Pismo SNOP-a Rodoljubu Šabiću

0
1427

snop

Republika Srbija
Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Beograd, Bulevar kralja Aleksandra 15 29.12.2015. godine.
n/r gospodin Rodoljub Šabić

Poštovani,
krajem decembra prošle godine čelnici „Republičke unije potrošača“, „Pokreta za zaštitu potrošača Srbije“,udruženja bankarskih klijenata „Efektiva“ i udruženja potrošača „Ekološka vizija“, okupljeni u Inicijativnom odboru Saveza nezavisnih organizacija potrošača (SNOP), podigli su krivičnu prijavu protiv JKP „Infostan“ iz Beograda i odgovornog lica, zbog osnovane sumnje za više počinjenih krivičnih dela.

Između ostalih, ustupanjem ličnih podataka građana bez njihovog pristanka osiguravajućim društvima „Dunav osiguranje“ AD Beograd,“,“DDOR Novi Sad“,“Unika – neživotno osiguranje AD Beograd “ i „Wiener Stadtische“, od strane JKP „Infostan“ grubo su povređene i odredbe Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Ovu povredu, predstavnici SNOP su predočili i detaljno obrazložili Vašim najbližim saradnicima, načelniku i službenicima Odeljenja za nadzor, na sastanku održanom u prostorijama Vaše Kancelarije 16. januara ove godine, ali i pismenim upozorenjima od 17.11.2014. i 04.03.2015.godine, u vidu prijava protiv JKP „Infostan“ zbog neovlašćene upotrebe ličnih podataka građana kao potrošača (baze podataka).

Nažalost, i pored svih elemenata za odlučnom i primerenom reakcijom, koju ste zbog istih razloga demonstrirali sredinom oktobra ove godine, tada niste našli za shodno da po ovome postupite na način i u meri svih Vaših ovlašćenja, pa čak ni da se lično uključite, već ste ceo predmet prepustili na inertno postupanje nižim službenicima Kancelarije.

Rezultat: „Pojeo vuk magarca“, a ovo mora da se aminuje jer su glavni akteri krupne institucije (JKP „Infostan“ i „Dunav osiguranje“) u vlasništvu države !

Shodno činjenici da je SNOP identifikovao i obelodanio sivi kanal distribucije usluge osiguranja preko nenadležnog pravnog subjekta koji za te poslove nema odobrenje Narodne banke Srbije, kao i činjenici da je simulovanim ugovorima o poslovno-tehničkoj saradnji (mišljenje guvernerke NBS, prim.) prikrivena komercijalno-finansijska usluga osiguranja, a usput i država Srbija oštećena za višemilionski iznos neplaćenog poreza na dodatu vrednost, sredinom leta ove godine JKP „Infostan“ je bio prinuđen da raskine ugovore sa navedena četiri osiguravajuća društva, sa otkaznim rokom do 31.12.2015. god.

Da Vas podsetimo:  NAJLEPŠA SLIKA IZ SELA KOD KRUŠEVCA: Meštani podelili paketiće najmlađim bolesnicima, pogledajte kako su ih obradovali!

U želji da ipak nekako nastave saradnju sa osiguravajućim društvima, nadležni u JKP „Infostan“ sredinom avgusta ove godine upućuju Vašoj Kancelariji obaveštenje o nameri uspostavljanja „Zbirke podataka o korisnicima komunalnih usluga u sistemu objedinjene naplate radi naplate usluge osiguranja“, na koje povratno dobijaju de facto saglasnost u vidu obaveštenja br. 164-00-00567/2015-07 od 22.08.2015. god. potpisanu od strane ovlašćenog lica Poverenika, i po kojoj u nameri JKP „Infostan“ NEMA nepravilnosti koje bi u značajnoj meri mogle da dovedu do povrede prava građana.

Da to nije tako, odlučno ste pokazali već pri pokušaju da JKP „Infostan“ nastavi staru praksu, sada sa osiguravajućim društvom „Generali osiguranje Srbija“ a.d.o. Ovoga puta ste energično i glasno istupili jer …“takav postupak je slučaj nedozvoljene obrade podataka o ličnosti, odnosno obrade bez osnova u zakonu ili bez pristanka lica o čijim podacima se radi, što predstavlja prekršaj Zakona o zaštiti podataka o ličnosti“, sproveli ste nadzor u oba preduzeća a po sprovedenom postupku naložili otklanjanje nepravilnosti u obradi podataka o ličnosti i inicirali prekršajne prijave.

Oba preduzeća dobila su nalog da odmah obustave nedozvoljenu obradu podataka o ličnosti, a „Đenerali osiguranje Srbija“ i nalog da uništi sve podatke koje je pribavio bez osnova. Čak ste uključili i Komitet pravnika za ljudska prava (YUCOM), pozvali ste se i na javnost koja ima interes i pravo da zna da li javno preduzeće posluje u skladu sa zakonom, utvrdili nezakonitu obradu podataka izuzetno velikog broja građana (koji je inače mnogo manji od onog broja koji je uredno godinama unazad „zahvatalo“ samo „Dunav osiguranje“ a što je po Vama bilo potpuno legalno i legitimno, prim.).

Vašu akciju su koordinirano i odlučno podržali i gradonačelnik Beograda zahtevajući hitnu ostavku direktora JKP „Infostan“ ( smelo obećavši građanima da se usluga osiguranja ubuduće neće naplaćivati preko „Infostana“), to je svojim Rešenjem utvrdila i Zaštitnica građana grada Beograda, koja je stručnom analizom zaključila da je …“Infostan“ preduzeće osnovano za obavljanje naplate komunalnih računa, pa nije ovlašćeno da se bavi poslovima posredovanja u osiguranju, odnosno da naplaćuje premiju osiguranja kao komercijalnu delatnost u ime i za račun osiguravajućih kuća“, a podržaše je i već odavno podržavljene kvazi organizacije potrošača državnog budžeta NOPS i CEPS, koje godinama lepo i ugodno žive na državnim jaslama.

Da Vas podsetimo:  Osniva se Srpski pokret Njegoš u Srbiji: „Došlo je vreme kada treba štititi takvog pesnika“

Za sve njih, ali ovom prilikom i za Vas, imam sa tim u vezi samo jedno pitanje:

Gde su bili proteklih petnaestak godina ??

Ni dva meseca od odlučnih i javno deklarisanih stavova svih po ovome relevantnih subjekata, naš Savez je došao u posed nacrta novog sporazuma o poslovno-tehničkoj saradnji između JKP „Infostan“ i osiguravajućih društava, koji će biti ili je već potpisan sa svim osiguravajućim kućama sa kojima je prethodno raskinuo ugovore kao nezakonite!

Ovim sporazumima JKP „Infostan“ bi omogućio svim osiguravajućim kućama da nakon 31.12.2015. godine, sa kojim danom im je pretodno raskinuo nezakonite ugovore, nastave sa naplatom premije osiguranja i bez važećeg ugovora, i bez saglasnosti građana i bez dozvole NBS i bez saglasnosti Grada, a sve protivno Zakonu o osiguranju, Zakonu o komunalnim delatnostima, Zakonu o zaštiti potrošača, Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti i protivno Zakonu o zaštiti konkurencije (jer predstavlja dogovor učesnika tržišta o ograničavanju i podeli tržišta).

Indikativno je da ovaj nacrt sporazuma predviđa da JKP „Infostan“ neće zaključivati nove ugovore o osiguranja sa građanima „dok se za to ne steknu uslovi“, ali da građani koji su do sada zaduženi, nastavljaju da plaćaju.

Navedenim sporazumom, JKP „Infostan“ bi postupio potpuno suprotno nalozima koje ste mu izdali, a kojima ste mu izričito zabranili da koristi podatke građana koje poseduje u svojoj bazi da bi im slao račune sa stavkom osiguranja, budući da stavka osiguranja predstavlja komercijalnu a ne komunalnu delatnost, te da po Zakonu o zaštiti podataka ličnosti i Zakonu o komunalnim delatnostima, JKP „Infostan“ ne srne da zloupotrebljava podatke građana radi slanja i naplaćivanja stavke osiguranja jer to izlazi iz okvira njegove delatnosti.

Iz navedenih razloga, mišljenja sam da postoji ozbiljna indicija da je pripemljeni nacrt sporazuma o nastavku saradnje sa istim osiguravajućim društvima verodostojan a informacije o tome dovoljno pouzdane da mogu da opravdaju određene preventivne mere u vidu kontrole i/ili nadzora sa ciljem provere načina sprovođenja dobijenih naloga poštovanja pozitivnih zakonskih propisa.

Da Vas podsetimo:  SRBI NISU GENOCIDNI NAROD: Korejac na čistom srpskom ispričao koliko voli Srbiju i naše ljude!

Time bi Vaša preventivna, pravovremena i transparentna reakcija mogla da utiče na novu vladajuću garnituru u JKP „Infostan“ i odvrati je od namere da nastavi sa praksom prethodnika suprotno zakonskim propisima i interesima potrošača, a SNOP-u uštedela pisanje nove krivične prijave.

Ovo tim pre, ukoliko ovoga puta Kancelarija Poverenika nije „Infostanu“ dostavila bilo kakvo pozitivno mišljenje o nesporno nezakonitoj upotrebi ličnih podataka građana Srbije u komercijalne svrhe.

U slučaju da ne vidite opravdanog razloga za preventivnim delovanjem, nadam se da ćete u slučaju potvrde naših sumnji, kod prvog zaključenja novog ugovora o naplati osiguranja preko objedinjene uplatnice JKP „Infostan“-a od 1. januara 2016. god. i ovoga puta odreagovati sa istom snagom, odlučnošću i medijskim eksponiranjem kao i sredinom oktobra u prethodnoj situaciji.

miroljub

poverenik

dejan gavrilovic

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime