Podmladak društava Crvenog Krsta i Savez Sokola

0
829
Foto: printscreen

U Kraljevini Jugoslaviji delovala su brojna humana društva. Veća društva su delovala na celoj teritoriji države i to : Društvo Crveni Krst, Kolo Srpskih Sestara, Dobrotvorne Zadruge Srpkinja, Zimska pomoć…  

Glavni odbor Crvenog Krsta je mnogobrojnim okružnicama, pismima i plakatima molio sva privatna, dobrotvorna, prosvetna, sportska i privredna društva da pomognu odbore Crvenog Krsta. Predsedništvo Crvenog Krsta pokušavalo je da obrazuje opšti Savez dobrotvornih društava. Sva privatna dobrotvorna društva sarađivala su pri prikupljanju priloga za poplavljene 1926. Za pomoć postradalima od poplave i drugih nepogoda do 31 decembra 1926. dali su priloge Crvenom Krstu : Humana i dobrotvorna udruženja 127.986,60 dinara. Prilozi sportskih udruženja bili su 44.102 dinara. Ruske izbeglice i njihove ustanove priložile su 32.499, 10 dinara. Kralj i kraljica priložili su 1.200.000 dinara. Zajedno sa prilogom državne vlasti ukupno je bilo 18.822.028,30 dinara.

Podmladak Crvenog Krsta delovao je u Kraljevini Jugoslaviji. Krajem školske godine 1925/26. Podmladak je imao 161.146 članova osnovnih, srednjih i stručnih škola. Članovi su izvodili humani i higijenski program, igrali su Igru za Dobro Zdravlje, brinuli se za čistoću školske sobe i okolinnje, pomagali svojim bolesnim i siromašnim drugovima u svojoj školi i drugovima i drugim krajevima. Glavni Odbor pozvao je svoje organizacije da pošalju priloge drugovima u poplavljenim krajevima, i oni su slali knjige, odelo, obuću, školski pribor i novac. Članovi Podmladka su imali preko 400 vrtova, 48 kupatila, 187 školskih igrališta i 133 radionice. Osnivali su školske bioskope Podmladka (u Zagrebu i Sarajevu) Dva kinoaparata išla su po školama. Bioskopi su služili na prvom mestu higijenskoj propagandi. Sredstva za svoj rad dobijali su članovi priređivanjem koncerata i zabava, lekovitog bilja što su sakupili i onim što su sabrali kao dobrovoljni prilog. Osim onog što su dali u hrani i odelu drugovima, članovi Podmladka su izdali iz blagajni preko 100.000 dinara na dobrotvorne svrhe. U večini škola proslavljen je Prvi decembar kao dan Podmladka. Od sredstava koje su članovi Podmladka tog dana dobili nabavljena su obuća i odela i spremani pokloni za siromašne članove. Glavni Odbor spremio je tečajeve ručnog rada u Sarajevu, Zagrebu, Ljubljani i Zemunu, gde je osposobio 152 učitelja. Održan je tečaj Domaće i Školske Higijene u Beogradu, gde je bilo 8 učiteljica. Učiteljice su spremljene da u svojim školama urede i školske kuhinje Podmladka Crvenog Krsta i da drže domaćičke tečajeve učenicama koje svrše osnovnu školu, a koje su trebale da ostanu u vezi sa školom preko organizacije Podmladka. Glavni Odbor Crvenog Krsta trudio se da organizuje što više ferijalnih kolonija. Uz pomoć Oblasnih odbora Crvenog Krsta preko leta organizovano je 13 kolonija Podmladka, u kojima je letovalo 318 zčenika i učenica. Glavni Odbor Crvenog Krsta pomagao je osnivanje 7 sokolskih i skautskih kolonija, u kojima su bili članovi Podmladka. Ferijalna kolonija svršenih učenica Učiteljskih škola održana u Splitu, bila je spojena sa tečajem u kome su se učiteljske pripravnice, pored upoznavanja sa idejama Podmladka društava Crvenog Krsta, upoznavale i sa kuvanjem jela, održavanja higijenskog stana. Tečajke su mogle osnivati kuhinje Podmladka Crvenog Krsta i držati tečajeve iz domaćinstva. Glavni odbor Crvenog Krsta pokrenuo je 1926. inicijativu da se podižu oporavilišta Podmladka Crvenog Krsta na obali mora i u planinskim krajevima. Za to su se prikupljali dobrovoljni prilozi od društava Crvenog Krsta. Podmladak je nastojao da se za mušku decu otvaraju radionice ručnog rada, a za žensku tečajevi iz higijene, prve pomoći i nege bolesnika. Tečajevi za učitelje i učiteljice koje trebalo spremati za to, bili su održavani preko raspusta. Trebao je da bude proširen rad na podizanju dečjih oporavilišta i letovališta. Pređivani su „Materinski Dan” i „Dan Čistoće”.(1)

Da Vas podsetimo:  Daleko je sunce

Savez Sokola i sokolske jedinice sarađivali su sa Podmladkom Crvenog Krsta. Saradnja se odvijala između mesnih društava kroz zajedničke akcije. Često u istom mestu članovi i članice sokolskih društava bile su i članice Podmladka Crvenog Krsta. Sokolsko društvo Dubrovnik je učestvovalo u akciji koju je organizovao Crveni Krst maja 1925. Inicijativom Glavnog Odbora Podmladka Crvenog Krsta u antituberkuloznoj propagandi učestvovali su dubrovačka društva : 1) Starateljstvo za plućne bolesnike, 2) podmladak društva Crvenog Krsta, 3) Lečničko udruženje, 4) izvidnici, 5) podmladak sokola. Preduzeto je : 28 maja a) Asaniranje tri najnezdravijih stanova dubrovačke sirotinje za spomen ovog dana, b) deljenje sapuna i četkica za čišćenje zuba siromašnoj deci Starateljstva, c) deljenje i lepljenje plakata po školama i u gradu pomoću skauta; 29 maja a) Predavanje po školama od mesnih lekara i nastavnika, b) izlet podmladka u prirodu i sađenje drveća ; 30 maja a) povorka sa agitacionim natpisima ( podmladak sokola, podmladak društva Crvenog Krsta, Pčelice, Skauti), b) u teatru predavanje ,,O tuberkulozi u Dubrovniku” (dr. Orlić), uz zdravstveni film ,,Ne pljuj na tle”. Deklamovanje i pevanje (pevao podmladak Crvenog Krsta Ženske Učiteljske škole ) ; 31 maja deljenje znački, prodavanje cveća i radova Podmladka za osnivanje besplatnog kupatila za siromašnu decu. (2)

Pred Božić podmladak Crvenog Krsta škole u Borovu primio je pismo od podmlatka iz sela u Hrvatskom Zagorju u kome su napisali : „Približava se zima. Sva se deca vesele snegu pa tako i vi. Mi se ne veselimo. Ne možemo ići van, jer nemamo šta obuti i obući. Znamo da vi živite bolje od nas. Naš kraj je siromašan : zemlje je malo, a nas mnogo. Vi imate verovatno staru obuću i iznošeno odelo, koje vam više ne treba, a nama bi dobro došlo. Pomognite nas u tome. Molimo Vas lepo. Mi ćemo nastojati da se odužimo.” Idućeg dana stiglo je isto takvo pismo iz jednog sela podno Petrove Gore. U pismi je napisano : „Sneg je pokrio čitav naš kraj. Iz kuće ne smemo ni maći. Zima i sneg to ne dopuštaju. Škola će ostati bez đaka, jer nemamo šta na sebe dati. Ne molimo stara odela, nego dronjke, koje nisu ni za šta. Ali nama će ipak dobro doći. Pomozite nam čim pre !”. Predsednik Podmladka je sazvao sednicu odbora. Sadržaj pisama strašno je delovao na decu. Odlučila su da obema školama pošalju sve što skupe od odeće i obuće. Najpre su dali od svog : „Ja ću dati ove cipele ! Ja imam kod kuće još jednu kapu, poslaću ovu bolju – a ja kaput”. Deca su otišla svojim kućama i za dan dva gomila je narasla. Mnoga se mama naljutila kad je zatekla svoju kćerku gde prevrće po starudijama i u ormanima. Kad je skupljanje završeno , trbalo je to srediti. Ružica je primetila : „Nećemo valjda samo tako poslati”. Devojčice su se dale na posao. Ostale su posle škole, zauzele čitavo gornje predvorje i zbornicu i same marljivo sređivale darove, što im se činilo da nije dovoljno čisto, oprale su, čarape okrpile, pa haljinice, na kapute stavljale zakrpe, dugmad prišivale, … . Želele su da ono što pošalju bude lepo. Neke od njih donele su od kuće pegle. Tako su radile dva dana do noći. Kod rada su pevuckale i pitale „Ko će ovaj šal dobiti?” „Ko ove cipele?” „A ko ovaj kaput”. Kada je sve bilo oprano, sređeno i izglačano postavile su darove na dva stola da ih slažu u kutije. Sutradan su upakovane odnele same na poštu. Nosile su 55 kilograma. Srećno i zadovoljno vratile su se natrag u školu. Nova škola nastojala je da postigne vasitanje dece putem dečje aktivnosti u radu i putem samorada.(3)

Da Vas podsetimo:  Tepić Grčiću: Objasnite narodu zašto je EPS u rasulu

Članovi Podmlatka državne narodne škole Kralja Petra II priredili su priredbu. U Borovu je 3 aprila 1936. priređen Dan Podmlatka Crvenog Krsta. Članovi Podmlatka prodavali su 3 aprila 1936. cveće u dvorištu fabrike. Uz pratnju muzike prošla je povorka deca sa lampionima fabričkim naseljima. Posle povorke u simboličkim figurama na starom sportskom igralištu deca su pevala himnu Podmlatka, više narodnih pesama i uz vatru slušala prigodne priče. Članice Podmlatka prodavale su cveće pod šatorima Crvenog Krsta 5 aprila 1936. U Društvenom domu bilo je priređeno Selo Podmladka Crvenog Krsta. Program je bio : 1. Dečji hor pevao je himnu. 2. Predavanje učenice Šarčević Evice : Rad našeg Podmlatka. 3. Učenica Štimčeva Pavlina recitovala je Sirotan. 4. Dečji hor pevao je Slavska, Poranile devojke od Mokranjca i Mrzel veter od Adamića. 5. Školska deca izvela su scenu Ranjenik. 6. Učenik F. Horvat pevao je Bolno čedo. 7. Školska omladina prikazala je dramsku sliku Snežana od P. Krstića. Posle je bila igranka. (4) U Društvenom domu u Borovu održan je koncert Crvenog Krsta. Prihod od koncerta trebao je da bude upotrebljen za opeaciju slepog studenta Stanka Kneževića. U programu su uzeli učešća havajski trio : Spasojević, Čurić i Knežević. Slapa saradnica Jevtićeva izvela je nekoliko tačaka na klaviru. Gorenšek pevao je ariju Valentina iz “Fausta”, praćen na klaviru od Grbeca. Gđa Marković pevala je nekoliko pesama. (5)

Podmladak Crvenog Krsta delovao je u Kraljevini Jugoslaviji. Krajem školske godine 1925/26. Podmladak je imao 161.146 članova osnovnih, srednjih i stručnih škola. Sarađivali su sa sokolskim društvima, uglavnom na lokalnom nivou. Često u istom mestu članovi i članice sokolskih društava bile su i članice Podmladka Crvenog Krsta. Pred Božić podmladak Crvenog Krsta škole u Borovu primio je pismo od podmlatka iz sela u Hrvatskom Zagorju u kome su napisali da ne mogu ići napolje jer nemaju šta obući i obuti. Molili su za staru obuću i iznošeno odelo, koje deci iz Borova više ne treba. Predsednik Podmladka je sazvao sednicu odbora. Sadržaj pisama strašno je delovao na decu. Prikupila su pomoć i poslala je poštom.

Da Vas podsetimo:  NATO „usrećitelj Srbije“ i njegovi navijači

Saša Nedeljković
član Naučnog društva za istoriju zdravstvene kulture Srbije


Napomene :

1. „Rad Glavnog Odbora Crvenog Krsta Srba, Hrvata i Slovenaca”, „Glasnik Crvenog Krsta Srba, Hrvata i Slovenaca”, Beograd, Januar-februar-mart-april 1927, str. 52, 62, 63, 74, 76, 99;
2. „Zdravstvena propaganda”, „Narodna Svijest”, Dubrovnik, 26 maja 1925, br. 21, str. 7;
3. -a-, „Iz naše školske zajednice”, „Borovo”, Borovo, 10 januara 1936, br. 2, str. 3;
4. „Dan Podmlatka Crvenog Krsta”, „Borovo”, Borovo, 4 april 1936, br. 14, str. 3;
5. „Uspeli koncerat Crvenog Krsta”, „Borovo”, Borovo, 4 april 1936, br. 14, str. 3;

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime