Prof. dr Ljubomir T. Grujić: Šta treba još da se dogodi pa da Ana Brnabić podnese neopozivu ostavku na položaj i funkciju predsednika Vlade Republike Srbije?

1
3911

Predsednica Vlade Ana BRNABIĆ
Nemanjina 11
1000 Beograd
predsednikvlade@gov.rs

Dostavlja se:

Državljanima Republike Srbije i mediima preko interneta
Vrhovnim državnim organima po potrebi

Poštovana predsednice Vlade Ana Brnabić,

Na osnovu 1. stava člana 56 Ustava Republike Srbije upućujem Vam ovo otvoreno pismo i tražim da javno odgovorite na pitanje postavljeno Vam na kraju pisma, pošto ste predsednica Vlade, lice merodavno i nadležno za vođenje politike Republike Srbije, pošto su Vaše izjave bile javne i pošto se odnose na teme od opšteg značaja.

Iz kratke Vaše biografije objavljene na iprostoru Vlade: http://www.srbija.gov.rs/vlada/predsednik.php saznadoh, između ostalog, i sledeće:

«Predsednik Vlade Republike Srbije

Ana Brnabić

Rođena je 1975. godine u Beogradu. Poseduje master diplomu (MBA) sa Univerziteta Hal iz Velike Britanije i više od deset godina rada sa međunarodnim organizacijama, stranim investitorima, lokalnim samoupravama i javnim sektorom u Srbiji.

U avgustu 2016. godine izabrana je za ministra državne uprave i lokalne samouprave u Vladi Srbije, i tu funkciju obavljala je do izbora za predsednika Vlade» …

To su podaci o Vašoj prošlosti. Oni ne govore ni o tome gde ste se školovali do poslediplomskih studija niti o rezultatima Vašeg rada, posebno kao ministra.

Svoju prošlost ne zanemarujete. Naprotiv. Njeno iznošenje jasno pokazuje da svoju prošlost veoma cenite i smatrate važnom za dobijanje mandata predsednika Vlade. Slažem se s tim. Nažalost, kada govorite o Srbiji imate potpuno suprotan stav. S njim se ne slažem.

Buduće ponašanje dinamičkog sistema zavisi od prošlosti. Tu zavisnost ne može nikakav dekret, politički akt ili političar da ukloni. Srbija je složen dinamički sistem s memorijom, isto kao što je i čovek, npr, Vi, složen dinamički sistem s memorijom. To važi i za narod.

Čovek koji ignoriše prošlost, istoriju države i naroda, nije merodavan da rukovodi njima, niti da vodi politiku države.

U Vašem iscrpnom predlogu programa i cilja Vašeg rada kao novog predsednika Vlade /1/, i same Vlade pod Vašim rukovodstvom, s velikim elanom ste izneli niz predloga. Jedan od ciljeva je da menjate Srbiju nastavljajući protivustavnu politiku prethodnog predsednika Vlade Aleksandra Vučića /2/ i prihvatajući protivustavna delovanja novoproglašenog predsednika Republike Aleksandra Vučića /3/ kao vodiča. On Vas je izabrao i predložio za mandatora Vlade. U svom izlaganju ste površno, formalno, spomenuli prošlost i istoriju Srbije. Niste pokazali kako se Vaš plan i cilj slažu s njom i s važećim našim Ustavom.

Vi ste u svom predlogu Programa Vlade Republike Srbije /1/ napisali na strani 22:

Na današnji dan, veliki srpski praznik Vidovdan, želim da poručim da nastavljamo politiku mira i saradnje na Kosovu i Metohiji, sa ciljem postizanja istorijskog kompromisa i pomirenja srpskog i albanskog naroda. Cilj je očuvanje političke stabilnosti na teritoriji AP Kosovo i Metohija sprovođenjem utvrđene državne politike, nastavkom pregovora sa privremenim institucijama samouprave u Prištini, unapređenjem ekonomskog razvoja i uslova života, ekonomskim osnaživanjem srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji i nastavkom podrške održivom povratku. Potrebno je hitno uspostavljanje Zajednice srpskih opština, i to na način kako je predviđeno Prvim sporazumom i Opštim principima iz 2015. godine.

Glavni strateški cilj Srbije je pristupanje Evropskoj uniji. Proces pristupanja EU nije sam sebi cilj, već predstavlja najbolji mogući okvir za sveukupne reforme, modernizaciju i razvoj Srbije i u tom smislu već smo uspešno prešli dug put. U narednim godinama, Srbija će nastaviti da radi još ubrzanije i posvećenije na ispunjavanju pravnih i institucionalnih uslova za pristupanje Evropskoj uniji. Evropska unija je nastala kao mirovni projekat, a danas predstavlja uzor demokratije i dokaz da je svetlija budućnost moguća za sve nacije koje teže poboljšanju života svojih građana i dobrosusedstvu. Srbija je bila i jeste deo evropske porodice naroda čije su uporište zajedničke vrednosti i civilizacijska dostignuća.

Strana 24 u /1/.

Beograd će nastaviti da vodi politiku mira i saradnje kada je Kosovo i Metohija u pitanju, sa ciljem postizanja istorijskog kompromisa i pomirenja srpskog i albanskog naroda. Prioriteti u tom smislu biće očuvanje političke stabilnosti na teritoriji Autonomne Pokrajine (AP) Kosovo i Metohija sprovođenjem utvrđene državne politike, nastavak vođenja pregovora sa Privremenim institucijama samouprave (PIS) u Prištini, unapređenje ekonomskog razvoja i uslova života i ekonomsko osnaživanje srpskog stanovništva na Kosovu i Metohiji, kao i nastavak borbnj za očuvanje i povraćaj uzurpirane privatne i državne imovine i podrške povratku interno raseljenih lica. Nastavićemo i borbu za očuvanje naše kulturne i duhovne baštine u pokrajini, koja je blago svih građana Srbije i celog srpskog naroda. Insistiraćemo da se sva sporna pitanja što pre ponovo rešavaju u okviru Dijaloga. Ostaćemo dosledni i odlučni u nameri da obezbedimo ispunjenje svih sporazuma koji su dogovoreni u Dijalogu kako bismo zaštitili interese i bezbednost Srba u Pokrajini, ali i kako bismo stvorili uslove za unapređenje kvaliteta života svih građana koji tamo žive, u cilju implementacije postignutih sporazuma u utvrđenim vremenskim rokovima i na način koji u najvećoj meri štiti interese Republike Srbije, srpskog i drugog nealbanskog stanovništva na Kosovu i Metohiji. Posebno ćemo insistirati na tome da je neophodno što pre preduzeti konkretne korake u cilju uspostavljanja Zajednice srpskih opština, i to na način kako je predviđeno Prvim sporazumom i Opštim principima iz 2015. godine. Imajući u vidu učešće predsednika Vučića u postizanju ovih sporazuma, kao i njegovo veliko iskustvo u međunarodnim poslovima, ali i ustavna ovlašćenja koja ima kao Predsednik Republike, biću slobodna, kao i cela Vlada, da se najvećoj mogućoj meri u tim poslovima oslanjam na njega.

Da Vas podsetimo:  Novosadski pokret otpora

Strane 27 i 28 u /1/

Vaši napred navedeni ciljevi označeni plavom bojom zaslužuju podršku.

Vaša opredeljenja označena crvenom bojom kako da se ostvare ti ciljevi su protivustavna.

Što je označeno ljubičastom bojom je potpuna neistina o postojanju političke stabilnosti na Kosovu i Metohiji i o odnosu Evropske Unije prema Srbskom narodu, Srbiji i Republici Srpskoj.

Ono što je označeno zelenom bojom pokazuje megalomansku samouverenost da se neki eventualni dogovor unapred ocenjuje istorijskim. I to Vi govorite o istoriji koji ste suštinski ignorisali istoriju Srbskog naroda i Srbije. Istorija Srbskog naroda ima puno primera tzv. (h)istorijskih dogovora i odluka sa katastrofalnim posledicama po Srbe, po Srbiju i po srbsku državu. Da li je nešto od istorisjkog značaja i da li je to od pozitivne važnosti po narod i državu ne mogu da nepristrasno ocenjuju njegovi autori i protagonisti. To ocenjuju buduće generacije. Kada autor tvrdi da je njegova odluka, njegovo rešenje ISTORIJSKO to samo iskazuje njegovu megalomansku uobraženost i nameru da spreči bilo kakvu ozbiljnu analizu toga, pre nego što se prihvati.

U braon boji je označeno ono što treba da važi za celokupnu politiku Republike Srbije u odnosu na druge države i narode. Kako može Republika Srbija drugačije da se odnosi prema svojoj pokrajini Kosovo i Metohija? Time ste pokazali da tretirate Kosovo i Metohiju kao posebnu državu! Vi brkate teritoriju, ljude i narode. Poistovećujete Kosovo i Metohiju s Šiptarima. To se iskazuje i u Vašem odnosu prema Dijalogu.

Vi ste to sve izneli pre polaganja zakletve. To su Vaša opredeljenja koja se nisu obazirala ni na istoriju Srba i Srbije ni na njen Ustav. Slobodno ste ih izneli. Slobodan ste čovek. Niste još bili preuzeli obaveze, dužnosti i odgovornosti predsednika Vlade.

Posle Vašeg izlaganja i diskusije u Narodnoj skupštini, Vi ste javno položili i potpisali sledeću zakletvu:

Mandat Vlade teče od polaganja zakletve pred Narodnom skupštinom. Zakletva glasi:

„Zaklinjem se na odanost Republici Srbiji i svojom čašću obavezujem da ću poštovati Ustav i zakon, da ću dužnost člana Vlade vršiti savesno, odgovorno i predano i biti posvećena očuvanju Kosova i Metohije unutar Republike Srbije.”

Član 16 Zakona o Vladi

Vlada utvrđuje i vodi politiku Republike Srbije (tačka 1. Člana 123 Ustava). Ona utvrđuje i vodi politiku Republike Srbije u okviru Ustava i zakona i drugih opštih akata Narodne skupštine (1. stav člana 2 Zakona o Vladi). Svojom zakletvom ste se obavezali da ćete rukovoditi politikom Republike Srbije u okviru Ustava. Time ste se obavezali da nećete sprovoditi, primenjivati protivustavne odredbe, akta, koja su donele prethodne vlasti. Vi ste od stupanja na dužnost predsednika Vlade obavezni da sadašnja Vlada poništi sva protivustavna akta koja su donele prethodne Vlade. To niste učinili. Čak niste ni zamrzli sprovođenje ijednog od tih akata. Niti imate nameru, niti imate više mogućnosti da to uradite s obzirom da ste nastavili ono što ste izneli u svom ekspozeu – da ćete nastaviti da vodite (protivustavnu) politiku prethodnog predsednika Vlade.

Prijava u ime Republike Srbije za njeno učlanjenje je protivustavna /4/. Ustavni sud nije utvrdio da je ona u skladu s Ustavom /5/. On je ocenio da je to akt tadašnjeg predsednika Vlade i predsednika Republike i da on ima politički karakter. Vi ste se potpuno opredelili da nastavite taj proces radi učlanjenja Republike Srbije u Evropsku Uniju bez referendumske narodne saglasnosti. To ste učinili i pre i posle polaganja zakletve. Opredlili ste se da delujete suprotno Ustavu što i činite. Pogazili ste svoju zakletvu.

Opredelili ste se da poštujete institucije samouprave koje je stvorila vlast terorističke organizacije UČK /6/ na Kosovu i Metohiji bez poštovanja, mimo, Ustava Republike Srbije. Time prihvatate protivustavnu Rezoluciju Narodne skupštine od 13/01/2013. godine. Njome je izvršen državni udar /7/, /8/. Ustavni sud nije utvrdio njenu ustavnost. Ocenio je da je to političko-pravni akt /9/. Njenim prihvatanjem i sprovođenjem delujete suprotno Ustavu. Pogazili ste svoju zakletvu.

Bespogovorno, nediskutabilno, odlučno ste se opredelili da sprovodite odluke Briselskog sporazuma. On je protivustavan akt. Ustavni sud nije utvrdio njegovu ustavnost. Ocenio je da je to politčki akt /10/. On, a ne Ustav, je Vama osnova za vođenje politike Republike Srbije u njenoj pokrajini Kosovo i Metohija. To činite koristeći položaj predsednika Vlade. Delujete suprotno Ustavu. Pogazili ste svoju zakletvu.

Da Vas podsetimo:  Istraživanje u školi: 21 odsto učenika izloženo nasilju na internetu

Vi govorite o Zajednici srpskih opština. Vi hoćete da ona, koja je danas skup geta Srba, zameni Srbima Kosovo i Metohiju! Vi ne govorite o vraćanju Kosova i Metohije u okvir i pod suverenitet Republike Srbije. Ignorišete Ustav i Rezoluciju SB UN 1244. Odbacujete svoju zakletvu.

Javno ste bezuslovno podržali Srpsku listu na Kosovu i Metohiji /11/. Ona je osnovana mimo Ustava i zakona Republike Srbije. Delujete suprotno njima gazeći po svojoj zakletvi.

Vi poistovećujete šiptarske teroriste sa Šiptarskim narodom. Vaša politika nije izmirenje Šiptarskog i Srbskog naroda. Kad god i dokle god su Šiptari poštovali Ustav i zakon Srbije (i Jugoslavije) dotle su oni i Srbi živeli u dobrim odnosima. Sukob postoji decenijama između šiptarskih terorista s jedne strane, srbske države i Srbskog naroda, s druge strane. Vi se mirite sa šiptarskim teroristima. Bezuslovnom podrškom Srpskoj listi podržali ste izbor Haradinaja /12/ da vodi politiku terorističke okupatorske vladavine na Kosovu i Metohiji. Delujete protiv ljudskih prava, sloboda i Ustava. Osramotili ste Srbski narod, Republiku Srbiju i delovali suprotno Ustavu. Pogazili ste svoju zakletvu.

Vi podržavate predlog proglašenog predsednika Republike Aleksandra Vučića da se vodi rasprava o Kosovu i Metohiji /13/. To je suprotno preambuli Ustava, njegovom članu 182, neodvojivosti Kosova i Metohije od Srbije. Vi ste prihvatili veštački nam nametnut problem da je Kosovo i Metohija problem. Nije Kosovo i Metohija problem za Srbe. Problem za Srbe su šiptarski teroristi. Kosovo i Metohija jeste problem za šiptarske osvajače i njihove podržavatelje, problem kako da nam ga otmu. Stvarni problem za Srbe i Srbiju na Kosovu i Metohiji je upravo to: šiptarski terorizam radi otimanja Kosova i Metohije, šiptarska okupacija Kosova i Metohije, šiptarsko uništavanje ljudskih prava, sloboda, svega što je srbsko, od nasleđa, od deteta, do kulturnih i zagrobnih spomenika, šiptarsko proganjanje do potpunog istrebljenja Srba. Vi o tome ne govorite. Vi to sve prihvatate. Aminujete. Mirite se s njihovim vođama /6/, /12/. Podržavate ih! Vi učestvujete u šiptarskoj okupaciji obespravljivanja Srba. Delujete suprotno članu 1 Ustava. Gazite nemilosrdno po svojoj zakletvi.

Vi prihvatate, sprovodite i produbljujete:

 • Rušenje jedinstvenosti pravnog poretka Republike Srbije, suprotno članu 4 i 1. stavu člana 194 Ustava.
 •  Rušenje jedinstvenosti i nedeljivosti teritorije Republike Srbije, suprotno 1. stavu člana 8 Ustava.
 • Rušenje nepovredivosti granice Republike Srbije, suprotno 2. stavu člana 8 Ustava.
 • Rušenje neposredne primene ljudskih prava Srba na Kosovu i Metohiji, suprotno 1. stavu člana 18 Ustava.
 • Ukidanje jemstva neotuđivih ljudskih prava utvrđenih Ustavom koja služe očuvanju ljudskog dostojanstva i ostvarenju pune slobode i jednakosti svakog pojedinca u pravednom, otvorenom i demokratskom društvu, zasnovanom na načelu vladavine prava, suprotno 1. stavu člana 19 Ustava.
 • Neravnopravnost državljana Republike Srbije s Kosova i Metohije pred Ustavom i zakonom, suprotno 1. stavu člana 21 Ustava.
 • Ukidanje ljudskog dostojanstva Srbima na Kosovu i Metohiji, suprotno 1. stavu člana 23 Ustava.
 • Ukidanje nepovredivosti fizičkog i psihičkog integriteta Srba na Kosovu i Metohiji, suprotno 1. stavu člana 25 Ustava.
 • Mučenje, nečovečno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje Srba na Kosovu i Metohiji, suprotno 2. stavu člana 25 Ustava.
 • Držanje Srba na Kosovu i Metohiji u ropstvu ili u položaju sličnom ropstvu, suprotno 1. stavu člana 26 Ustava.
 • Ukidanje lične slobode i bezbednosti Srba na Kosovu i Metohiji, suprotno 1. stavu člana 27 Ustava.
 • Rušenje slobode Srbima da se kreću, vraćaju u svoje domove, nastanjuju na Kosovu i Metohiji, suprotno 1. stavu člana 39 Ustava.
 • Rušenje nepovredivosti stana Srba na Kosovu i Metohiji , suprotno članu 40 Ustava.
  Ukidanje jemstva Srbima na Kosovu i Metohiji za mirno uživanje svojine i drugih imovinskih prava stečenih na osnovu zakona, suprotno članu 58 Ustava.
 • Ukidanje jemstva Srbima na Kosovu i Metohiji na pravo nasleđivanja, u skladu sa zakonom, suprotno članu 59 Ustava.
 • Rušenje ekonomskog uređenja u Republici Srbiji na Kosovu i Metohiji, koje počiva na tržišnoj privredi, otvorenom i slobodnom tržištu, suprotno 1. stavu člana 82 Ustava.
 • Uništavanje jedinstvenosti privrednog područja Republike Srbije sa jedinstvenim tržištem roba, rada, kapitala i usluga, suprotno 2. stavu člana 82 Ustava.
 • Uništavanje na Kosovu i Metohiji kulturnog i istorijskog nasleđa, kao dobra od opšteg interesa, suprotno 1. stavu člana 89 Ustava.
 • Onemogućavanje, suprotno članu 97 Ustava, da Republika Srbija uređuje i obezbeđuje na Kosovu i Metohiji:
 1. suverenost, nezavisnost, teritorijalnu celovitost i bezbednost Republike Srbije, njen međunarodni položaj i odnose sa drugim državama i međunarodnim organizacijama na bazi poštovanja njenog Ustava;
 2. ostvarivanje i zaštitu na Kosovu i Metohiji sloboda i prava građana; ustavnost i zakonitost; postupak pred sudovima i drugim državnim organima; odgovornost i sankcije za povredu sloboda i prava građana utvrđenih Ustavom i za povredu zakona, drugih propisa i opštih akata;
 3. teritorijalnu organizaciju Republike Srbije; sistem lokalne samouprave;
 4. odbranu i bezbednost Republike Srbije i njenih građana na Kosovu i Metohiji;
 5. sistem prelaska granice Republike Srbije prema Crnoj Gori, Albaniji i Makedoniji sa strane Kosova i Metohije i kontrole prometa roba, usluga i putničkog saobraćaja preko granice; položaj stranaca i stranih pravnih lica; umesto toga prihvatate uspostavljanje granice unutar Republike Srbije između Kosova i Metohije i ostalog njenog dela;
 6. jedinstveno tržište; pravni položaj privrednih subjekata; sistem obavljanja pojedinih privrednih i drugih delatnosti; robne rezerve; monetarni, bankarski, devizni i carinski sistem; ekonomske odnose sa inostranstvom; sistem kreditnih odnosa sa inostranstvom;
 7. poreski sistem;
 8. svojinske i obligacione odnose i zaštitu svih oblika svojine;
 9. sistem u oblasti radnih odnosa, zaštite na radu, zapošljavanja, socijalnog osiguranja i drugih oblika socijalne sigurnosti; druge ekonomske i socijalne odnose od opšteg interesa;
  održivi razvoj; sistem zaštite i unapređenja životne sredine; zaštitu i unapređivanje biljnog i životinjskog sveta; proizvodnju, promet i prevoz oružja, otrovnih, zapaljivih, eksplozivnih, radioaktivnih i drugih opasnih materija;
 10. sistem u oblastima zdravstva, socijalne zaštite, boračke i invalidske zaštite, brige o deci, obrazovanja, kulture i zaštite kulturnih dobara, sporta, javnog informisanja; sistem javnih službi;
 11. kontrolu zakonitosti raspolaganja sredstvima pravnih lica; finansijsku reviziju javnih sredstava; prikupljanje statističkih i drugih podataka od opšteg interesa;
 12. razvoj Republike Srbije, politiku i mere za podsticanje ravnomernog razvoja pojedinih delova Republike Srbije – Kosova i Metohije; organizaciju i korišćenje prostora; naučno-tehnološki razvoj
 13. režim i bezbednost u svim vrstama saobraćaja, na Kosovu i Metohiji.
Da Vas podsetimo:  Vojska Srbije oborila dron u širem rejonu Kopaonika

Suprotno članu 194 Ustava, Vi omalovažavate Ustav koji je najviši pravni akt Republike Srbije i obavezu da svi zakoni i drugi opšti akti doneti u Republici Srbiji moraju biti saglasni sa Ustavom.

Vi ste duboko i višestruko obezvredili svoju zakletvu gazeći je, odbacujući je. Odbacili ste osnovu i pruženo Vam poverenje da budete ne samo član Vlade, već i predsednik Vlade.

Čin ostavke predsednika Vlade je Ustavan (član 131 Ustava) i zakonit (član 20 Zakona o Vladi i član 9 Zakona o izmenama i dopunama zakona o Vladi). Kada predsednik Vlade shvati i zaključi da ne može da izvršava svoje dužnosti u skladu s Ustavom i zakonom te podnese ostavku on zaslužuje trajno opšte poštovanje, i obratno. Vaša dosadašnja aktivnost predsednika Vlade stvorila mi je utisak da Vi niste pomišljali ni shvatili da treba da podnesete bezuslovnu ostavku s obzirom na Vaše potpuno opredeljenje da nastavite da sprovodite i produbljujete protivustavnu politiku, da ignorišete Ustav. Smatram da već kasnite u podnošenju svoje bezuslovne ostavke, i to za opšte dobro i za Vaše lično. Na osnovu člana 56 Ustava tražim od Vas da javno odgovorite na sledeće pitanje:

Šta treba još da se dogodi pa da Vi podnesete neopozivu ostavku na položaj i funkciju predsednika Vlade Republike Srbije?

Želim Vam da od naroda i države dobijete sve ono, onako i onoliko, što ste, kako i koliko zaslužili, po Ustavu i zakonu.

Što se tiče istorije i njenog značaja za Srbski narod u celini i za Srbiju kao državu, sada Republiku Srbiju, podsećam Vas na Amanet Srbskom narodu i vlastima njegove države:

/1/ Program Vlade Republike Srbije kandidata za predsednika Vlade Ane Brnabić: http://www.media.srbija.gov.rs/medsrp/dokumenti/ekspoze-mandatarke-ane-brnabic280617_cyr.pdf

/2/ Narodnoj skupštini peticija za razrešenje Aleksandra Vučića funkcija, položaja i dužnosti predsednika Vlade, 09/11/2016:

http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2016_11_09LTG_potvrde.31421517.pdf

/3/ Peticija Narodnoj skupštini da pokrene postupak za razrešenje predsednika Republike Aleksandra Vučića, 16/06/2017:

http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2017_06_16LTGpeticija.16674217.pdf

/4/ Ustavnom sudu predlog da oceni ustavnost akta republike Srbije za prijem u Evropsku Uniju: http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2010_02_06LTG_US_EU

/5/ Zaključak Ustavnog suda po podnetom predlogu /4/: http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2010_05_25US.3332323.jpg

/6/ Poternica MUPa Republike Srbije za teroristom Hašimom Tačijem tzv. „Zmija“: http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2017_09_20HashimTachi.26315923.jpg

/7/ Narodnoj skupštini: državni udar, razrešenja predsednika Tomislava Nikolića i Vlade, opšti izbori: http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2013_04_09NrSkps_DrzavniUdar.28870414.pdf

/8/ Ustavnom sudu predlog da oceni ustavnost Rezolucije Narodne skupštine od 13/01/2013. g. http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2013_01_18LTG_Sve.28893454.pdf

/9/ Zaključak Ustavnog suda po Predlogu /8/: http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2013_04_22US1.28865040.jpg http://www.ssssseternal.org/yahoo_site_admin/assets/docs/2013_04_22US2.28864922.jpg

/10/ Zaključak Ustavnog suda, broj Iuo-247/2013, o predlogu za ocenu ustavnosti i zakonitosti parafiranog „Prvog sporazuma o principima koji regulišu normalizaciju odnosa” između Vlade Republike Srbije i Privremenih institucija samouprave u Prištini, od 19. aprila 2013. godine, Službeni glasnik RS, broj 13/2015, 02.02.2015, str. 9-24.

/11/Bezrezervna podrška Vlade «Srpskoj listi na Kosmetu»: http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=301646

/12/Mihailo Medenica, Čujete li, Vučiću i pripadnici sramne Srpske liste, vapaje nedoklanih Srba?: https://facebookreporter.org/2017/09/19/mihailo-medenica-cujete-li-vucicu-i-pripadnici-sramne-srpske-liste-vapaje-nedoklanih-srba/

/13/Ana Brnabić, predsednica Vlade, «Dobro je što je interna debata o Kosmetu počela»: http://www.srbija.gov.rs/vesti/vest.php?id=299508

S poštovanjem

Dr Ljubomir T. Grujić, redovni profesor u penziji
Džona Kenedija 31/15,
11070 Beograd
lyubomirtgruyitch@gmail.com,
http://www.ssssseternal.org

facebookreporter.org

1 KOMENTAR

 1. Hm,hmm…eee,pa profesore, tu ima jedan problem, ostavka je moralni cin,a, lgbt..je, nesto ipak nemoralno,pa se preplice sa vasim predlogom,da podnese ostavku.da ne izvojeva vilu 1.000 kvadrata, na Dedinju, ne vodi sfalerku,na tretman, drzavnim,vazduhoplohovom…itd.itd

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime