Obaranje F-117A: prekrajanje istorije (15)

2
2388

Vojni vrh na čelu prevare – 15. Deo

general-potpukovnik Jovica Draganić  

Zamenik načelnika Generalštaba stručni recenzent knjige “Pad noćnog sokola”

Korak po korak analizirajući izjave aktera događaja i zaključke autora knjige dođosmo i do stručnog recenzenta, general-potpukovnika Jovice Draganića, tadašnjeg  zamenika načelnika Generalštaba. Kao raketaš napisao je i potpisao recenziju za knjigu imenom i prezimenom, činom i formacijskom dužnošću. Knjigu koja predstavlja falsifikat istorijskog događaja obaranja F-117A. U istoriji će zajedno sa autorom biti upisan kao prevarant i oficir visokog ranga koji demantuje vojna dokumenta, komandu 3.rd PVO i 250.rbr PVO,Korpus PVO i komandu  RV i PVO, sam sebe i svoja autorska dela. Kad nestanemo sa životne scene u biološkom smislu budući istraživači događaja proučavaće i izučavati zvanična vojna dokumenta,foto zapise i druge spise. Čitaće rukom pisane zapise pa i moj ratni dnevnik „SMENA“vođen iz dana u dan za vreme NATO agresije 1999.godine u službenoj radnoj beležnici.  Pratiće dešavanja bez lakiranja ne samo iz 3.rd PVO kao najpoznatije raketne jedinice koja je prva u istoriji ratovanja oborila stelt avion već i šire. Saznaće za sve javašluke,propuste,uspavanost i lične interese predpostavljene komande. Otkriće prevarante i nazvati ih pravim imenom. Danas i dok god živimo svojim uspehom smetaćemo neuspešnima. Jedan od neuspešnih je i general-potpukovnik Jovica Draganić koji se spletkama, vezama i bolesnom ambicijom vinuo do najviših činova i privilegija. Šta kaže nedostojni čina i funkcije u svojoj recenziji od 23.juna 2016.godine?

Citiram:

…str.358 …”Podstaknut dugogodišnjim nesporazumima među akterima ovog istorijskog događaja i spornim “čitanjima” i tumačenjima uloge pojedinih aktera,pukovnik Golubović se poslužio netipičnim,ali veoma zahvalnim istraživačkim pristupom: sabrao je izjave svih aktera tog događaja,autorizovao ih i ponudio čitaocu na prosuđivanje,kombinujući ih sa svim ostalim dostupnim podacima”

Prilog br.1.- Jovica Draganic str. 358

…str.359…”Šta se uočava iz autorove,gotovo filigrantske analize obaranja nevidljivog F-117A…Vraćajući se na jedno od pitanja koja su inicirala autorovo istraživanje,čitalac jasno stiče sliku o hijerarhiji odnosa unutar kabine iz koje se rukovodi gađanjem i obaranjem “nevidljivog”. Na taj način otpadaju sve dileme koje su u javnosti podstakli pojedini pripadnici (tekst se nastavlja na 360-tu stranicu) diviziona,često naknadno rukovođeni sujetom,željom za unapređenjem,rešavanjem statusnih i drugih pitanja”…

Prilog br.2.- Jovica Draganic str. 359

Prilog br.3.- Jovica Draganic str. 360

…str.361…”uočava se da je jedan od aktera različitih pogleda na događaj od 27.marta,prisutan i u ovom događaju sada kao rukovalac gađanja.Da li ova činjenica može delimično da objasni ubeđenje da je oboreno “nešto”što bi moglo da bude ništa drugo nego još jedan “nevidljivi” ovog puta bombarder B-2? Da li je ambicija i ovde zasenila realnost?…

Prilog br.4.- Jovica Draganic str. 361

…str.362… ”On (autor) samo usmerava priču i daje složene zaključke,ali bez pretencioznosti. Knjiga se čita kao uzbudljivo ratno štivo,kao detaljna rekonstrukcija događaja na bazi izjava više aktera,kao stručno štivo,ponekad razumljivo samo ljudima iz “raketaške branše. Ali i kao i,istoriografsko delo jer daje istorijske činjenice i ocene,sučeljavajući relevantne izvore. Smatramo da će knjiga privući pažnju i stručne i šire javnosti i tako opravdati veliki autorov trud uložen u nastanak ovog briljantnog dela. Nismo sigurni da će baš svi akteri događaja biti složni u potvrdi istorijske slike koja nastaje kada se zaklope korice ove knjige…”

Da Vas podsetimo:  Srbija ima najstariju vojsku u Evropi. Čak ruski vrapci znaju da naša municija i granate završavaju u Ukrajini

Prilog br.5.- Jovica Draganic str. 362

U dosadašnjih 14 nastavaka čitalac je imao priliku da se uveri da se izjave aktera događaja kao i zaključci autora knige  ne podudaraju sa zvaničnim vojnim dokumentima i drugim dostupnim podacima. Projekat je naručen, površno i laički izveden. Autor je pristupio pisanju knjige na osnovu ideje i po  naređenju vojnog vrha,a ne zbog sukoba među akterima. Sukoba nije bilo osim demantija laži bivšeg komandanta 3.rd PVO Dani Zoltana. Laži o modifikaciji raketnog sistema  kojima je prevario domaću i međunarodnu javnost. Obesmislio podvig borbene posluge i dao alibi američkoj vazduhoplovnoj industriji. Deo borbene posluge (nas petorica od devetorice) se 2013 godine posle snimljenog dokumentarnog filma “Drugi susret” i bratimljenja Danija sa pilotom koga smo oborili distancirao od zajedničkih proslava dana obaranja F-117A u organizaciji 250.rbr PVO. Sve ovo je smetalo vojsci i umesto da demantuje,  osudi ponašanje i laži Dani Zoltana okrenuli su se protiv nas koji smo laži osudili. Kao najstariji po činu i po njihovom mišljenju nosilac bojkota trebao sam biti kažnjen. Osmišljen je način i kako: izbačen sam iz borbene posluge,napravljen kukavicom i paničarom. Laici su obesmislili moje komande za vreme obaranja. Komande prvi put primenjene i na osnovu kojih je promenjeno Pravilo gađanja. Zato imamo LAŽNE,  DIRIGOVANE  i  DOGOVORNE  izjave aktera koji su sami sebe u više navrata demantovali. Ostaje nepoznato zašto su se penzionisane starešine opredelili da žive u spoznaji da su lažno svedočili. Siguran sam da postoji kosmička ravnoteža koja postavlja stvari tamo gde im je i mesto. Koliko je zastranio Draganić vidno je što  autorove zaključke implementira meni na stranici 361 recenzije povodom gađanja 20-tog maja kada sam bio  rukovaoc gađanja. Trebao je samo sliku da mi stavi jer je iz teksta jasno o kome se radi. Tu noć kapetan Vučković  koji je radio za potrebe brigade na radaru P-12 izvestio je operativni centar 250.rbr PVO da je avion nestao na 110-om kilometru od položaja 3.rd PVO na koga je pucano iz sela Bečmen.U svojoj izjavi za knjigu povodom tog događaja nisam ni jednu reč rekao niti prognozirao o kom se avionu radi. To poglavlje pod naslovom “Gađanje pod velom tajne” je autorova ideja i sa tim nemam ništa.

Sa ove distance mogu da kažem da sam tek 19.juna 1999.godine u Pećincima, od generala Petrovića ratnog komandanta korpusa PVO zvanično saznao koji avion je pogođen 20.maja.Tada mi je rekao mesto i vreme pada u Spačvanskim šumama u 00.23 samo 12 minuta posle našeg pogodka. Na analizi borbenih dejstava u komandi 250.rbr PVO održanoj 20.jula 1999.godine  avion B-2A  je priznat 3.rd PVO  kao zvanično oboren.

Da Vas podsetimo:  Niko ne zna koliko nas ima u dijaspori: Procene se kreću od 800.000 do pet miliona

Prilog br.6.-Akt o obaranju B-2A

Lako uočljivu prevaru, nazvati detaljnom rekonstrukcijom događaja,uzbudljivim ratnim i stručnim štivom,istorijografskim i briljantnim delom,filigrantskom analizom može samo idiot. Ovo nije prva prevara i falsifikt Jovice Draganića. Kao jedan od autora zvanične monografije 250.rbr PVO izdate 2007 godine citira moj ratni dnevnik “Smena” koji je izašao iz štampe 2009.godine. Dakle pune dve godine ranije. Bez pitanja, mog odobrenja i saglasnosti,na način kako to nije zapisano. Svako ko se bavi izdavaštvom zna da prilikom citiranja, stavljen ili izostavljen zarez može da promeni smisao teksta. Na taj način je prekršio zakon o autorskim pravima. U istoj momongrafiji umesto fotografije borbene posluge koja je oborila F-117A objavljena je neka druga fotografija. Ne pitajući me brigade je izradila sertifikat oborenog aviona u kome se takođe tendenciozno i pogrešno citira moj ratni dnevnik. Sertifikat koji je deljen bez znanja borbene posluge. Kad smo ga i mi tražili ja sam dobio sertifikat broj 424 bez potpisa,pečata vojne pošte ili formacijskog naziva jedinice i propratnog teksta da nam se dodeljuje kao članovima borbene posluge.Valjda je bilo logično da prvih devet brojeva sertifikata dobiju oni koji su oborili avion. U to vreme Draganić je bio komandant 250 raketne brigade PVO.

Prilog br.7.-Monografija 250.rbr PVO

Prilog br.8.- Ratni dnevnik Smena

Prilog br.9.- Navodna fotografija borbene posluge koja je oborila F-117A

Prilog br.10.-Fotografija borbene posluge koja je oborila F-117A

Ko je general-potpukovnik Jovica Draganić?

Prilog br.11.- biografija Draganića

Na prvi pogled vrlo impozantna vojnička karijera,od vodnika do generala, od operatora u odeljenju u bateriji za vođenje raketa  do zamenika načelnika Generalštaba. Ima puno šupljina u toj karijeri i kako se dolazilo do čina i položaja. Analizirajući godine provedene u jednom činu i unapređenje u viši čin lako se dolazi do brojčanih vrednosti službenih ocena koje nisu bile uvek naročito se ističe. Pa šta je to onda preporučilo Draganića da se nađe na listi za ubrzano vođenje u službi,a što nisu imali drugi oficiri? Da li je to rođeni ujak direktor vazduhoplovnog zavoda “Moma Stanojlović” ili prvi komšija general-potpukovnik Mladen Karanović nekadašnji  komandant 250.rbr PVO?  Ili ima još nešto što zna ili treba da istraži Draganić? Čin kapetana I klase je nosio dve godine  od 1992-1994 očito mimo zakona. Ko je to i zašto omogućio? Kako je moguće da mu PRVA komandna dužnost u raketnom divizionu bude komandant diviziona bez ikakvog iskustva u radu sa ljudima. Svi drugi oficiri morali su da prođu dužnosti od komandira odeljenja, komandira voda,  komandira baterije za vođenje raketa ili raketne baterije, preko zamenika komandanta do komandanta. Zašto je sa tehničke linije prebačen na komandnu? Odgovor je vrlo prost. Brže se napreduje u službi.

Iz rata 1999.godine je izašao bez tehnike i raketnog diviziona,imao mrtvih i ranjenih u borbenoj posluzi,dvaput pogođen,bez ikakvih ratnih rezultata. Za vreme rata jedinicama brigade je kružio akt sadržaja da će jedino merilo za dalje vođenje u službi biti ratni rezultati u borbenim dejstvima. Čim je rat stao karijera se nesmetano produžila bez obzira na ratni neuspeh. Očito nije bilo smetnji za dalje napredovanje. Kad već nema jedinicu i tehniku postavljen je za načelnika štaba ujedno zamenika komandanta 250.rbr PVO. Već 2001 godine biće vanredno unapređen u čin pukovnika. Tako se kadrira u vojsci, simpatijama,rodbinskim vezama i  ličnim interesima. Kao da je to privatna vojska i nečija prćija.

Da Vas podsetimo:  Jugosloveni: naziv za bezdušne Srbe 21. veka

I karta obrazovanja je na visokom nivou. Kada se pogleda vreme provedeno na školovanju postavlja se jedno jednostavno pitanje. Šta je on naučio i primenio u praksi za vreme rata kada sva znanja dolaze do izražaja? Ko je radio njegov posao za vreme školovanja i šta je država imala od njega. Očito su nezaslužena karijera,ambicija i lična korist rezultat njegovih škola.

Postoji dosta dokaznog materijala da je znao sastav borbene posluge koja je oborila f-117a kao i ko i šta komanduje za vreme obaranja. Samo čovek bez morala,sa ozbiljnim zdravstvenim problemima ili vođen interesom može da negira sam sebe i svoja autorska dela.

  1. Kao načelnik štaba i zamenik komandanta 250.rbr PVO zajedno sa tadašnjim komandantom brigade pukovnikom Draganom Stankovićem, bio je stručni savetnik dokumentarnog filma povodom 40.godina postojanja 250.rbr PVO iz 2002.godine. U filmu se nabraja sastav borbene posluge koja je oborila F-117A. Boris Stoimenov se ne pominje,ali zato sada u knjizi “Pad noćnog sokola“ sedi na mom radnom mestu.Tako je izvedena prevara po pitanju sastava borbene posluge.

  1. Autor je zvanične monografije 250.rbr PVO iz 2007.godine u kojoj citira moj ratni dnevnik “Smena”.Nabraja sastav borbene posluge koja je oborila avion kao i ko komanduje borbenim radom.Nigde nema majora Borisa Stoimenova.
  2. Isto to napisano je i u sledeća dva njegova autorska dela:
  • Vazdušni rat nad Srbijom 1999.godine izdanje 2010.godine
  • Vazdušni rat nad Srbijom 1999.godine-drugo dopunjeno i izmenjeno izdanje iz 2013.godine

Dakle kao autor više dela znao je sastav borbene posluge i način komandovanja borbenim radom u noći 27.marta 1999.godine. Kao stručni recenzent knige “Pad noćnog sokola” to je “zaboravio”

Prepuštam čitaocu da formira mišljenje o general-potpukovniku Jovici Draganiću bivšem zameniku načelnika Generalštaba. Ono što ja mogu da kažem jeste :

SRAM TE BILO DRAGANIĆU ! OSRAMOTIO SI UNIFORMU, ČIN I POLOŽAJ!!!

Đorđe Aničić

_______________

Obaranje F-117A: prekrajanje istorije (1)

Obaranje F-117A: prekrajanje istorije (2)

Obaranje F-117A: prekrajanje istorije (3)

Obaranje F-117A: prekrajanje istorije (4)

Obaranje F-117A: prekrajanje istorije (5)

Obaranje F-117A: prekrajanje istorije (6)

Obaranje F-117A: prekrajanje istorije (7)

Obaranje F-117A: prekrajanje istorije (8)

Obaranje F-117A: prekrajanje istorije (9)

Obaranje F-117A: prekrajanje istorije (10)

Obaranje F-117A: prekrajanje istorije (11)

Obaranje F-117A: prekrajanje istorije (12)

Obaranje F-117A: prekrajanje istorije (13)

Obaranje F-117A: prekrajanje istorije (14)

Raniji tekstovi na istu temu:

Knjiga „Pad noćnog sokola” je falsifikat

Promocija ratnog dnevnika

2 KOMENTARA

  1. Црни Грујо па видиш ли б… да је акт саставио Дани Золтан. Командант који као и ти нема појима о радним местима у станици за вођење ракета.

  2. Црни Ђорђе сам себи дајеш аутогол!!! Ширем аудиторију приказом предлога стимулативних мера за признато обарање авиона Б2 , јасно признајеш да си био Помоћник руковаоца гађања за рад са ИРЗ, јер си како тврдиш био на тој столици. Прави ПРГ са ингеренцијама у борбрном раду је био птпоручник НИКОЛИЋ , при обарању Ф 117А , а не ти … како твдиш сво време свог кукумакања. Истина ипак исплива на видело.

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime