Niko ne zna da li MUP uplaćuje doprinose za zaposlene

1
1909

Nijedan policajac u Srbiji ne može da proveri da li mu se redovno uplaćuje staž, a nijedna od nadležnih institucija kao što su Poreska uprava, PIO fond, Uprava za trezor i Državna revizorska institucija, ne poseduje čak ni podatak za koliko bi zaposlenih Ministarstvo unutrašnjih poslova uopšte trebalo da plati doprinose, otkriva Pištaljka.

Policija / Foto: pistaljka.rs

Iako nijedna od ovih institucija nema uvid u to da li MUP zaista redovno uplaćuje doprinose, sve do jedne spremne su da tvrde da se 9,7 milijardi dinara ili oko 80 miliona evra, koliko MUP godišnje dobija iz budžeta za doprinose, uplaćuje redovno i na vreme. I niko nema odgovor na pitanje zašto onda policajci ne mogu da imaju uvid u to koliko im je staža upisano, iako je to pravo zakonom garantovano.

Nekoliko uzbunjivača iz MUP-a, kojima je bio zabranjen uvid u sopstvenu evidenciju o stažu, javilo se Pištaljci jer su posumnjali da im se penzijsko osiguranje ne plaća redovno već da im se zbirno uplaćuje tek na kraju radnog veka. Posle šestomesečnog istraživanja, Pištaljka nije uspela da dobije dokaz o tome da se staž policajcima uplaćuje jer nijedna instutucija nije mogla takav dokaz da pruži.

Sumnje policajaca u Srbiji dodatno su pobudile i informacije iz Republike Srpske, gde su prošle godine mediji objavili da pripadnicima MUP RS nisu plaćeni doprinosi. Kada je Pištaljka tražila od Uprave za trezor, koja beleži sve transakcije iz budžeta Republike Srbije, da nam dostavi sve uplate MUP-a za doprinose za oktobar, novembar i decembar 2015. godine, dobili smo dokument u kom piše da je na kraju 2015. godine, kada bi trebalo da je novac potrošen, na računu MUP-a raspoloživo 8.961.485.705 milijardi dinara od 9.753.030.000 dinara koliko im je godišnje namenjeno iz budžeta za plaćanje doprinosa koji idu na teret poslodavca. Da bi rastumačila ove podatke Pištaljka je zatražila pomoć državnog revizora Cvetane Pršić, koja je izveštaj okarakterisala kao „nespretan“. U telefonskom razgovoru Pršić je rekla da izveštaj ne pokazuje tačne podatke, i da to nije dokaz da MUP ne plaća doprinose.

Problem je u tome što je Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju izuzeo MUP od obaveze da dostavlja podatke o uplati doprinosa Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje, pa tako policajci ne mogu kao svi drugi građani Srbije da provere staž u Fondu PIO.

Bivša ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički za Pištaljku je rekla da ne veruje da je moguće da MUP ne plaća doprinose, ali i da ne shvata zbog čega je MUP izuzetak od ostatka državne uprave. „Tu je problem što je sistematizacija radnih mesta u MUP-u tajna, a u uređenim zemljama MUP je deo državne uprave“, rekla je Udovički u telefonskom razgovoru.

Pištaljka je, da bi proverila uplate doprinosa MUP-a, kontaktirala sa sledećim institucijama:

MUP – tvrdi da su doprinosi plaćeni, dokaze o tome neće da dostavi zaposlenima, a broj radno angažovanih krije od javnosti

Poreska uprava – tvrdi da su doprinosi plaćeni za sve zaposlene, ali ne zna za koliko zaposlenih bi oni uopšte trebalo da se plate

Fond PIO – tvrdi da su doprinosi plaćeni, ali ne zna koliko je MUP godišnje uplatio za penzijsko osiguranje u 2015. godini.

Uprava za trezor – dostavili su izveštaj u kom piše da najveći deo novca za doprinose na kraju 2015. nije potrošen, već je na računu MUP-a

Državna revizorska institucija – tvrdi da su doprinosi plaćeni na osnovu obračuna plata za 24 ljudi, a u MUP-u je angažovano preko 40.000 osoba

Načelnica odeljenja za finansijsko-računovodstvene poslove i budžet Ministarstva unutrašnjih poslova Katarina Pavičić za Pištaljku je u telefonskom razgovoru rekla da to ministarstvo redovno plaća doprinose i da se to radi pomoću softvera „automatski“. Ona je takođe objasnila i da zaposleni u MUP-u mogu da provere koliko bi još trebalo da rade do penzije u kadrovskoj službi koja ove podatke daje „usmeno”. Ipak, po njenim rečima, zaposlenima u MUP-u ne daju se na uvid dokumenta o uplatama doprinosa, takozvani M-4 obrasci.

„Obrazac M-4 služi samo PIO fondu i to tek kada neko odlazi u penziju i ne vidim svrhu zašto bismo mi ove podatke davali zaposlenima. Ne sećam se ni da nam je to neko nekada tražio”, rekla je Pavičić u telefonskom razgovoru.

Da Pavičić ne govori istinu pokazuje dokument koji je Pištaljka dobila, a u kom piše da je ona makar jednom pitana za uplate doprinosa, ali i da ih zaposlenom nije dostavila. Naime, još prošle godine Pištaljci se obratilo nekoliko uzbunjivača iz MUP-a jer nisu mogli da provere uplate staža. Iako su ih i Fond PIO, Poreska uprava i MUP uveravali da je sve plaćeno, nijedna institucija nije htela da dostavi dokumente o uplatama. Jedan od nekoliko policajaca-uzbunjivača je i inspektor Uprave kriminalističke policije koji je Pištaljci dostavio papire o bezuspešnim pokušajima da sazna vrlo jednostavnu stvar – da li su mu plaćeni doprinosi. On je, između ostalog i od MUP-a tražio dokaze o tome, ali ih nije dobio.

„Doprinosi na zarade su uplaćeni, ali se isti prikazuju tek na kraju radnog veka (zbog tajnosti podataka), isključivo po zahtevu Republičkog fonda za penzijsko-invalidsko osiguranje”, piše u dopisu koji je primio uzbunjivač a koji je potpisala Katarina Pavičić.

Sa ovakvim odgovorom, MUP je uzbunjivaču dostavio i tabele sa iznosima navodno uplaćenih doprinosa za devet godina iako uzbunjivač u MUP-u radi 17 godina. U pismu je Pavičić objasnila da odeljenje za finansije i računovodstvo nema podatke o ostalim godinama jer tada uzbunjivač nije radio u Upravi kriminalističke policije, već u policijskim upravama Beograda i Niša „koje samostalno vrše obračun zarada za svoje zaposlene“.

Poreska uprava takođe nije pružila uzbunjivaču podatke o tome koliko novca je MUP do sada platio za njegov staž. U odgovoru su naveli da su posle kontrole ustanovili da su doprinosi od 2014. godine za uzbunjivača plaćeni, a da ne mogu da utvrde da li je i pre 2014. godine bilo uplata jer bi morali da otkriju njegov identitet.

Zato je Pištaljka zahtevala od Poreske uprave da nam dostavi koliko duga MUP ima za doprinose i koliko je novca za doprinose ova institucija uplatila. Poreska uprava oklevala je da nam odgovori sve dok Poverenik za informacije od javnog značaja nije naložio da nam dostavi te podatke. U odgovoru piše da MUP „nema dug na osnovu doprinosa za osnovno socijalno osiguranje”. Oni su nam takođe odgovorili da je MUP za sve doprinose (i one na teret poslodavca i one koji se isplaćuju iz zarade radnika) za sve zaposlene ukupno platio oko 17 milijardi dinara, ali na pitanje koliko radno angažovanih ima MUP dobili smo odgovor da „kadrovska struktura MUP-a nije predmet saznanja Poreske uprave”.

Nije jasno na osnovu čega Poreska uprava tvrdi da MUP nema dug za doprinose kada ne zna ni za koliko ljudi bi oni trebalo da se plate. O tome kada su poslednji put kontrolisali uplate doprinosa, Poreska uprava nije htela da Pištaljci dostavi podatke jer su oni, kako nam je rečeno, po zakonu tajna.

Broj zaposlenih u MUP-u Pištaljka je pokušala da sazna i u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, a oni su nam poručili da za taj podatak nisu nadležni i da odgovor potražimo u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

MUP nam je nekoliko meseci ranije odgovorio da je kod njih zaposleno „42.496 osoba, od toga je 29 na određeno vreme”. „U evidencijama ovog Ministarstva nije moguće izvršiti pretragu po broju osoba radno angažovanih po drugom pravnom osnovu“, piše u odgovoru MUP-a.

Na pitanje Pištaljka kako mogu da tvrde da su platili doprinose kada ne znaju ukupan broj radno angažovanih, iz MUP-a su odgovorili da se doprinosi plaćaju automatski i da će nam broj radno angažovanih „dostaviti naknadno”. Do objavljivanja ovog teksta taj podatak nam nije dostavljen.

Načelnica odeljenja za računovodstvo i finansije MUP-a Katarina Pavičić u telefonskom razgovoru rekla je da njeno odeljenje zna za koliko ljudi plaća doprinose. „Naš sistem je veoma veliki pa nema svaka služba sve podatke. Naše odeljenje zna koliko zaposlenih po ugovorima o privremenim i povremenim poslovima ima”, rekla je Pavičić, ali je odbila da Pištaljci taj podatak i dostavi. „Ako su vam rekli da će dostaviti naknadno, onda sačekajte”, rekla je Pavičić.

Bivša direktorka Poreske policije:

Ne bavim se više porezima na takav način

Pokušavajući da otkrijemo kako to Poreska uprava kontroliše MUP, Pištaljka je kontaktirala i bivšu direktorku Poreske policije Vesnu Aleksić koja nije želela da odgovara na pitanja Pištaljke. „Ne bavim se više porezima na takav način“, rekla je Aleksić u telefonskom razgovoru. Pištaljka je ranije pisala da se bivša direktorka Poreske policije Aleksić u vreme dok je bila na toj visokoj funkciji, zaposlila i na privatnom Pravnom fakultetu Univerziteta „Union“, za koji se sumnjalo da je utajio porez. Tada nam je objašnjeno da je ona posao dobila jer je stručnjak za poresko pravo.

Ona je objasnila da ta služba vrši obračun plata tako što svakog meseca dobije od kadrovske službe ažuriran spisak radno angažovanih, onda u njih upisuje broj radnih sati za svakog zaposlenog a kada sve podatke unese, lista se zaljučava i softver obračunava plate i doprinose. Obračunate plate kontroliše Poreska uprava i kada odobri – podaci se snimaju na disketu koja se nosi Upravi za trezor koja izvršava plaćanja.

Kada smo načelnicu Pavičić pitali da li Poreska uprava kontroliše i da li je novac uplaćen, a ne samo da li je dobro obračunat, ona je rekla: „To se sve radi automatski i sve radi softver. To je matematika. Poreska uprava ima formule po kojima vrši provere, nemoguće je da se isplati plata, a da se ne plate i doprinosi. Za to bi trebalo da postoji softver koji može da prevari tri druga softvera – MUP-a, Poreske uprave i Uprave za trezor”.

Uprava za trezor nije htela Pištaljci da objasni podatke iz „nespretnog“ izveštaja s početka teksta u kom piše da je novac na računu raspoloživ iako bi trebalo da bude potrošen. Načelnik odeljenja za obradu ličnih primanja LJiljana Drljača nam je međutim objasnila da se „sav novac nalazi na jedinstvenom računu budžeta s kog se s određenim pozivima na broj novac uplaćuje gde treba. Ukoliko se neki novac ne potroši za svrhu kako je predviđeno, trebalo bi da on ostaje na računu budžeta i da se koristi za sledeću godinu“.

Ona je takođe rekla da Uprava za trezor ne zna kako se isplaćuju plate u MUP-u jer tom organu Trezor ne obračunava plate. „Uprava za trezor po Zakonu o budžetskom sistemu obračunava plate za sve budžetske korisnike osim za MUP, Vojsku i bezbednosne agencije. Ovi organi sami rade obračun plata“, rekla je načelnica LJiljana Drljača.

Uprkos tome, Fond PIO nas je uputio na Upravu za trezor kada smo im tražili podatak o tome koliko im je MUP uplatio u 2015. godini za staž zaposlenih. „Doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje ne uplaćuju se Republičkom fondu PIO, već na uplatne račune Republike Srbije koje vodi Ministarstvo finansija – Uprava za trezor, pa je potrebno obratiti se tom organu radi dobijanja traženih informacija”, piše u dopisu Fonda PIO.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje tvrdi da oni nisu nadležni ni za evidentiranje staža za policajce ni za kontrolu plaćanja doprinosa. Iako zakon jeste izuzeo Ministarstvo unutrašnjih poslova i Bezbednosno-informativnu agenciju od obaveze dostavljanja uplata Fondu PIO i dozvolio im da samostalno vode evidencije, zakon je takođe propisao da Fond treba da kontroliše ove evidencije. „Fond kontrolu podataka unetih u matičnu evidenciju vrši prilikom preuzimanja prijave M4 za radnike MUP-a“, piše u odgovoru PIO fonda. U odgovoru piše i da se M4 obrasci preuzimaju tek kad radnici MUP-a odlaze u penziju.

U Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje takođe su nam rekli da zaposleni u MUP-u uplate staža mogu da provere u Poreskoj upravi i u samom ministarstvu. Uzbunjivači koji su se javili Pištaljci to nisu uspeli ni kada su se obratili ovim institucijama.

I dok je provera MUP-ovih uplata staža nemoguća i za zaposlene u ovom ministarstvu i za javnost – Državna revizorska institucija tvrdi da je sa plaćanjem sve u redu. DRI je pre četiri godine kontrolisala kasu MUP-a i tada ustanovila da je plaćanje doprinosa „pravilno iskazano” na osnovu kontrole obračuna i isplate plata u 24 slučaja.

U MUP-u radi više od 40.000 ljudi.

Sve fotografije preuzete sa Instragram naloga Ministarstva unutrašnjih poslova

Snežana Đurić

pistaljka.rs

1 KOMENTAR

  1. Ovde nešto nije u redu. Najpre svaki zaposleni ima pravo da , sa ličnom kartom, u PIO fondu dobije svoj listing sa uplatama doprinosa. Sama sam to radila nekoliko puta. Ako je uplaćivano to će biti evidentrano na listiću koji ste dobili. Ako nekog perioda nema znači da za taj period nije uplaćivano. Uplata doprinosa od strane poslodavca je zakonska obaveza i kao takva ne može biti tajna ( znate kako je podeljeno za PIO se uplaćuje deo na teret poslodavca 12% od bruto zarade i deo na teret radnika od 14% od bruto iznosa zarade, ukupno 26% bruto zarade ide na PIO). Znači tu ne može biti tajni. Svaki zaposleni , u skladu sa zakonom ,dobija i platni listić (za obračunski period, najčešće mesec)na kome je obračun zarade sa istknutim sumama za obaveze poreza i doprinosa . Iznos sa platnog listića za PIO bi trebao biti i na listingu PIA. Ako toga nema, tužite državu.

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime