Šta policija čuva u „Dunav osiguranju“?

0
3835

575-lead-photo-1481662168-duvan_osiguranje_ustanickaBeogradska policija smestila se kao podstanar u prostorijama kompanije „Dunav osiguranje“, gde sa opreme ove osiguravajuće kuće izdaje kopije zapisnika saobraćajnih nezgoda iako je baš „Dunav osiguranje“ direktno zainteresovano za podatke kojima policija raspolaže, saznaje Pištaljka.

To su isti onaj prostor i oprema u Ustaničkoj ulici broj 128 koje je do pre godinu dana, tačnije do 1. decembra 2015. godine, koristilo upravo „Dunav osiguranje“ da bi obavljalo ovaj isti policijski posao. „Dunav osiguranje“ je, naime, decenijama unazad, a sve do upozorenja Poverenika za zaštitu podataka o ličnosti izrečenog prošle godine, izdavalo kopije zapisnika saobraćajnih nezgoda i to naplaćivalo građanima bez zakonskog osnova i bez saglasnosti tih istih građana čije podatke je policija u potpunosti ustupila ovoj osiguravajućoj kući. Osim toga, „Dunav osiguranje“ je – kako je utvrđeno u kontroli Poverenika – zapisnike izdavalo i trećim licima, bez ikakvog legitimisanja i provere identiteta.

Pošto je Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti upozorio „Dunav osiguranje“ da prestane sa nedozvoljenom obradom ličnih podataka učesnika udesa, Ministarstvo unutrašnjih poslova je sklopilo ugovor sa „Dunavom“ o korišćenju istih prostorija i opreme i to bez naknade.

Ovaj ugovor je zaključen, kako piše u odgovoru koji je Pištaljka dobila iz MUP-a, „zbog nedovoljnog kapaciteta prostora za skladištenje pomenutih spisa i materijalno-tehničkih sredstava u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Policijskoj upravi za grad Beograd“. U ugovoru piše da MUP ima teškoće sa distribucijom zapisnika i da će mu „Dunav“ pomoći, sve kako bi građani „ostvarili svoja prava“.

Prostor koji je „Dunav osiguranje“ ustupilo MUP-u, odnosno PU za Beograd, ima osam i po kvadratnih metara. U ugovoru koji je Pištaljka dobila od MUP-a piše da je „Dunav“ MUP-u ustupio i svoj fotokopir aparat kao i dve „radne stanice“ sa monitorima.

Da Vas podsetimo:  Vučić je potvrdio svoju nameru, a mi?

Aneksom koji su ministarstvo i „Dunav osiguranje“ potpisali samo šest meseci posle sklapanja ugovora, produžava se korišćenje prostora na još godinu dana jer beogradska policija nije do aprila 2016. uspela da obezbedi pomenuti „kapacitet“.

ugovor-mup-a-i-dunava-1Policijska uprava grada Beograda decenijama unazad davala je „Dunav osiguranju“ sve zapisnike o uviđajima saobraćajnih nezgoda u Beogradu i lične podatke učesnika nezgoda bez njihove saglasnosti i bez ovlašćenja. MUP je tako omogućio ovoj osiguravajućoj kompaniji koja je većinski u državnom vlasništvu da bez pravnog osnova dođe u posed ličnih i drugih podataka o učesnicima saobraćajnih nezgoda, stvori bazu tih podataka i obrađuje ih za svoje potrebe. Potvrdu ovih saznanja Pištaljka je dobila i od samog MUP-a.

Ne samo da je MUP omogućio „Dunav osiguranju“ da koristi podatke građana bez pravnog osnova, već je ovoj osiguravajućoj kući dozvoljeno i da izdaje i naplaćuje kopije zapisnika osobama koje su bili učesnici udesa. Da stvari budu još gore, „Dunav“ je kopije zapisnika izdavao i trećim licima bez njihove prethodne identifikacije ili potrebnog ovlašćenja, što znači da je svako ko zna datum udesa i brojeve tablica vozila koja su učestvovala u nesreći mogao da plati i dobije zapisnik bilo čije saobraćajne nesreće i sve njegove podatke.

Kako je utvrdio Poverenik, do ličnih podataka učesnika udesa kompanija „Dunav“ dolazila je tako što svakog dana preuzima fotokopije izvoda iz dnevnih policijskih izveštaja i zapisnika o izvršenim uviđajima od PU za grad Beograd.

Osim što je donedavno MUP dajući zapisnike o nezgodama „Dunav osiguranju“ bio saučesnik u kršenju Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, beogradska policija omogućila je „Dunavu“ da dođe do podataka dragocenih za svaku osiguravajuću kuću. Naime, podaci kojima je „Dunav“ raspolagao i koje je obrađivao sadržali su osim ličnih podataka i sledeće informacije učesnika nezgoda: adresu prebivališta, broj mobilnog telefona, stručnu spremu, zanimanje, radni status, naziv i adresu sedišta poslodavca, naziv osiguravajućeg društva gde je vozilo osigurano, broj i važenje polise osiguranja. S obzirom na to da je „Dunav osiguranje“ dobijalo od MUP-a podatke o svim saobraćajnim nezgodama na teritoriji Beograda, pa tako i o učesnicima nezgoda koji su bili osigurani kod konkurentskih osiguravajućih društva, ovi podaci su sigurno nešto što bi svaka osiguravajuća kuća koja posluje na tržištu Srbije želela da poseduje i koristi.

Da Vas podsetimo:  Odvratna pesma

Koliku privilegiju je MUP omogućio kompaniji „Dunav“ može se zaključiti i na osnovu onoga što se Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti podrazumeva pod obradom podataka – prikupljanje, beleženje,umnožavanje, prenošenje, pretraživanje, objedinjavanje, upodobljavanje, menjanje, prilagođavanje, skrivanje, objavljivanje… „Dunav osiguranje“ je, zaključio je Poverenik, „vršio skoro svaku od napred navedenih radnji“.

Kako je na licu mesta, u prostorijama „Dunav osiguranja“ gde se izdaju zapisnici o saobraćajnim nezgodama, proverio novinar Pištaljke, sada nije moguće dobiti zapisnik o udesu ukoliko niste učesnik nezgode, vlasnik vozila, srodnik sa istim prezimenom ili ako nemate ovlašćenje od aktera saobraćajne nezgode. Ovakvo ograničenje u pogledu preuzimanja zapisnika postalo je praksa tek nakon što su službenici MUP-a  pruzeli izdavanje zapisnika 1. decembra prošle godine.

U postupku nadzora utvrđeno je da su na ovaj ili  sličan način do ličnih podataka učesnika saobraćajnih nezgoda dolazile su i posredničke agencije koje nude usluge naplate osiguranja. Kako se navodi u upozorenju Poverenika, do saznanja koja su bila povod za otvaranje novog postupka nadzora u kompaniji „Dunav“ došlo se nakon izvršenog nadzora kod ovih posredničkih agencija koje su takođe nedozvoljeno obrađivale i koristile podatke o ličnosti.

Komisija za zaštitu konkurencije utvrdila je ranije da je „Dunav osiguranje“ sa drugim osiguravajućim društvima („DDOR Novi Sad“, „Delta Đenerali“, „Sava“, „Milenijum“, „Triglav“, „AMS“, „Takovo“, „Unika“, „As“), a pod okriljem Udruženja osiguravača Srbije, napravilo sporazum kojim se bitno sprečava, ograničava ili narušava konkurencija na tržištu pružanja usluge osiguranja vlasnika vozila.

PRILOZI:

Ugovor Ministarstva unutrašnjih poslova i kompanije „Dunav osiguranje“ (strana 1, strana 2)

Odgovori Ministarstva unutrašnjih poslova na pitanja Pištaljke (strana 1, strana 2)

Novak Grujić

www.pistaljka.rs

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime