu otpočele. Zato premijeru ocena ni započeto.

Usvajanje fisklane strategije 2017-2019

“Zadatak Vlade u prvih 100 dana je usvajanje fiskalne strategije za period 2017. – 2019. godina.”

Ministarstvo finansija poručuje da će Fiskalna strategija biti usvojena na vladi zajedno sa budžetom za 2017. godinu do početka decembra ove godine. Premijeru ocena neispunjeno.

Zakon o planskom sistemu

“Vlada će Narodnoj skupštini predložiti na usvajanje zakon o planskom sistemu koji predstavlja okvir za sve ukupno planiranje u Srbiji i stvaranje osnova za postizanje pune efikasnosti u integrisanju razvojnog planiranja i finansiranja kapitalnih investicija u nacionalno budžetski planski okvir.“

Zakon nije usvojen. Neispunjeno.

Analiza uticaja propisa na javnu potrošnju

“Izvršiće se analiza propisa koji su od uticaja na obim, uslove i namenu javne potrošnje u cilju racionalizacije iste.”

Istinomer nije utvrdio da li je analiza urađena.

Zakon o proceniteljima nekretnina

“Prva naredna mera koja uskoro sledi jeste donošenje zakona o uređenju profesije procenitelja vrednosti nepokretnosti. Nemojte da vam govorim kakve tu probleme imamo i kakve tu muke imamo i sa upravama prihoda na teritoriji pojedinih opština…Tako su nam jednu kasarnu u Negotinu procenili, nećete verovati na 19 miliona evra. Zamislite kasarnu, zidove procenjene na 19 miliona evra u Negotinu. To ne možete da dobijete u centru Beograda za bilo šta toliko novca ali eto, neko je tražio. Naravno da nismo ništa uradili, naravno da smo odbili potencijalnog investitora upravo zahvaljujući ovakvim zakonskim propisima koje nismo na vreme promenili.”

Da Vas podsetimo:  DIJANA PUTOVANJA ZAMENILA PUŠKOM I UNIFORMOM: Sve više devojaka se dobrovoljno prijavljuje za vojsku!

Premijer je veliku pažnju posvetio zakonu o uređenju profesije procenitelja koji u skladu sa evropskim direktivama definiše standarde i uvodi licencu za procenu vrednosti nekretnina. Zakon je tek 9. novembra 2016. usvojen na Vladi Srbije. Zato premijeru ocena neispunjeno.

Analiza poslovanja Fonda za razvoj, AOFI i Razvojne agencije Srbije

“Započećemo nezavisnu profesionalnu analizu poslovanja Fonda za razvoja, Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza i Razvojne agencije Srbije sa ciljem jasnog definisanja njihove uloge i unapređenja performansi. “

Ministarstvo privrede nas je uputilo na Ministarstvo finansija, zbog čega nije utvrđeno da li je analiza započeta.

Nastavićemo suzbijanje sive ekonomije

“Nastaviće se sa aktivnostima na suzbijanju sive ekonomije kontrolom lica koja obavljaju neregistrovanu delatnost. Kao što znate, mi to do sada nismo mogli da radimo.”

Novi zakon o inspekcijskom nadzoru iz 2015. omogućio je inspektorima da ulaze u neregistrovane objekte koji posluju u sivoj zoni. Prema podacima Ministarstva za državnu upravu, ukupan broj inspekcijskih nadzora ima tendenciju rasta od avgusta do oktobra. Ako pogledamo samo podatke o nadzoru neregistrovanih subjekata, onda se vidi da ih je u proseku bilo više od 1.000 svakog meseca, počev od avgusta kada je premijer predstavio ekspoze. Zato premijeru ocena ispunjeno.

265010540034058
Inspekcijski nadzor u 2016. / Izvor: Min.državne uprave

Uredba o realizaciji kapitalih projekata

“Mi smo do sada platili kamatama samo na nepovučena sredstva, a ugovorena sredstva, stotine miliona evra. Zato što svako, posebno pred izbore, da pokaže da je dobar ministar, on ugovara nove puteve, nove pruge, nove aerodrome, dogovara sve novo, a samo se izvor finansija ne poznaje. Tu smo imali situaciju prethodnih, koliko hoćete, godina. Onda se dogovorimo za kredit, sredstva ne povučemo, ali penale na ne povučena sredstva moramo da plaćamo, jer nikada nismo dovoljno dobro planirali i zato što se tome nismo posvetili“.

Za premijera je od značaja bilo donošenje uredba o sadržini, načinu pripreme i ocene kapitalnih projekata. Poenta ove uredbe je bolje i efikasnije upravljanje kapitalnim projektima kako bi se, između ostalog, izbeglo plaćanje penala za nepovlačenje novca. „Nacrt Uredbe je pripremljen i dostavljen resornim ministarstvima na mišljenje. U Memorandumu o ekonomskoj i finansijskoj politici sa MMF-om donošenje Uredbe ocenjeno je kao prioritetno sa rokom donošenja do 2. decembra 2016. godine“, kažu u Ministarstvu finansija. Premijeru ocena neispunjeno jer uredba nije doneta.

Novi zakon o suzbijanju porodičnog nasilja

“Zato će u septembru biti donet jedan novi zakon, zakon o suzbijanju porodičnog nasilja. On predviđa specijalizovanu policiju i tužilaštvo za borbu protiv ove pojave, kao što smo već rekli i najavili, osnažen centar za socijalni rad i posebnu koordinaciju državnih organa i ustanova.”
Neispunjeno. O zakonu se upravo raspravlja u Skupštini Srbije.

Novi zakon o finansiranju lokalne samouprave

“Usvojiti novi zakon o finansiranju lokalne samouprave radi otklanjanja fiskalne neravnoteže između centralnog i lokalnog nivoa vlasti.”

Zakon je usvojen 7. oktobra zbog čega premijeru ocena ispunjeno. Zakon predviđa da od ukupnih poreza na zarade koji se isplaćuju loklanim samoupravama umesto sadašnjih 80 odsto, gradovima ubuduće ostaje 77 odsto, a opštinama 74 odsto, dok će u Beogradu taj procenat biti 66 odsto, umesto dosadašnjih 70 odsto.

Da Vas podsetimo:  Svako deseto naselje u Srbiji nema dece

Novi poreski zakoni

“Biće izvršene izmene propisa koji bi trebalo da se realizuju istovremeno: porezi iz oblasti oporezivanja imovine, porezi za držanje i nošenje dobara, kao i donošenje zakona o naknadama… “

Neispunjeno

Nova strategija razvoja Uprave carine

“Doneće se i strategija razvoja Uprave carina za period 2016–2020. godine.”

Neispunjeno. Prema informacijama iz Uprave carina, Strategija je poslata u ministarstvo finansija, pa se očekuje da će nakon sprovođenja adekvatnog postupka biti usvojena.

Strategija razvoja finansijske kontrole u javnom sektoru

“Usvojićemo strategiju daljeg razvoja interne finansijske kontrole u javnom sektoru za period 2016–2020. godine”

Neispunjeno. Strategija se nalazi se u finalnoj fazi izrade tj. očekuje se dobijanje mišljenja svih relevatnih institucija, poručili su iz Ministarstva finansija.

Strategija protiv prevara sa novcem EU

“Strategija za suzbijanje nepravilnosti i prevara u postupanju s finansijskim sredstvima EU takođe će biti usvojena.”

Neispunjeno. Strategija je urađena i dostavljena Evropskoj kancelariji za borbu protiv prevara (tzv. OLAF) radi davanja mišljenja, navode u Ministarstvu finansija i dodaju da očekuju da će strategija biti doneta do kraja ove godine.

Proširićemo slobodne zone

“Kako bi se unapredili uslovi poslovanja i ostvarili dodatni preduslovi za privlačenje investicija, proširiće se područja slobodnih zona: Smederevo, Novi Sad, Šabac i Svilajnac.”

Verovali ili ne, ispunjeno pre ekspozea. Rešenje o davanju saglasnosti za proširenje područja Slobodne zone „Smederevo” Vlada je donela 13. juna 2016. Rešenje o davanju saglasnosti za proširenje područja Slobodne zone „Novi Sad” Vlada je donela 13. juna 2016. Rešenje o davanju saglasnosti za proširenje područja Slobodne zone „Novi Sad” doneto je 31. maja 2016. Rešenje o izmeni Rešenja o davanju saglasnosti za određivanje područja Slobodne zone „Svilajnac” Vlada je donela 5. oktobra 2016.

Objekti za Lir, Meitu i Hestil

“Započećemo sa izgradnjom objekata za potrebe kompanije „Lir“ u Slobodnoj zoni Novi Sad. Takođe, „Hestil“ u Smederevu, kineski „Meita industrijal“ u slobodnoj zoni Beograd.“

Premijer obećava nešto što je počelo da se gradi pre njegovog ekspozea zbog čega dobija ocenu neispunjeno. Na primer, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i pokrajinski premijer Igor Mirović su 25. jula položili vremensku kapsulu na već aktivnom gradilištu u zoni ”Sever 4”. Istine radi, Grad Novi Sad je 1. novembra predao novoizgrađenu halu u zakup kompaniji Lir.

Isti slučaj je i sa Meitom u Obrenovcu čija je izgradnja počela u aprilu 2016. Podsećamo da je Istinomer više puta pisao o ovoj investiciji zbog nivoa dodeljenih subvencija i kategoričkih tvrdnji gradskih vlasti da će kompanija zaposliti više radnika nego što piše u ugovoru.

Nastavak privatizacije Dunava, Komercijalne banke

“Nastaviće se aktivnosti na pripremi „Dunav osiguranja“ za privatizaciju, postupak privatizacije Komercijalne banke, kao i postupak reorganizacije i modernizacije Banke Poštanske štedionice, s ciljem da postane lider na domaćem bankarskom tržištu u poslovanju s građanima i preduzetnicima.”

Na pitanje dokle je stigla privatizacija ovih kompanija, Ministarstvo privrede nas je uputilo na Ministarstvo finansija. Podsećamo da je privatizacioni savetnik za Komercijalnu banku od avgusta 2015. investiciona kuća Nomura International plc, sa sedištem u Londonu.

Privatizacija državne kompanije Dunav osiguranje bila je premijerovo obećanje i u ekspozeu 2014. Nezvanično, Istinomer saznaje da se obe kompanije “izunutra” pripremaju za privatizaciju u smislu da se rade sistematizacije radnih mesta. Ispunjeno

Plan usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa EU

„Odmah po formiranju Vlade pripremićemo novi, detaljni plan usklađivanja nacionalnog zakonodavstva sa pravom EU. Ovaj dokument je poznat pod nazivom – Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina EU.“

Da Vas podsetimo:  BAKA PETRICA (98) SRUŠILA NEOBIČAN REKORD: Starica iz Kraljeva za godinu i po dana uradila ovo!

Vlada Srbije je 16. novembra, tik pred obeležavanje 100 dana rada, usvojila drugi revidirani Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije i zadužila Kancelariju za evropske integracije da tromesečno izveštava Vladu o njegovom sprovođenju, navode u Kancelariji za Istinomer. Premijeru ocena ispunjeno.

Veća minimalna cena rada

“Čim bude formirana nova Vlada, zalagaćemo se kao Vlada za uvećanje minimalne cene rada, koja je danas 121 dinar. Razgovaraćemo i s poslodavcima, da oni ne budu nezadovoljni, ali mi to možemo da učinimo bez obzira na to što imamo i deo korisnika državnog budžeta koji prima minimalne zarade”.

Istinomer je već premijeru dao ocenu ispunjeno.

Događaji koji su obeležili prvih 100 dana rada Vlade Srbije

U prvih sto dana rada Vlade, članovi kabineta sedam dana bili su u Nišu. Otvorili su 40 kilometara autoputa, a oružje nađeno blizu porodične kuće u Jajincima bila je jedna od glavnih tema za mnoge ministre.

Tokom zasedanja Vlade u Nišu, premijer i ministri obilazili su domaćinstva, fabrike i obećavali ‘’mnogo, mnogo, mnogo para za Niš’’. Tu radnu nedelju van Beograda obeležili su i sastanci sa ambasadorima 20 zemalja koji su takođe došli u Niš, sastanak sa predstavnicima Svetske banke, poslovni forum predstavnika Srbije i Albanije gde su se još jednom susreli srpski premijer i premijer Edi Rama. O svim obećanjima sa juga Istinomer je pisao ranije.

Informacije o nađenom oružju blizu porodične kuće u Jajincima pojavile su se u svim medijima u Srbiji i regionu, ali ni 20 dana od tog događaja nema odgovora šta se dogodilo, čije naoružanje i u koje svrhe je ostavjeno na tom mestu. Javnost ne zna odgovor na pitanje i da li će neko od ljudi koji se bave bezbednošću premijera biti sankcionisan. Neki od ministara su taj slučaj sagledali kao pokušaj atentata na predsednika Vlade.

Oko deset hiljada ‘’spontano okupljenih’’ građana pozdravilo je u Takovu otvaranje deonice Koridora 11 od Ljiga do Preljine. I tom prilikom je Vučić govorio o tome da će njegova Vlada izgraditi više puta od Tita. Direktor „Koridora Srbije“ Dmitar Đurović šleperom je „prevezao“ premijera Srbije kroz tunele „Šarani“ i „Savinac“, kako bi pokazali da tuneli visine 5,45 metara nisu niski, kao što je objavljeno u pojedinim medijima. Autoput od Ljiga do Preljine, dužine 40.3 kilometra izgrađen je za 4 i po godine, a koštao je oko 308 miliona evra.

Srbija je dobila i izveštaj Evropske komisije o napretku u pridruživanju EU. U tom dokumentu stoji da je Srbija posvećena strateškom cilju ulaska u EU sprovodeći ekonomske i političke reforme. Puno poštovanje slobode medija, borba protiv korupcije i pritisaka na pravosuđe oblasti su u kome Srbija nije dobro ocenjena. Poslanici Srpske radikalne stranke (SRS) reklamiranjem povrede poslovnika sprečavali su šefa delegacije EU u Srbiji Majkla Devenporta da predstavi izveštaj Evropske komisije. Radikali su se žalili da nisu dobili izveštaj na srpskom jeziku, već samo na engleskom, i naveli su da neće dozvoliti obraćanje Devenporta, tvrdeći da nema pravo da govori.

Nakon smrti dečaka iz Loznice, nakon preloma ruke, ministar zdravlja inicirao je kontrole po zdravstvenim ustanovama širom Srbije. Za to su zaduženi eminentni stručnjaci iz kliničkih centara i državni sekretari u Ministarstvu zdravlja, koji svakodnevno obilaze bolnice, domove zdravlja ali i kliničke centre. Za sada, epilog kontrola su smene 11 direktora bolnica, tri direktora domova zdravlja, i četiri direktora klinika u kliničkim centrima.

Istinomer

1 KOMENTAR

  1. Nije meni problem sto je ova vladajuca grupacija lazovska nego mi je zao pa i krivo sto je narod ponovo poverovao njihovim lazima i na izborima im dao svoj glas.

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime