Opština Bečej angažovala privatnika da proverava lokalnu poresku administraciju

0
241
Gradska kuća u Bečeju, Fotograf: Miljan Simonović / Vikipedija

Deluje čudno da privatni subjekt kontroliše državni organ koji se bavi prikupljanjem i naplatom javnih prihoda, ali opština Bečej je nedavno angažovala novosadsko preduzeće „Prag pro“ da proveri rad lokalnih poreskih organa.

U ugovoru koji je potpisan sredinom oktobra, navodi se da je obaveza firme „Prag pro“ da pregleda rad i postupanje Lokalne poreske administracije opštine Bečej (LPA), utvrdi eventualne nepravilnosti i ponudi predloge za njihovo otklanjanje. Usluga podrazumeva razgovor sa zaposlenima u LPA kao i pregled dokumentacije, koja je inače po Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji tajna. Ugovorena naknada za ove usluge je 110.000 dinara. Ovaj ugovor je u međuvremenu navodno raskinut, mada za to osim usmenih uveravanja nismo dobili dokaz.

Šta se to u LPA desilo da bi se opštinska uprava odlučila da angažuje privatno lice za kontrolu rada svojih organa?

Iz prijave koju je u postpuku unutrašnjeg uzbunjivanja podnela Jelica Arbutina, poreska inspektorka u Bečeju koju zastupaju advokati Pištaljke, može se videti da prinudna naplata naknade za građevinsko zemljište nije adekvatno vršena 2012. i 2013. godine. Zbog toga je očigledno pričinjena šteta lokalnom budžetu, za sada neutvrđenog iznosa.

Jelica Arbutina je još u junu, u postupku unutrašnjeg uzbunjivanja, obavestila ovlašćeno lice u opštini da je u šest predmeta u koje je imala uvid zbog različitih propusta nastupila zastara prinudne naplate. Ukupan iznos zastarelih potraživanja samo u tim predmetima bio je oko 650.000 dinara. Arbutina je radila kontrolu u svojstvu poreskog inspektora, posao koji je po najnovijem ugovoru najverovatnije trebalo da uradi i novosadska firma „Prag pro“.

Ova firma osnovana je krajem prošle godine sa kapitalom od 400 dinara. Osnivač i jedini član je Svetlana Vučić. „Prag pro“ ima samo jednog zaposlenog, a u 2020. godini prijavila je poslovne prihode od 67 hiljada dinara sa istim iznosom rashoda, pa je godinu završila na nuli. Registrovana delatnost joj je „upravljanje nekretninama za naknadu“, a osnivač Svetlana Vučić je licencirani računovođa i profesionalni upravnik stambenih zgrada.

Da Vas podsetimo:  Srpski sudovi desetkovani: 4 miliona sudskih predmeta u rukama 2500 sudija...

Kontaktirali smo gospođu Vučić i ona nam je u telefonskom razgovoru rekla da je tačno da je ugovor postojao, ali da je u međuvremenu raskinut zato što opština nije dostavila dokumentaciju koja joj je bila potrebna za analizu. „Vaša pitanja upućena opštini nisu imala veze sa raskidom“, uveravala nas je vlasnica firme „Prag pro“ i dodala da će nam pisani raskid ugovora dostaviti elektronskom poštom. Do objavljivanja ovog teksta, taj dokument nismo dobili.

Prethodno, načelnik bečejske uprave Zoran Kovač nam je objasnio da je firma „Prag pro“ angažovana „kako bi se rešile neke nedoumice u pojedinim predmetima za koje sama LPA nije imala jasna rešenja“. Reč je o konsultantskoj usluzi, a ne računovodstvenoj ili usluzi revizije, objasnio je Kovač i dodao da ovo privredno društvo slične usluge obavlja i za druge subjekte.

Kao primer, Kovač je dostavio dva ugovora iz ove godine koje je „Prag pro“ na isti dan, prvog marta, zaključio sa dva komercijalna, a ne državna subjekta, iz naselja Stupčevići kod Arilja, privrednim društvo „Laki d.o.o.“ koje zastupa Boris Obradović i „Anders d.o.o.“ koje zastupa Bojan Obradović.

Načelnik opštinske uprave nas je obavestio i da Svetlana Vučić ima sertifikat ovlašćenog računovođe i 20 godina iskustva stečenog na rukovodećim pozicijama u bankama i raznim privrednim društvima, na poslovima revizije finansijskih izveštaja. Pored toga, Kovač tvrdi, radila je i kao ovlašćeni sudski veštak finansijsko-računovodstvene struke.

Uzbunjivač Jelica Arbutina je sa mesta poreskog inspektora u odeljenju za lokalnu poresku administraciju u Bečeju u martu ove godine premeštena u obližnje Bačko Gradište, gde je trebalo da radi kao matičar za šta nije bila obučena niti je imala ikakvo prethodno iskustvo. Ona je privremenom merom Višeg suda u Zrenjaninu, po Zakonu o zaštiti uzbunjivača, vraćena na staro radno mesto do okončanja spora a nadležni Upravni sud je poništio rešenje uprave o njenom premeštaju i vratio opštini predmet na ponovno odlučivanje.

Da Vas podsetimo:  Dokle će Srbija da laže i obmanjuje svoje građane

Žalbena komisija opštine Bečej je u ponovljenom postupku krajem novembra meseca poništila rešenje o premeštaju Arbutine u Bačko Gradište i vratila predmet prvostepenom organu na ponovno odlučivanje.

Od načenika bečejske uprave smo tražili da nam dostavi rezultate konsultacija sa novosadskom firmom „Prag pro“, ukoliko ih je bilo, kao i iznose štete koju su nastupili za opštinu zbog zastare u naplati javnih prihoda. Do objavljivanja ovog teksta nije nam odgovoreno.

Fotografije gradskog trga i zgrade opštine preuzete sa Vikipedije, autori Gsdel74 i Pintye David Gyor

Piše Milan Pavlica

https://pistaljka.rs/

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime