Privremeno priznavanje srpskih diploma

0
1082

2015-04-06_053314„Kosovska vlada“ je na jučerašnjoj sednici usvojila dokument o „Postupku prijavljivanja za radna mesta u institucijama „Republike Kosovo“ za članove manjinskih zajednica koje imaju diplome izdate od strane Univerziteta u Severnoj Mitrovici“. Iako su neki kosovski mediji na srpskom jeziku javili da će „kosovska vlada“ priznati diplome srpskog državnog prištinskog univerziteta u Kosovskoj Mitrovici, za samu „kosovsku vladu“, to je, međutim, samo „privremeno-prelazna mera za integraciju kojom će se diplome koje su dobili građani „Republike Kosovo“ učiniti važećim, u svrhu prijavljivanja za posao u javnim institucijama, a u očekivanju potpune integracije Univerziteta u Severnoj Mitrovici u okviru kosovskog pravnog okvira.“ Cilj ovog dokumenta za „kosovsku vladu“ jeste integracija Prištinskog univerziteta sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici u „kosovski sistem visokog obrazovanja“.

Dokument, koji je juče usvojen, a u koji je KoSSev imao uvid, predstavlja „pristup“ rešavanju pitanja Univerziteta u Kosovskoj Mitrovici, i to sa dva skupa aktivnosti. Čitava procedura priznavanja diploma, prema ovom dokumentu, deluje veoma komplikovano, međutim, jer se rešava po pojedinačnom zahtevu, uz veći broj kontrolnih tela, a važi samo za one koji budu želeli da konkurišu za radna mesta isključivo u „kosovskim javnim institucijama“.

„Vlada Kosova“: Cilj integracija mitrovičkog univerziteta u „pravni okvir Republike Kosovo“
„Vlada je usvojila nacrt dokumenta o postupku prijavljivanja za radna mesta u institucijama Republike Kosovo za članove manjinskih zajednica koje imaju diplome izdate od strane Univerziteta u Severnoj Mitrovici.

Dokument ima za cilj da pripremi teren za sprovođenje zakonskih odredbi koje se odnose na Severnu Mitrovicu i kompatibilnost statuta tog univerziteta sa zakonodavstvom centralnog nivoa „Republike Kosovo“, sa ciljem njegove integracije u pravni okvir Republike Kosovo, saopšteno je iz juče iz kosovske vlade nakon sednice vlade i usvajanja dokumenta o „Postupku prijavljivanja za radna mesta u institucijama Republike Kosovo za članove manjinskih zajednica koje imaju diplome izdate od strane Univerziteta u Severnoj Mitrovici“.

Prvi skup aktivnosti predstavlja „pripremu terena“ za sprovođenje zakonskih odredbi koje se odnose na Univerzitet, a kroz uspostavljanje vladinog ekspertskog tima koji će pripremiti rad nezavisne komisije Univerziteta za „reviziju kompatabilnosti statuta“ univerziteta u Severnoj Mitrovici sa „zakonima na centralnom nivou“, a sa ciljem „integracije u zakonski okvir Kosova“. Drugi skup aktivnost predstavlja postavljanje privremeno-prelaznog mehanizma kojim će se verifikovati diplome mitrovičkog univerziteta sve do njegovog potpunog integrisanja u kosovski sistem.

Da Vas podsetimo:  Od dve krave stvorili veliko gazdinstvo

Verifikacija ovih diploma, međutim, jeste moguća samo u slučaju kada će se diploma koristiti za prijavu na otvoreno radno mesto u kosovskim javnim institucijama.

U nastavku pročitajte šta podrazumevaju aktivnosti propisane ovim dokumentom, te na koji način je predviđeno, prema planu „kosovskih vlasti“, da se verifikuju diplome sa mitrovičkog univerziteta.

Prvi skup aktivnosti – „Pripremanje terena za rad nezavisne komisije Univerziteta koja će oceniti usklađenost Statuta Univerziteta sa zakonskim okvirom na centralnom nivou Republike Kosovo“
Ovaj skup aktivnosti planira uspostavljanje nezavisne komisije Univerziteta koja će biti odgovorna za razmatranje statuta i njegovo usklađivanje sa kosovskim zakonskim okvirom, kao i sa „evropskim standardima i najboljim praksama.“

Nezavisna komisija sastojaće se od sedam članova – tri predstavnika kosovskog ministarstva obrazovanja, tri predstavnika koje bira Univerzitet u Kosovskoj Mitrovici i jedan član kojeg će odabrati kosovski premijer.

„Komisija će uvek uzeti u obzir specifičnosti predviđene važećim zakonima koji se odnosi na Univerzitet, ali će u isto vreme garantovati da organizacija, postupci unutrašnje uprave, i interakcija sa javnim vlastima Republike Kosovo, bude u skladu sa okvirom na centralnom nivou zakonodavstva Republike Kosovo,“ dodaje se u juče usvojenom dokumentu.

Osnivanje Nezavisne komisije Univerziteta, međutim, presudan je korak ka – „integraciji Univerziteta u sistem visokog obrazovanja Republike Kosovo“ i „sprovođenje posebnih zakona na snazi koji garantuje opštini Mitrovica/Mitrovica Sever veće nadležnosti u oblasti visokog obrazovanja i definiše Univerzitet kao autonomnu javnu ustanovu visokog obrazovanja u Republici Kosovo“, dodaje su ovom dokumentu.

Krajnji cilj ove komisije i ovih aktivnosti je integracija univerziteta, ili kako se navodi u ovom dokumentu, „legalizacija“ Univerziteta kroz „formulaciju statuta Univerziteta koji precizira njegovu unutrašnju organizaciju i upravljanje, rad odbora Univerziteta i procedure za interakciju s javnim vlastima Republike Kosovo, uključujući pitanja u vezi sa akreditacijom Univerziteta“.

Novi statut, međutim, treba da reguliše i odnose između Univerziteta i opštine Severna Mitrovica, zatim da obezbedi da Univerzitet dobije „adekvatne objekte i sredstva za svoj rad iz budžeta Republike Kosovo i drugih institucionalnih izvora“, a uz mogućnost saradnje sa opštinom Severna Mitrovica i bilo kojom drugom kosovskom opštinom kada je u pitanju upravljanje univerziteta.

Opština Severna Mitrovica imaće „veće“ nadležnosti u domenu viskog obrazovanja
U dokumentu „kosovske vlade“ se takođe navodi da pravni okvir „Kosova“ omogućava veće nadležnosti za opštinu Severna Mitrovica u domenu visokog obrazovanja, a uključujući registraciju i „licenciranje obrazovnih institucija, regrutovanje, isplatu plata i obuku nastavnih instruktora i administratora.“ Takođe, opština Severna Mitrovica imaće pravo da imenuje dva člana odbora Univerziteta, koji će se sastojati od ukupno devet članova.

Da Vas podsetimo:  Vukovar – Tabla o jednoj crkvi promenjena, o drugoj polomljena

Opština bi takođe trebalo da obezbedi Univerzitetu adekvatne prostorije i sredstva za rad „iz budžeta Republike Kosovo i drugih institucionalnih izvora.“

Opština Severna Mitrovica, prema ovom dokumentu, moći će da sarađuje sa bilo kojom drugom opštinom u pogledu rada univerziteta.

U istom dokumentu je naglašeno da će Univerzitet imati odbor koji će se sastojati od devet članova, od kojih dva imenuje opština, pet bira fakultetski i/ili studentski organ univerziteta i dva se imenuju na način određen statutom univerziteta, a da finansiranje Univerziteta iz sredstava Vlade Republike Srbije mora biti „transparentno i dostupno javnosti, u skladu sa zakonima Kosova“.

Statut bi takođe trebalo da utvrditi procedure finansiranja iz „Budžeta Republike Kosovo i drugih institucionalnih izvora“, kao i da „javnosti obezbedi transparentnost“ kada je u pitanju finansiranje mitrovičkog univerziteta od strane Republike Srbije.
U samom dokumentu se takođe navode „akcije“ kosovske vlade zbog mogućih „izazova“, s obzirom na to da je „vrlo verovatno“ da Univerzitet neće imenovati svoje članove komisije.

Zato kosovska vlada može „već da krene napred“, ističe se u ovom dokumentu, a imenovanjem „vladinog ekspertskog tima“ koji će sprovesti pripremne aktivnosti za rad Nezavisne komisije, a posebno kada je u razmatranju „kompatibilnost statuta i radnih procedura Univerziteta sa zakonodavstvom o visokom obrazovanju u Republici Kosovo“.

Tim, međutim, neće donositi službene odluke, ali će napraviti inicijalne pripreme koje će „fasilitirati“ rad Nezavisne komisije, te uspostaviti konktate sa Univerzitetom preko „medijatora“ i predviđati, ili reagovati na politička dešavanja koja mogu imati uticaj na Univerzitet, kao što je osnivanje „Udruženja/zajednica opština sa većinskim srpskim stanovništvom“.
U pripremi sprovođenja kosovskih zakona koji se odnosi na Univerzitet, ovaj tim kosovske vlade tražiće tehničku podršku profesionalnih organizacija i međunarodnih organizacija, posebno Saveta Evrope i Kancelarija Evropske unije na Kosovu.

A kako će rad Nezavisne komisije za legalizaciji Univerziteta iziskivati vreme, studenti i diplomci biće „u poziciji nejednakosti,“ dok se ne „ispuni legalizacija“ Univerziteta, te, dodaje se u dokumentu, „u cilju ispravljanja ove situacije, koja krši ljudsko pravo na zaposlenje i obrazovanje i sukobljava se sa kosovskim zakonodavstvom, potreban je privremeni mehanizam tranzicije.“
Upravo taj privremeni trazicioni mehanizam jeste verifikovanje diploma Univerzitata u Kosovskoj Mitrovici, što je i drugi skup akivnosti propisan u dokumentu kosovske vlade.

Da Vas podsetimo:  „ŠTO NE KUPIM? OKLEN KUKAVČE?“: ISPOVIJEST STVARAOCA REPUBLIKE SRPSKE

Drugi skup aktivnosti – privremeno-prelazne mere – verifikovanje diploma

U privremeno prelazne mere spada usvajanje normatvnog akta kako bi se verfikovale diplome sa mitrovičkog univerziteta, a izdavanjem „sertifikata“ i „dodatka sertifikatu“, koji će moći da se koriste jedino za prijavljivanje za rad u kosovskim javnim institucijama.

„Normativni akt će odrediti format, period validnost i obim sertifikata i dodatka sertifikatu,“ dodaje se u ovom dokumentu.

„Kosovska vlada“ će takođe formirati „entitet“ u kosovkom ministarstvu obrazovanja koji će delovati kao „Sekretarijat pomoćnog tima u vezi sa individualnim aplikantima i vođenjem evidencije o zahtevima verifkovanja“.

Čim „kosovska vlada“ usvoji normativni akt, biće inicirana i promotivna kampanja koja će promovisati formiranje ovog privremenog mehanizma, dok će „kampanja biti usmerena na nevećinske zajednice na Kosovu“.

Procedura verifikacije izdavanja „verifikacionog sertifikata“ će se pokretati na osnovu pojedinačnih zahteva onih koji imaju diplome mitrovičkog univerziteta i koji su građani Kosova, dok će normativni akt takođe odrediti koji dokumenti će biti potrebni kako bi se prijava upotpunila, a pokrenuo proces verifikacije.

Nakon što se podnese zahtev, Sekratarijat će uputiti zahtev Univerzitetu u Kosovskoj Mitrovici za proveru podataka. Zato će i kosovska vlada imenovati posredničku kancelariju koja će biti odgovorna za traženje verifikacije, a u idealnom slučaju, ova kancelarija će svoje sedište imati u Severnoj Mitrovici i imaće „radne odnose“ sa Univerzitetom.

Sekretarijat će ispitati dosijee onih koji se budu prijavljivali za akreditaciju diploma i potvrđivati to da li je osoba kvalifikovana za posao u javnoj instituciji Kosova, a na onosvu kvalifikacijskih zahteva koje su određene normativnim aktom.

Sekretarijat će zatim pripremiti i izdati setifikat onome ko je podneo zahtev, a sertifikat će služiti kao zamena za diplomu i samo za prijave na poslovima u javnim institucijama Kosova, imaće limitiran period validnosti, a u skladu sa normativnim aktom.

http://kossev.info/strana/arhiva/priznanje_srpskih_drzavnih_diploma____quotprivremeno_prelazna_mera_quot_za__quotpotpunu_integraciju_quot_srpskog_drzavnog_univerziteta_u_kosovski_sistem/4445

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime