Optimizam s pokrićem

0
969
Kapetan Milan Konjikovac/Foto:printscreen (ODBRANA)

Posle skoro tri decenije zanemarivanja planskog osposobljavanja mladih za odbranu zemlje i ponašanje u uslovima narušene bezbednosti, učenici završnih razreda srednjih škola u Srbiji imaju priliku da na fakultativnim časovima odeljenskih starešina, i u školskoj 2019/2020. godini, sistematično stiču osnovna znanja o sistemu odbrane. Takođe razvijaju osećaj pripadnosti državi i utiču na stvaranje sigurnijeg društva, koje neguje tradiciju i istinske vrednosti.

Još su stari filozofi tvrdili da je apsolutna bezbednost utopija. Čini se da je ta misao danas, u savremenom svetu koji karakterišu različite napetosti i sukobi u svim oblastima života, aktuelnija nego ikada. Pored tradicionalnih pretnji, pojavili su se dodatni izazovi i rizici uslovljeni novom raspodelom moći, tehničko-tehnološkim i informacionim napretkom, kao i čovekovom (ne)opravdanom potrebom da sebi potčini sve, čak i prirodu. To upućuje i na drugačije dimenzije ostvarivanja bezbednosti. Iako društva nastoje da obezbede optimalni nivo stabilnosti, potpuna bezbednost je, ipak, nedostižna.

Da je predviđanje i reagovanje na izazove, rizike i pretnje uslovljeno sveobuhvatnim znanjem, najpre zbog činjenice da je bezbednost nedeljiva, smatra kapetan bojnog broda Milan Konjikovac, načelnik Odeljenja za obučavanje građana Uprave za obaveze odbrane Sektora za civilnu odbranu i pripreme odbrane Ministarstva odbrane Republike Srbije. Očuvanje nezavisnosti, suverenosti i teritorijalne celovitosti države, zaštita građana, te nacionalnih i civilizacijskih vrednosti zasnivaju se na zajedničkom učešću u odbrani uspešnoj koordinaciji i pojedinaca i institucija.

Stoga kapetan bojnog broda Konjikovac za „Odbranu” govori o potrebi da mladi planski i sistematično razvijaju svest o odbrani zemlje, neguju osećaj pripadnosti svome narodu, što doprinosi stvaranju sigur-nog društva i jasnom razgraničavanju prihvatljivih od neprihvatljivih obrazaca ponašanja. Odgovara i na pitanja o opravdanosti i rezultatima nastojanja Ministarstva odbrane da u školski sistem Srbije uvede određene sadržaje o sistemu odbrane, perspektivi takvog projekta i njegovim dometima.

Odeljenje za obučavanje građana, novacelina Uprave za obaveze odbrane, formirano je 23. marta prošle gogodine. S kojom namerom i nadležnostima?

– Kao što je poznato, odbrana Republike Srbije zasniva se na konceptu totalne odbrane, koja se sastoji iz vojne i civilne komponente. Nosilac vojne komponente je Vojska Srbije. Oružane snage, međutim, ne mogu izvršavati misije i zadatke bez planske i organizovane podrške civilnih struktura, odnosno integrisanog uključivanja svih privrednih i društvenih potencijala.

Kao rezultat uočene potrebe za jačanjem civilnog segmenta odbrane, u koji se duže vremena nije dovoljno ulagalo, Ministarstvo odbrane formiralo je Sektor za civilnu odbranu i pripreme odbrane, kao i Odeljenje za obučavanje građana u Upravi za obaveze odbrane. Na taj način proširene su nadležnosti Uprave na koordinaciju poslova civilne zaštite i obučavanje građana za potrebe odbrane.

Da li je obustava redovnog služenja vojnog roka uticala na osposobljenost stanovništva naše zemlje da efikasno reaguje u uslovima narušene bezbednosti?

– Svaka država nastoji da građanima pruži optimalan nivo zaštiteali ne smemo smetnuti s uma da i svaki pojedinac, činjenjem ili nečinjenjem, utiče na uspostavljanje, održavanje i razvijanje sistema odbrane.

Iako se pod ljudskim resursima odbrane uglavnom podrazumeva demografski potencijal, koji u pravnom smislu podleže toj obavezi, osposobljen za uključivanje u sistem odbrane, zbog obustave redovnog služenja vojnog roka od 2011. godine, kao i višedecenijskog zanemarivanja obučavanja stanovništva za potrebe civilne odbrane, evidentno je da veliki broj građana, naročito mlađe generacije, nemaju potrebna znanja i veštine za postupanje u uslovima narušene bezbednosti, čije posledice mogu biti proglašenje vanrednog ili ratnog stanja.

Da Vas podsetimo:  Imate li alibi?

Shodno tome, kreiran je novi normativno-pravni okvir kako bi se precizno definisale kategorije građana za obučavanje, radi stvaranja uslova za realizaciju zadataka odeljenja, a uspostavljena je i saradnja sa subjektima sistema odbrane naše zemlje koji imaju slične nadležnosti.

Koje novine donosi pomenuta zakonska regulativa?

– Izmenama i dopunama „Zakona o odbrani” u članu 60a i „Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi” u članu 79a, od prošle godine, određene su kategorije građana za čije je obučavanje nadležno Ministarstvo odbrane, kao i one čije osposobljavanje sprovode ostali subjekti sistema odbrane u saradnji s Ministarstvom.

Za lica koja čine rezervni sastav Vojske Srbije i osposobljavanje žena vojnih obveznika odgovorno je Ministarstvo odbrane. Učenici završnih razreda srednjih škola, na primer, spadaju u kategoriju za čije je obučavanje nadležno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a kome stručnu pomoć pruža Ministarstvo odbrane.

Prepoznali smo taj uzrast kao jednu od najznačajnijih ciljnih grupa, jer punoletstvom stiče prva prava i obaveze prema sistemu odbrane. Srednjoškolci, zapravo, nedovoljno znaju o uvođenju u vojnu evidenciju, dobrovoljnom služenju vojnog roka ili izvršavanju vojne obaveze u rezervnom sastavu Vojske, kao i o mogućnostima da na Vojnoj akademiji ili Medicinskom fakultetu Vojnomedicinske akademije steknu visoko obrazovanje ili zasnuju radni odnos u Vojsci Srbije u svojstvu profesionalnih pripadnika.
Neophodno je, naravno, posvetiti pažnju edukaciji i informisanju svih kategorija građana o sistemu odbrane, njihovim pravima i obavezama, kako bismo razvijali naprednu i odgovornu zajednicu.

Sagledavajući realne okolnosti, potrebe i mogućnosti našeg društva, šta je, u tom smislu, preduzelo Ministarstvo odbrane?

– Stvarajući preduslove da učenici steknu osnovna znanja o sistemu odbrane, Ministarstvo odbrane uputilo je početkom 2018. godine Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja „Inicijativu za uvođenje sadržaja obuke u školski sistem Republike Srbije”, s predlogom teorijskih i praktičnih tema, koje je potrebno, na prijemčiv način, prezentovati đacima osnovnih i srednjih škola. Resorno ministarstvo prihvatilo je da se obuka izvodi sa učenicima završnih razreda srednjih škola, jer su određena znanja iz oblasti odbrane i bezbednosti već ugrađena u predmete osnovnih škola, kao što su istorija, biologija i geografija.

Valja napomenuti da su tom nacionalnom projektu prethodile mnogobrojne aktivnosti u Ministarstvu odbrane i van njega, kako bi se obezbedili uslovi za njegovu realizaciju. Pripadnici Odeljenja za obučavanje građana održali su niz sastanaka sa predstavnicima nadležnog ministarstva i Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Dobili smo sertifikat o usaglašenosti s obrazovnim standardima stručnih materijala koje smo za izvođenje nastave pripremili – deset teorijskih i jednu praktičnu temu o sistemu odbrane, grupisane prema kriterijumu srodnost i prioritetu izvođenja, kao i njihove prezentacije.

Bez obzira na činjenicu da su nastavni planovi i programi srednjih škola već bili usvojeni, sa kolegama iz Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja dogovorili smo algoritam realizacije „Inicijative” i izvođenje nastave već u drugom polugodištu školske 2018/2019. godine, fakultativno na časovima odeljenskih starešina, posebno uvažavajući obaveze učenika u tom periodu, poput polaganja maturskih i prijemnih ispita. Pružili smo im i neophodnu pomoć da definišu smernice i preporuke svim školama na teritoriji Srbije za izvođenje nastave.

Kako većini nastavnika nisu bliska znanja o sistemu odbrane, a predloženi sadržaj je vrlo kompleksan, usaglasili smo se da stručnu pomoć razrednim starešinama, po zahtevu škola, pruže pripadnici Ministarstva odbrane, odnosno njegovih teritorijalnih organa, Vojske Srbije ili rezervne vojne starešine.

Da Vas podsetimo:  NATO se grubo umešao u status Kosova

Znači li to da se u učionice, na neki način, vraća predmet opštenarodna odbrana i društvena samozaštita?

– U srednjoškolskom sistemu Republike Srbije, izuzev Vojne gimnazije i Srednje stručne vojne škole, već 27 godina ne postoje sadržaji koji su odgovarajuća zamena nekadašnjem predmetu opštenarodna odbrana i društvena samozaštita, naravno bez ideološko-političkih odrednica, prilagođeni vremenu u kome živimo, a koji se organizovano i planski izučavaju radi razvijanja svesti članova zajednice o potrebi za bezbednim okruženjem i odbrani države.

Zato je Uprava za obaveze odbrane i nastojala da nekadašnja pozitivna iskustva iz tog predmeta prilagodi sadašnjim uslovima, jer sem što doprinose bezbednosnoj kulturi svakog pojedinca i društva u celini, predavanja o sistemu odbrane promovišu tradicionalne vrednosti na kojima počiva naša zajednica, jačaju individualnu i kolektivnu svest o građanskim obavezama i nužnosti odbrane.

Treba znati da nikako nije reč o pokušaju da se militarizuje društvo, već da se prvenstveno mladi osposobe da prepoznaju kritične i opasne situacije, načine i sredstva zaštite, da nauče kako da zaštite sebe i druge od rizika i ponašaju se u skladu s pravnim normama u oblasti bezbednosti i odbrane, ali i u svim ostalim segmentima življenja kada je narušena bezbednost. Važnost takvog obučavanja prepoznale su i pojedine članice Evropske unije, koje realizuju edukaciju đaka u srednjim školama na izbornom predmetu ili obradom određenih vojnih tema.

Kakvi su rezultati, obrazovna i vaspitna iskustva u početnoj primeni Inicijative?

– Iako nije reč o obaveznom predmetu, na osnovu preporuka resornog ministarstva, državne i privatne srednje škole bile su izuzetno zainteresovane za realizaciju sadržaja „Inicijative”. Rezultati su znatno prevazišli početna očekivanja i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Ministarstva odbrane, što je posledica dobre pripreme, organizacije, međusobne saradnje i koordinacije.

Ponosni smo na podatak da je od 525 srednjih škola na teritoriji Srbije nastavu izvelo više od 90 odsto – 476 škola. U svim školama koje su uputile zahtev za dobijanje stručne pomoći centrima Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu, a njih je više od 60 odsto, predstavnici Ministarstva, Vojske Srbije i organizacija rezervnih vojnih starešina prezentovali su sadržaje o osnovama sistema odbrane.

Učenici su na praktičnoj nastavi, taktičko-tehničkim zborovima i otvorenim danima, kao i prilikom obilaska spomen-soba u komandama, jedinicama i ustanovama, imali priliku da sagledaju život i svakodnevni rad pripadnika sistema odbrane i uvere se u jedinstvo Vojske i naroda, što još više doprinosi ugledu i poverenju naše vojske u društvu. Posebno zadovoljstvo pričinjavao im je boravak u kasarnama, gde su bili u prilici da vide naoružanje i opremu Vojske Srbije.

I u vaspitnom smislu „Inicijativom” su ostvareni visoki dometi – stvoreni su uslovi da se mlađim generacijama na primeren način približe istinske vrednosti i nacionalni državni interesi, te da jačaju patriotska osećanja i neguju tradicije i slobodarski duh našeg naroda.

Osim uticaja na stvaranje sigurnijeg i bezbednijeg društva, posebno ističete da mladi na časovima o sistemu odbrane Srbije razvijaju osećaj pripadnosti državi. Zašto?

– Tokom diplomatske službe imao sam priliku da se uverim da u školama u inostranstvu svi učenici, bez obzira na državljanstvo, svakog radnog dana pre početka nastave izvode himnu zemlje domaćina. Izuzetno mi je drago što je prihvaćen moj predlog da, radi bliže kulturne i nacionalne identifikacije sa svojom zemljom, i naši srednjoškolci pevaju himnu Republike Srbije „Bože pravde” na prvom času nastave o sistemu odbrane. Na taj način, uče se da poštuju državne simbole i da se identifikuju sa svojom zemljom. Sve to zajedno doprinosi jačanju našeg nacionalnog identiteta.

Da Vas podsetimo:  Bivši logoraši Jasenovca o stravičnim zločinima komandanta logora Šakića

U nastavu su, pored razrednih starešina, uključeni i predstavnici Ministarstva odbrane, Vojske Srbije i rezervne vojne starešine. Koliko je to doprinelo kvalitetu i oplemenilo predavanja?

– Projekat obučavanja učenika zahtevao je angažovanje stručnog kadra. Pripadnici pet regionalnih centara Ministarstva odrane i 29 centara Ministarstva odbrane za lokalnu samoupravu neposredno su realizovali „Inicijativu”, od dogovora sa školama, organizacije poseta jedinicama Vojske Srbije, do predavanja pojedinih tema na nastavi. Rečju, najverodostojnije su svedočili o vojničkoj profesiji, za šta im treba odati priznanje.
Ministarstvo odbrane prepoznalo je da i rezervne vojne starešine svojim znanjem i veštinama stečenim na obukama, vojnim vežbama, u uslovima ratnog i vanrednog stanja, predstavljaju značajan resurs koji može oplemeniti časove o sistemu odbrane. U okviru dogovorenog modaliteta, ti ljudi angažovani su u 35 srednjih škola, što se potvrdilo kao kvalitetno rešenje, jer su đaci iskazali zainteresovanost za njihova profesionalna iskustava.

Kako će se nastaviti osposobljavanje maturanata i ima li prostora da se ono dodatno unapredi?

– Na osnovu detaljne analize dosadašnjih rezultata Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja potvrdilo je sprovođenje „Inicijative” i u 2019/2020. školskoj godini, fakultativno, na četiri časa odeljenjskih starešina. Kvalitetu nastave, pored već postojećeg seta stručnih materijala, doprineće i „Priručnik za nastavnike” o osnovama sistema odbrane.

Predstavnici regionalnih i centara za lokalnu samoupravu i dalje će, po zahtevu srednjih škola, stručno pomagati realizaciju nastave, dok će Vojska Srbije omogućiti znatno veći broj akcija „Otvoreni dan”, kako bi kasarne bile dostupne učenicima za praktično izvođenje teme Taktičko-tehnički zborovi. I Savez organizacija rezervnih vojnih starešina, koji ove godine obeležava stogodišnjicu postojanja, uključiće se ponovo u nastavni proces.
Početna iskustva o primeni „Inicijative” biće vrlo korisna radi redefinisanja modaliteta prenošenja znanja, kako bi se u potpunosti ostvario taj nacionalni projekat. Shodno bezbednosnim uslovima i iskazanim potrebama u domenu odbrane i bezbednosti zemlje, prilagođavaćemo sadržaje namenjene osposobljavanju učenika. Samo na takav način elementarna znanja o sistemu odbrane postaće sastavni deo opšteg obrazovanja.

Nastojeći da što bolje pripremimo mlađe generacije za moguće bezbednosne izazove, postoji li zajednički imenitelj našeg nasleđa iz prošlosti, tereta sadašnjeg trenutka i onoga čemu stremimo u budućnosti, koji nikada i nikako ne smemo prevideti?

– U eri digitalizacije i medijskog oblikovanja kulturnih i ostalih obrazaca ponašanja neophodno je preventivno delovati na mlade i približiti im tradiciju na kojoj se vekovima temeljilo naše društvo. Domovina je vrednost iznad svakog pojedinca i institucije, inspiracija za zaštitu istinskih vrednosti i ostvarivanje progresa. Ona je dobro koje se mora negovati, što je jedini način da sačuvamo naš genetski kod. Obučavanje naših srednjoškolaca za odbranu zemlje jeste nacionalni projekat od opšteg značaja za državu, jer svako ulaganje u obrazovanje i vaspitanje mladih naraštaja jeste investiranje u budućnost Srbije.

Vladimir POČUČ
Izvor: ODBRANA

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime