Plan B: Uvođenje preduzetničke uprave

0
1189

preduzetnikDržava Srbija namerava da do kraja 2015. godine ostane bez javnih preduzeća koja su joj na teretu, koja ne samo da ne posluju dobro, nego uglavnom uopšte i ne posluju, a na koja država godišnje troši bar 700 miliona evra.

U tu svrhu je Agencija za privatizaciju objavila Javni poziv kojim započinje proces „konačnog rešenja“ za 502 propale firme, koje se nude zainteresovanim licima da ih u celini ili delimično kupe.

U Javnom pozivu stoji sledeće: “ Zakon o privatizaciji predviđa privatizaciju putem modela: prodaja kapitala, prodaja imovine, prenos kapitala bez naknade i strateško partnerstvo, metodom javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem odnosno javnim prikupljanjem ponuda. Pored modela i metoda privatizacije, propisana je mogućnost primene mera za pripremu i rasterećenje obaveza subjekta privatizacije i to: uslovni otpis duga, odnosno pretvaranje duga subjekta privatizacije u trajni ulog (konverzija).“

Država se nada da će bar polovina propalih, odnosno loše poslujućih firmi biti prodata (privatizovana).
Firme koje ne budu bile privatizovane ići će pod stečaj i biti ugašene.

Za zaposlene u tih 502 firme, njih oko sto hiljada, se planiraju isplate otpremnina, u slučaju da dobiju otkaz ili da im firme prestanu da postoje.

Toj nameri države, uključujući i optimistična očekivanja kad je u pitanju broj loših firmi koji će ipak biti prodat (privatizovan), daćemo ime Plan A.

Svako planiranje, a pogotovo ono koje se ne zasniva na čvrstim osnovama, trebalo bi da ima i rezervni plan ili Plan B.

Taj Plan B je sadržan u namerama i predlozima našeg Konzorcijuma i sastoji se u uvođenju preduzetničke uprave u pomenuta mahom propala preduzeća.

Naš plan može stupiti u realizaciju ako se ispostavi da se Plan A ne ostvaruje ili ostvaruje u vrlo malom obimu.

Da Vas podsetimo:  INTELEKTUALCI MIRNO POSMATRAJU SUNOVRAT SRBIJE

Mi smo voljni da sa državom oko svih preduzeća na koja ona ukaže ili ih i mi naznačimo pravimo aranžman koji je kombinacija “ prenosa kapitala bez naknade i strateškog partnerstva“.

Država kao partner unosi firme i zakonski dopustive olakšice vezane za dugovanja tih firmi kao i beskamatni kredit na četiri godine sa grejs periodom od dve godine, a čiji iznos će po zaposlenom licu biti značajno manji od onog koji je bespovratno davan stranim firmama koje su preuzimale domaća preduzeća.
Konzorcijum kao partner unosi preduzetničko upravljanje, sređivanje stanja u firmama, obezbeđivanje poslova i poslovanja i zadržava zatečeni broj zaposlenih lica ili broj koji ugovori sa državom.

Dragan Atanacković Teodor

srpskikulturniklub

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime