Ovako se brani otadžbina: Vlada donela uredbu o načinu prodaje državnog udela u bankama

1
971

Vlasnički udeli države Srbije u bankama će se prvenstveno prodavati putem tendera, predviđa se Uredbom o načinu i postupku prodaje akcija banaka u državnom vlasništvu koju je usvojila Vlada Srbije.

20160808_tanjug_tanjug_arhiva_beograd_Di010549099_preview_400x0Vlada će odluku o prodaji kapitala banaka koje su u državnom vlasništvu donositi na temelju obrazloženog predloga Ministarstva finansija, objavljeno na zvaničnom sajtu Vlade Srbije. Javni poziv zainteresovanim kupcima objavljuje se u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira u Srbiji, prema potrebi i u drugim uticajnim domaćim i stranim sredstvima javnog informisanja iz finansijske oblasti, kao i na internet stranici Ministarstva finansija.

Ministarstvo finansija može angažovati domaća ili strana pravna lica kao finanansijske savetnike za obavljanje poslova i pružanje pomoći u organizaciji, kao i sprovođenje postupka prodaje akcija banaka i izbora najbolje rangirane ponude.

Zainteresovana lica za učešće na tenderu dužna su da dostave izjavu o zainteresovanosti Ministarstvu finansija u roku od 21 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Učesnik na tenderu je, kako se navodi u Uredbi, dužan da položi depozit, uplatom u novcu ili u obliku bankarske garancije, u skladu sa tenderskom dokumentacijom.

Ministarstvo finansija razmatra ponude, koje nakon toga dostavlja Narodnoj banci Srbije (NBS) od koje traži mišljenje o oceni podnetih dokaza o finansijskom stanju i dobroj poslovnoj reputaciji.

Ako Ministarstvo u postupku razmatranja oceni da određena ponuda ne ispunjava uslove iz tenderske dokumentacije, ono će je proglasiti nevažećom i bez odlaganja je vratiti podnosiocu ponude.

www.nspm.rs

1 KOMENTAR

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime