Program Vlade Narodnog Spasa (VNS) – Odbrana Kosova i Metohije

0
280
Foto: printscreen

Redakciji KORENA je stigao esej Vlada Narodnog Spasa (VNS) – I. VNS Odbrana Kosova i Metohije. To je analiza i predlog šta i kako preduzeti za odbranu interesa naroda i državnosti Srbije na KiM. Autor Zoran Karaklajić nas je zamolio da esej i pored obimnijeg sadržaja objavimo u celosti, što mi ovom prilikom i činimo. 

Program Vlade Narodnog Spasa (VNS)

U slučaju veleizdaje režima na vlasti i/ili u kritičnim trenutcima za opstanak naroda i Države Srbije, Ustav daje državljanima Srbije neprikosnovenu moć  da referendumskom većinom izaberu Vladu Narodnog Spasa (VNS).  I da tim referndumom ujedno daju VNS privremeni (jednogodišnji) vanredni izvršni, zakonodavni i sudski mandat da:

 • Smesta smeni sa vlasti sve veleizdajničke, korumpirane, i nekompetentne pojedince i sprovede neophodne reforme i lustraciju državnih institucija;
 • Odmah eliminiše prodati-izdajnički partokratski sistem – ukidanjem svih beneficija i budžetskog finansiranja svih partijskih/stranačkih političkih struktura;
 • Hitno preduzme sve neophodne korake za stabilizaciju i poboljšanje političkog, ekonomskog, i drištvenog stanja u državi;
 • Odmah zaštiti suvereni međunarodni status i teritorijalni integritet Srbije;
 • Razradi i dopuni Ustav amandmanima, u svrhu instituisanja temeljnog ustavnog principa da je Država Srbija Trajna Zajednička Svojina Naroda Srbije;
 • Kroz otvorenu javnu diskusiju formuliše model organizacije i rada Lokalne Opštine (LO) – neposredne (ne-partijske) lokalne samouprave – i da  Ustavnim amandmanom instituiše LO kao elementarni društveni-ekonomski-politički gradivni bloka Države Srbije;
 • Eliminiše korupciju izbornog sistema, i pre kraja svog mandata organizuje i sprovede nove legitimne izbore;
 • U slučaju neophodnosti promene sadašnjeg Ustava Srbije, VNS ima mandat da sazove i organizuje Narodni Ustavotvorni Sabor (NUS). Narod Srbije direktno među-sobom bira svoje najbolje i najčasnije poverioce u NUS – da kroz slobodnu javnu, sveobuhvatnu i obrazovnu diskusiju formulišu predloge ustavnih promena. Isključivo absolutna referendumska većina NUS daje prdlog promene Ustava Srbije.  Isključivo eksplicitna odluka absolutne referendumske većine naroda (državljana) Srbije može promeniti Ustav Srbije.

Pri izboru VNS, narod Srbije prevashodno bira njen program rada, ciljeve i njihovu realizaciju – a nikako istrošene lažljive  izdajnike  i u korupciji-užegle politikante. VNS moraju činiti iskusni stručni ljudi koji su sačuvali svoje duhovne vrednosti, svoju  čast i moralnu kičmu,  i koji iznad svega vole svoj narod i svoju otadžbinu Srbiju.  VNS absolutno ne sme robovati nikakvoj ideološkoj doktrini, dogmi, ili kultu ličnosti – a još manje spoljnim ucenama i nalozima.  VNS mora biti najbolje što Narod Srbije u Matici i Dijaspori može da iznedri u ovom sudbonosnom trenutku po narod i državu Srbiju.

 1. VNS Odbrana Kosova i Metohije

Akt odbrane Kosova i Metohije (KiM) je odbrana neotuđivog prava državotvorstva naroda Srbije i  opstanka  suverene države Srbije – našeg neprikosnovenog nasleđa i zaostavštine.   Bez KiM, Srbija je ljigava, bezlična i bezdušna kolonija.

Od 2000. godine do danas, globalistički vazalski režim bezpogovorno prihvata NATOvsko  trenutno stanje na terenu, kao finalno rešenje za KiM.  Tom veleizdajom, režim daje potpuni legitimitet brutalnom uništenju države Srbije, koje globalisti metodično sprovode po osvetničkom treće-rajhovskom planu.  I zato, sveta dužnost i najpreči zadatak VNS je da odmah mobiliše i pokrene sve suverene i međunarodne mehanizme i metode za odbranu KiM.

Međunarodna odbrana suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije na KiM doslovno se temelji na UN Rezoluciji 1244 (UNR-1244).  Nažalost, veleizdajnički režim već  20 godina odbija da međunarodnim-pravnim mehanizmima prinudi države potpisnice (UN Saveta Bezbednosti i G-8 sponzore) da doslovno ispoštuju svoje podpisane međunarodne pravne obaveze iz te rezolucije.

Dosadašnji međunarodni pravni nastup režima oličen je njegovim impotentnim pitanjem Međunarodnom Sudu Pravde: “Da li je jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova u saglasnosti s međunarodnim pravom?”  Pa zar mi nemamo svoj jasan stav i odgovor na to pitanje?  Koji odgovor od glbalističkih najamnika u tom sudu je vazalski režim i očekivao  na takvo bezsmisleno poltronsko pitanje?

A i dobili smo tipičan dvosmisleni globalistički odgovor da: “Međunarodno pravo ne zabranjuje deklaracije ove vrste kao takve”, kao i da “Sud nije odlučivao o pravu na samoopredeljenje, pa time niti priznaje pravo kosovskih Albanaca na otcepljeljnje niti ga negira”.  Sud je takođe rešio “da odluku o daljem procesu rešavanja problema Kosova prepusti UN, koje su vlasne da o tome odlučuju”.  Drugim rečima, oni peru ruke jer ne smeju ovaj brutalni-bezpravni proces okupacije i razaranja suverene države Srbije kodifikovati kao budući presedan u međunarodnom pravu.  Znaju oni da ta ista mečka začas može zaigrati i u njihovoj avliji.

Evidentno da globalne gazde, njihov sud, i njihov vazalski režim u Srbiji absolutno ne smatraju Srbiju suverenom državom koja je apriorno “vlasna” da odlučuje o svom suverenitetu i teritorijalnom integritetu.

Ne samo da prodati režim bezpogovorno prihvata treće-rajhovske anti-srpske interpretacija UNR-1244, već  i aktivno realizuje praktično odcepljenje KiM svojim protiv-ustavnim i nezakonitim međunarodnim pismenim i usmenim sporazumima i aktima sa ilegalnom okupatorskom vladom KiM.  Zato je imperativ da VNS smesta poništi sve veleizdajničke režimske akte i sporazume – tajni Briselski sporazumi, ne-ustavni mandat EULEKSa, gašenje državnih institucija na KiM, ne-sprovođenje regularnih izbora države Srbije na teritoriji KiM,  de-fakto državno razgraničenje sa KiM…

1 .  Uspostavljanje suverenog Ustavnog-zakonskog temelja Srbije na KiM

Ali pre nego se okrene međunarodnom pravu, narod Srbije mora prvo iznutra urediti sobstvenu kuću.  Trenutno , država Srbija svoj suverenitet i teritorijalni integritet nad KiM pravno temelji samo na preambuli Ustava Republike Srbije:

“Polazeći od državne tradicije srpskog naroda i ravnopravnosti svih građana i etničkih zajednica u Srbiji, polazeći i od toga da je Pokrajina Kosovo i Metohija sastavni deo teritorije Srbije, da ima položaj suštinske autonomije u okviru suverene države Srbije i da iz takvog položaja Pokrajine Kosovo i Metohija slede ustavne obaveze svih državnih organa da zastupaju i štite državne interese Srbije na Kosovu i Metohiji u svim unutrašnjim  i  spoljnim  političkim  odnosima”

Nažalost, bez dalje ustavne-amandmanske razrade i praktične zakonske primene,  prodati  režim je svojom vazalskom poniznošću ovu preambulu sada sveo na mrtvo slovo na papiru.

Još  crnje i gore, sadašnji Ustav nastavlja brutalno Titoističko razbijanje Srbije. Važeći ustavni koncepti autonomnih pokrajina i partokratske lokalne samouprave u Srbiji, samo su bezsmisleno prepisani ostaci propalog totalitarnog Titoističkog sistema.  Trenutni ustavni koncept “suštinske autonomije za KiM” absolutno nije rešenje. To je samo nedefinisano proširenje zaostale Titoističke autokratske institucije – nametnute sa isključivim ciljem za razbijanje korpusa naroda Srbije,  i za uspostavljenja lokalne totalitarne kontrole i secesije korumpiranih političkih-etničkih/rasističkih kvazi elita.

Stoga, već  prvog dana svog mandata, VNS mora Ustavnim Amandmanima konstruktivno razraditi preambulu Ustava Srbije i kompetentnim zakonima uvesti sledeće državotvorne-demokratske institucije u pravne, ekonomske i društvene temelje države Srbije:

 1. i) Država Srbija je trajna zajednička svojina naroda Srbije –  Ovo trajno zajedničko vlasništvo se trajno zajednički nasleđuje, tako da svaki državljanin Srbije, za svog života, ima podjednaki udeo u celokupnoj vrednosti zajedničke imovine naroda Srbije.
Da Vas podsetimo:  Odgovor Kapetana Dragana, Sandi Rašković i Sonji Biserko

Kao zajednička imovina svih državljana Srbije, definiše se celokupna suverena istorijska teritorija Srbije (sa KiM), sva državna/društvena imovina, zemljišni posedi SPC i ostalih religijskih zajednica, svi objekte kulturnog i religijskog nasleđa, prirodna bogatstva i sve zajedničke nematerijalne vrednosti na toj teritoriji.

Zato niko ne može i ne sme odvojiti i privatno raspolagati artiklom Zajedničke Imovine, a da to narod Srbije (svi državljani – fizička lica) direktno i izričito ne odobri svojom absolutnom 2/3-skom referendumskom odlukom.

ii ) Zemljište i prirodna bogatstva pod njim/na-njemu/nad-njim  – su Bogom-data  dobra u  trajnoj  zajedničkoj  svojina naroda Srbije.  Stoga ne postoji privatna svojina zemlje i priridnih bogatsava, već  samo privatno pravo korišćenja date zemljišne-katastarske parcele.  Samo i isključivo državljani Srbije (fizička i pravna lica) imaju prenosivo pravo privatnog korišćenja date katastarske parcele.  Nepokretni objekti na katastarskim parcelama (sa legalnim privatnim pravom korišćenja) su u legalnoj prenosivoj privatnoj svojini Državljana Srbije (fizičkih i pravnih  lica).

iii)  Precizno definisana prava i obaveze Državljana Srbije  –  zasnovana na podjednakim ličnim pravima i obavezama Državljana Srbije (fizičkih i pravnih lica) prema Zajedničkoj Imovini Naroda Srbije.  Tako da svaki Državljanin Srbije (i to samo fizičko lice) ima podjednaki udeo u zajedničkoj imovini naroda Srbije, ali i podjednaku odgovornost očuvanja i uvećanja te zajedničke imovine.

Svaki pojedinac naroda Srbije se najpre  mora legalno izjasniti/potvrditi da li je Državljanin Srbije ili nije.  To važi i u slučaju dvojnog državljanstva.  Konkretno za KiM, svaki stanovnik KiM se prvo mora definitivno izjasniti/potvrditi – ili je Državljanin Srbije ili nije.  Time, svaki etnički “Albanac”, Državljanin Srbije, ima svoj podjednaki udeo u ukupnoj  Zajedničkoj Imovini Naroda Srbije, ali i odgovornost njenog očuvanja i uvećanja.  A svi Albanci, izjašnjeni kao ne-državljani Srbije, imaju svoju državu Albaniju – i njihov boravak na teritoriji Srbije/KiM je predmet suverenih zakona države Srbije.

 1. Direktna Demokratska Samouprava  –  Institucija Lokalne Opštine (LO)  –  LO  je  elementarna  institucija  lokalne direktne-demokratske samouprave naroda Srbije.  Demokratska direktna  (neposredna  =  ne-partijska) samouprava naroda se jedino i može praktično realizovati na nivou LO.  VNS  će ustavnim amandmanom dati jedinstven  (za  celu  Srbiju)  pravni  model  društvene-ekonomske-političke organizacije LO, koja  će  činiti osnovni gradivni blok  demokratskog  društvenog-ekonomskog-političkog sistema države Srbije.

Navedeni Ustavni  amandmani postavljaju univerzalni temelj, na osnovu koga  će VNS-imenovani stručni pravni tim doneti kompetentne suverene zakone za uređenje imovinskih, ekonomskih, društvenih, i političkih odnosa u Srbiji.  U okviru toga, ustavno-zakonski  će se rešiti i pitanje nasilne NATO okupacije KiM, i restitucije nasilno uzurpirane i otete imovine izbeglica i  raseljenih  lica.

 1. Rezolucija 1244 UN Saveta Bezbednosti (UNR-1244)

Prvi korak VNS u međunardnoj odbrani KiM je vraćanje predmeta u legitimne okvire UNR-1244 od 10. Juna, 1999.  Stoga je veoma je bitno da ovde razumemo osnovne principe, namenu, i aktuelne rezultate te rezolucije.

Temelj UNR-1244 čine tri ključna i jasno definisana principa kojima se doslovno:

 • “Potvrđuje obaveza svih Država Članica (UN) za održanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta FR Jugoslavije/Srbije”.
 • “Potvrđuju prava svih izbeglica i raseljenih lica da se vrate svojim kućama u sigurnosti.”
 • “Poziva za znatnu autonomiju i razumnu samoupravu za Kosovo.”

Zato , fokus VNS odbrane KiM mora biti usresređen na praktičnu realizaciju ova tri ključna principa.  Dokle god važi UNR-1244, neopoziva je obaveza G-8 država (SAD, Japan, Nemačka, UK, Francuska, Italija, Kanada, Rusija) i članica UN Saveta Bezbednosti (SAD, Rusija, Kina, UK, Francuska, Argentina, Bahrain, Brazil, Gabon, Gambija, Malezija, Namibija, Holandija, Slovenija) – koje su kao sponzori i izvršne  podpisnice  dužne da ova tri ključna principa rezolucije  doslovno ispoštuju i sprovedu.

Činjenica je da su upravo sve te države (osim Rusije i Kine), svojim jednostranim priznanjem “Republike Kosova”, pogazile svoje međunarodne-pravne obaveze iz UNR-1244.  Za taj svoj prekršaj, navedene države moraju snositi potpunu međunarodnu zakonsku odgovornost.  I još  važnije, one moraju sprovesti pravni lek u koji spadaju – formalni opoziv svog priznanja “Republike Kosova”, formalno priznanje pune nadležnosti Države Srbije nad terotorijom KiM, i materijalno obeštećenje Države Srbije za ekonomsku i ljudsku  štetu nanetu brutalnim-kriminalnim cepanjem i okupacijom teritorije Srbije.

U svrhu vođenja međunarodnih pravnih aktivnosti, VNS  će imenovati specijalnu komisiju domaćih (3) i stranih (3) eksperata međunarodnog i ustavnog prava, koja  će UNR-1244 tumači isključivo sa stanovišta zaštite interesa naroda i države Srbije.   Ta komisija će takođe utvrditi da li prekršaji,  i/ili neizvršenje-dezertiranje,  zakletih ustavnih i zakonskih dužnosti režimskih funkcionera  čine akt veleizdaje naroda i države Srbije – a time,  nosi i potpuni gubitak zvaničnog imuniteta pojedinaca i njihovu ličnu krivičnu odgovornost pred sudom.

 1. Suverenitet i teritojani integritet Republike Srbije na KiM

Otvoreni akt režimske veleizdaje je potpuna predaja suverenih međunarodnih granica Srbije na KiM.  Jer , UNR-1244 eksplicitno “garantuje međunarodne granice Srbije” i “potvrđuje prisustvo graničnog i carinskog osoblja Republike Srbije na tim granicama”, kao i “prisustvo osoblja na lokacijama Srpskog nasleđa”.  UNR -1244 još  i eksplicitno “odlučuje da su međunarodne bezbednosne snage na KiM (NATO/KFOR) odgovorne za izvršavanje traženih pograničnih nadzornih/zaštitnih dužnosti”.

Globalistički satrapi režima absolutno nemaju opravdanja što proteklih 20 godina ama ni jednom nisu zahtevali garantovano očuvanje suverenih granica Srbije (sa Albanijom, Makedonijom).  Još  crnje i gore, veleizdajnički režim je protiv-ustavno i nezakonito uspostavio granicu između ostatka Srbije i KiM.

Država Srbija mora najzad istupiti kao suvereni subjekat sa svojim bezkompromisnim konkretnim zahtevima za KiM, garantovanim u UNR-1244.  Zato  će VNS već  prvog dana svog mandata, neodložno zahtevati garantovani povratak  našeg  graničnog i carinskog osoblja na ustavne-suverene granice Republike Srbije, i raspored osblja za zaštitu lokacija Srpskog nasleđa.  I VNS  će izričito zahtevati da KFOR/NATO osigura bezbednost tog osblja, i počne sa vršenjem pograničnih dužnosti.

 1. Povratak izbeglica i raseljenih lica svojim kućama na KiM

Sadšanja situacije na KiM je samo najnovija epizoda u vekovnom pogromu srpskog naroda tog regiona.  Ovoga puta to je delo nemačkih isplaniranih/dirigovanih i NATO-podupretih akcija albanskih narko-kriminalnih klanova i povampirenih nacističkih terorističkih grupa.

Država Srbija sebi uzima neprikosnoveno suvereno pravo da ustavno-pravno tretira sve pogrome naroda Srbije na KiM od 1912. – t.j. momenta međunarodnog priznanja njenog suvereniteta i teritorjalnog integriteta nad teritorijom KiM.

Po UNR-1244, centralni razlog prisustva i dužnost međunarodnih privremenih civilnih vlasti (UNMIK) i vojnih snaga (NATO-KFOR) na teritoriji Srbije/KiM je upravo sprečavanje oružanih sukoba i osiguranje i sprovođenje povratka izbeglica i raseljenih lica svojim kućama.

Da Vas podsetimo:  VRHUNAC LICEMERJA Za čiju decu?

Dosadašnju realizaciju ovog povratka, veleizdajnički režim je poltronski preneo u nadležnost EULEKSa –  što znači u ruke zemalja EU/Nemačke koje su priznale i  bezobzirno  sprovode stvaranje nezavisne “Republike Kosova” na suverenoj teritoriji Srbije.  Rezultat toga je praktično nulti povratak “ne-albanskih” izbeglica na KiM.  Ali sa druge strane, UNMIK/EULEKS i NATO-KFOR su dozvolili nekontrolisano naseljavanje iz Albanije, i totalnu uzurpaciju imovine ne-albanskih izbeglica i raseljenih lica na KiM.

Od 1998., usled terora UČK i pod protektoratom NATO/KFOR vojnih “mirovnih” snaga, preko 250 hiljada ne-albanskog stanovništva je etnički očišćeno sa KiM. NATO/KFOR ne samo da nije ispunio svoju obavezu iz UNR-1244, da odmah respusti i razoruža UČK i ostale nauružane terorističke albanske grupe, već  je albansku terorističku-paravojnu organizaciju zlonamerno transformisao u aktivnu vojsku “Republike Kosova”.

Evidentno da UMNIK/EULEKS i NATO/KFOR vojna misija na KiM, suprotno svom UNR-1244 mandatu, podmuklo-sistematski razaraju suverenitet i teritorijalni integritet države Srbije i intenziviraju nove ratne sukobe  –  umesto da doslovno ispune svoju obaveze očuvanja mira i osiguranja povratka ne-albanskih izbeglica i raseljenih  lica  svojim  kućama  na  KiM.

Kada govorimo o izbeglicama i nasilno raseljenim licima sa KiM, moramo u obzir uzeti i one koji su izgnani i raseljeni još od 1941. pa do danas.  Tokom perioda 1941-45, u fašističkom-nacističkom protektoratu “Velike Albanije”, desetine hiljada Srba je ubijeno i oko 100 hiljada izgnano sa KiM.  Progon Srba sa KiM je nastavio Titov ostrašćeni anti-srpski režim. Tito je 1945  totalitarnim-komunističkim  zakonom zabranio povratak izgnanih Srba na KiM, a njihove kuće i imovinu dao novo-uvezenim migrantima  ne-državljanima  iz Albanije.  Od sredine 1960-tih do kraja 1980-tih, još  oko 250 hiljada Srba je napustilo KiM.  Najvećim delom to je bila posledica urbane/industrijske migracije.  Ali takođe je značajan broj  (oko 20  hiljada)  srpskih seoskih porodica to marao učiniti pod brutalnim terorom albanskih iredentista i represijom lokalnih albanskih komunističkih vlasti.  Prema zadnjem popisu “Republike Kosova” iz 2011, na KiM  živi samo oko 25 hiljada Srba.  I oni,  pod svakodnevnim albanskim terorom,  isključivo  žive u izolovanim enklavama i getoima.

U Srbiji još  živi preko 200 hiljada lica nasilno izgnanih sa KiM od 1999 do danas. Ako se tome dodaju i potomci porodica koje je izgnao Titov režim, onda procenjujemo da oko 300-400 hiljada naroda Srbije ima problem povratka svojim kućama na KiM.  Jer te njihove kuće, mada u njihovoj zakonitoj privatnoj svojini, još  su uvek su nasilno uzurpirane, a  UMNIK/EULEKS i  NATO/KFOR im absolutno ne garantuju restituciju imovine i sigurnost povratka.

Srpska Imovina na KiM

Tokom zadnjih 75 godina ni jedna režimska vlast u Jugoslaviji/Srbiji nije pokrenula zakonsku zaštitu i restituciju srpske imovine na KiM.  Prema podacima Katastra Srbije, zaključno sa 1999. Srpska imovina (državna-društvena imovina Srbije, srpska privatna imovina, imovina Srpske Pravoslavne Crkve…) ima tapiju na  641,071  hektar  od  ukupno  1,090,410 hektara (ili 58.79%) teritorije KiM.  Ako uzmemo u obzir i podatke iz zemljišnih knjiga pre komunističkih konfiskacija i nacionalizacija, još  veći procenat teritorije KiM je u  legalnom/tapijskom  srpskom vlasništvu.

Ali ako sada pogledamo zvaničnu katastarsku kartu Republičkog Geodetskog Zavoda Srbije (RGZ), na njoj uopšte nema KiM kao dela Srbije.  Nema evidentiranih 1,299 katastarskih opština, niti lista nepokretnosti, niti površina, niti vlasništva nad 2,575,488 katastarskih parcela na KiM.  Razlog za ovo je veleizdaja aktuelnog režima Aleksandra Vučića, koji je 2014-15 katastarsku dokumentaciju za KiM protiv-ustavno i nezakonito predao EULEKSu, a time i ilegalnoj “Republici Kosova” na svojevoljno manipulisanje i prekrajanje.  Ovim aktom režim je bahato prekršio odluku Ustavnog Suda Srbije o održavanju katastarskih knjiga za KiM.  Pitamo zašto Ustavni Sud na to nije reagovao?  Imperativ VNS je da odmah vrati teritoriju KiM u jedinstveni katastarski sitem Srbije, i pod suverenu jurisdikciju naroda i države Srbije. Takođe, VNS  će krivično goniti izvršioce i jatake ove bahate veleizdaje naroda i države Srbije.

VNS će poništitie sve neustavne i nezakonite Briselske sporazume i EULEKSove nelegalne konstrukcije institucija “Nezavisne Republike Kosova”.  Po osnovu Ustava i Ustavnih Amandmana Republike Srbije, VNS  će hitno doneti zakone o Državljanstvu i izborima na celoj suverenoj teritoriji Srbije, i restituciji nasilno uzurpirane i otete imovine Državljana Srbije.  VNS  će takođe napraviti sistematski detaljni plan i finansijski program za povratk izbeglica i raseljenih lica na KiM, kao i zakon o deportovanje ilegalnih naseljenika ne-državljana Srbije sa teritorije Srbije/KiM.

Potom , VNS će izričito zahtevati od međunarodnih snaga (KFOR/NATO) i međunarodne civilne uprave UNMIK da odmah ispune centralni mandat svoga prisustva na KiM i da, u koordinaciji sa VNS, po Ustavu i zakonima Srbije hitno sprovedu demokratske izbore Republike Srbije na KiM, i obezbede povratak svih izbeglica i raseljenih lica svojim kućama i imovini u potpunoj sigurnosti.

4 .  Zahtev VNS za izvršenje plana povratka izbeglica i raseljenih lica

Pošto veleizdajnički režim već  20 godina uopšte ništa nije preduzeo, planirao ili zahtevao, a UNMIK/EULEKS i NATO/KFOR već  20 godina predomišljeno, sistematski sprečavaju povratak izbeglih i raseljenih ne-Albanaca na KiM – VNS  će kategorički tražiti da taj povratak bude hitno sprovedn.

Kako je Srbija sve svoje obaveze iz UNR-1244, po zahtevima Kumanovskog Sprazuma, već  neodložno i doslovno izvršila u zadatom roku “dani a ne nedelje”– VNS  će zhtevati da i UNMIK i NATO/KFOR svoje obaveze iz UNR-1244 u vezi povratka zvaničnog osoblja Republike Srbije, i izbeglica i raseljenih lica svojim kućama u sigurnosti doslovno i neodložno izvrše u zadatom roku, “meseci a ne godine”.

Ako UNMIK i NATO/KFOR u  saradnji  sa  VNS, u  roku  od  mesec  dana  od  podnošenja  VNS  zhteva  i  plana,  ne  počnu  da  sistematski  sprovode  povratka  zvaničnog  osoblja  Republike  Srbije  i  izbeglica  i  raseljnih  lica  na  KiM  –  onda  će  ih  Država  Srbija  pred  UN  zvanično  optužiti  za  zlonamerno  kršenje  UNR-1244.  A  države  koje  vode  UNMIK i NATO/KFOR  snage  na  KiM, a  koje  su  1999  učestvovale  u  bombardovanju  i  okupaciji  Srbije/KiM  –  Država  Srbija  će  zvanično  deklarisati  agresorima,  koji  bez  eksplicitne  odluke  UN  Saveta  Bezbednosti  (UNSB)  ilegalno  u  kontinuitetu  nastavljaju  bezobzirnu  20-godišnju  ratnu  agresiju  protiv  Srbije, i  nasilnu  ilegalu  okupaciju  suverene  teritorije  Srbije.

Sa tom  deklaracijom,  Država  Srbija  osigurava  UN-garantovano  pravo  samo-odbrane od spoljne agresije. A sve države  u  ratu  sa  Srbijom  bez  odluke  UNSB,  po  statutu  UN  gube  pravo  veta  po  pitanjim  Srbije/KiM. Država  Srbija  će  od  UN  zahtevati  da  sve  te  zaraćene  države  neodložno  povuku  svoj  personal  sa  suverene  teritorije  Srbije, a  da  njih  UN  zameni  politički  i  vojno  neutralnim, i  sposobnijem  osobljem,  koje  će  u  potpunosti  ispoštovati  ključne  principe  i  obaveze  iz  UNR-1244.

Da Vas podsetimo:  Vršnjačko nasilje raste, pojedini roditelji prepušteni sami sebi

Ukoliko navedeni ratni agresori i okupatori budu odbili da se odmah povuku sa KiM, onda država Srbija sebi uzima neprikosnoveno pravo samo-odbrane,  da  na tu agresiju i okupaciju reaguje svim raspoloživim sredstvima i metodama, u vreme i mesto koje sama bude izabrala.

 1. Razumna demokratska autonomna samouprava

Sažetak trenutne situacije na KiM je sledeći: Spolja  osnažene  i  poduprete,  napujdane i dirigovane, kriminalne i povampirene pro-nacisticke grupe na KiM zavele su i zakrvile narod  –  i organizovale jednokratni pogrom i pljačku imovine etnički, religijski, i politički nepodobnih komšija. Kako  sada  u toj situaciji uspostaviti razumnu demokratsku autonomnu samoupravu?

Absolutno je neodrživa trenutna dobit od pogroma i pljačke jedne strane.  Jer instiktivni zakon akcije-reakcije sada nalaže jednokratni pogrom i pljačku imovine u suprotnom pravcu.  Ali taj insinkt nas vodi u beskrajni ciklus zla, nasilja, pljačke i pustošenja,  čiji krajnji rezultat je ogromni bezpovratni materijalni i duhovni gubitak obe strane.  Pri tome, neto materijalnu korist izvlače isključivo kriminalni vazalski režimi na vlasti i njihove globalne gazde.

Stoga, za razrešenje trenutne situacije na KiM imperativan je prekid ovog ciklusa zla – pljačke i otimačine, oko-za-oko sukoba,  i patološke mržnje koja iz toga proističe.  Po rečima Patrijarha Pavla “pre svega budimo ljudi”.  A to je jedino moguće nalaženjem i integracijom suštinski pravednog zajedničkog interesa i osnovnih ljudskih prava obe strane, u okviru celokupnog naroda Srbije.

Činjenica je da vladajuća totalitarna globalistička vazalstava i u Srbiji i na KiM, absolutno nemaju ni promil demokratske autonomne samouprave. Lični interesi i ciljevi, spolja dirigovanih vladajućih kriminalnih klika i u Srbiji i na KiM, potpuno su oprečni suštinskim interesima naroda kojim autokratski vladaju. Niko zista ne može kriviti etničke “albanske” Državljane Srbije na KiM, što odbijaju da sebe podrede truloj despotiji aktuelnih globalističkih vazala u Beogradu.  Sa aspekta albanske kriminalne kvazi-elite, koja sada pod NATO  čizmom okupatorski vlada na KiM, bolje je i sam biti globalistički vazal nego li biti vazal globalističkog vazala.

Ipak , ničiji vazal ne biti  je definicija suštinske slobode i autonomije.  Dakle,  ključni element u rešavanju  problema  na  KiM  jeste  oslobođenje i emacipacija celog naroda Srbije/KiM od totalitarne globalističke tiranije.   Još  preciznije, oslobođenje od finansijskog ropstva krivotvorenom novcu globalne plutokratije.

Polazna referentna tačka VNS  programa  jeste da je teritorija KiM suverena-neotuđiva  zajednička svojina naroda Srbije.  Zato , uspostavljanje “razumne demokratske autonomne samouprave na KiM” je nerazdvojno od uspostavljanja iste na teritoriji cele Srbije, i ne može se tretirati posebno.

Evidentno je globalističkim gazdama  režima  potpuno prihvatljiv koncept “Zajednice Srpskih Opština” (ZSO),  kao primer “razumne demokratske autonomne samouprave” u okviru ustava i zakona “Republike Kosova”.  Zašto im onda nije prihvatljiv ekvivalentan koncept  “Zajednice KiM  Opština”  u okviru ustava i zakona Republike Srbije?  Posebno pitamo, zašto onda aktuelni veleizdajnički režim u Srbiji u daljim pregovorima ne insistira na toj logičnoj paraleli “razumne samouprave”?

Razumna demokratska autonomna samouprava mora se bazirati na suštinskom zajedničkom interesu i pregnuću svakog pojedinca naroda Srbije/KiM.  A to je da svaki od nas bude svoj domaćin na svome, zarad boljeg života svojih bližnjih.  Istinski emancipovani domaćin se praktično postaje i dokazuje prvo u svojoj sobstvenoj avliji.  Stoga , stvaranje i postavka najbolje moguće, pravedne i efikasne,  neposredne domaćinske (ne-partijske)  lokalne samouprave je prvi korak u oslobađanju od nametnutog nam globalističkog jarma.  To je ujedno i kamen temeljac trajnog  društvenog-ekonomskog-političkog  sitemskog rešenja za celu Srbiju (sa KiM).

Međutim, postojeće defektne/zaostale partokratske totalitarne institucije i mehanizmi finansiranja su sasvim neadekvatni za uspostavljanje neposredne domaćinske lokalne samouprave naroda Srbije. Videli smo iz prve ruke da je absolutno neodrživ državni sistem koji na datoj teritoriji, jednoj posebnoj grupi daje specijalan stataus zasnovan na etno-religijskim, rasnim, i kvazi državnim političkim i ekonomskim privilegijama.  Svaki državljanin Srbije je absolutno jednak pred Bogom i svim institucijama države Srbije.  I zato je imperativ VNS da taj elementarni demokratski princip utemelji u Ustavu Srbije i zakonski  ga  kodifikuje.

Preambula Ustava već  temelji KiM suverenim/nerazdvojivim delom države Srbije, a narod-državljane Srbije na teritoriji KiM nerazdvojivim delom naroda Srbije.  U daljoj praktičnoj razradi i primeni ove prembule, VNS Ustavnim Amandmanima definiše  Državu Srbiju (njene teritorije, prirodna i  zajednička/društvena bogatstva) kao Trajnu Zajedničku Svojinu Naroda Srbije.  Ovaj Ustavni Amandman, svakom Državljaninu Srbije daje podjednaki udeo i prava u zajedničkoj imovini naroda Srbije.  To ujedno znači i da svaki etnički “Albanac” Državljanin Srbije dobija isti udeo i prava u ukupnoj zajedničkoj imovini naroda Srbije.  Time se instituiše motiv dugoročne zajedničke dobrbiti naroda, nasuprot sadašnje, spolja nam nametnute, zajedničke propasti motivisane  podelom i  uzajamnom pljačkom.

Ustavni Amandman o državi Srbiji kao trajnoj zajedničkoj svojini naroda Srbije, izričito kaže da nikakva manjina ne može sebi uzurpirati/prisvojiti tu zajedničku svojinu – a da narod (državljani) Srbije to eksplicitno ne odobri svojom absolutnom (2/3) referendumskom većinom.

Mirna , blagorodna secesija iz zajednice nikako ne može biti jednostrani proces u isključivom interesu manjine, a da se pri tome brutalnom spoljnom agresijom potpuno negiraju interesi,  materijalni i nematerijalni  ulozi,  i demokratska volja većine.  Mi absolutno ne smemo dopustiti da globalistički-nacistički silnici brutalno prisvajaju ono  što nije njihovo da prisvoje, i da svojim satrapima poklanjaju ono  što nije njihovo da poklone.

Nasilna jednostrana secesija, u ime nekakvog  fiktivnog,  pravno i materijalno nedefinisanog koncepta  samoopredeljenja, je ekstremno antidemokratska.  Absolutno je nerazumno da ekstermno radikalizovana manjina, pomoću  krajnje zlonamerne rasusticke  brutalne strane vojne intervencije, nasilno uzurpira demokratska i svojinska prava većine.  Ako je takvo nasilno i proizvoljno samoopredeljenje princip i norm novog globalnog poretka, onda svaka radikalizovana manjinska grupa treba početi sa nasilnim prisvajanjem imovine država i korporacija  širom sveta.

Krajnji cilj VNS je da izvorno (odozdo-na-gore) uspostavi jedinstvenu, najbolju moguću društvenu-ekonomsku-političku organizaciju naroda i države Srbije.  Elementarni gradivni blok te organizacije je demokratska, neposredno-samoupravna institucija Lokalne Opštine  (LO).  U svrhu definicije Ustavnog koncepta i praktične operatvivne i zakonske razrade lokalne neposredne samouprave naroda Srbije, VNS  će dati sveobuhvatni predlog modela organizacije i rada institucije LO.

Za sve državljane Srbije sa KiM, bilo bi krajnje samo-destruktivno da se ne uključe u VNS reforme i u stvaranje nove i bolje društvene-ekonomske-političke organizacije naroda i države Srbije.  Ako prava, emancipovana intelektualna elita sa KiM ima pravednija, bolja, efektnija i efikasnija rešenja za razumnu demokratsku lokalnu samoupravu na KiM, onda  će narod Srbije ta rešenja oberučke prihvatiti i primeniti na celoj teritoriji države Srbije.

© Zoran Karaklajić

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo unesite vaše ime