Obaranje F-117A: prekrajanje istorije (5)

0
2711
Fotografija dela borbene posluge (prvi na fotografiji  je oficir vođenja,u sredini operator praćenja po F2  i na čelu rukovalac gađanja

Vojni vrh na čelu prevare – 5. Deo

Od majstora mehaničara do Zamenika Načelnika Generalštaba

Knjiga “Pad noćnog sokola” trebala je da posluži isključivo u cilju afirmacije uspeha bivšeg 3.rd PVO ,250.rbr PVO, Vojske Srbije i Ministarstva odbrane. Izdavač knjige je Medija centar “Odbrana”,autor pukovnik Slaviša Golubović zaposlen u vojnoobaveštajnoj agenciji Ministarstva Odbrane. Stručni recenzent knjige je Jovica Draganić,penzionisani general-potpukovnik,bivši zamenik načelnika Generalštaba Vojske Srbije.

Ja sam ratni zamenik komandanta 3.rd PVO,potpukovnik Đorđe Aničić, jedini oficir u komandi diviziona sa raketnog sistema S-125M1 „NEVA. Ostali su sa drugih raketnih sistema i nisu poznavali raketnu tehniku. Kao član borbene posluge koja je oborila F-117A jedini nisam unapređen u viši čin,sa odličnom ratnom ocenom koga je odlikovao predsednik Republike Srbije ratnim odlikovanjem. Oficir čija je jedinica ratovala svih 78 dana rata,imala uspeha na ratištu (oborila F-117A i F-16CG sa materijalnim dokazima) i donela orden Narodnog Heroja 250.rbr PVO. Kao rukovaoc gađanja proveo sam preko 750 sati na borbenom dežurstvu u stanici za vođenje raketa u borbi sa NATO avijacijom u vazduhu. Posle rata mimo Zakona o Vojsci smenjen sam sa dužnosti i postavljen na formacijsko mesto nižeg čina. Skinut sam sa spiska za školovanje ratnih oficira. Ko se to i zašto igrao sa oficirom? Država me kaznili što sam je branio!

А onda 17,5 godina posle rata doživeo sam novo poniženje. U knjizi je falsifikovan:

 1. Moj popodnevni rad 27marta 1999.godine
 2. Proglašen sam neodgovornim i stavljan na mesta gde uopšte nisam bio;
 3. Moje ideje i radnje koje sam preduzimao pripisivane su drugim licima;
 4. Negirana su ratna vojna dokumenta i izveštaji;
 5. Kao rukovalac gađanja proglašen sam drugim pomoćnikom rukovaoca gađanja koji ne postoji u Uputstvu za borbeni rad,što znači da nisam član borbene posluge koja je oborila Stelt;
 6. Prekrojen je tok borbenog rada prilikom obaranja F-117A.

Pođimo redom: TREĆA prevara:  Falsifikovanje sastava borbene posluge koja je oborila stelt F-117A? Šta kaže knjiga,a šta zvanična dokumenta?

U nastavku 3 i 4 do detalja je objašnjen sastav borbene posluge na osnovu Uputstva za borbeni rad i ko je sačinjava po radnim mestima. Takođe na osnovu vojnih dokumenata i ratnog izdanja “Vojska” čitaoc je imao priliku da vidi imena borbene posluge koja je oborila F-117A. Da ponovim:

 1. Dani Zoltan-rukovalac gađanja (RG)
 2. Đorđe Aničić-pomoćnik rukovaoca gađanja (PRG)
 3. Darko Nikolić-komandir baterije (KB) (oficir osposobljen za to radno mesto)
 4. Senad Muminović-oficir za vođenje raketa (OVR)
 5. Dejan Tiosavljević-operator ručnog praćenja po F-1 (ORP-F1)
 6. Dragan Matić-operator ručnog praćenja po F-2 (ORP-F2)

Dakle Boris Stoimenov nije član borbene posluge koja je oborila F-117A,a ponajmanje pomoćnik rukovaoca gađanja za vreme borbenog rada,kako tvrdi autor knjige.

Na narednim stranicama čitalac će saznati da li su izjave učesnika obaranja date i potpisane u knjizi saglasne sa sadržajem vojnih dokumenata ili se razlikuju. Ako se izjave razlikuju i nisu saglasne sa dokumentima iz ratnog perioda znači da su lažne bez obzira da li se radi o zaboravnosti,zluradosti ili nameri davaoca izjava.

Da Vas podsetimo:  Izmene Zakona o parničnom postupku – gubitak i za građane i za pravosuđe

Prilog br.1.-Šema radnih mesta u stanici za vođenje raketa

Na osnovu šeme razmeštaja radnih mesta u stanici za vođenje raketa jasno se vidi da neko ko  nema radno mesto,tj.stolicu na kojoj sedi,jedino može da stoji između oficira za vođenje raketa i komandira baterije..Na tom mestu uvek je stajao oficir iz predpostavljene komande koji je kontrolisao ispravnost raketne tehnike po skraćenoj i proširenoj kontroli funnkcionisanja stanice.Upravo tu je za vreme borbenog rada stajao major Boris Stoimenov. Na platformi gde su rukovaoc gađanja i pomoćnik rukovaoca nema mesta za trećeg čoveka. Stolice na slici su prikazane u smeru kako su sedeli članovi borbene posluge za vreme obaranja F-117A.

Pođimo redom:.

 1. Dani Zoltan komandant 3.rd PVO u svojoj izjavi na stranici 62 knjige kaže.

Citiram:”…Boris se pomera sasvim unazad do vrata,a Đorđe stoji iza mojih leđa u pognutom položaju,jer je prostor nizak i preko mog ramena ukazuje mi rukom na ciljeve na ekranu…”

Prilog br.2.- Izjava Dani Zoltana strana 62

Prilog br.3.-fotografija rukovaoca gađanja i PRG

Prvi oficir na slici je pomoćnik rukovaoca gađanja i sedi na samim ulaznim vratima. Gde se to mogao pomeriti Boris da bih ja stao ispred njega,a iza leđa Dani Zoltana? Potpuno nemoguće. Dani Zoltan je sedeo leđima okrenut blokovima za upravljanje radom lansirnih rampi,a ne pomoćniku rukovaoca gađanja kao što izjavljuje.

Malo dalje u knjizi na stranici 65 Dani Zoltan me stavlja na sasvim drugo mesto.

Citiram: “…Đorđe u tom trenutku,stojeći pored mene na stepeniku između VIKO-a i operatora po F-2 …”

Prilog br.4.- Izjava Dani Zoltana strana 65

Prilog br.5.-fotografija dela borbene posluge (prvi na fotografiji  je oficir vođenja,u sredini operator praćenja po F2  i na čelu rukovaoc gađanja)

I ovde je potpuno odsustvo poznavanja dimenzije prostora gde sedi rukovaoc gađanja i radnog mesta operatora ručnog praćenja po F-2. Tu niko ne može da stoji,a i da može nalazio bi se između rukovaoca gađanja i ostatka borbene posluge kojom komanduje što je potpuno besmisleno. Na šta bi ličio taj borbeni rad i ko bi se to sa kim dovikivao da bi razumeo komande i  izveštaje?

Ali tu nije kraj mešetarenju. Isti čovek me stavlja i na treće mesto u svojoj izjavi na saslušanju.

Tuženi Dani Zoltan, od oca Đerđa,rođen 23.07.1956.god.u Kovinu,oficir u penziji,opomenut,upozoren izjavi:

Citiram. “…Objašnjavam da se tužilac (Аničić,pr.a.) posle ulaska u kabinu pomerao,stajao ljudima iza leđa i u momentu sedeo,pa ustajao i nisam imao vremena da vodim računa šta on radi,a ometao mi je posao…”

Da Vas podsetimo:  Potrošačka korpa kao lađa

U ovoj izjavi više mu ne stojim iza leđa,niti njemu sa strane između pokazivača osmatračkog radar P-18 i operatora ručnog praćenja po F-2. Sada stojim nekim drugim ljudima iza leđa. Potpuni gubitak kompasa u hroničnim lažima.

Na kraju izgovara i nešto što je zaista bilo i zbog čega sam u svim vojnim dokumentima,a to je da sam kako on kaže u momentu sedeo,pa ustajao. Ovo je delimično tačno.U trenutku kad sam ušao u stanicu za vođenje raketa seo sam na radno mesto pomoćnika rukovaoca gađanja. Ni na jedno drugo radno  mesto nisam mogao da sednem. Znači nisam delimično nego sam sedeo od 20.30-21.15 . Onog momenta kad je oficir za vođenje raketa izvestio posle lansiranja da druga lansirana raketa nema zahvata pitao sam: “Kako nema,zašto nema?” Ustao sam sa radnog mesta i preko glave operatora ručnog praćenja po F-2 želeo da se uverim da zaista nema zahvata rakete. Posmatrao sam ekrane oficira vođenja i poslednje kilometre leta prve rakete do eksplozije. Do tada ni jedan oficir za vođenje nije izvestio da je stanica neispravna po drugom kanalu.

A onda je majstor prevare,hronični lažov, komandant raketnog diviziona Dani Zoltan, pored svih vojnih dokumenata koja je potpisao između ostalog 8.Maja i 5.Juna 1999.godine koje je čitaoc imao prilike da pročita u nastavku broj 4.lažno izvestio predpostavljenu komandu 250.rbr PVO  kada su odlučivali o mom prigovoru. Izgleda da je ceo rat slavio čim nezna šta je potpisivao.

Citiram:…”Od predpostavljene komande je došlo naređenje da napišem imena i prezimena borbene posluge koja je učestvovala u akciji obaranja F-117.Ja sam komandantu objasnio da imam spisak,ali da je tu bio prisutan i tužilac,a on me je pitao da li je tada bio na nekoj funkciji,ja sam objasnio da nije,da je tu naišao,ali da nismo mogli da se menjamo.i onda mi je rekao da pošaljem spisak posade. Predpostavljena komanda je insistirala da se u spisak unesu samo oni koji su bili na dužnosti.”…

Ova izjava data pod zakletvom u zvaničnoj ustanovi države Srbije potvrdila je ono što sam znao i osećao u ratu. Eliminisan sam lažima komandanta koji me je doživljavao kao konkurenta. Postavlja se pitanje kako je to bilo moguće.Kako su dokumenta tvrdila jedno,a on na sastanku u brigadi  koji je sigurno usledio posle mog prigovora tvrdio drugo i da to niko nije registrovao.Tu noć 27.Marta 1999.godine smo saopštili spisak borbene posluge koja je oborila avion. Brigada je izvestila Korpus. Korpus RV i PVO i tako dalje. Zašto na spisku nema Borisa Stoimenova i zašto nije vanredno unapređen kao svi ostali,ako je bio član borbene posluge kao što to sad piše u knjizi “Pad noćnog sokola”? Zašto je stavljen na radno mesto na kome sam ja sedeo? Ko u brigadi nije znao i ko nije poštovao Uputstvo za borbeni rad? Kome je to išlo na ruku?

Da Vas podsetimo:  Kosmet i pitanje samopoštovanja

Pa naravno oficirima komande 250.rbr PVO. U razgovoru 17.Maja 1999.godine sa Načelnikom Štaba 250.rbr PVO pukovnikom Draganom Stankovićem u selu Bečmen,zabeleženim u službenoj radnoj beležnici na stranici 303,u prisustvu oficira bezbednosti poručnika Bore Crnobrnje vodi se dijalog u kome mi on kaže. Citiram:

“…Tu postoji opasnost da bude puno činova visokih pa da posle rata nemaju postavljenje i izgube posao.Mani me Dragane savesti. Što ti brineš o tome. Tražim jednakost i od toga neću odustati. Zapamti to. Mi u brigade nemamo ništa protiv tebe. Sumnjam rekao sam. Crnobrnja pominje da li postoji zakonski osnov. Nema to veze Boro. Rat je,a i službeni vojni list (SVL) br.3 od 95.godine to reguliše…”

Prilog br.6.-Stranica 303 službene radne beležnice

Potpuno je jasno da Načelnik Štaba brigade ni jednog momenta ne kaže. Šta ti hoćeš? Pa ti nisi član borbene posluge. Nije postojao ni jedan jedini razlog da i ja ne budem vanredno unapređen u viši čin kao svi ostali iz borbene posluge. Postoje dokumenta koja regulišu unapređenja u ratu. Jedan od njih naveden je u gornjem citatu i on u Članu 18 Uredbe o raspoređivanju profesionalnih vojnika i unapređivanju oficira i podoficira za vreme ratnog stanja upravo to reguliše. Postoje i druga dokumenta i Uredbe koji regulišu kako se stimuliše za učinjeno delo od posebnog značaja za odbranu države. Napravljena je neopravdana selekcija ljudi. Dok smo mi ratovali oni su kadrirali.Sigurni i bezbedni u nekoj vikendici daleko od mogućnosti da izgube život. To će pokazati posleratna postavljenja i generalski činovi onih koji ništa nisu uradili za ovu državu.Naprotiv.

Prilog br.7.-Službeni vojni list br.3 od 9.Marta 1995.godine

Na službeni razgovor kod komandanta Korpusa PVO čekao sam dugo. Po Zakonu o Vojsci starešina koji nije nadležan (komandant 250.rbr PVO) morao je moj prigovor da prosledi u roku od 3-5 dana,a onaj kome sam se obratio da me primi na službeni razgovor u roku od 30 dana. Puna 4 meseca kasnije od učinjenog prigovora,tačnije 8.Septembra 1999.godine, na službenom razgovoru, kod komandanta Korpusa PVO,generala Branislava Petrovića saznao sam razloge zašto i ja nisam vanredno unapređen u viši čin.A oni su:

 1. Greška je u komandovanju
 2. Pitanje je da li bi Generalštab unapredio dva potpukovnika (Dani Zoltana i mene)

Tako funkcioniše Zakon u Vojsci prema potčinjenom. Nepravda nikad nije ispravljena.

Đorđe Aničić

__________________

Obaranje F-117A: prekrajanje istorije (1)

Obaranje F-117A: prekrajanje istorije (2)

Obaranje F-117A: prekrajanje istorije (3)

Obaranje F-117A: prekrajanje istorije (4)

Obaranje F-117A: prekrajanje istorije (6)

Raniji tekstovi na istu temu:

Knjiga „Pad noćnog sokola” je falsifikat

Promocija ratnog dnevnika

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime