O zapadnim sankcijama protiv Rusije

0
906

russian-bear_sanctions1

1. Unutrašnja destabilizacija sa ciljem rušenja predsednika Putina,

2. Povećanje pritiska na ruske tajkune da se angažuju na rušenju Putina,

3. Dalje uvlačenje EU, pre svega Nemačke u sukobe sa Rusijom, koji direktno štete interesima EU-Nemačke,

4. Držanje tenzije sa pretnjom vojnom eskalacijom, kako bi se obezbedili i ubuduće enormni vojno-industrijski budžeti u SAD,

5. Homogenizacija zapadnih zemalja oko SAD.

Ukratko ćemo razmotriti pitanje odnosa sankcija i neizbežnih kontra-sankcija na „ruske tajkune“ i „krupni kapital Nemačke“.

Ruski tajkuni kontrolišu delove privrednog sistema Rusije kojima bi, sa stanovišta najšireg društvenog interesa, bolje i uspešnije upravljala država: deo finansijskog sektora i razne oblasti prerađivačke industrije. Odatle sledi da bi pritisak SAD na tajkune, da se uključe u politički proces rušenja Putina, mogao biti izvanredna prilika Rusiji da se oslobodi parazitskog balasta tajkuna u veoma važnim sektorima svog privrednog sistema.

Toga su naravno tajkuni svesni i postupaće veoma oprezno, znajući da će prvi petlovi sigurno završiti u supi, a ako cela akcija bude neuspešna, a danas izgleda da će biti neuspešna, najveći broj njih se uopšte neće ni upustiti u tu avanturu, bez obzira na finansijske gubitke zbog sankcija koje ih mogu pogoditi. Slaba je njima uteha što je arbitraža u Hagu odlučila da se ono što se opljačka ne sme vratiti građanima Rusije (obavezana je Rusija da plati 50 milijardi USD akcionarima JUKOS-a), pošto oni svoju subinu vide u Hodorkovskom i to sa punom svešću da je to sudbina koju bi mogli podeliti – u najboljem slučaju.

Na drugoj strani, kontra-sankcije koje Rusija iznuđeno može primeniti neposredno ugrožavaju poslovanje realnog sektora privrede EU, pre svega Nemačke. Takakv udarac bi doveo krupni kapital Nemačke u poziciju da gubi tržišnu utakmicu sa konkurentima na svetskom nivou, pre svaga Japanom, SAD i Kinom. U drugom koraku, posrtanje giganata realnog sektora Nemačke ugrozilo bi bankarsko poslovanje, poremetilo tržište rada povećanjem nezaposlenosti i vodilo padu životnog standarda.

Da Vas podsetimo:  Aforizmi

Ukratko geopolitička igra SAD „sankcije-kontrasankcije“ potpuno je neprihvatljiva za krupni kapital Nemačke. NJihovi predstavnici već iskazuju otvoreno protivljenje ovakvoj politici, a sledeći krug sankcija bi ih doveo u otvoreni sukob sa vladajućim političkim strukturama. To istovremeno znači da u slučaju novog „paketa sankcija“ Rusija treba da odgovori vrlo oštrim protiv-merama. U toj situaciji jedina greška bi bila odgovoriti neodgovarajuće blago, a nema nikakvih problema ako se u oštrini malo pretera.

Odatle su moguća samo dva puta: ili će glavne partije Nemačke, demohrišćani i socijaldemokrate (ili makar jedna od njih) zaštititi interes krupnog kapitala u Nemačkoj ili će krupni kapital napraviti partiju koja će zastupati njegove interese. Naravno moguće su i kombinacije ova dva raspleta.

Nije moguće u bilo kojoj zemlji zapadne demokratije da krupni kapital nema značajan uticaj na politiku zemlje, a to bi upravo bila pozicija krupnog kapitala u Nemačkoj u slučaju daljeg „ratovanja“ sankcijama.

Prethodnoj analizi treba dodati da u Rusiji na strani tajkuna među građanima nema saboraca, a na strani krupnog kapitala u Nemačkoj, po pitanju da nikakve sankcije Rusiji ne treba uvoditi, stoji ubedljiva većina građana Nemačke.

Posledica koju možemo predvideti je da će politička situacija, u scenariju daljih zaoštravanja, voditi bržoj destabilizaciji Nemačke nego Rusije. Paradoksalno, ovo ludilo politike SAD može biti osnova uspostavljanja trajnije stabilizacije međunarodne politike u odnosima EU i Rusije. Izlaz za destabilizovanu Nemačku bi bio samo uspostavljanje trajnih dobrih odnosa sa Rusijom.

Kako sve navedeno u svojim analizama imaju sasvim sigurno i zadužene službe SAD, realno je predvideti da oni paralelno pripremaju ekstremne poteze za trenutak u kome bi unutrašnji pritisak u Nemačkoj tu zemlju počeo da vraća sopstvenim interesima. Ono što bi SAD najviše odgovaralo bio bi uspešni atentat na Putina.

Da Vas podsetimo:  A F O R I Z M I

U susret događajima, pored bezbednosnih pitanja o kojima službe Rusije sigurno vode računa, važno je odlučno zaustaviti „finansijsko krvarenje“ kako bi se sprečili socijalni potresi uzrokovani potezima SAD (to treba uraditi i nezavisno od trenutne tenzije, ali je u sukobu ovo hitan posao) i proširiti „lepezu“ novih lidera na različitim nivoima koji bi pokazali da politika Rusije ne zavisi od sposobnosti jednog čoveka.

Sve drugo, ma koliko bilo bolno, već na kraći rok od 1 do 3 godine, ide na ruku dugoročnim interesima Rusije. Mi bi rekli „ko drugome jamu kopa, sam u nju pada“.

Branko Pavlović

FONDSK

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime